Juraj Janošovský privítal Viliama Plevzu (+Video)

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Juraj Janošovský zorganizoval mimoriadne zaujímavú diskusiu. Hosťom bol životopisec Gustáva Husáka, Viliam Plevza. Viliam Plevza v úvode medzi riadkami ocenil nielen existenciu ASA, Slova, ľudí z kolektívu DAV DVA, ale aj vydávanie nových kníh o slovenských komunistoch – či už Perného knihu Kultúrna revolúcia Laca Novomeského alebo historický seriál kníh o Gustávovi Husákovi:

„V tejto situácii mi je sympatické, že o dve generácie mladší ľudia sa v oblasti historickej vedy seriózne a vážne zamýšľajú čo sa stalo a k čomu sme dospeli. Vytvára sa tu pomerne silná skupina v oblasti historiografie mladých ľudí, ktorí sa nebáli začať aktuálne témy, ktoré sa týkajú osobností, ale aj hodnotenia spoločenského pohybu. Je ich tu viacero…či už ten Novomeský (Perného kniha) či memoárová kniha o Husákovi (Černák s Mockom)… žiaľ sa to celé rozptyľuje, ale ten nástup tu cítiť…táto literatúra je fundovaná a píše o ľuďoch, o ktorých sa po roku 1989 len nadávalo pejoratívnymi názvami… v týchto dvoch knižkách vidím spoločného menovateľa – že sa dokázalo, že v celej modernej histórii Slovenska a Slovákov, bolo len jedno jediné obdobie, kedysi Slováci rozhodovali a vládli sami. … To Slovensko bolo tak jedinečné a samostatné, že človek to až obdivuje a dochádza k záveru, že jeden jediný krát sme vstúpili do dejín ako národ, ktorý rozhoduje o svojej budúcnosti vlastnými silami. … Bolo to prvé veľké a úspešné vzopätie národa.“

Plevza ocenil, že vzniká nová generácia autorov, nezaťažených minulosťou, ktorí hľadajú historickú pravdu.

Video pripravil Ján Bošanský z Občianskej televízie:

 

 

Kto je Viliam Plevza

PhDr. Viliam Plevza, DrSc. (*1934) je slovenský historik, od roku 1980 univerzitný profesor (Filozofická fakulta UK), organizátor historickej vedy v ČSSR, od 1980 akademik SAV a od 1982 ČSAV. Zaoberal sa dejinami revolučného robotníckeho hnutia, komunistickej strany a novšími politickými dejinami Česko-Slovenska, od roku 1969 riaditeľ Ústavu dejín KSS (od r. 1971 premenovaného na Ústav marxizmu-leninizmu ÚV KSS). Po novembri 1989 vlastník súkromnej galérie Galéria Excelent v Bratislave. Od 1978 člen Predsedníctva SAV. V rokoch 1976-1986 kandidát ÚV KSS a a od r. 1986 člen UV KSS. V rokoch 1977, 1980, 1985 získal Národnú cenu SSR. V roku 1984 Rad práce a 1985 získal štátnu cenu Klementa Gottwalda.

Foto: screenshot z videa Jána Bošanského

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

 

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
One thought on “Juraj Janošovský privítal Viliama Plevzu (+Video)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *