Karol Ondriaš: Čo môže zachrániť civilizáciu, ktorej reálne hrozí samozničenie?

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Na základe mnohých overiteľných faktov je jasné, že súčasný kapitalistický svet využívajúc technický rozvoj a absolútnu moc koalície ľudí, založenom na neobmedzenom  súkromnom majetku, vedie našu civilizáciu ku samozničeniu. Na základe mnohých overiteľných faktov je jasné, že len odstránenie politicko-ekonomického systému kapitalistického kanibalizmu a nastolenie komunistického socializmu môže tomu zabrániť a vybudovať novú progresívnu socialistickú civilizáciu.

(Pozn.: Konkrétne pasáže z textu nie sú názorom redakčného kolektívu. Autor si za ne zodpovedá sám.)

Vojny sú varovaním dejín

Na začiatku 20. storočia malo byť najdôležitejším cieľom v programe politických strán zabrániť najväčšiemu zločinu proti ľudskosti – I. svetovej vojne v Európe, 1914-1918. Nestalo sa tak, pretože najvplyvnejšie politické strany nemali v programe, že kapitalizmus v snahe o najväčší zisk a akumuláciu kapitálu jednotlivcov a záujmových skupín je hlavným zdrojom vojen a preto kapitalizmus je potrebné odstrániť.

Situácia sa opakovala, v 20. storočí v rokoch 1920-1939, keď opäť malo byť najdôležitejším cieľom v programe politických strán zabrániť najväčšiemu zločinu proti ľudskosti – II. svetovej vojne v Európe, 1939-1945. Mal to byť program odstránenia kapitalizmu, ako inherentného zdroja vojen a nastolenia socializmu. Takýto program mali len komunistické strany. Po II. Svetovej vojne sa situácia opakovala niekoľko desiatok krát, keď koalície kapitalistických zločincov viedli vojny za účelom zvyšovania si súkromného majetku. Žiadne politické strany, okrem komunistických, nemali v programe odstránenie kapitalizmu, ako inherentného zdroja permanentných vojen  a nastolenia socializmu.

V súčasnosti technická úroveň zabíjania ľudí a ničenia majetku dosiahla > 10000 x vyššiu účinnosť, ako technika v II. Svetovej vojne. Preto v programe politických strán by malo byť hlavne zabránenie ďalšiemu zločinu proti ľudskosti – III. svetovej vojne, ktorá by viedla k samozničeniu civilizácie vo svete. Bohužiaľ, v súčasnosti opäť, okrem komunistických strán, odstránenie kapitalizmu a nastolenie socializmu nie je v programoch najvplyvnejších politických strán sveta.

Súčasný globálny vedeckotechnický rozvoj od kyberinformatiky cez robotické nukleárne zbraňové systémy a klonovanie ľudí dosiahol hranicu, kde hrozí samozničenie civilizácie, pokiaľ bude pokračovať politicko-ekonomický systém kapitalizmu, t.j. pokiaľ budú mať jednotlivci a záujmové skupiny beztrestnú absolútnu moc založenú len na ich neobmedzenom súkromnom majetku.

V súčasnosti USA a Ruská federácia majú podľa zmluvy spolu zhruba 15 000 jadrových bômb. Protiraketová obrana môže zachytiť asi 50% rakiet. Na uvedomenie si, čo to znamená, stačí si kúpiť glóbus a 6000 špendlíkov a napichať 6000 špendlíkov na významné objekty sveta na glóbuse. (1) Pre zaujímavosť: Dňa 4.4.2016 bol publikovaný odtajnený úplný (?) zoznam miest, ktoré USA plánovali bombardovať jadrovými zbraňami. (2)

Nová civilizácia

Nová progresívna socialistická civilizácia, by sa mala v teoretickej a praktickej oblasti opierať o skúsenosti komunistických strán počas humánneho zázraku novej civilizácie – socializmu v bývalom Východoeurópskom socialistickom bloku a využívať skúsenosti Komunistickej strany Číny a iných komunistických strán. Nová progresívna socialistická civilizácia, by sa mala vychádzať zo skutočnosti, že počas vlády komunistických strán a politicko-ekonomického systému socializmu v bývalom Východoeurópskom socialistickom bloku (1945-1989), sa vytvorila nová humánne progresívna civilizácia, ktorá je významne odlišná od kapitalistickej civilizácie.

Táto nová socialistická civilizácia už v počiatočnom štádiu odstránila kapitalistické zločiny proti ľudskosti, ako napríklad: vojny, terorizmus, korupciu, vykorisťovanie, narkomániu, žobrákov, bezdomovcov, výpalníctvo, predaj ľudí, detskú prostitúciu, vraždy na objednávku, exekútorov, nevoľníctvo, stratu sociálnych istôt a fyzickej bezpečnosti, vysťahovalectvo… Tieto kapitalistické zločiny proti ľudskosti sa opäť vrátili do spoločnosti prechodom zo socializmu na kapitalizmus v týchto krajinách po roku 1989, kde spoločnosť opäť humánne a civilizačne upadla. (3) Napríklad správa „UK-based Oxfam; Oxford Committee for Famine Relief, 21.01.2019“ odhalila, 26 najbohatších má majetok ako ~ 3,5 miliardy chudobných. Rozdiely medzi chudobnými a bohatými sa opäť zvýšili. Súčasná profesionálna úroveň kapitalistického kanibalizmu maximalizovať zisk zabezpečila, že v rokoch 2017 a 2018 nový miliardár „ new billionaire “ bol vytvorený každý druhý deň. (4)

Kto posudzuje roky 1948 – 1990?

Posudzovanie socializmu 1948-1990 vo Východnej Európe kapitalistickými médiami patrí medzi ďalšie zločiny kapitalizmu, kde socializmus a vládu komunistických strán vykreslili ako ekonomicky a ľudsky neschopnú totalitnú hrôzovládu za účelom vychovať morálnych uchylákov, ktorí majú nenávidieť socializmus, marxizmus, komunistov… Súčasný kapitalizmus vo svojej mediálnej totalite šíri nenávisť ku socializmu a komunistom v stovkách zavádzajúcich dokumentov, ktoré sa šíria médiami. Táto propaganda má zakryť overiteľné fakty o komunistickom zázraku novej humánnej socialistickej civilizácie v rokoch 1945-1990. Pokračovateľkou tejto novej civilizácie sú stále ďalšie krajiny, pričom najväčšou pokračovateľkou je komunistická Čína „s čínskymi charakteristikami“. (5)

V súčasnosti na Slovensku a vo svete vychádza veľa fundovaných článkov o neprávostiach na Slovenku a vo svete, pričom sa kapitalizmus – ako základ týchto neprávostí, ani nespomenie. Skoro všetky tieto články  majú jednu zásadnú vlastnosť – neponúkajú riešenie. Navrhujú kapitalizmus s ľudskou tvárou, so zelenou tvárou, s humánnou tvárou, s genderovou tvárov… Takéto riešenia najviac víta kapitalistická oligarchia, držiac sa motta, ktoré pripomína Slavoj Žižek: „že niektoré veci je potrebné meniť za účelom, aby všetko ostatné ostalo, ako predtým.“ (6) Pritom budúci  zosúladený program komunistických strán na odstránenie kapitalizmu môže byť jednoduchý. (7)

Takže, zachráni komunistický socializmus našu civilizáciu?

Zachráni, ale len v tom prípade, keď dostatočne veľa ľudí zmúdrie a nebude pod vplyvom kapitalistickej propagandy mentálne fungovať len v rozsahu „domáceho zvieratka“.

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., 190609

Poznámky a odkazy
1 Pre zaujímavosť. Zoznam miest na Slovensku a v Česku, ktoré USA plánovali bombardovať jadrovými zbraňami
2 https://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/#update
3 http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/10/19/na-co-nesmu-bolsevici-zabudnut-pri-ii-bolsevickej-revolucii/
https://www.researchgate.net/publication/265072796_Where_do_we_Stand_a_Decade_After_the_Collapse_of_the_USSR
4 http://rt.com/business/229883-world-debt-sharp-increase/.
5 http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47
6 https://www.rt.com/op-ed/460890-zizek-eu-elections-left/
7 https://second-communist-revolution.eu/


Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
7 thoughts on “Karol Ondriaš: Čo môže zachrániť civilizáciu, ktorej reálne hrozí samozničenie?

 • 10. júna 2019 at 12:19
  Permalink

  sukromne vlastnictvo cokoholvek v akejkolvek vyske musi byt zakazane.
  je totiz v rozpore s osobnym vlastnictvom.
  viac v mojom novom blogu..

  Reply
  • 10. júna 2019 at 17:16
   Permalink

   Veľmi dobrý článok a súhlasím s pánom Tiborom Moravčíkom, že“sukromne vlastnictvo cokoholvek v akejkolvek vyske musi byt zakazane.“
   Lebo malé zlo plodí veľké zlo. Veľmi dobre to vyjadril Schopenhauer „Bohatstvo je ako morská voda, čím viac ju piješ, tým si smädnejší.“
   Martin, článok, na ktorý ste dali odkaz — dobré, presne tak to funguje: Macron, Čaputová… = ľadovec–vidíš iba desatinu toho, čo je pod hladinou.

   Reply
  • 10. júna 2019 at 19:39
   Permalink

   Nemyslím, žeby malo byť súkromné vlastníctvo v akejkoľvek výške a čohokoľvek zakázané. Komunizmus je vysokopluralitná, rozmanitá spoločnosť a pripúšťa všetky formy.

   Pre vlastníctvo by mal platiť princíp subsidiarity, aby sa o veciach rozhodovalo na tej úrovni, na ktorú má ekonomické, sociálne, ekologické, politické, bezpečnostné dopady. Nevidím dôvod, aby nemohlo byť kvetinárstvo, malá oprava obuvi, stánok so zmrzlinou, poskytovanie kozmetických operácií a množstvo podobných prevádzok v súkromných rukách.
   Podniky, ktoré majú dopady na obecnej, alebo regionálnej úrovni, by mali byť vo vlastníctve obcí, miest, regiónov. Podniky celoštátneho významu, energetické podniky, atómové elektrárne, banky, atď. by mali byť jednoznačne v rukách štátu. Ak musel počas krízy v r. 2008 štát zachraňovať banky a podniky, pretože vraj boli príliš veľké a dopady ich bankrotu príliš veľké, protirečí to princípu súkromného vlastníctva.
   A samozrejme, veľké nadnárodné korporácie s globálnym dopadom (dnes ničivým) by mali byť vo vlastníctve globálnej správy.
   Okrem toho samozrejme družstvá vo vlastníctve kolektívov.

   Nedívajme sa na problém ideologickými, ale vecnými očami. Spoločnosť má napokon aj finančné, účtovné, zákonné páky na fungovanie firiem, málo sa to využíva.

   Obchodná sieť by tiež mala byť zabezpečená obcami, mestami, nie súkromníkmi. Dnes množstvo dedín nemá obchody, pretože štát a obce riešenie tohto problému ponechávajú súkromnému sektoru, lenže tomu pri malom zisku sa to neoplatí. Zásobovanie občanov však patrí k ich základným právam, nemôže byť ponechané na svojvôľu súkromníkom, to jednoznačne by malo byť stanovené zákonom obciam. Ja keď si chcem kúpiť kilo cukru, musím cestovať do mesta 6 km. Obecný obchod pritom nemusí byť ziskový, stačí, aby bol vyrovnaný.

   Reply
 • 10. júna 2019 at 12:54
  Permalink

  stavat komunizmus na feudalno-kapitalistickej strukture: heterarchii je blahovost.
  ku komunizmu sa dostaneme cez heterarchicku strukturu – neuronovu siet – komunikacia v kruhu – snemy – soviety – branistorming..

  Reply
  • 10. júna 2019 at 19:54
   Permalink

   Tento text je dosť nejasný a protirečivý. O akej štruktúre hovoríte: výrobnej, sociálne, duchovnej?

   Nezdá sa mi, žeby tieto „tvorivé“ postupy, ignorovanie marxistickej koncepcie dejín vnášali niečo nového a tvorivého do nášho poznania. Skôr zmätok.

   Chcete vari povedať, že pred 100, či 70 rokmi vznikol socializmus na feudálnom základe? Teda, že bol omylom?

   Kapitalizmus vytvoril do Veľkej hospodárskej krízy 1929-33 dostatočnú výrobno-technologickú základňu, tým vyčerpal svoj rastový potenciál, vytvoril teda dostatočnú materiálnu základňu, štruktúru pre nástup socializmu. Táto hosp. kríza ukončila kapitalistickú epochu. Ekonomický rast mohol pokračovať len na báze socializmu, alebo socializovaného kapitalizmu (keynesianizmus, sociálny štát, štátne vlastníctvo).

   A prudký výrobno-technologický vývoj posledných desaťročí vytvoril aj dostatočnú materiálnu bázu pre komunizmus. Dnes nie je problém produkovať tovary, služby aj pre 50 miliárd ľudí, vo svete je obrovský prebytok kapacít, je tu obrovský problém nadvýroby. O tom svedčí čoraz agresívnejšia ponuka. Problémom je narastajúci rozpor medzi neustále rastúcim výrobno-technologickým potenciálom civilizácie a zakonzervovanou starou kapitalistickou formou. Nič také, žeby sa dnes komunizmus budoval na feudálno-kapitalistickom základe, neexistuje.

   Reply
  • 13. júna 2019 at 23:14
   Permalink

   Áno, myslím, že tomuto rozumiem. Štruktúra nemôže byť dôležitejšia ako proces a výsledok. Štruktúra by sa teda mala prispôsobovať procesu a žiadanému výsledku.

   Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *