Koaličná zmluva – OMG, kto nám vlastne vládne?!

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Text koaličnej zmluvy súčasnej koalície je zverejnený už dva mesiace. Nevedel som o tom. Ani som po texte zvlášť nepátral, lebo som z praxe zvyknutý, že zmluvy a dohody sú spravidla predmetom obchodného tajomstva a nezverejňujú sa. Dnes sme však do redakcie dostali príspevok s kritikou koaličnej zmluvy a po preskúmaní jej textu a kontextu… sa mnohé z technológie vládnutia rozjasnilo. Aj návštevy dôležitých ľudí z OĽaNO v istej nemenovanej budove na Hviezdoslavovom námestí, lebo koaličná zmluva nesie stopy obmedzenej suverenity našej vlády.

Ale postupne, najskôr spomenutý list:

Je koaličná zmluva zmätočná?

Koaličná zmluva (ďalej KZ) sa uzatvára medzi koaličnými stranami a hnutiami. Okrem známej „štvorky“ (OĽANO, SaS, SME RODINA, Za ĽUDÍ) sa KZ uzatvára aj so stranou NOVA, Kresťanskou úniou a ZMENA ZDOLA. Táto „trojka“ sa nachádzala na kandidátnej listine OĽANO a tak dostala v názve KZ prednosť aj pred stranami, ktoré sa do parlamentu prebojovali transparentnou cestou. Neviem či sa táto „trojka“ zaujímala o obsah KZ, keďže podpisy ich predsedov sa na KZ nenachádzajú. Je možné, že pán Matovič dostal splnomocnenie na podpis KZ miesto nich. Ktovie? A možno ani nie. Ak sa takýto vážny dokument podpisoval, tak by si predsedovia „trojky“ nemali nechať ujsť príležitosť potvrdiť obsah svojim podpisom. Alebo to znamená, že im nebolo umožnené dokument podpísať, aby pre vládnu „štvorku“ nevznikla povinnosť plniť aj volebné programy „trojky“, ktoré by mohli byť v rozpore s programami „štvorky“? Umiestnenie v názve hneď za OĽANO musí byť dosť traumatizujúce pre SaS, SME RODINA a Za ĽUDÍ. NA stránke NR SR v zozname poslancov sa pri menách poslancov v časti kandidoval, konštatuje, že príslušný poslanec kandidoval za OĽANO plus NOVA, Kresťanská únia a ZMENA ZDOLA. Z toho by malo byť zrejmé, že aj programy týchto „prilepeneckých“ strán k OĽANO by mali byť pre OĽANO záväzné. Zaujala ma časť vety ešte pred preambulou, kde sa hovorí. Citujem: „Politické hnutia a politické strany OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA (ďalej aj ako OĽANO)“…“

OĽANO vlastne týmto vyjadrením zlúčilo tzv. „trojku“ s OĽANO…a zobralo im legitimitu. Otázkou je ako bude fungovať „trojka“, keď sa nebudú plniť ich volebné programy… Rád by som sa mýlil, ale tvrdím, že budú radi, že sú tam, kde sú a nič sa nestane. Veď koľko sa už toho vo volebných programoch nasľubovalo a koľko sa skutočne poplnilo? Bez ohľadu na volebné obdobie. Keby sa malo odvolávať za nesplnené volebné sľuby tak vláda a parlament zívajú prázdnotou…Toľko k formálnej stránke.
Po obsahovej stránke ma zaujali nasledovné vety:
Preambula
Bod 3.)
„Členovia koalície sľubujú všetkým ľuďom, že urobia maximum pre to, aby bol nastolený stav, v ktorom bude znovuvybudovaná ich viera v štát.“
Viera v štát v tomto prípade znamená uvedomovanie si miery pozitívneho vzťahu a príslušnosti občana k štátu v ktorom žije. Je to emocionálna veličina, ktorá je nemerateľná.
Bod 4.)
V tomto bude sa hovorí o rešpektovaní princípov pluralitnej demokracie, o ctení si názorov predstaviteľov iných politických strán a hnutí v koalícii aj v prípade odlišného názoru. Uvedomujem si, že ide o koaličnú zmluvu avšak text vyznieva tak, že ctiť si názory predstaviteľov opozičných strán netreba.
Fungovanie koalície
V bode 1. sa konštatuje, že Koaličná rada je uznášaniaschopná v prípade, keď sú na zasadnutí prítomní všetci štyria členovia Koaličnej rady s právom hlasovať. Nepíše sa čo sa v prípade ak nastane „remíza“.
V bode 3. sa konštatuje, že všetky rozhodnutia koalície sa prednostne prijímajú dohodou. V prípade nejednoty sa hlasuje a výsledok hlasovania zaväzuje len tých koaličných partnerov, ktorí za návrh hlasovali. Toto považujem za zbytočné ustanovenie, pretože vzhľadom k počtu poslancov si OĽANO presadí čo chce na rozdiel od svojich koaličných partnerov.
Podľa bodu 7. sa členovia Koaličnej rady dohodli, že všetky návrhy a materiály mimo Programového vyhlásenia vlády nebudú predložené NR SR a vláde bez odsúhlasenia Koaličnej rady. Hneď v nasledujúcom bode 8. Sa píše, že čo sa týka predkladania zákonov ohľadne zvýšenia ochrany života, tak tu súhlas Koaličnej rady netreba!!!
Podľa bodu 9. Je spolupráca s opozíciou vylúčená. Hneď v bode 10. sa pripúšťa spolupráca s opozíciou, ak ich návrhy schváli Koaličná rada a návrhy budú v súlade s PVV.
Bod 11. znamená, že v parlamente koalícia už nebude používať palec pri hlasovaní o koaličných materiáloch, ale že Koaličná rada klubom a poslancom „odporučí“ prijatie ich návrhov.
Bod 13. znamená, že keby sa nejaký predseda vzoprel na prebiehajúcej schôdzi NR SR „poslušnosti“ a mal výhrady k materiálu, tak sa zabezpečí, aby sa materiál stiahol z rokovania a jeho opätovné prerokovávanie bude možné až po schválení Koaličnou radou. To isté sa týka obdobne aj vlády.
Bod 14. je totalitárny, v ktorom sa Koaličná rada zaväzuje, že odporučí svojim poslancom, aby neiniciovali vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi v NR SR. Tiež im odporučí sa nepripájať k takémuto hlasovaniu. Stať sa môže kadečo. Napr. ak sa niekto z vlády dopustí trestného činu. Čo potom?
Koaličná zmluva budí dojem, že bola spracovaná s jednoznačným zámerom. A ten je bezmedzná vláda a rozhodovanie OĽANO. Ostatné strany sú len do počtu.
Ak by sme vychádzali z toho, že OĽANO by malo rešpektovať aj volebné programy trojky tak sa stručne pozrime na niektoré sľuby strany ZMENA ZDOLA a na skutočnosť či sa vôbec uvažuje s ich plnením. Osobne si myslím, že nie…pripomeňme si zopár ich bodov:
Uskutočníme kontrolu majetkov politikov, o ktorej sa dosiaľ len reční. Korupčníkom vezmeme nelegálne nadobudnuté majetky a pošleme ich pred súdy. Prijmeme účinné zákony proti korupcii a klientelizmu.
Zredukujeme náklady na politiku a strany. Presadíme limity na volebné kampane. Inak nám budú vyhrávať vo voľbách len samé miliardárske Gorily, Sasanky alebo Hyeny.
Zrušíme zbytočné úrady a ministerstvá, ako aj zbytočné, resp. prežité byrokratické predpisy.
Nepripustíme rozdávanie našich peňazí zahraničným podnikateľom, ak by domáci podnikatelia a živnostníci nemali dostávať od štátu žiadnu podporu.
Spojíme sociálne dávky prísnou kontrolou: nemôžeme živiť ľudí, čo ich doslova zneužívajú, alebo takých, čo majú majetky, autá, – a ešte si chodia aj pre podporu.
Dôstojnú podporu musia od štátu dostávať najmä dôchodcovia, čo odrobili roky poctivej práce a mladé rodiny, v ktorých deťoch je naša budúcnosť. Slovensko dnes starne a vymiera – ale vlády sú k tomu slepé. Chceme to zmeniť.
Z mesta SNP Ivan Štubňa

Toľko e-mail od nášho čitateľa. Naznačuje, že v koaličnej zmluve je ešte viacero úskalí a že kritika ešte nie je vyčerpaná.
A veruže áno.

Kto riadi koalíciu?

Zaujímavý je Dodatok č. 2. Obsahuje programové ciele strán a hnutí koalície, fakticky je to základ programového vyhlásenia. Má púhe a necelé dve (2) strany, z toho OĽaNO využilo deväť (9) riadkov, kde po obsahovej stránke má len jedinú podmienku – aby partneri akceptovali a podporili predvolebné „referendové“ otázky z portálu rozhodni.to.

Ostatné tri strany koalície majú v tomto dodatku podstatne viac textu a v princípe ich obsah zodpovedá deľbe rezortov vo vláde. Snáď len strana Za ľudí má snahu formulovať svoje ciele akoby za celú vládu a krížom cez všetky rezorty, aj tie, za ktoré nemajú zodpovednosť.

Skontroloval som, do akej miery sa ciele deklarované v koaličnej zmluve premietli do programového vyhlásenia a sú tam všetky. Aj „referendové“ otázky sú tam všetky. Roztratené na 121 stranách textu. OMG, v tom texte programového vyhlásenia je však veľa vecí, ktoré v Dodatku č. 2 koaličnej zmluvy nie sú spomenuté. Kto ich tam vložil? A kto prinútil Matoviča, aby napríklad záväzok zaviesť vo voľbách možnosť elektronického hlasovania, ktorý sa koaliční partneri aj v Dodatku č. 2 zaviazali podporiť, sa napokon v programovom vyhlásení zmiernil formulkou „po zvážení bezpečnostných rizík“?

Koaličná zmluva je preklad z angličtiny

Čistou a írečitou slovenčinou, samozrejme s obvyklou dávkou gramatických chýb, sú napísané len dodatky. Prvé štyri strany, ktoré obsahujú procedurálne body koaličnej zmluvy, nesú mnoho znakov prekladu z anglickej (americkej) predlohy. Napríklad:

 • Používanie neslovenskej spojky „a/alebo“ (najmenej päťkrát), ktorá často text robí menej zrozumiteľným.
 • Časté používanie trpných väzieb.
 • Nedodržiavanie slovenských noriem na písanie oficiálnych písomností, najmä výrazy s číslicami (rozpätia, pomery), ktoré sú však v dokonalom súlade s pravidlami ich písania v angličtine.
 • Chyby v písaní čiarky (napríklad pred spojkou alebo), ktoré sú však zrkadlením anglických pravidiel.
 • Niektoré zvláštne znejúce slová, ktoré sú fakticky kalkami. Napríklad krkolomný výraz „sľubujú všetkým ľuďom, že urobia všetko pre to, aby bol nastolený stav, v ktorom bude znovuvybudovaná ich viera v štát“, na ktorej Ivanovi Štubňovi vadilo len to, že sa to nedá merať, by Slovák s maturitou zo slovenčiny sformuloval asi takto: „sľubujú všetkým ľuďom, že urobia všetko pre to, aby znovu získali dôveru v štát“. Okrem toho štylistická perla, slovo znovuvybudovaná, je doslovný preklad v anglických právnických textoch bežného výrazu reestablished.
 • atď.

Divide et impera (qui bono)

Keď sa pozrieme pozorne na politický kontext v Európe, písanie a zverejňovanie koaličných zmlúv v angličtine nie je žiadnou zvláštnosťou. Naopak, zdá sa, že je to pravidlo. Anglicky napísanú koaličnú zmluvu (veľmi kvalitnou angličtinou) zvykne mať Česká republika, dokonca aj Nemecko.

Pôvodne sme chceli urobiť prehľad, ktoré európske krajiny musí robiť toto povinné cvičenie, no našli sme príručku „Coalitions – A Guide for Political Parties“ (Koalície – príručka pre politické strany). Je to podrobná kuchárska kniha o vyjednávaní a zostavovaní predvolebných, povolebných, ale aj účelových politických koalícií a obsahuje veľa praktických príkladov z rôznych krajín celého sveta. Vydavateľmi tejto príručky je Nórske centrum ľudských práv v Osle a nezisková organizácia National Democratic Institute (NDI) so sídlom vo Washingtone DC. Poslaním NDI, podľa vlastnej internetovej stránky, je: „celosvetovo podporovať a posilňovať demokratické inštitúcie formou zapojenia občanov, otvorenosti a zodpovednosti vlád a verejnej správy“.

NDI vedie Madeleine Albright.

Záver

V závere sformulujeme celkový dojem, teda názor. Prosíme čitateľov, aby ho nebrali za fakt.

Po zohľadnení všetkých vyššie napísaných skutočností začína byť očividné, že politické koalície sú prepracovaným know-how, ako je „transparentne“ možné riadiť rôzne politické systémy mnohých krajín po celom svete.

Zároveň je zrejmé, že bude krajne nežiadúce, aby jedna politická strana zosilnela natoľko, aby žiadnych spojencov do koalície nepotrebovala. Je možné, že toto bol aj hlavný dôvod, prečo bol neprijateľný silný Mečiar, silný Fico, silný Orbán a napokon (prečo nie) aj silný Putin.


(Naša vďaka za ilustračný obrázok: Fabian Gieske on Unsplash)

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


10 thoughts on “Koaličná zmluva – OMG, kto nám vlastne vládne?!

 • 10. júna 2020 at 8:47
  Permalink

  Ano, všimol som si, že je to vlastne preklad do slovenčiny. A ktože „múdry a vzdelaný“ chcel takto pomôcť „barbarom“ Slovákom usporiadať vzťahy do zmluvy?
  Ešteže sa my slovenčinou dorozumievame od 6.storočia n.l.
  Aj TV TA3 trpí často v textoch pod obrazovkou „prekladovým“ jazykom z angličtiny…ale tam vieme kto je vlastníkom a prečo nás chce ovplyvniť.

  Reply
 • 10. júna 2020 at 11:46
  Permalink

  Načo sú PREKLADY ? Nuž na to, aby sa dávali v stavbe domu NAD OKNO aby udržali tú „ťarchu“ zhora. Veľmi dlho trvalo, kým sa pozberanci dali dokopy a vytvorili vládu. Preto aj tí, čo písali text…partitútu…. dodávali noty… mali problém, čo do toho vložiť. A zvyčajne sa do toho vkladá hlavne slovná vata. Je síce zaujímavé čítať a analyzovať programové vyhlásenie vlády. Ale načo to vôbec analyzovať, keď tam nedali to najpodstatnejšie…. a to je „dôverné“ a prísne tajné … FOR EYES ONLY (naši filmoví prekladatelia preložili veľmi geniálne tento názov filmu…. a o angličtine veľa nechyrujú). Dnes nás médiá nakŕmili zákrokom NAKA a vyslovením podozrení o odpočúvaní vlády. Aj som sa čudoval, že to tak dlho trvalo, že našli nejakú tému chlapci z vlády. Keďže nerobia, to čo by mali pre Slovensko robiť, tak robia to…. čo majú robiť pre iných. Ak to odpočúvanie bolo reálne, tak je vhodné položiť si otázky:
  l., bol to veľký brat s veľkým uchom zo západu alebo z východu (dlhé roky ten západný brat odpočúval veselo politikov štátov EÚ, veselo funguje systém ECHELON).
  2., Igorko zistil, že by bolo dobré nasadiť na všetkých prinajmenšom detektor lži….. alebo začať kamošov a nepriateľov nahrávať…
  3., odpočúvanie mal na starosti niekto tretí… a hrozí, že to neskôr využije buď na vydieranie alebo to použije ako TREEMU na pokračovanie…. alebo bude chcieť naplniť humoristickú reláciu o politikoch (v USA vydávajú knihu výrokov politikov (political bubbles). To by boli prinajmenšom PERLY DUCHA z komunikácie medzi politkmi

  Reply
 • 11. júna 2020 at 9:25
  Permalink

  Cumil, tento závažný článok si nezaslúži, aby sa tu srandovalo len o význame slova „preklad“. Lebo ono obsahovo a významom koaličnej zlmuvy je CUDZÍ DIKTÁT v ktorom niekto z pozadia „nadiktoval“ štyrom milionárom, že musia robiť TOTO a TOTO – lebo inak prídu o fleky a aj o tie svoje milióny…pozrite, aký pohon ide na smerákov, pretože „zlyhali“…no žijeme českú pobielohorskú dobu, ja preferujem, že sme na rozhraní zániku Slovenskej republiky ako Veľká Morava po 895….o pár rokov už sa na našom území budú odohrávať bitky cudzích ….

  Reply
 • 11. júna 2020 at 10:05
  Permalink

  Nemôžem si pomôcť. Politika je srandovná vec pre tých, čo vládnu. A používanie prekladov (veľmi slabých) svedčí o tom, že tí, čo to prekladajú ovládajú biedne rodný jazyk a tiež jazyk z ktorého prekladajú. Platí to pre všetko oblasti nášho života, zvlášť v médiách a v politike (viď slepý Matovič a jeho blackout). Tej srandy môžem uviesť oveľa viacej. Dzurindovi napísali anglický text, ktorý čítal pred prezidentom USA. Ten čo to písal si myslel, že Miky ovláda angličtinu a nepísal mu to foneticky (v našom rodnom jazyku platí…píš ako počuješ…. „ak nepočuješ, tak nepíš“). A tak sa pekne blysol vetou, ktorú nepochopil ani prezident USA……. aj mast emfasis….. (východňáre mali z toho srandu). Tento výraz sa vyslovuje odlišne keď ide o podstatné meno a ináč keď ide o sloveso. Slováci sa blysli, keď prekladali výrazy pre zákon o zdanení…… nakoniec sme dlhý čas mali zákon s nezmyselným pojmom….. o zamedzení dvojakého zdanenia (chlapci a dobre platení prekladatelia nepoznali rozdiel medzi twice, two fold, double….). Zdanenie nemá byť dvojaké (2 rôzne) ale dvojité (2x za to isté). „Znalkyňa“ angličtiny Schmognerová sa blysla odpoveďou pre firmu z USA, ktorá vraj nemá záujem o niečo (nasledovala ostrá žiadosť o opravu zo strany firmy, ktorá bola urazená výrokom ministerky). Nepochopila text vyhlásenia…. z ktorého vyplývalo, že naša ponuka je finančné nezaujímavá a neprínosná… (aj sedláci na dedine vedeli pred 100 rokmi čo je to interes… a v angličtine treba vedieť že INTEREST, INTERESTING… znamená že ponuka nie je zaujímavá…. nie že nemáme záujem). PRETO SI ROBÍM SRANDU Z PREKLADOV NAŠICH PREKLADATEĽOV. Asi by mali naozaj pracovať manuálne a zakladať PREKLADY nad OKNAMI.
  P.S.: programové vyhlásenie vlády nie je poznačené len zlým a slabým prekladom z toho čo im zo zahraničia doručili ako partitúru. Obsahuje plno výrazov, význam ktorých zostavovatelia ani nepoznajú.

  Preklad je v najlepšom prípade ozvena – George Borrow – angl. filozof

  Reply
  • 29. júna 2020 at 13:35
   Permalink

   P. Cumil, Vy ste tu vycitku o srandovani celkom nepochopili, aj tu mozte rozpravat/pisat/ len to a o tom, co sa niekomu paci. Hoci mate pravdu.

   Reply
 • 11. júna 2020 at 11:52
  Permalink

  no dobre, ak to chceme „hrať“ len na „slovíčkárske“ dišputy, skončíme v otroctve. Či? Zlé slovo? Lepšie bude „v podnájme“? Či? Radšej slovo „ako euroobčania“? Bavím sa…

  Reply
  • 29. júna 2020 at 14:13
   Permalink

   mozno ostava sa nad tym naozaj uz len tristne-nedalo mi, aby som konecne uz aj ja to slovo nepouzil -zasmiat, kedze len nejake mudrovanie nepomaha ani nikdy nepomohlo a politicka vola podla mudrlantov nie je, alebo mate nejaky recept ? Sem s nim ! Teda len ak neporusite tym zakon o kompetenciach DAV2 , to by Vam moravcik nakydal,

   Reply
   • 29. júna 2020 at 23:22
    Permalink

    Na našich stránkach je mnoho receptov a mnoho podnetov. Ale Vy ich nehľadáte, lebo to sú podľa Vás len „reči mudrlantov“. Vy chcete hotový výrobok v peknom balení a s úsmevom. Presne ako ste zvyknutí zo svojho bežného života. Keď niečo človek potrebuje, ide si to kúpiť. Ak to nemajú, vynadá predavačovi a potom o tejto hroznej skúsenosti týždeň rozpráva kamarátom.
    Ste mentálne zákazník a konzument. V podstate Vám kapitalizmus vyhovuje.

    Reply
    • 30. júna 2020 at 16:25
     Permalink

     moravcik, toto ma dav2 zahlavi :“Magazín DAV DVA je ľudové médium, ktorého cieľom je znova písať o reálnych problémoch bežných ľudí a taktiež prepájať inteligenciu s pracujúcimi. “ To je ale zjavne pod vasu „uroven“ , a vobec nebavi ma snizovat sa na Vasu uroven. Hovgh . Nakolko nepoznate vyznam tohto slova, poviem Vam to tak od srdca, nebavite ma, kaslem na Vas, je pod moju uroven sa s Vami nejako natahovat, kedze su vam realne problemy beznych ludi ak nie cudzie tak minimalne nezaujimave vo vire vasho snad rusneho a zmysluplneho filozovania, zite si v kruhu svojich uvach a pohladov na svet, ale nevycitajte niekomu kto chce realne ten svet cim skor zmenit

     Reply
 • 30. júna 2020 at 15:01
  Permalink

  moravcik, myslel som, ze ste vacsi kaliber,bohuzial sklamali ste ma opat, dokazete zo seba vysukat maximalne utok na moju osobu/ to Vam ide super/, keby ste tu zlost, co z vas srsi radsej uplatnili smerom, ktory by bol na prospech aj ostatnym a hlavne tam kde treba , ja neutocim na vas, mne sa nepaci vase malorobenie -vase v tomto pripade je spravne s malym v – vas ako osobu, mam na haku, nestojite mi za nejaku namahu zaoberat sa vami a niet nijakeho dovodu, aby tomu tak nebolo, to vy zrejme nikdy nepochopite, ale co uz, ja vas neodsudzujem, nemozete za to, co ste dostali do vienka. Vase mindraky mozem pochopit, ale fukat vam ich nebudem. Skuste svoju pozornost viac zamerat na to, ako pomoct napravit nepravosti, ktore sa momentalne deju v spolocnosti, teda ak to mate vo vienku.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *