Manipulatori.cz šíria hoax o citátoch Václava Havla z novembra 1989

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

V súčasnosti je novou módou komerčných a mainstreamových médií pasovať za do pozícií hlásateľov kritického myslenia a boja proti tzv. konšpiráciám a deinformáciám. Medzi národom sa ako prejav rozhorčenosti z ponovembrového vývoja dlhodobo šíri kompilát citátov a parafráz Václava Havla z roku 1989, ktorý dokazuje jeho zavádzanie a klamstvá. Prečo sa demokrati za tento ideologický odkaz symbolu pravdy a lásky hanbia a snažia sa ho vymazať z histórie?

Stránky Manipulatori.sk (1) a SME (2) šíria hoax, že tieto Havlové slová sú hoaxom. Je pravda, že niektorí autori odvolávajúci sa na tieto citáty a parafrázy, neuvádzajú informáciu, že ide o viacero citátov z viacerých prejavov. Na druhej strane to nič nemení na tom, že ide o jasný ideologický odkaz, ktorý vo svojich prejavoch Václav Havel zanechal. Či už v doslovnej citácii alebo parafráze. Ba dokonca to priznávajú samotní Manipulatori.cz: Ján Cemper píše, že ide „…o směsici textů ze skutečných projevů Václava Havla.“ Zopakujme si to teda ešte raz: hoax (Havel to nepovedal) o údajnom hoaxe (Havel uvedené skutočnosti dokázateľne prehlásil) je teda hoaxom. Logicky je teda hoaxom hoax o tom, že tieto správy nie sú autentické.

Stránka Manipulátoři.cz, konkrétne autor Miloš Kadlec uviedol v článku Kdo u nás šířil falešný projev Václava Havla? Vedou komunisté a poslanci SPD z 15. 1. 2109 moje meno s linkom na článok a označil ma verejne za klamára (viď: Přehled lhářů).

V článku, ktorý bol 7. 6. 2017 publikovaný pre geopolitický magazín ZEM & VEK a 11. 6. 2017 pre kultúrno-politický magazín DAV DVA (je k dispozícii aj Alamanachu DAV DVA) som napísal v súvislosti s Václavom Havlom tieto konkrétne vety:

Václav Havel, ktorý v roku 1989 prehlásil: „ Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. (…) Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků…” Stalo sa niečo iné, než hlásal V. Havel? Takmer všetky národné podniky (ktorých bolo vyše 200) boli rozkradnuté, nezamestnanosť a bezdomovectvo je bežnou súčasťou našej reality, našej modernej „európskej spoločnosti“.

(zdroj citátov: HAVEL, V.: Letenská pláň, november 1989, Prejav pred voľbou prezidenta, december 1989

V mojom článku nebolo napísané, že išlo o jeden totožný a celistvý prejav. V texte je napísané, že to Havel prehlásil. Ba dokonca, i časový údaj, teda rok 1989 je správny. Takže som nenapísal nič lživé.

Prvú vetu (Komunisté vás…) Havel prehlásil počas novembra 1989 (Letenská pláň). Citát uvádza vo svojej knihe aj armádny generál Ing. Miroslav Vacek, ex-minister národnej obrany, čo je dostatočne silná autorita na overenie autenticity tohto výroku nakoľko bol vo svojej funkcii od decembra 1989 do októbra 1990 a bol súčasťou vlády Ladislava Adamca. (3) Záznam tejto vety sa nezachoval, bol vystrihnutý, zničený alebo nie je dostupný online. Napriek tomu je parafrázou vety s totožným sémantickým odkazom citát z Československej televízie, kde Václav Havel hovorí: „…promyšlený koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociálni otřesy, nezaměstnanost a jiné problémy, jak se možná nekterí z vás obávají…“ (5) Podobné hry so slovami sa používajú v kontexte očistenia Havla od ironického oxymoronu humanitárne bomardovanie. (pozri pozn. 1a)

Druhú vetu (Dvacet let tvrdila oficiální propaganda…) predniesol Václav Havel počas uvedeného prejavu v Československej televízii počas decembra 1989 (pred voľbou prezidenta v Československej televízii, 4). Citát je uvedený v Havlovej knihe (4a) Spisy: Eseje a jiné texty z let 1970-1989, Dálkový výslech z roku 1999. Tých zavádzajúcich Havlových citátov je samozrejme viac. (pozri pozn. 2a)
Pre tzv. lovcov konšpirátov a hoaxov máme k dispozícii dokonca aj video. Kliknite si na čas 1:13:

Václav Havel, prejav v Československej televízii, december 1989
Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, (pozri aj pozn. a) že chci být majitelem různých podniků…
Václav Havel v Československej televízii, decembber 1989
…promyšlený koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociálni otřesy, nezaměstnanost a jiné problémy, jak se možná nekterí z vás obávají…

Týmto žiadam Miloša Kadleca aby sa mi verejne ospravedlnil za to, že ma verejne a nepravdivo označil za klamára. Podľa slovenských zákonov sa totiž týmto Miloš Kadlec dopustil trestného činu ohovárania (pozri pozn. 3a), ktoré môže poškodiť vážnosť, poškodenie v zamestnaní alebo spôsobiť inú ujmu.

Mgr. Lukáš Perný

Pozn. 1a: Zhodou okolností ide o podobné zavádzanie, keď sa citátom súvisiacim s humanitárnym bomardovaním Juhoslávie vojskami NATO, odvolávajú podobní bojovníci proti hoaxom na citát: „…nálety, bomby, ty nebyly vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární...“ (a1) Sémanticky je vo vete zdieľaný ten istý význam. Apológia Havla sa snaží dokázať, že humanitárne bombardovanie a povaha humanitárneho zhadzovania či humanitárnej asistencie (a2) bômb sú vety odlišného významu a ironický oxymóron je neadekvátny. Ale to je lož, pretože význam je sémanticky totožný nakoľko je jasne mierený na použitie zbraní hromadného ničenia ako prostriedku riešenia konfliktu.

Pozn. 2a Václav Havel v decembrovom príhovore z roku 1989 taktiež povedal nasledovné: „Občanské fórum a Veřejnost proti násilí nejsou spiknutím nekomunistu proti komunistům…“ (5) a v zápatí Havel dodáva, že sú pripravované v súčinnosti s komunistami. A v závere Havel dodáva: „ Je-li v obecném zájmu, abych přijal prezidentský úřad, přijmu ho. Ale se dvěma podmínkami: že bych byl oním prozatímním pracovním prezidentem, kterého teď potřebujeme, a že ten, který usedne nadobu pěti let do Masarykova křesla, vzejde až ze svobodně zvoleného Federálního shromáždění. Druhou podmínku, kterou si kladu je, že po mém boku, ať už v jakékoli funkci, bude stát Alexander Dubček.“ (5)

Pozn. 3a: Pod­ľa § 373 ods. 1 Tr. zákona, kto o inom ozná­mi nep­rav­di­vý údaj, kto­rý je spô­so­bi­lý znač­nou mie­rou oh­ro­ziť je­ho váž­nosť u spolu­ob­ča­nov, poš­ko­diť ho v za­mes­tna­ní, v pod­ni­ka­ní, na­ru­šiť je­ho ro­din­né vzťa­hy ale­bo spô­so­biť mu inú váž­nu uj­mu, pot­res­tá sa od­ňa­tím slo­bo­dy až na dva ro­ky.


Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
8 thoughts on “Manipulatori.cz šíria hoax o citátoch Václava Havla z novembra 1989

 • 22. januára 2019 at 12:21
  Permalink

  dnes uz je to tak, ze liberalne media povedia pravdu len ked sa pomylia…

  Reply
 • 22. januára 2019 at 16:14
  Permalink

  Tú prvú vetu z Letnej si ešte pamätám. Je to veľmi dávno, takže to nezopakujem doslova, ale určite hovoril o strašení nezamestnanosťou a tiež tam zaznela fráza „ničeho se nebojte, nic takového nepřipravujeme“. Za seba priznám, že to bolo prekvapujúce, lebo prechod na kapitalizmus nikto vtedy otvorene neriešil, vnímali sme to ako zrušenie monopolu jednej strany na vládu nad spoločnosťou. Kňažkova výzva v jednej televíznej debate, aby sme vyškrtli z ústavy vedúcu úlohu strany, to bol vrchol radikalizmu. Absolútne nikto vtedy nepoužil slovo „privatizácia“.
  Neviem, či ešte v tom istom vystúpení, ale z novembra si pamätám aj Havlove prehlásenie o tom, že treba rozpustiť Varšavskú zmluvu a „…už nikdy do žádného paktu nevstoupíme.“

  Reply
  • 23. januára 2019 at 10:42
   Permalink

   „…promyšlený koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociálni otřesy, nezaměstnanost a jiné problémy, jak se možná nekterí z vás obávají…“ Toto tam jasne povedané bolo. Sémanticky ide o to isté.

   Reply
 • 22. januára 2019 at 17:44
  Permalink

  Je zaujímavé, že aj ja si spomínam na vetu „( Komunisté ) … Vás bodou strašit nezaměstnaností … “ ako na zvukový záznam – pamätám si to ako „Havlov hlas“.

  Keď som, pred asi rokom, po prečítaní nejakého článku o tom, že tento výrok bol vymyslený a Havel ho nikdy nepovedal, začať hľadať obrazovo-zvukový záznam tohto výroku, nikde som ho nenašiel . Myslím si, že určite by to malo niekoľko ľudí v ČR a SR nahraté , a nie je možné aby sa to utajilo, alebo úplne zlikvidovalo. Preto to bol asi naozaj podvrh.

  Len mi nejde do hlavy, ako to, že som si to zapamätal ako zvuk ???

  Reply
  • 23. januára 2019 at 10:41
   Permalink

   „…promyšlený koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociálni otřesy, nezaměstnanost a jiné problémy, jak se možná nekterí z vás obávají…“ Toto je vo vyššie uvedenom videu povedané. Takže nie je o čom. Sémanticky je to totožné s prvou vetou.

   Reply
 • 22. januára 2019 at 20:22
  Permalink

  Tú vetu si pamätám aj ja… A viem, že pred nejakým časom, Havlov prejav a aj iné výroky linkol niekto pod ktorýsi z mojich starých článkov, ale nedokážem to nájsť…
  Ako ľahko ľahko sa dá manipulovať s históriou a prekrúcať dejiny…

  Reply
 • 25. januára 2019 at 11:22
  Permalink

  Vážení.
  Sú to dôkazy nespochybniteľné. Treba ďalej pracovať na tom, aby celý národ toto pochopil a potom ísť do ulíc a žiadať skutočnú demokraciu.
  Teda vládu ľudu. Referendum nech sa stane tým nástrojom, ktorým sa budú dať veci pohnúť správnym smerom. Uzákoniť v prvom rade, že referendum bude plátne automaticky v prípade,že sa ho zúčastní viac ako 50% oprávnených. Teda žiadne ešte rozhodovanie v Národnej rade.Výsledok referenda sa stane automaticky zákonom. Parlament upraviť iba paragrafové znenie. Zmeniť volebný systém tak,aby z každého okresu bol parlamente min jeden poslanec. Tým by sa dal zredukovať ich počet na postačujúcich 80. Navrhovaný poslanci by museli byť odborné zdatný, aby nepotrebovali ešte asistentov,hovorcov a pod. a samozrejme mravné bezúhonný. Smerovanie Slovenska by malo byť jednoznačne K SLOVANSTVU. História nepustí: Slovania boli prvými Európanmi.
  Ďakujem.
  Scherhaufer Ľubomír

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *