Odborárka Uhlerová: Štartovacia minimálna mzda? To myslíte vážne?

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

? ⁉️ ŠTARTOVACIA MINIMÁLNA MZDA. TO MYSLÍTE VÁŽNE?
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR včera predstavil svoj návrh na úpravu minimálnej mzdy pre rok 2021. Okrem iného prezentoval aj úplne nový a nevídaný inštitút, a to tzv. štartovaciu minimálnu mzdu vo výške 465 eur pre tých, ktorí boli v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Ide o nejakú obdobu minimálnej mzdy, ktorá je ešte nižšia ako už v súčasnosti platná minimálna mzda (580 eur).

Tak sa teda pozrime na možné efekty a dopady štartovacej minimálnej mzdy na zamestnanosť, odmeňovanie a trh práce.

⚠️Štartovacia minimálna mzda určite nie je nástrojom tvorby pracovných miest. Ak mal predkladateľ túto ambíciu, dosť sa pomýlil. V praxi sa môže stať, že zamestnávateľ vyberie (uprednostní) lacnejšieho zamestnanca, a nevytvorí nové pracovné miesto. Tento inštitút teda nie je ani nástrojom na prekonanie krízy.

⚠️ Ďalej sa môže v praxi stať, že zamestnávateľ prepustí drahších zamestnancov a zamestná tých lacnejších, teda tých, ktorí spĺňajú kritérium „štartovacej minimálnej mzdy“.

⚠️ Položme si však otázku: aká je motivácia pre dlhodobo nezamestnaných a tých, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako 12 mesiacov zamestnať sa? Ešte nižší zárobok, ako je „štandardná“ minimálna mzda? Však minimálna mzda má zároveň stimulovať zamestnanosť, má sa vzďaľovať od podpory v nezamestnanosti alebo od sociálnych dávok, aby bol potenciálny zamestnanec motivovaný pracovať. Alebo narážame na pomýlenú snahu nižšími mzdami k vyššej zamestnanosti?

⚠️ Predstavme si aj situáciu, keď napríklad 50-ročný zamestnanec (zamestnankyňa) po 12 mesiacoch v evidencii na úrade práce nastúpi do zamestnania a bude mu ponúknutá štartovacia minimálna mzda, pričom iný (možno mladší) kolega (kolegyňa) dostane za tú istú prácu štandardnú minimálnu mzdu. Prípadne sa stretnú dvaja uchádzači o prácu, pričom jeden bude o jeden deň kratšie v evidencii úradu práce a neprekročí 12 mesiacov, ten druhý naplní kritérium 12 mesiacov, a teda jeden dostane štartovaciu a druhý štandardnú minimálnu mzdu. Áno, znie to možno absurdne až hranične, ale taký je tento návrh. Absurdný.

⚠️ A teda ďalšia otázka znie: ako sa predkladateľ návrhu vysporiada s princípom rovnakej mzdy za rovnako vykonanú prácu, ktorý je zakotvený v Zákonníku práce? Ako sa pri „dvojakom“ prístupe zohľadní kvalifikácia zamestnanca, prax a stupeň náročnosti? Ako to ovplyvní kolektívne vyjednávanie, mzdové tarify odvíjajúce sa od minimálnej mzdy a systém odmeňovania vo verejnej a štátnej správe?

⚠️ Ako sa predkladateľ vysporiada s garanciou v Ústave SR, keď má minimálna mzda zabezpečiť dôstojný život jej poberateľovi? Môžeme pri sume 465 eur v hrubom hovoriť o garancii dôstojného života? Pochybujem, že niekto odpovie kladne.

⚠️ Tento nápad vyvoláva vážne pochybnosti o zachovaní princípu rovnakého zaobchádzania a vytvára dve kategórie zamestnancov, keď sa jedna skupina nachádza v znevýhodnenej pozícii oproti druhej, keďže za rovnakú prácu môžu dostávať rôznu mzdu.

⚠️ Štartovacia minimálna mzda je nepriamo aj istou formou regionálnej minimálnej mzdy, keďže sú na Slovensku niektoré regióny s vyššou mierou nezamestnanosti alebo s vyššou mierou dlhodobo nezamestnaných. Takáto minimálna mzda len zakonzervuje tento stav a vytvorí regióny, kde bude minimálna mzda jednoducho nižšia. Takýto nástroj len prehlbuje chudobu a sociálne vylúčenie niektorých skupín.

Nuž, týmito „nápadmi“ vláda len potvrdzuje, že jej sociálna politika nesmeruje k univerzálnej ochrane a pomoci pre všetkých, najmä tých najzraniteľnejších a najslabších, ale len pre vybrané skupiny. Takýto prístup môže zakonzervovať súčasný stav, nepomáha najchudobnejším, sociálne vylúčeným, marginalizovaným alebo znevýhodneným skupinám. Aj štartovacia minimálna mzda je toho dôkazom.

Monika Uhlerová na sociálnej sieti

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
One thought on “Odborárka Uhlerová: Štartovacia minimálna mzda? To myslíte vážne?

  • 16. júla 2020 at 21:05
    Permalink

    Výborne pani Uhlerová,
    máte úplnú pravdu a dobre ste to analyzovali. Súčasný predseda vlády na začiatku sa vyjadroval, že súčasná koalícia má veľké množstvo odborníkov na všetky problémy. Neveril som, ale už mu verím! Má odborníkov na vytváranie problémov, všade a vo všetkom. Rozvŕtajú aj to čo ešte ako-tak funguje. Že sú odborníci vidno to aj na ich diplomovkách. Preto sa nečudujme! Plodia samé geniálne nápady, ako je aj napr. zdaňovanie sprepitného! Možno na to vláda vytvorí samostatné ministerstvo.

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *