Rozhovor s Igorom Melicherom – kandidátom do európskeho parlamentu

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom
Igor melicher na mítingu v Bratislave
Igor Melicher

Prinášame Vám rozhovor s kandidátom do európskeho parlamentu Igorom Melicherom, ktorý je podpredsedom MSD a členom Smeru-SD. Igor kandiduje na kandidátke strany SMER-SD pod číslom 5.

Celý záznam rozhovoru na Youtube

Ahoj Igor, môžeš sa na začiatok v krátkosti predstaviť naším čitateľom?

Pozdravujem vás. Moje meno je Igor Melicher, som kandidátom do Európskeho parlamentu za stranu Smer s číslom 5. Pochádzam z malého okresného mesta Poltár, kde som vyrastal celé svoje detstvo. Bolo to veľmi inšpiratívne, pretože mesto Poltár, aj okres Poltár je charakteristický tým, že je tam veľká nezamestnanosť, čiže človek, ktorý tam vyrastal si musí poradiť s chudobou a musí si poradiť s tým, ako využiť svoje životné šance.

Čiže moja angažovanosť v politike, moje umiestnenie na kandidátnej listine je hlavne o tom, aby som priniesol nové nápady, nové myšlienky a nové posolstvá pre ľudí, ako skvalitniť život na Slovensku a takisto aj v celej Európskej únii.

Ako viem, tak si podpredsedom MSD, a aj keď si relatívne mladý, tak sa v politike už celkom dlho angažuješ. Čo ťa motivovalo ísť do politiky?

V MSD som už od roku 2012 a paralelne s tým, ako som vstúpil do MSD a založil som v Poltári prvý okresný klub Mladých sociálnych demokratov, začal sam spolupracovať aj so stranou Smer-SD v Poltári, čiže to je taký kontinuálny vývoj a čo ma k tomu doviedlo, sú vlastné životné okolnosti a to, že som sa stretával s chudobou v Poltári a prešiel som si rôznymi etapami. Hrával som skoro profesionálne futbal, kde som sa stretával s novými ľuďmi z celého Slovenska a vnímal som ich názory na svet a na spoločnosť. Tá disproporcia, alebo tie rôzne názory na to, ako mladí tú politiku chápu ma doviedli k tomu, aby som aj ja začal robiť politiku, a aby som aj ich vlastné názory trošku referoval spoločnosti.

Aký je hlavný dôvod prečo si sa rozhodol kandidovať do Európskeho parlamentu?

Hlavný dôvod je ten, že cítim príležitosť. Príležitosť spočíva v tom, že ja ako europoslanec som poslancom všetkých ľudí v Európskej únii čo znamená, že by som mohol chodiť do každého členského štátu a v tom členskom štáte zistiť, čo tam funguje lepšie ako u nás. Môžem si spraviť sumár, na základe ktorého môžem potom požiadať o vystúpenie v Národnej rade alebo o stretnutie s čelnými predstaviteľmi politického života na Slovensku. Môžem im predstaviť tieto inovatívne veci, na základe ktorých môže aj Slovensko fungovať lepšie. Tak isto sú tu ďalšie oblasti, ktorým sa europoslanci musia venovať, pretože Európska únia nie je jednotná, čo sa týka rovnosti rozdelenia bohatstva a hlasu v samotnej Európskej únii.

Smer bude mať určite spoločný program do volieb. Kedy tento program asi zverejníte? Aká je tvoja vlastná téma, ktorej sa chceš venovať?

Program strany Smer SD bude zverejnený už čoskoro a čo sa týka nás ako mladých ľudí a to mladých sociálnych demokratov, takisto máme svoje myšlienky, s ktorými by sme chceli ísť do tejto eurokampane a tie sme si zhrnuli do takých štyroch základných bodov: a to je sociálna Európa bez rozdielov, Európa pre mladých, silná a jednotná Európa a Európa budúcnosti a technologického pokroku.

To s čím som chcel prísť ja, ako s vyššou pridanou hodnotou do tejto kampane, je záujem o vedecko-technický pokrok a o európsku vesmírnu agentúru, v ktorej vidím príležitosť na to, aby sme na Slovensku získali priemysel s vyššou pridanou hodnotou, ako výroba satelitov, výroba motorov a výroba všetkých technických vecí, v ktorých sa vedia angažovať mladí ľudia. Veľmi dobre viem, že na Slovensku je veľa mladých ľudí a veľmi veľa šikovných ľudí a tiež som si vedomý toho, že slovenská ekonomika stojí na tom, aby vyrábala autá. Je to silný automobilový priemysel, a keď sa niektoré automobilky rozhodnú vyrábať elektromobily, znamená to, že presunú svoju výrobu späť do svojich domovských krajín, do Nemecka, do Francúzska.

To hrozí, pretože, ako sami dobre vieme, tak spaľovacie motory idú do úzadia a prichádza technológia elektrického pohonu. To znamená, že vyrábať elektrický pohon je vyrábať vec, ktorá má vysokú pridanú hodnotu, ktorá je aj lepšie zaplatená. Tým pádom u nás zostanú ľudia bez práce a využitím európskej vesmírnej agentúry a projektov, ktoré by sme mohli dostať, vieme dostať Slovensko na vyššiu úroveň v oblasti priemyslu. Toto je vízia, ktorú vidím, a ktorú by som chcel presadiť. My nie sme členom Európskej Vesmírnej Agentúry (ESA pozn. red.), ale mohli by sme ním byť a budem robiť všetko pre to, aby sme sa tam dostali.

Keby si mohol presadiť alebo zmeniť jednu vec v rámci Európskej únie, ktorá by to bola ak by si mal takú možnosť?

Určite je to vyššia miera rovnosti všade v Európskej únii, pretože momentálne vidíme, že stále existuje rozdelenie na staré a nové členské štáty a sami dobre vieme, že tie nové členské štáty ako sme my, Česko, Maďarsko, Poľsko sú vo svojej podstate znevýhodnené. Nedosahujme takú istú výšku miest, nedosahujeme takú istú výšku prerozdelenia alebo všeobecného blahobytu a ďalšia úroveň, ktorú vidím je posilnenie hlasu Slovenska v Európskej únii, aby dokázalo viac vplývať na chod, lebo Európska únia síce má potenciál globálneho hráča, ale nie je ním. Aby sa ním mohla stať, potrebujeme, aby všetky štáty Európskej únie mali rovnaký hlas samozrejme aj Slovensko.

Čo sa týka sociálnej rovnosti, ktorú si spomínal, Európska únia v súčasnosti má tie mechanizmy. Má Kohézny fond a má rôzne dotačné mechanizmy, ktorými chce pomôcť regionálnym rozdielom. Ako je možné, že to nefunguje tak ako má?

Problém sú hlavne projekty na úrovni každého členského štátu. Slovensko sa stretáva s problémami už odvtedy, ako začalo eurofondy čerpať. Najväčší problém vidím v tom, že väčšina projektov, ktoré sa prijímajú na úrovni samosprávy nie sú kvalitne spracované. To znamená, že my nekvalitne spracovanými projektami prídeme o veľkú časť peňazí, ktorú môžeme z európskych fondov využiť na zveľaďovanie miest, obcí a všetkých verejných priestranstiev a toto zatiaľ nemáme, tým pádom strácame.

Môj návrh, ktorý by som chcel preniesť je, aby sme posilnili úlohu štátu na okresnej úrovni a aby sa zriadili sekcie, kde budú presne ľudia, za ktorými keď príde starosta s tým, že potrebujeme spraviť kanalizáciu, vodovod alebo cestu, tak prinesie presne svoje požiadavky a celá tá sekcia na vypracovanie projektov mu to spraví s tým, že už bude mať istú šancu, že ten projekt sa podarí. V tomto vidím rozdiel a prípadnú výhodu, ktorú môžeme mať ak zavedieme nejaký lepší mechanizmus, tak môžeme dostať z európskych peňazí viac a tým pádom zvýšiť svoju účasť v prerozdeľovaní bohatstva a byť rovnocennejší s ostatnými štátmi Európskej únie.

Ako môže podľa teba poslanec Európskeho parlamentu pomôcť s problémami bežných ľudí na Slovensku?

V prvom rade ich musí počúvať a musíme si povedať na rovinu, ak je človek zvolený do Európskeho parlamentu, tak nie je zástupcom Slovenska v Európskej únii, ale je zástupcom Európskej únie, ktorá má pôsobnosť v každom členskom štáte. Aby sme im mohli pomôcť, to znamená, že musíme najprv porozumieť a musíme sa pýtať veci. Takisto ja, kebyže dostanem tú možnosť a stanem sa europoslancom, tak obehnem každý jeden štát v Európskej únii a budem zisťovať, kde veci fungujú lepšie a čo by sme si my vedeli preniesť k nám na Slovensko. Samozrejme aj inšpirácií je strašne veľa všade.

Čo sa týka budúcnosti Európskej únie, ako to vidíš, si skôr za hlbšiu integráciu alebo skôr za posilnenie národnej solidarity?

Ja si myslím, že každý členský štát by mal byť suverénny a každý štát vychádza zo svojich vlastných princípov a histórie. V Európe sme delení na národné štáty, a to treba brať do úvahy a rešpektovať. Som samozrejme za vyššiu integráciu, ale nie v podobe akej je dnes. Neoliberálna Európa podľa mňa nepredstavuje zmysluplnú cestu k trvalo udržateľnému rozvoju a životnému prostrediu. My potrebujeme posunúť Európu do viac sociálnej a demokratickej roviny. Ak by sa to podarilo, tak v tomto prípade som za to, aby sa Európa viac zjednocovala a povedzme, aby sa aj ten parlament pretvoril na dvojkomorový parlament, kde budeme mať také isté právo a taký istý silný hlas ako majú Nemci a Francúzi.

Čo si predstavuješ pod pojmom viac sociálna Európa, keď to porovnáme reálne, európske západné krajiny sú aj teraz viac sociálne, ako napríklad Slovensko. Ako môže Slovensko pomôcť k tomu, aby bola Európa viac sociálna?

Prinášať myšlienky, prinášať nápady s tým, že najprv musíme dosiahnuť to, aby ľudia uspokojili svoju materiálnu základňu a až potom budú môcť budovať tú kultúrnu a intelektuálnu nadstavbu. Máme tu strašne veľa šikovných ľudí, nielen mladých ľudí, ale aj ľudí, ktorí sú v staršom veku, v produktívnom veku, dôchodcov. Proste celé Slovensko je plné ľudí, ktorí sú geniálni, ktorí to majú v hlave. My musíme dostať tých ľudí von z tej hranice chudoby na ktorej práve sú aj s tými nízkymi príjmami, ktoré majú, aby sme potom v Európe mohli presadzovať svoje myšlienky, aby sme sa mohli zúčastňovať fór a aby náš hlas, ktorý máme ,bol na toľko zvučný, aby dokázal presvedčiť aj všetkých ostatných.

Prečo si myslíš, že je na Slovensku nízka účasť vo voľbách?

Je to spôsobené tým, že (teraz to bude troška kritika nás, ktorí sme Slováci v Európskom parlamente) nechodíme veľmi často domov, neuchádzame sa o priestor v médiách, nevysvetľujeme ľuďom čo je to Európska únia alebo čo môžu Europoslanci pre jednotlivé členské štáty urobiť. Chýba komunikácia toho, čo je Európska únia, aby aj tí ľudia pochopili, lebo napríklad ja som mal problém. Ja som teda vyštudovaný politológ, ale mal som problém s tým, že keď už sa tieto eurovoľby blížia: koľkých ľudí môžem voliť a aký je tam ten systém. Toto sú tie veci, ktoré ľudia nevedia a na základe nich sa aj potom boja ísť voliť, lebo nevedia čo majú robiť, čiže väčšia osveta.

Na záver môžeš povedať niečo bližšie o sebe. Aké sú tvoje koníčky, hoby a čo robíš vo svojom voľnom čase?

Mám toho veľa. Bol som aktívny športovec, futbalista a hrával som aj za klub Železiarne Podbrezová, potom som s tým samozrejme skončil, lebo ma začala viac lákať politika. Politike sa venujem dodnes a mojimi hlavnými koníčkami sú stále ten šport, mám rád sci-fi filmy, dobrú spoločnosť a starám sa o to, že počúvam názory ľudí, na to, ako by malo Slovensko vyzerať, a ako by mohlo viac profitovať na materiálnom zabezpečení.

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa šťastia.

Rozhovor viedol Dávid Diczházy

Igorov Youtube kanál

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *