Soňa Valovičová: HRDO NASLEDUJEME ODKAZ SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA!

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Význam SNP, výsledky protifašistického boja slovenského ľudu, myšlienky a city, ktoré boli hybnou silou nerovného zápasu fašistickým okupantom a ich domácim prisluhovačom považujem za to najkrajšie, čím sa môže pochváliť naša krásna vlasť, pretože SNP vyvrátilo lživú klérofašistickú propagandu slovenských nacionalistických kapitalistov šíriacich protičeský šovinizmus, čím zastierali svoje vykorisťovateľské ciele a závislosť na vládnucich kruhoch vtedajšej Tretej ríše. Ich zrada v období mníchovského rozsudku nad republikou roku 1939 ukázala zároveň, že vložiť záruky štátnej a národnej nezávislosti do rúk kapitalistickej triedy je dvojsečnou a veľmi nebezpečnou zbraňou. Bohužiaľ, nepoučili sme sa.

Zbežný retrospektívny pohľad na históriu posledných ponovembrových desaťročí pre pracujúcich ľudí oddaných vlasti už nie je zdrojom hrdosti, pretože nepovstal v najťažších podmienkach svojej existencie a svojím latentným prístupom dopustil návrat ku kapitalizmu, rozkradnutie národného bohatstva a pilierov, ktoré boli pre našu sebestačnú vlasť prínosom pre všetkých. Roky výstavby, zápas o obnovu vojnou zničenej krajiny, nezištná pomoc v ťažkom položení, spoločný boj za zachovanie mieru a rovnocennosť dorozumievania sa medzi národmi boli sofistikovanou zradou obetované novembrom 1989 a história sa opakuje.

Podvečer povstania slovenského ľudu

Partizánske hnutie silne pôsobilo aj na slovenské vojsko rozmiestnené na východnom fronte. Za pomoci sovietskych partizánov organizovali komunisti prechody slovenských vojakov na bratskú sovietsku stranu.
Všetky okupované štáty a malými národmi sa počas vojnových rokov pripravovali na národnooslobodzovací boj. Pripravovalo sa i Slovensko. Úloha bola o to ťažšia, že slovenský štát bol plne pod kontrolou nacistov, ÚŠB pracovala svedomito a žaláre „zradcov“ slovenského štátu boli preplnené najlepšími ľuďmi, ktorých slovenská zem zrodila.

Organizujte sa!
„Robotníci, roľníci, vojaci a inteligencia!!!
Každý z Vás by si už želal koniec vojny. Koniec biedy a hladu. Každý z Vás pocítil alebo cíti na vlastnej koži tlak fašistického bodáka. fašistickej od krvi nevinnej špinavej čižmy, čiže lepšie povedané – fašistické utláčanie ľudu v každej vrstve. Každý z nás po štyroch rokoch vojny už prišiel na to, že toto všetko nastolil fašizmus a jeho hnusný režim, ktorý sa u nás nehanebne kryje pod meno : – Národný socializmus. –
Keď tento režim padne, padne s ním aj všetko zlo. Teda príde s jeho koncom aj koniec vojny. Preto aj Vám vlažným a k Vám, čo ešte stojíte na strane fašizmu, a tak preťahujete vojnu, k Vám voláme toto: Či tak – či onak fašistický režim bude zničený! Padne!! Neodvratne padne!!! Tak jak padol v Taliansku, tak padne aj v Nemecku a padne aj vo všetkých štátoch Európy a celého sveta. Padne!!!
Preto pripojte sa k nám, kým je ešte čas! Združte sa do jánošíkovských družín a v nich ničte nepriateľský fašizmus!! Ničte!! Ani jeden fašista nesmie obísť nasucho. Nebojte sa, my budeme s Vami spolupracovať. Sme veľká antifašistická organizácia, čakajúca na povel. Preto pripojte sa i Vy, kým ten povel nepadne. Keď padne povel, bude už neskoro! Lebo akonáhle padne povel – vzápätí sa zrúti i fašizmus a Vy všetci, ktorí stojíte na strane fašizmu – padnete s ním!
Preto kým je čas, príďte medzi nás!!
Organizujte sa do jánošíkovských družín, ničte fašistov a všetko, čo je fašistické!
Pamätajte: Kým bude trvať fašizmus, bude trvať aj vojna a s ňou aj všetko zlo!
Preto: BOJUJTE VŠETCI JEDNOTNE PROTI FAŠIZMU!!!“

Hlásenie okresného úradu ÚŠB o rozširovaní ilegálnych letákov a odpis letáka s výzvou do protifašistického boja a za organizovanie jánošíkovských družín. 1943, október 22., ŠOKA Liptovský Mikuláš, OÚ Liptovský Sv. Mikuláš, 1512/1943 prez, strojopisný prepis, originál

Sebavedome do rozhodujúcich bojov

Kedy dozrel čas? Čas pre povstanie? Slovenské národné povstanie vzbĺklo v ťažkých a veľmi nepriaznivých podmienkach. V podjeseň 1944 sa Slovensko nachádzalo priamo v operačnej sfére sovietskej armády, veľká armáda bola už pri Visle a neďaleko karpatských prechodov, za ktorými ležalo slovenské územie. Zemepisná poloha Slovenska je však nevýhodná, a Slovensko ako malá krajina bolo obkľúčené navyše zo všetkých strán nemeckými vojskami. Povstalci boli nútení bojovať podľa núdzového variantu. Udrieť náhle, bez zváženia všetkých okolností, uvoľniť sa a riskovať – to prináša veľké nadšenie, ale čo potom? Cúvnuť už nemožno. Slovenské národné povstanie sa tak nezačalo. Partizáni i vojaci čakali na signál. Organizátori povstania sa nesmeli dať prekvapiť nestráženou chvíľou nemeckého vpádu na Slovensko. Museli Nemcov predbehnúť. Nemcov intenzita slovenského odporu veľmi prekvapila.
V Banskej Bystrici sa vytvorilo politické a vojenské centrum povstania. Otvoril sa tu i Ústredný sekretariát KSS, ktorého činnosť riadil Gustáv Husák a Karol Šmidke ako predseda predseda strany SNR a predseda KSS. Následne bolo zverejnené vyhlásenie, v ktorom strana vytýčila program a hlavné ciele Slovenského národného povstania.

“ Slováci, Slovenky! S obdivuhodnou silou povstal slovenský národ do boja, aby uhájil svoje bytie, svoje právo na život, na slobodu a šťastnú budúcnosť. Slovenský národ povstal, aby nedopustil znásilnenie svojej krajiny Nemcami, aby nedopustil okupáciu Slovenska.
Slovenský národ stál pred výberom: poddať sa nemeckému násiliu a hynúť v cudzích službách za cudzie záujmy, alebo postaviť sa na odpor. Inej voľby nebolo. Boj sa stal nevyhnutným. A slovenský národ nastúpil cestu boja, nastúpil cestu cti a slobody.“

“ V SNP bojovali zástupcovia takmer tridsiatich národností. Mnohé sovietske oddiely a brigády prišli na pomoc bojujúcemu československému ľudu pešo, veľmi veľká bola aj materiálna pomoc. Partizánska vojna v ČSSR bola bohatá na prejavy masového hrdinstva, prejavy bratstva Čechov, Slovákov a sovietskych občanov v boji proti fašizmu. Počas SNP sa mnohí Slováci a Ćeši stali skvelými bojovými partizánskymi veliteľmi. Partizánsky boj na Slovensku riadili komunisti. Vytrvalosť a hrdinstvo československého ľudu v boji proti hitlerovským hordám pramenili z PRESVEDČENIA o spravodlivosti veľkého boja za národné a sociálne oslobodenie, z lásky k vlasti, z dôvery KSČ a z PRIATEĽSTVA so Sovietskym zväzom. My, bývalí sovietski partizáni, ktorí sme sa priamo zúčastnili na SNP, chránime si v pamäti slová z listu ÚV KSČ, podpísaného a poslaného 30.júna 1945: Sovietski partizáni k nám priniesli národného ducha, ducha sovietskych bojovníkov, ducha nenávisti k nepriateľovi, ducha odhodlania v boji proti fašizmu., sovietski partizáni českému a slovenskému národu ukázali, ako BIŤ FAŠISTOV.

Nikitič Asmolov
/archív spomienok AsÚML ÚV KSS, p.č 1701/

Fašizácia človeka a Európy v paralelách dneška

Doneck, Luhansk, Slavjansk, Kramatorsk … Pravá tvár kyjevskej chunty a jej krvilačného besnenia. Už päť rokov sme svedkami genocídy páchanej na východ od našich hraníc ukrajinskou armádou a žoldniermi z rôznych častí zeme, obhajujúcich nacistickú ideológiu Stepana Banderu. Počnúc februárom 2014 vládnu Ukrajine predstavitelia tzv. Euromajdanu, ktorí sa dostali k moci po štátnom prevrate, v ktorom hrali aktívnu úlohu okrem domácich fašistov aj USA a EÚ. Odessa 2014, ako symbol novodobej slobody v mučení a upálení nevinných ľudí, tak naďalej zostáva pravým zrkadlom spoločnosti! Je tragédiou, že sme si akosi privykli na tieto obete. Médiá ovládané finančnými skupinami nás nielen uspali, ale i stokrát povedaná LOŽ sa stala pravdou…

I keď to spoločnosť odchovaná na demagógiách a prekrúcania histórie nerada počuje, komu vďačíme za víťazstvo v SNP boli práve komunisti. Jedine oni boli schopní v krutých podmienkach fašistického teroru od jari 1939 postaviť sa na odpor okupantom Tretej ríše a nekolaborovať s nacistami ako to urobil Tiso. Robotníckej triede a jej spojencom ukázali cestu ako viesť boj za pokrok, za víťazstvo ľudského rozumu nad barbarstvom , za demokraciu, politickú, sociálnu a národnú slobodu. Boli to oni, kto v dňoch SNP vlasteneckou a politickou silou dokázali doviesť tento ťažký boj do konca, hoci politika Slovenského štátu tvrdo bránila okupantov. Za pomoci robotníckej triedy sme zvíťazili nad fašizmom a toto je jediná historická pravda. Už viete, prečo komunistické idey nemajú radi pravičiari, liberáli a prívrženci nacionálnych strán? Lebo bola to SILA práve v týchto ideálov, ktorá zvíťazila. A tejto sily sa ešte aj dnes elity sveta boja.

Kocky sú hodené ..

Zmareniu povstania v októbri 1944 možno poďakovať aj protifašistickej Flore na čele s Benešom, ktorý opäť dokázal, že buržoázne kruhy sú mu bližšie ako láska k vlasti. Zo Slovenska zostáva Tisovými slovami zhorenisko, ktoré nebude ľutovať a veľkodušne 30. októbra 1944 vyznamenáva v Banskej Bystrici Waffen – SS nemeckých vojakov spolu s Hermanom Höfle.
Ústup partizánov do hôr, kde hrdinsky bránili našu zem pred fašistickou agresiou až po príchod Ćervenej armády a konečné oslobodenie Slovenskej republiky a ostatných štátov Európy navždy zostáva mementom v miliónoch padlých životov, bojujúcich proti fašizmu.

PAMÄTAJ ĽUD MÔJ!

Pamätaj ľud môj, prežil som veľa
Ty mier dnes dýchaš, ja vojnou žil som
Musel som zabiť i nenávidieť
To peklo navždy je nočnou morou

Pamätaj ľud môj na moje slová
O tom jak čaty hynuli v horách
Ako smrť bila všetkých rad radom
Iba krv v zemi zostala po nás

Pamätaj navždy, viem čo je zomrieť
Keď smrť sa skrýva v zelených kríkoch
Zvábi Ťa vôňou na vlastný pohreb
Keď udrie hodina za Teba – ľud môj!

SVS
zbierka – Slovania navždy!

Víťazstvo vtedajšieho Sovietskeho zväzu nad fašizmom a jeho účinná pomoc slovanským národom boli základným predpokladom úspešného zavŕšenia dôstojného spoločenského zriadenia pre všetkých. Láska k rodnej krajine, na ktorú siahla ruka dobyvateľa, odvaha a odhodlanie nepokoriť sa pred nepriateľskou presilou boli predané za tridsať strieborných. Ťažké skúsenosti šiestich rokov fašistickej nadvlády, neľútostný boj na život a na smrť proti fašizmu bohužiaľ nezmenili zmýšľanie slovenského ľudu, neupevnili a nerozvinuli kladné črty jeho národného charakteru. SNP ako vyvrcholenie odvekého boja pracujúcich ľudí proti vykorisťovateľom a utláčateľom trvalým žriedlom našej národnej hrdosti zostalo iba na papieri. Kde sa stratil ten nevyčerpateľný zdroj morálnej výzbroje nášho národa? My ako potomkovia slávnych udalostí nesieme priamu vinu, že sme dovolili, aby sa fašizmus opäť šíril Európou a akoby to nestačilo, odvrátili sme sa vinou kolaborujúcich politikov od brata, ktorý nás oslobodil a zapredali sme sa západu a jeho hodnotám, ktoré nemajú so slovanskými koreňmi nič spoločné, nakoľko západný model demokracie je existencia bez morálky a právo je tam merané hodnotou peňazí. Prepisujú sa dejiny, fašizuje sa Európa a sloboda zomiera. Boj našich predkov proti fašizmu mal cieľ, vytvoril pravdivý, oduševňujúci obraz hrdinského zápasu, v ktorom sa kryštalizoval charakter ľudu a v ktorom boli iba dve východiská – bojovať s národom a pomáhať v boji, alebo ísť s nepriateľom a žiť v neslobode.

Na oslavách SNP hovoril predseda NRSR o liberálnom extrémizme. Exemplárnym príkladom je prax tohto extrémizmu v podobe zakrytia sochy maršála Koneva na príkaz vedenia Prahy 6, konkrétne Ondřeja Kolářa z TOP 09. Celý incident sa začal, keď liberálni fašisti popísali sochu slovami: “Ne krvavému maršálovi!” Zrejme sa inšpirovali našou slovenskou dvojicou vandalov. Sochu očistili aktivisti, ktorí boli automaticky označení „slušnými médiami“ (český Deník N) ako ruskí trollovia.
Na foto: Revolucionár dnešných dní Jiří Černohorský. V ČR strhol plachtu zo zahalenej sochy maršála Koneva, osloboditeľa Prahy!

ZA MIER! PROTI IMPERIALIZMU! ZA SUVERENITU!
Na oslavách SNP sme symbolicky vyjadrili svoj postoj voči vojenskej organizácii NATO, ktorá má na svedomí porušovanie medzinárodného práva a smrť miliónov ľudí. Vrátane zahraničných Slovákov vo Vojvodine, ktorí zomrel pri bombardovaní Juhoslávie v roku 1999.
Slovenské národné povstanie bolo v prvom rade anti-imperialistickým povstaním proti imperiálnemu pangermanizmu. A dnes sme opäť súčasťou vojenskej zločineckej organizácie, ktorá chce Slovensko zatiahnuť do nezmyselnej vojny s Ruskom a ešte od nás chce aby sme vkladali do zbrojenia, ktoré je navyše ekologickou záťažou, 2% HDP. A to v čase, keď potrebuje urgentnú pomoc zdravotníctvo, doprava, výstavba nájomných bytov či školstvo.
My sme proti militarizácii a za mier! Naším demokratickým právom je postaviť sa proti zaťahovaniu slovenská do vojnových konfliktov a vojenských provokácií.
K nášmu protestu sa pridali aj aktivisti, ktorí prišli s bývalým premiérom a kresťanským demokratom Jánom Čarnogurským aby vyjadrili poďakovanie Červenej armáde za oslobodenie Slovenska.

Mimoriadne závažný a pravdivý prejav zaznel na oslavách 75. výročia SNP z úst predsedu NRSR, Andrej Danka. Danko povedal to, čo si mnohí myslia, ale boja sa povedať, pretože by boli vystavení mediálnemu lynču našej mediálnej a marketingovej mafie.

Liberálny extrémizmus
Andrej Danko: „Na jednej strane je tu extrémizmus fašistický a na druhej strane klasický liberálny. Umelo vyvolávajú konflikty, aby sa potom tvárili, že sú ľudskí a priateľskí. Práve v dnešnej dobe internetu sa nemôžeme nechať manipulovať klamstvami… propaganda je silnejšia ako kedykoľvek predtým… aby ste nepodľahli v dnešnej dobe fašistickému, ani liberálnemu extrémizmu. Manipulujú vás a klamú aby ovládli vaše myslenie a naše milované Slovensko.
Okrem toho Andrej Danko ako jediný ocenil prínos Gustáva Husák pre Slovenské národné povstanie:
Som presvedčený, že jednej osobnosti by mala patriť osobitá pozornosť. Je to jeden z hlavných predstaviteľov povstania, výnimočný človek plný odhodlania, doktor Gustáv Husák.

Česko-slovenskí socialisti sa stretli spontánne po oslavách SNP na spoločnom obede

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


One thought on “Soňa Valovičová: HRDO NASLEDUJEME ODKAZ SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *