Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Na prahu vojny človek ešte verí, že vojna ak Boh dá, prinesie rýchlo šťastné ukončenie.
Ako uchlácholiť obyčajného človeka vo vojne? Provládne noviny vždy vyzývajú matky a manželky k obete a modlitbám, bez výčitiek k svetovým mocnostiam, lebo sú matky a ženy veľkých bojovníkov, ktorí umierajú na bojisku za lepšiu budúcnosť národa.

Prvé mesiace vojny samotná vojna nedokáže vidieť svoj koniec cez miliónové masy vojska stojacich oproti sebe. O tom, čo slovenskí vojaci za veľmi ťažkých pomerov dokážu, zachováva sama história i pamäť národa vo svojich piesňach. Slovenský vojak dokázal, že bojovať vie a vie sa obetovať za slobodu. More krvi prelievali synovia slovenského ľudu v tejto krajine.
Hyenizmus tých, ktorí ťažia z vojny sa začína naplno prejavovať veľmi skoro. Vidno to na úžerníctve s potravinami a oblečením, len aby si prilepšili na rumoch krajiny. Na koho sa ľud má obrátiť? Počas veľkých týždňov nastáva tradične vždy » týždeň zmierenia.« Cirkev vyzýva ľudí k zmiereniu sa s Bohom. Národnie noviny Veľkonočných sviatkov z roku 1915, čiže už v prvom roku Svetovej vojny trpko opisujú žalostný stav týchto neplodných výziev:

»Ach, irónia osudu! Prečo tie protivy? Ći možné je nám dnes hovoriť o zmierení, o pokoji, keď svet je plný hluku a rozbrojov? Ći tichosť týchto svätých dní nepreruší surový rachot pušiek a diel ľudskej nenávisti? Že človek stojí sám pod krížom na Golgote a hustá hmla božieho hnevu zaľahla na človečenstvo ako kedysi v deň ukrižovania, že vojak zomiera ako Kristus na kríži, je chabou útechou. Jedinou svetlou stránkou je nádej, že národy sa bijú medzi sebou pod prápormi, ovenčené zástavami za právo, slobodu, bratstvo. No čím viac hlása cirkev oduševnenie a vernosť krížu, tým viac sa človek pýta, čo všetko sa už spáchalo v mene tohto kríža. On je predsa odznakom lásky – a ľudia predsa v tomto znaku vraždili, pálili, trýznili. On je odznakom sebazapierania a obetavosti – a ľudia sa predsa dopúšťali v jeho mene najväčších hriechov, slúžili telesným žiadostiam a sebeckým záujmom. Kríž je symbolom spoločných snáh, túžob, spoločných úloh života – a ľudia v jeho mene i tak delili, triedili sa, pošli úvratiami rôznych strán. On je symbolom mieru a pokoja – a ľudia stále vraždia v jeho mene, zneužívajúc heslá, ktoré z neho pošli, postaviac si Boha do služieb vlastných záujmov, odvôvodňujúc markantné do očí bijúce protivenstvá, len aby ukryli svoje ešte tak ďaleké blúdenie od neho. Ako ďaleko zostáva človek od pravého pochopenia právd, za ktoré tiekla nevinná krv Kristova?! Ći vari od nás sú tak ďaleko svety vyšších zásad, že my ani neopovážime pospiechať sa k nim, alebo lepšie sa cítime v mútnych kalužiach tohto sveta? Či tak rozmohla sa zloba a zášť, že v nich nemôže si raziť cestu pravda a spravodlivosť? Ćlovek je plný ľudskej nestálosti, čo dnes zbožňuje, zajtra v úchvatoch vlastnej náruživosti už nohami pošliape.«

Medzi dvoma ohňami nachádza sa človek i svet. Každoročný príchod jari by mohol za iných okolností rodiť krásne myšlienky, predstavy, nové sily pre život. No vojna neprináša radostné obrodenie, lebo v ľudských mysliach panuje strašlivá pastva smrti a nedáva skrsnúť radosti zo života. Smrť, skaza, nivočenie je jej tromf. Tomu kynie šťastie, kto a čo vie kynožiť, hubiť, nivočiť. A za skazou a smrťou ide ako tieň hlad a núdza, hrdúsiaca všetky nielen jarné nádeje. No napriek tomu človek verí – v prúdoch horúcej ľudskej krvi prelievanej na bojišti sa rodí nová jar národov, hoc je ešte ďaleko odpočinok.

Kresťanstvo, hlásajúce bratstvo, lásku a milosrdenstvo je iste velebná idea, ale nemôže preraziť cestu k víťazstvu, lebo samo sa stalo predmetom obchodu a prostriedkom potlačovania národov. Vo vojne sloboda národov v obrovskom krvavom zápolení prebíja si cestu k svojmu víťazstvu. Sloboda národov sa môže zrodiť len vtedy, ak sami v sebe prichystáme v mysliach a srdciach cestu pre víťazstvo pravdy a spravodlivosti. Sme to iba my, ľudia, ktorí sa musíme snažiť podporovať všetko to, čo nás učí slobodu, pravdu a právo brániť ideály človečenstva, milovať.

Z ODĽAHLÝCH DOLÍN
Martin Rázus
Slovenský denník, 16. máj 1915

K nám uchýlil sa svätec vykázaný,
čo chová v srdci holubicu bielu –
no, musel s ňou pre čelaď nedospelú,
z jej srdca šľahli ohne končinami.
Náš kraj však – chrbtom Tatier obohnaný –
krv nepoškvrní bystrookú Belú –
nuž prežil s nami tíško zimu celú,
až zľavilo a – vyšli s ovečkami …
Breh – jeho žalmom rozzvučal sa vrelo,
z tých smiernych vĺn som vytušil, že je tu –
bo v ponížení nezjavil sa svetu.
Bum – buumm! zpoza vrchov zahrmelo,
žalm zmĺkol … ovce stáli na úvrati –
šiel svätec – že však – ako kráľ sa vráti!

ZDROJE:

Hyeny vojny. In Slovenský denník. 21. mar. 1915, roč. 6, č. 55, s.1.
BUKOVINSKÝ. Týždeň smierenia. In Národnie noviny. 3. apr. 1915, roč. 46, č. 40 (14), s. 1.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


4 thoughts on “Soňa Valovičová: Idea vo vojne

 • 22. júla 2020 at 20:43
  Permalink

  Nuž článok je to dobrý a dobre napísaný,len sa bojím,že ľudstvo je nepoučiteľné a z článku na ktorý odkazujem:
  http://www.novarepublika.cz/2020/07/v-okamziku-kdy-premieri-zemi-eu.html
  vyplýva,že si čo nevidieť Európa znovu vojnu užije.
  Zopakuje sa aj Mníchov 1938,len namiesto ČSR,bude postihnutým štátom Grécko,čo pravda vojne nezabráni,lebo politika appeasementu takmer vždy a skoro zákonite vedie k vojne.Vojnu v Európe priam zúfalo potrebujú USA,lebo len vojna môže na čas vyriešiť problémy,v ktorých sa táto veľmoc zmieta.Majiteľom všetkého bohatstva sveta bude takáto vojna tiež len k prospechu lebo na každej vojne a ľudskom nešťastí táto svoloč ešte viac zbohatne.No a pre nás,pre plebs vďaka tzv.“demokracii“ upadnutý do apatie,umŕtvený a neschopný akejkoľvek akcie,postihnutý bystander efektom nezostáva nič iné,len si tak ako naši predkovia,prežiť všetko to zlo,ktoré zo sebou vojna prináša.Nech Boh a všetci svätí ochraňuje Slovensko,lebo naše tak často všetkými politickými stranami proklamované „euroatlantické“smerovanie a spojenci v NATO nám určite pomáhať nebudú.Kto teda môže garantovať našu suverenitu,svojbytnosť a neporušiteľnosť územnej celistvosti Slovenska?
  Jedine,že nás ochráni tých 14 „pekáčov“F-16,ktoré nám predali krachujúce a rozkladajúce sa USA.

  Reply
  • 23. júla 2020 at 0:33
   Permalink

   Pane Dubník, vítejte.

   Váš příspěvek ladí k mému postoji. Jen si myslím, že F-16 aj. zbraně už Američany nezajímají, pravda, vyjma kšeftu pro pitomce, kterým se říká „vláda státu“. Vojensky jsou veškeré moderní zbraň. systémy ABSOLUTNĚ NEPOUŽITELNÉ. Dobře si všimněte, že USA mají celou strateg. triádu, tedy pozemní rakety v šachtách, rakety na ponorkách a letectvo V ZÁSADĚ BEZE ZMĚNY, TJ. VŠE JEN A POUZE UDRŽUJÍ VE STAVU 80. LET, nanejvýš sem tam nějaké modernizace, ale VEŠKERÉ BALISTICKÉ RAKETY PENTAGONU JSOU DESÍTKY LET BEZ SEBEMENŠÍ ZMĚNY, konec konců, letadla B-52G z 50. let prošla vícerými modernizacemi, avšak i po více než 60 letech používání tato letadla výborně slouží svému účelu i nadále.

   A Rusové to dělají stejně. Používají naprosto zastaralé turbovrtulové podzvukové letouny z 50. let i v r. 2020. Od pádu SSSR Rusko NEVYROBILO ŽÁDNÉ NOVÉ ZBRANĚ, VŠE JE STEJNÉ, JAKO I PŘED VÍCE NEŽ 30 LETY. Nedivte se, strateg. mezikontinentální raketa z 60. let není o nic méně nebezpečná, než ta současná. Liší se snad akorát jen v avionice, ale to je tak vše. Kladivo z dob Galia Julia Césara je kladivem i v r. 2020, že ano.

   Proč se o tom zmiňuji. Světová dolarová elita ve Washingtonu, v Londýně a v Moskvě ví ve výtečné shodě to ZÁSADNÍ ─ NELZE V PRAXI MASOVĚ POUŽÍT JADERNÉ ZBRANĚ, TO JE TOTÁLNĚ VYLOUČENO. Pro světovou elitu tak zbývá jediné řešení, jak vyřešit DLUHOVOU PAST KAPITALISMU ─ fyzická likvidace 80-90 % lidstva skrze ZASTAVENÍ EKONOMIKY POMOCÍ VOJ. MEDICÍNY. A to se, pane Dubník, již děje. Ačkoli žádné sdělováky, ani DAV-DVA, to zveřejnit NESMÍ.

   Akce KORÓNA SE TEPRVE ROZBĚHNE LETOS NA PODZIM. Bude zcela PARALYZOVÁNA VEŠKERÁ EKONOMIKA, VEŠKERÝ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, BUDE ZAVEDENO STANNÉ PRÁVO VE STYLU PROTEKTORÁTU Böhmen und Mähren. Bude ZAKÁZÁNA školní výuka, bude ZAKÁZÁNA docházka do práce, bude ZAKÁZÁNO cestování, aby se zhroutila komplet VEŠKERÁ FINANČNÍ SOUSTAVA, PROTO BUDOU ZRUŠENY PENÍZE, BUDE ZŘÍZENA JEDINÁ CELOPLANETÁRNÍ CENTROBANKA VE WASHINGTONU SE ZRUŠENÍM VŠECH SVĚT. MĚN VYJMA AMER. DOLARU.

   Nevěříte? Zkuste se zamyslet, PROČ EUROUNIJNÍ CENTROBANKA, STEJNĚ JAKO I CENTROBANKY NĚMECKA, ŠVÝCARSKA, FRANCIE, BRITÁNIE ATD. POSKYTUJÍ ÚVĚRY S NULOVÝM ÚROKEM!!! A NAVÍC!!! ŠVÝCARSKO, DÁNSKO AJ. ZEMĚ EU POSKYTUJÍ ÚVĚRY DOKONCE SE ZÁPORNÝMI ÚROKY!!! ODJAKŽIVA SE NÁM VTLOUKALO DO HLAVY, ŽE BANKA BEZ ÚROKU NIKDY NEPŮJČÍ!!!

   Pane Dubník, věděl jste, že SUPERMARKETY NA CELÉM SVĚTĚ SE NESTAVÍ NA PATRA, PROTOŽE KONC. TÁBORY BYLY VŽDY JEN PŘÍZEMNÍ, TEDY BEZ PATER? Pochopil jste, o čem píšu? Dobře, ale velice pozorně se zamyslete, PROČ VEŠKERÉ POZEMKY NA CELÉ PLANETĚ MAJÍ CENU ZLATA, A PROTO SE VEŠKERÉ BUDOVY FIREM A ÚŘADŮ NA TÉTO PLANETĚ ŽENOU V PODOBĚ MRAKODRAPŮ STOVKY METRŮ VYSOKO!!!

   AVŠAK JEN A POUZE PRO SUPER- A HYPERMARKETY TO NEPLATÍ!!! CENA POZEMKŮ POD VŠEMI MARKETY JE NULOVÁ!!! PROČ??? Odpověď tak již znáte…

   Důsledkem toho všeho bude masové vymírání rodu homo sapiens, ostatně přípravy na masové pohřbívání vyhladovělého a korónou zdecimovaného plebsu jsou již v plném proudu, tohle není ani fake, ani hoax:

   VLAKY FEMA S GILOTINAMI SE DALY DO POHYBU
   (ZPRÁVA Z 21.9.2019 hovoří JASNĚ:
   AKCE KORÓNA BYLA PŘIPRAVENA ROKY DOPŘEDU):

   Reply
  • 23. júla 2020 at 1:28
   Permalink

   STOJÍME NA PRAHU FAŠISTICKÉ SVĚTOVLÁDY

   Pane Dubník, ještě mi dovolte dovětek
   k tomu, co jsem Vám již napsal.

   Války, likvidace bohatství Matky Země a neokoloniální politika vykořisťování miliard otroků na planetě Zemi jsou jen a pouze produktem bankovního kapitálu, jenž řídí Satan. Následující dokument to dokazuje se vším všudy. Více než 600 mladých herců předvádí scény, nad kterými rozum zůstává stát.

   Jsou to např. realistické výjevy řinoucí se krve po setnutí hlavy gilotinou na popravčích železničních vagónech ─ PODOBNOST S AMER. VLAKY FEMA S GILOTINAMI UVNITŘ NENÍ NÁHODNÁ!!! Jak vidno, Američani se svými vlaky FEMA se měli kde inspirovat!

   Homosex. scény, pochod zombie či vítězství Satana nad Kristem. O co jde? Mám na mysli úvodní ceremoniál k otevření 57 km dlouhého alpského tunelu pod horou San Gottardo v červnu 2016, kde byla přítomná i madam Merkelová. Ta to vše shlédla s ledovým klidem. Upozorňuji, nejen Vás, pane Dubník, není to příjemná podívaná.

   Reply
 • 23. júla 2020 at 13:21
  Permalink

  CO SE NESMÍ ZVEŘEJŇOVAT O KAPITALISMU USA A EU
  ANEB SVOBODA A DEMOKRACIE MADE IN USA
  ANEB FEMA A BUDOVÁNÍ KONC. TÁBORŮ V USA A V EU

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *