Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom
Povstaleckí vojaci chrániaci svoje pozície


Keď prišli presné správy, že na hraniciach Slovenska sú pripravené nemecké divízie, ktoré boli určené na okupáciu Slovenska Nemeckom, partizánske oddiely vysadené na Slovensko z územia Sovietskeho zväzu, začali spoločne s vojenskými posádkami 26.-28. augusta 1944 obsadzovať niektoré body na najdôležitejších železničných komunikáciách.
Slovenský ústredný národný výbor ( Slovenská národná rada) zastúpený všetkými politickými stranami a predstaviteľmi vojenských jednotiek ako tylových, tak poľných, sa rozhodol pre rozhodný vojenský odpor proti nemeckým okupačným vojskám za pomoci všetkých vojenských síl a partizánov, s ktorými udržiaval spojenie a pre povstanie ľudových más.
Hneď ako nemecké jednotky vstúpili na územie Slovenska, začali sa bojové zrážky v Žiline, Trenčíne, Považskej Bystrici a súčasne sa vo vnútrozemí začalo očisťovanie niektorých miest od nemeckých elementov a zatýkanie fašistických progermánskych veliteľov niekoľkých posádok.
Na tomto základe v súlade s vôľou slovenského ľudu bol vyhlásený ozbrojený odpor proti fašistickej slovenskej vláde. Proti nemeckým okupantom v noci z 29. na 30. augusta 1944 bola vyhlásená bojová pohotovosť na Slovensku obyvateľstvo Slovenska vyzvané na všeobecné povstanie.
K 31. augustu 1944 boli v rukách armády a partizánov mestá: Turčiansky Svätý Martin, Ružomberok, Liptovský Svätý Mikuláš, Banská Bystrica, Zvolen, Brezno nad Hronom.
Slovenský ústredný národný výbor bol pevne rozhodnutý brániť Slovensko až do príchodu Červenej armády. Keďže nemecké jednotky začali prenikať na Slovensko od Košíc, velenie slovenského odporu dalo rozkaz dvom divíziám v karpatských presmykoch, aby sa snažili spojiť s Ćervenou armádou v smere na juh a na juhozápad od Sanoku.
V tento deň Slobodný vysielač vypustil do éteru vysielanie Za slovenskú slobodu o nástupe slovenského ľudu do Slovenského národného povstania.

„Tu vysielač Banská Bystrica. Oznamujeme obyvateľom Slovenska, že v krátkom čase budeme vysielať dôležité správy. Sústreďte sa okolo dlhovlnného vysielača Banská Bystrica. Upozornite známych a príbuzných, aby počúvali vysielač Banská Bystrica. Slováci, Slovenky, v krátkom čase vám oznámime z vysielača Banská Bystrica veľmi dôležité správy. Počúvajte dlhovlnný vysielač Banská Bystrica,“

30. august 1944

foto: budova Slobodného vysielača po nemeckom nálete

Slováci, Slovenky. Bratia a sestry!
Slovensko bojuje! Priamo cez noc bola naša otčina zachvátená mohutnými požiarom svätej národnej oslobodzovacej vojny. Napriek všetkému ubezpečovaniu tisovských lotrov, že naša krajina nebude okupovaná, nemecké lúpežné hordy zákerne vtrhli do našej vlasti.
Slovenský národ sa nedal zaskočiť, slovenský národ sa zdvihol, aby bránil svoju rodnú pôdu pred poškvrnením čižmou nemeckého votrelca, aby uhájil svoju česť a vybojoval si slobodu. Slovenskí vojaci a dôstojníci uposlúchli volanie svojho národa a v rozhodujúcej chvíli stali sa jeho záštitou, jeho ozbrojenou päsťou. Slovenskí vojaci na čele so svojimi roduvernými dôstojníkmi posilnili ozbrojených slovenských národných bojovníkov – partizánov a spolu s nimi bránia obetavo, do posledného dychu, do poslednej kvapky krvi slovenské mestá a dediny. Slovensko sa dalo na cestu ozbrojeného boja proti odvekým nepriateľom nášho rodu a z tejto cesty nezvedie ho nemecké násilie.
Veľké historické chvíle prežíva slovenský národ. Prvý raz vo svojich pohnutých dejinách povstal, aby sa chopil zbrane za svoje vlastné záujmy, za svoju ozajstnú slobodu, za svoje šťastie.
Oči celého sveta sú v týchto dňoch pripútané k našej vlasti. S napätím sleduje celý slobodumilujúci svet náš boj na život a na smrť proti votrelcom, ktorí chcú urobiť z našej krajiny opevnené predpolie svojej prekliatej ríše, keď sa zrútil ich front v Rumunsku, aby na našej pôde pokračovali vo svojej prehratej vojne.
Náš národ, malý svojim počtom, udivuje svet veľkosťou svojej statočnosti, svojej odvahy, a akou sa postavil na odpor nemeckým hordám.
Svet vidí, aká to nenávisť voči votrelcom, aká to láska k svojej rodnej hrude, k svojmu národu, láska k slobode oduševňuje slovenských mužov a ženy, ktorá im dala tú bohatiersku silu a hrdinskú odvahu povstať na obranu svojej krajiny, na obranu svojej veľkej, slobodnej a lepšej budúcnosti.
Slovensko bojuje. Rady slovenských národných bojovníkov rastú zo dňa na deň. Noví a noví bojovníci chápu sa zbrane a idú do ohňa, aby odrazili nápor nemeckých lupičov. Oduševňuje ich pri tom vedomie, že na nimi je sila všetkých slobodumilovných národov, bojujúcich svoj rozhodujúci boj. Oduševňuje ich vedomie, že bojujú spravodlivý boj za slobodu, za to, aby už navždy na Slovensku Slovák bol pánom.
Slovenských národných bojovníkov, ktorí stoja v týchto chvíľach v krutej bitke proti nemeckým banditom, vedie nesmrteľný odkaz našich veľkých predkov, posielajúci všetky slovenské pokolenia do obetavej borby za slobodu, za šťastie a blaho slovenského rodu.

Slobodný vysielač 31. 8 1944

VEĎ TAKÁTO SMRŤ NEBOLÍ

V ohnivej búrke prielomu
Môj čas sa niekam náhli
Noc láka zvodným pohľadom
Do svojich hĺbok vábi

Vyletel orol spod Tatry
Ponad vysoké hory
Z briez zrazu lístie opadlo
Rozohnil víchor v boji

Bleskov a hromov uprostred
Noc zovrela ma tuho
Už iba krása bielych briez
Jagavé hviezdne nebo

Ach, ako rýchlo stráca žiar
Červeňou sýta luna
Nič nie je krajšie človeku
Jak bozku rodná hruda

Veď takáto smrť nebolí
Lež pokoj zvlaží dušu
Jak orol k nebu vyletí
Slobodu nesúc rodu

V ohnivej búrke prielomu
Môj čas sa niekam náhlil
To vlasť zvolala – Pomôž mi!
Teraz som Jej syn navždy!

SVS, zbierka Slovania navždy!

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *