Tvrdé represálie, cenzúra a útok na slobodu slova v Poľsku

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

16. května (maja) 2019 polský sejm (dolní komora parlamentu) vnesl změny do trestního zákona, které předpokládají trest v podobě odnětí svobody na dobu tří let za propagandu komunistické ideologie. Senát doplnil 43 oprav k těmto změnám. Tyto opravy musí být ještě schváleny sejmem a pak podepsány prezidentem. Nový text odstavce 256 trestního zákona Polské republiky:

§ 1. Kdo veřejně propaguje nacistický, komunistický, fašistický, nebo jiný totalitní režim vlády, nebo vyzývá k nenávisti na základě národnostních, etnických, rasových, či jiných podobných rozdílností nebo je uráží, bude potrestán odnětím svobody až na tři roky.

§ 1a. Stejným trestem bude potrestán ten, kdo veřejně propaguje nacistickou, komunistickou, fašistickou ideologii, nebo ideologii vyzývající k násilí s vlivem na politický, nebo občanský život.

§ 2. Stejným trestem bude potrestán ten, kdo s cílem šíření vydává, rozšiřuje nebo objednává, připravuje, prodává, nabízí, schraňuje, vlastní, demonstruje, převáží, nebo vydává tiskem písemnosti, nebo jiné předměty, obsahující tématiku obsaženou v §1 nebo §1a, nebo představující nacistickou, komunistickou, fašistickou, nebo jinou totalitní tématiku využívanou za účelem uvedeným v §1 nebo §1a.

Prakticky to znamená, že štúdium a vlastnenie akejkoľvek literatúry s tematikou myšlienky komunizmu, či už na študijné alebo propagačné účely je automaticky možné perzekvovať.

Komentár: Avšak čo je to komunistická ideológia?

Slovo komunista (communiste, z commun (st. Fr. comun „angl. common, general, free, open, public, spoločné, verejné, otvorené, voľné; + –iste; see -ist, pozri) použil v angličtine ako prvý owenista a utopický socialista Goodwyn Barmby (1820 – 1881), a to práve v súvislosti s Babeufom. Treba si v prvom rade položiť otázku, čo je to komunistická ideológia. Z etymologického aj lingvistikého hľadiska – komunizmus je vytvorené zo slovo common, commun, teda slov viazaných na komunitu, teda viazaných na spoločenské koncepty smerujúce k zjednoteniu ľudstva. Antonymum komunizmu je krajný indivualizmus. Potom máme ešte podobné slovo komunitarizmus, ktoré sa skladá z totožného základu. Obe slová evokujú kolektivistické tendencie človeka, ktoré sú mu blízke od momentu kedy sa začal spolčovať v pravekých tlupách, tzn. idea spolupráce, kooperácie.

Mohli by sme to chápať nasledovne:

1, komunitarizmus
všetky filozofické koncepcie smerujúce k zospoločenšťovaniu človeka, opak individualistických koncepcií, tzn. kresťanské, národné, humanistické koncepcie

2, komunizmus
konkrétny spoločensko-ekonomický systém založený na princípe kolektívneho vlastníctva výrobných prostriedkov, kolektívnej a plánovanej práci s kolektívnou distribúciou výsledkov práce (každému podľa jeho potrieb a schopností); trvalej udržateľnosti a využitia všetkých civilizačných technológii v prospech pokroku ľudského rodu; podmienka dostatok zdrojov. V globálnom zmysle momentálne nemožné,
v lokálnom zmysle možný už teraz v rámci malej komunity.

3, socializmus
etapa medzi kapitalizmom a komunizmom, štátny socializmus; každému podľa jeho práce a schopností; znakom je nedostatok zdrojov, prechod ku komunizmu je možný až pri dostatku zdrojov; pod socializmom sa chápu vo svetovom kontexte rôznorodé formy sociálnych a socialistických štátov (pre obyvateľov USA na Slovensku žijeme v socializme, teda pre nich je socializmom už soc-dem atď.,)

4, anarchokomunizmus
kooperujúce komunistické samosprávy

Takže čo je to komunizmus? Zákon by zakazoval všetky komunintárne a komunistické myšlienky ako ideológie prítomné od prapočiatkov ľudstva vrátane všetkých národných, sociálnych a náboženských hnutí, ktoré smerujú ku kolektivizácii človeka, vrátane socializmu kresťanského.

Uvedený zákon o komunistických ideológiách je teda nepresný a nešpecifikovaný. Pod spojením komunistická ideológia by sa pokojne mohlo zaradiť kresťanstvo, či dokonca mnohé prvky národných hnutí v 19. storočí. Napokon aj Štúrovci boli obviňovaní Windisgratzom z „nehorázneho komunizmu“ hoc sám Štúr sa od komunizmu dištancoval, aj keď mal silné sociálne cítenie. Toto sú tie paradoxy. Komunisticky a komunitaristicky je založená idea Kristovho učenia založená na bratstve a jednote ľudstva. Podobne o harmónu usilujú aj východné filozofie a náboženstvá.
Spotrebný komunizmus je prítomný v mníšskych rádoch, kibucoch, v praxi anabaptistov (špeciálne habánov), u husitov, a vedel by som pokračovať.

Kto by chcel zakázať komunistickú ideológiu, musel by vymazať takmer celé dejiny ľudstva.  (Dodatočný komentár pripravil L. P.)

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
One thought on “Tvrdé represálie, cenzúra a útok na slobodu slova v Poľsku

  • 9. júna 2019 at 7:09
    Permalink

    Niečo odpísali od Žitňanskej.

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *