Tvrdé represálie, cenzúra a útok na slobodu slova v Poľsku

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

16. května (maja) 2019 polský sejm (dolní komora parlamentu) vnesl změny do trestního zákona, které předpokládají trest v podobě odnětí svobody na dobu tří let za propagandu komunistické ideologie. Senát doplnil 43 oprav k těmto změnám. Tyto opravy musí být ještě schváleny sejmem a pak podepsány prezidentem. Nový text odstavce 256 trestního zákona Polské republiky:

§ 1. Kdo veřejně propaguje nacistický, komunistický, fašistický, nebo jiný totalitní režim vlády, nebo vyzývá k nenávisti na základě národnostních, etnických, rasových, či jiných podobných rozdílností nebo je uráží, bude potrestán odnětím svobody až na tři roky.

§ 1a. Stejným trestem bude potrestán ten, kdo veřejně propaguje nacistickou, komunistickou, fašistickou ideologii, nebo ideologii vyzývající k násilí s vlivem na politický, nebo občanský život.

§ 2. Stejným trestem bude potrestán ten, kdo s cílem šíření vydává, rozšiřuje nebo objednává, připravuje, prodává, nabízí, schraňuje, vlastní, demonstruje, převáží, nebo vydává tiskem písemnosti, nebo jiné předměty, obsahující tématiku obsaženou v §1 nebo §1a, nebo představující nacistickou, komunistickou, fašistickou, nebo jinou totalitní tématiku využívanou za účelem uvedeným v §1 nebo §1a.

Prakticky to znamená, že štúdium a vlastnenie akejkoľvek literatúry s tematikou myšlienky komunizmu, či už na študijné alebo propagačné účely je automaticky možné perzekvovať.

Komentár: Avšak čo je to komunistická ideológia?

Slovo komunista (communiste, z commun (st. Fr. comun „angl. common, general, free, open, public, spoločné, verejné, otvorené, voľné; + –iste; see -ist, pozri) použil v angličtine ako prvý owenista a utopický socialista Goodwyn Barmby (1820 – 1881), a to práve v súvislosti s Babeufom. Treba si v prvom rade položiť otázku, čo je to komunistická ideológia. Z etymologického aj lingvistikého hľadiska – komunizmus je vytvorené zo slovo common, commun, teda slov viazaných na komunitu, teda viazaných na spoločenské koncepty smerujúce k zjednoteniu ľudstva. Antonymum komunizmu je krajný indivualizmus. Potom máme ešte podobné slovo komunitarizmus, ktoré sa skladá z totožného základu. Obe slová evokujú kolektivistické tendencie človeka, ktoré sú mu blízke od momentu kedy sa začal spolčovať v pravekých tlupách, tzn. idea spolupráce, kooperácie.

Mohli by sme to chápať nasledovne:

1, komunitarizmus
všetky filozofické koncepcie smerujúce k zospoločenšťovaniu človeka, opak individualistických koncepcií, tzn. kresťanské, národné, humanistické koncepcie

2, komunizmus
konkrétny spoločensko-ekonomický systém založený na princípe kolektívneho vlastníctva výrobných prostriedkov, kolektívnej a plánovanej práci s kolektívnou distribúciou výsledkov práce (každému podľa jeho potrieb a schopností); trvalej udržateľnosti a využitia všetkých civilizačných technológii v prospech pokroku ľudského rodu; podmienka dostatok zdrojov. V globálnom zmysle momentálne nemožné,
v lokálnom zmysle možný už teraz v rámci malej komunity.

3, socializmus
etapa medzi kapitalizmom a komunizmom, štátny socializmus; každému podľa jeho práce a schopností; znakom je nedostatok zdrojov, prechod ku komunizmu je možný až pri dostatku zdrojov; pod socializmom sa chápu vo svetovom kontexte rôznorodé formy sociálnych a socialistických štátov (pre obyvateľov USA na Slovensku žijeme v socializme, teda pre nich je socializmom už soc-dem atď.,)

4, anarchokomunizmus
kooperujúce komunistické samosprávy

Takže čo je to komunizmus? Zákon by zakazoval všetky komunintárne a komunistické myšlienky ako ideológie prítomné od prapočiatkov ľudstva vrátane všetkých národných, sociálnych a náboženských hnutí, ktoré smerujú ku kolektivizácii človeka, vrátane socializmu kresťanského.

Uvedený zákon o komunistických ideológiách je teda nepresný a nešpecifikovaný. Pod spojením komunistická ideológia by sa pokojne mohlo zaradiť kresťanstvo, či dokonca mnohé prvky národných hnutí v 19. storočí. Napokon aj Štúrovci boli obviňovaní Windisgratzom z „nehorázneho komunizmu“ hoc sám Štúr sa od komunizmu dištancoval, aj keď mal silné sociálne cítenie. Toto sú tie paradoxy. Komunisticky a komunitaristicky je založená idea Kristovho učenia založená na bratstve a jednote ľudstva. Podobne o harmónu usilujú aj východné filozofie a náboženstvá.
Spotrebný komunizmus je prítomný v mníšskych rádoch, kibucoch, v praxi anabaptistov (špeciálne habánov), u husitov, a vedel by som pokračovať.

Kto by chcel zakázať komunistickú ideológiu, musel by vymazať takmer celé dejiny ľudstva.  (Dodatočný komentár pripravil L. P.)

PODPORTE nezávislé spravodajstvo

Len vďaka Vašej podpore dokážeme robiť kvalitnú a nezávislú žurnalistiku

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


One thought on “Tvrdé represálie, cenzúra a útok na slobodu slova v Poľsku

  • 9. júna 2019 at 7:09
    Permalink

    Niečo odpísali od Žitňanskej.

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prepošlite článok emailom