VIDEO: 600 rokov od ozbrojenej sociálnej revolty, Prvej pražskej defenestrácie

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

30. júla sme si pripomenuli 600. výročie Prvej pražskej defenestrácie, ako jednej z najvýznamnejších sociálnych revolt neskorého stredoveku, ktorá bola počiatkom husitských vojen.

Účastníci sa najprv zhromaždili v chráme Panny Márie Snežnej, kde kázal kňaz a neskorší vodca pražských radikálov Jan Želivský. Násilný prevrat bol zrejme vopred plánovaný, pretože sa mnoho stúpencov Želivského dostavilo ozbrojení.

Po kázni sa ním vedený dav odobral pred neďalekú Novomestský radnicu. Požadoval prepustenie väznených stúpencov prijímania pod obojím. Niektorí mocipáni boli po útoku na radnicu vyhodení oknami a kruto ubití. Podľa svedectva Vavrinca z Brezové sa útoku na radnici zúčastnil Jan Žižka. Pozrite si video z legendárnej husitskej trilógie Otakara Vávru, ktoré pojednáva o tejto udalosti. (Cz. Wiki)

První pražská defenestrace je událost z neděle 30. července 1419, kdy byli protihusitští novoměstští radní zabiti svržením z okna radnice. Událost je považována za počátek husitských válek. Účastníci se nejprve shromáždili v chrámu Panny Marie Sněžné, kde kázal kněz a pozdější vůdce pražských radikálů Jan Želivský. Násilný převrat bylzřejmě předem plánován, protože se mnoho stoupenců Želivského dostavilo ozbrojeno. Po kázání se jím vedený dav odebral před nedalekou Novoměstskou radnici, kde na radních pod vedením purkmistra Jana Podivínského požadoval propuštění vězněných stoupenců přijímání podobojí. Někteří konšelé byli po útoku na radnici vyhozeni okny a krutě ubiti. Dle svědectví Vavřince z Březové se útoku na radnici zúčastnil Jan Žižka.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *