VIDEO: Brilantná analýza sveta v ktorom žijeme. Väčšina populácie je pre globálnu oligarchiu nadbytočná

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

„Po prevrate v roku 1989 som hovoril, že za 4 milióny SK dostanem kozu do slovenského parlamentu. Prvý krok by bol zrovnoprávnenie hospodárskych zvierat s ostatnými obyvateľmi a potom vybrať atraktívnu kozu, ktorá vie očariť dostatočný počet voličov. Tento systém je založená na civilizácii, ktorá sa nezaujíma o fakty, ale o nálady. Tak zistíte, že ekonomická výkonnosť  je skúmaná podľa nálad investorov. Akékoľvek zmeny sú výsledkom vytvorenia atmosféry. Aktuálne napríklad hon na korupciu, pritom viete si predstaviť kapitalizmus bez korupcie? To je základ systému: získať za čo najmenšie základy, čo najväčší zisk. Korupcia je fundamentálny základ systému.“

Unikátna prednáška kľúčového redaktora DAV DVA, Ing. Juraja Janošovského je zaznamená a zverejnená na Youtube. Prednášky vznikla v spolupráci s novým členom DAV DVA, Karolom Ondriášom, ktorý vystupuje v diskusii. Nižšie si ju môžete pozrieť v celku. Nižšie vyberáme niektoré citáty. V diskusii zazneli komentáre Romana Michelka a Karola Ondriáša, ale aj priaznivcov projektu Venus.

„Minulý režim zabezpečil pre mňa a moje deti 50 rokov mieru na svete. To považujem za strategické a najdôležitejšie čo reálny socializmus, do európskej civilizácie priniesol. Je mi ľuto, že vás musím vystrašiť tým, že to šťastie mať nebudete. V logike vývoja je nevyhnutne zakódovaný kolaps a konfrontácia. Netvrdím, že je vojna zákonitá, no zákonitý je kolaps ekologický, ekonomický, finančný, sociálny a politický kolaps existujúcich pomerov. Či to vznikne ako pandémia, klimatickou katastrofou alebo exteriálnym podnetom je sekundárne, na konci je nevyhnutná konfrontácia, medzi tými, ktorí sa budú chcieť zachrániť na úkor druhých.“ 

Janošovský pripomína, že v nedávnej dobe prebehla privatizácia, rozdelenie bohatstva a pár ľudí vlastní celú zemeguľu. Cieľom mocností bude zničiť dokumentáciu a doklady o tom, že je tento stav reparabilný a že je možný vzniesť nejaký nárok.

„Marxizmus nie je v podstate ideológia, ale je to súbor vedecký nástrojov a postupov, v ktorých sa analyzuje existujúca situácia, je teda zdrojom ideológií.“

Marxizmus podľa Janošovského vytvára nervozitu:
Psychotik sa domnieva, že 2 a 2 je 5 a je si tým istý. Neurotik vie, že 2 a 2 sú 4, ale ho to strašne štve. To je súčasná situácia kapitalizmu. Oni vedia, že ten marxizmus platí, a ja keď čítam tie analýzy na amerických alebo euro-atlantických univerzitách, tak v nich cítim stopy marxistickej metodológie. Vedia to lepšia ako súčasná ľavica pretože majú neobmedzené zabezpečenie. Keby som sa zaujímal o súčasný marxizmus, tak študujem koncepty súdobého kapitálu.

Znaky súčasného systému

 • monetarizácia,
 • zrušenie kritiky,
 • zadĺženie štátov,
 • jednota korporácií,
 • hrozby exekúcií,
 • závislosť,
 • kontrola komunikácie,
 • policajný štát,
 • likvidácia opozície,
 • hybridná vojna,
 • virtualizácia,
 • úpadok školstva,
 • útlm verbálnej kounikácie-nahradenie symbolickej

Triedy v 21. storočí

Súčasné triedy a sociálne štruktúry
Ak existuje jedna globálna trieda, proti nej je štrukturovaná masa proletárov.

 • Mocenské elity: politiky, mediálni bossovia, vysokí úradníci, sudcovia, prokurátori, exekútori, banky a korporácie,Stredná trieda: podnikatelia, úradníci, verejný sektor, učitelia, vojaci, policajti, novinári
 • Stredná trieda: podnikatelia, úradníci, verejný sektor, učitelia, vojaci, policajti, novinári
 • Zamestnanci: robotníci, predavači, IT sektor, služobníctvo, taxi, strážnici, prostitútky
 • Pauperizovaná vrstva: nezamestnaní, vylúčené komunity, dôchodcovia

Janošovský dodáva, že ani jedna z týchto vrstiev okrem globálnej finančnej oligarchie nie je organizovaná.

Štruktúra vládnúcej triedy

Sme v rukách nevolených elít. Tieto nevolené elity tvoria mocenské centrá a centrály:

 • nevolené globálne orgány tvoria napr.: Bilderberg, Tea party, Trilaterálna komisia, lóže, tajné spolky, FED, SB, ECB, NATO
 • politické internacionály
 • ideologické centrály: Vatikán, Sionistický kongres, Arabská liga, USAID
 • globálne banky a korporácie: obchodné reťazce, energetické a telekomunikačné monopoly, kartely, mafia, triáda, yakuza
 • médiá a agentúry: reklamné, auditórske, volebné, poradenské
 • tradičné: veľmoci USA a Izrael, opozícia BRICS

 

Žijeme v informačnej spoločnosti
Ďalej pokračuje. Každá skutočnosť je jednotou a bojom protikladov – obsahuje to čo vytvára, ale aj rozpor, ktorý dáva podnet a impulz k zmenám. Sme v situácii, kedy je čakanie na zmenu, čakanie na Godota. Technológie sa dostávajú na prah štandardnej priemyselnej výroby. Technológia určuje spôsob organizácie civilizácie (Toffler). Tak ako poľnohospodárstvo si vynucovalo otrockú a nevoľnícku prácu, ako si priemysel vynucoval uvoľnenie nevoľníctva, tak isto dnes informačná revolúcia si vynucuje iné formy ovládania spoločnosti. Informácie sú obrovským mocenským nástrojom.

Domnievam sa, že informácie sa stávajú inou kvalitou spoločenského života.“

Reštuvráciou kapitalizmu v Sovietskom bloku sa skončil koloniálny klondaik, extenzívny rast – tá 1/6 sveta bol posledný nekolonizovaný priestor.

„Jedinou triedou, ktorá spolu funguje je globálna oligarchia.“

My sa dostávame do situácii, kedy oligarchia vybavená marxistickým inštrumentáriom má jediný program – preniesť súčasnú moc, do iných pomerov. Transformovať exklúzivné postavenie do nových pomerov. Kontrola komunikácie, policajný štát, určovanie kultúrnych štandardov, moderný marketing sú nové technológie systému.

Janošovský a Ondriáš sa odvolávajú na Dow Jones. Ondriáš dodáva, že svetová nerovnosť sa zosemnásobila po páde socialistického bloku. Zanikla konkurencia, obsadili trhy a získali majetok ostávajúcej šestiny – argumentuje Janošovský ako dôkaz konca kolonizácie a definitívneho ovládnutia sveta euroatlantickým kapitálom.

1989 
November 1989 bol politický podvod – nebola to revolúcia, bola vzbura konzumentov. „Ak si niekto myslí, že dôvodom bol politický program, tak aký ako reštavrácia kapitalizmu?“ pýta sa Janošovský a dodáva, že kapitalizmu sa v tej dobe vzdal v prejave aj sám Havel. Postupujúca globalizácia sa následne extrémne zvýraznila. Ak existoval nejaký zásadný motív pre likvidáciu reálneho socializmu, tak to nebol ani tak hlad po bohatstve krajiny, ale trest za dekolonizáciu sveta. Za 70 rokov sovietskeho bloku bol zrušený koloniálny systém, čo sa považuje za najväčší zločin kapitalizmu. Dá sa to zdôvodniť aj tým, že za 30 rokov bol koloniálny systém obnovený.

Zmenili sa základné hodnoty

„Moji rodičia prežili vojnu a pre nich boli hodnoty diametrálne odlišné ako pre mňa a ďalšie generácie, kedy sa základnou hodnotou stali konzumné ambície. Od hodnôt bezpečia, mieru, potravinovej bezpečnosti sme sa dostali k otázkam či majú nohavice hrubšiu alebo tenšiu riflovinu, či má mať auto dizajn alebo koľko konských síl. Zmenili sa od podstaty základné hodnoty.“

Žijeme v policajnom štáte
Máme viac policajtov ako KĽDR v prepočte na počet obyvateľov. Máme trojnásobný počet policajtov ako Fínsko, ak to porovnáme s vedeckými pracovníkmi, tak máme 1/3 vedeckých pracovník, než vo Fínsku.

Kritika neobmedzeného základného príjmu 
Janošovský sa pýta: Bude ten príjem rovnaký vo Švajčiarku aj v Mauretánii? Bude rovnaký dnes a o 10 rokov? Kto o tom rozhodne? Aké gŕemium? Kto povie, že títo občania si môžu natrieť chleba maslom, títo si ho môžu natrieť margarínom a títo ani chleba nedostanú?
My sa dostávame do rúk nevolených globálnych orgánov.

Možné smerovania civilizácie
Janošovský načrtol aj možné budúce smerovanie civilizácie:

 • rozdelenie civilizácie
 • spoločnosť trvalého blaha, konzumné eldoráta (dvojrýchlostná Európa), kontrolovaná informačná spoločnosť konzumentov
 • globálna revolúcia, zmena parametrov civilizácie
 • hybridná civilizácia

Alternatívou je ľudová demokracia

Janošovský pripomína svoj koncept

 • zrušenie informačnej exkluzivity
 • demokratizácia vzdelávacieho systému
 • nahradenie štátu samosprávou
 • ochrana celku pred cudzou kontrolou
 • vytvárať komunity pozitívnej deviácia
 • program vnútorných reforiem
 • potravinová a energetická sebestačnosť
 • ochrana vodného a lesného hospodárstva
 • informačná demokracia
 • regulácia zahraničného vplyvu
 • mierové spolužitie
 • zrušenie armád a profesionálnej polície
 • nahradenie politických strán, samosprávnymi komunitami
 • odstránenie virtuálnych peňazí
 • všeobecná voliteľnosť a odvolateľnosť verejných funkcionárov vrátane sudcov
 • ekonomická spravodlivosť
 • zdieľanie ako existenčné minimum ako zdroj blahobytu

Ľudová demokracia je sústava princípov, ktoré zabezpečujú účasť občanov na rozhodovaní, správe a programovaní politických inštitúcií. Tieto princípy sú výsledkom kritického posúdenia historických skúseností, vedeckého skúmania a vývoja humanizmu.. Tvoria ich najmä zásady rovnosti, solidarity a spolupatričnosti občanov bez rozdielov rasy, národnosti, pohlavia, viery a ideologického názoru, veku, postavenia a iných odlišností. V triedne rozdelenej spoločnosti vnímajú triedny charakter demokracie a preto sekcia ostro vystupuje proti všetkým autokratickým a oligarchickým systémom, vrátane tzv. buržoáznej „demokracie“.

Ľudová demokracia je antonymom buržoáznej demokracie, v ktorej sa zastupované samozvané elity napojené na finančnú oligarchiu uzurpovali do pozície jednať v mene národa a v mene slobody a demokracie. Ľudová demokracia bola (Košický vládny program, Národný front) a je prechodnou fázou medzi kapitalizmom a socializmom. Súčasťou politiky ľudovej demokracie je spoločný postup vlasteneckých a socialistických síl. Súčasný systém potrebuje po divokej privatizácii 90. rokov „reštart“ podobne ako tomu bolo po vojne v roku 1945. Košický vládny program, ktorý integroval demokratov a komunistov považoval za kľúčové znárodnenie najdôležitejších odborov priemyslu, potravinárstva, bánk, poisťovní a kultúrno-osvetových inštitúcií, zdravotníctva, dopravy a samozrejme zdrojov, združstevňovamie a uprodnostňovanie kolektívneho vlastníctva pred súkromným. Ľudová demokracia je striktne proti liberalistickému chápaniu demokraciu ako slobody obmedzenej na voľný trh a slobodné okrádanie a vykorisťovanie pracujúcich ľudí. Ľudová demokracie považuje za povinnosť štátu zabezpečiť občanom všetky základné životné potreby – bývanie, jedlo, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie a sociálne istoty.

Základom ľudovej demokracie je zásada „one man – one vote“ (jeden človek – jeden hlas) Žiadne demokratické rozhodovanie nesmie byť manipulované mediálne, korupčnými prísľubmi ani účelovou nezodpovednou propagandou v záujme rôznych mocenských záujmov (najmä ekonomických, etnických a konfesionálnych). Ľudová demokracia je založená na rozhodovaní informovaných a vzdelaných občanov. Preto podporujeme zrušenie exkluzívneho prístupu k informáciám, k ich spracovaniu a používaniu pri manipuláciách s verejnou mienkou. To predpokladá aj objektívne posudzovanie činov zneužívania informácií jednotlivcami aj organizovanými skupinami.


Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


One thought on “VIDEO: Brilantná analýza sveta v ktorom žijeme. Väčšina populácie je pre globálnu oligarchiu nadbytočná

 • 28. augusta 2017 at 7:16
  Permalink

  hlavne, že do roku 89 sme nemali policajný štát a kritika bola povolena

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *