Výročná schôdza DAV DVA 2019

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Dňa 1. júna 2019 prebehla výročná členská schôdza o. z. a komunity DAV DVA v Trnave. Schôdze sa zúčastnili členovia a pracovníci kultúrno-politického magazínu DAV DVA a členovia ľavicových organizácií: Veronika Hrbáčiková, Filip Škarecký, Juraj Janošovský, Dávid Diczházy, Karol Ondriáš, Roman Michelko, Lukáš Perný, Ľubomír Janošík, Tomáš Klimek, Ladislav Hohoš, Ctirad Musil, Lenka Svechotová, Peter Gablovič a Soňa Valovičová a ďalší.

Po odsúhlasení prítomných bol schválený návrh na udelenie čestného členstva prítomnému slovenskému marxistickému filozofovi a futurológovi Doc. PhDr. Ladislavovi Hohošovi, CSc.

DAV DVA mení formu zo štvrťročníka na formát revue, ktoré bude vydávané raz ročne a distribuované do kníhkupectiev. Zostavením bol poverený Lukáš Perný, ktorý bol pre túto funkciu kolektívom priamo-demokraticky schválený.

Výročná schôdza sa uskutočnila po konferencii Spoločné hospodárenie Slovanov (Pocta Samuelovi Jurkovičovi), ktorého sa zúčastnilo aj DAV DVA s Ľubošom Blahom. Reportáž z podujatia spracovala TV SEN:

Občianske združenie prerokovalo rozdelenie úloh pre členov DAV DVA, zmenu formy vydávania časopisu, vnútorný organizačný poriadok a priamo-demokratickým hlasovaním rozhodli o ďalších krokoch.

Po oficiálnej časti nasledovala diskusia s pozvanými predstaviteľmi kultúrneho o. z. Slavica s cieľom budúcej spolupráce na vydávaní literatúry a organizovaní podujatí, ktoré tematicky spájajú národné a sociálne motívy v slovenskej histórii. Prvou takouto aktivitou bude zborník z konferencie o Samuelovi Jurkovičovi. V pláne je aj vydanie textov na tému Slovanstvo a davisti.

Juraj Janošovský predložil pre DAV DVA deklaratívny text:

Súčasný politický vývoj signalizuje, že vládnuci politický systém, ktorý sa iba skrýva za manipuláciu s demokraciou a slobodou. Pre udržanie zdania demokracie a slobody stále viac používa mocenské opatrenia – cenzúru, policajné a súdne šikanovanie ako i udavačstvo a podporu prenasledovateľom iných názorov. Dotuje a podporuje mohutný propagandistický aparát, ktorý sa zameriava na účelové informačné manipulácie s názormi mladej generácie.

Deficity demokracie, pocit nespravodlivosti a obmedzovanie politických práv a ústavných nárokov vyvoláva masový odpor v Európe. Hnutie žltých viest, protesty proti klimatickým zmenám, antisystémové postoje sú stále silnejšie. Podporujeme ich program. V tejto dobe chápeme, že základnými cieľmi verejnej aktivity musí byť obrana mieru, a v tej súvislosti kritika agresívnej politiky NATO, hrubého nátlaku na Rusko, Venezuelu, Irán, obchodná vojna s Čínou a hrozby smerujúce aj voči európskym štátom.

Európski politici sú pasívni. Porušovanie medzinárodného práva USA a ich provokačná politika, ktorej súčasťou je aj podpora rasistickým režimom v Izraeli, v Saudskej Arábii, bábkovým režimom na Ukrajine, v Brazílii, v pobaltských republikách a na Balkáne, ohrozuje mier lokálne aj globálne.
Podporujeme antisystémový odpor verejnosti, zdôrazňujeme potrebu rekonštrukcie a budovania demokracie.

Chceme rozširovanie priamej demokracie, vrátane priamych volieb poslancov, výkonných a riadiacich manažérov verejnej správy, súdov, prokuratúry, polície, verejných médii ich odvolateľnosť a právnu zodpovednosť za rozhodnutia vo verejných funkciách. Žiadame úplnú rovnosť kandidátov a odstránenie ich zvýhodnenia na základe finančnej podpory štátu, bánk, súkromného kapitálu, domácich a zahraničných spolkov a nadácií. V súčasnom procese obmedzovania osobnej slobody a národnej samostatnosti, je dôležitá národná suverenita. Slovensko nemá silu významne ovplyvňovať európske a globálne inštitúcie . Potrebuje sa aspoň zbaviť zahraničného ovplyvňovania domáceho politického života, ukončiť vládu miestnych kolaborantov. Podporujeme úsilie o dosiahnutie zvrchovanosti Slovenska.

Nie na úkor iných ale na svoj prospech. Ponúkame sily a schopnosti všetkým ostatným národom, rasám a kultúram pri formovaní spravodlivého svetového a európskeho poriadku. A žiadame, aby akceptovali, že odmietame byť lacnou pracovnou silou a konzumentmi druhotriednych potravín. Vysokými cenami, nízkymi platmi a dôchodkami sme zdrojom ziskov zahraničných „investorov“. Odmietame koloniálne postavenie Slovenska a zotročovanie budúcich generácií exekúciami, hypotékami a donucovaním k špatne odmeňovanej práci.

Vnímame blížiacu sa hospodársku, enviromentálnu a sociálnu krízu ako priame ohrozenie našej budúcnosti. Vnímame militarizáciu medzinárodného života a snahu USA, Izraela, NATO a niektorých predstaviteľov európskych štátov a Únie prekryť krízu rozpútaním vojny. Kedy, ak nie dnes, musíme zobudiť našu a európsku verejnosť!!!

Fragment z podujatia zachytil Karol Ondriaš:

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *