Vyšiel nový DAV, prezentácia 25. novembra v Košiciach!

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

BRATISLAVA/KOŠICE – 25. novembra bude predstavené nové číslo revue DAVu DVA v rámci otvorenia komunitnej Knižnice 2! Do revue prispeli vedúci a poprední pracovníci vedeckých a vzdelávacích inštitúcií, pedagógovia, odborníci, aktivisti, odborári, umelci a celý rad zaujímavých ľudí. Súčasťou prezentácie bude beseda s Ľubošom Blahom, Romanom Michelkom, Martinom Muranským a Igorom Melicherom s rovnomenným názvom: ČO ROBIŤ. Dielo, ktoré vychádza v rozsahu malej knižky si budete môcť kúpiť aj vo vybraných kníhkupectvách prevažne krajských miest.

V prípade záujmu o elektronickú verziu kontaktujte redakciu na:

dav2dva@gmail.com

Nakoľko sme vytlačením časopisu prečerpali všetky naše prostriedky, a celý DAV funguje na komunitných princípoch, finančné príspevky na ďalšie číslo posielajte na:

IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Do revue DAV DVA prispeli:

// prof. PhDr. Jan Keller, CSc., sociológ // prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., lekár, hematológ, genetik, spisovateľ // prof. Juraj Hraško DrSc., pedagóg, politik, bývalý veľvyslanec a minister ŽP // prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD., lingvokulturológ // doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD. // doc. Richard Sťahel, PhD. // doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. // doc. JUDr. Branislav Fábry PhD. // doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc. // doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. // doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.; // doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. // Ing. Adrián Ondrovič, PhD. // PhDr. Josef Skála, CSc. // Ing. Julius Forsthoff er, PhD, // PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., poslanec NR SR, filozof, politológ // Ing. Robert Bestro, predseda MSD // Mgr. Igor Melicher, politológ // MUDr. Mgr. Ctirad Musil, lekár, publicista // PhDr. Monika Uhlerová, PhD., viceprezidentka KOZ SR // RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., fyzik, biofyzik, politik // Ing. David Diczhazy // Mgr. Tomáš Klimek // Ing. Juraj Janošovský // Ľubomír Jánošík // Mgr. Roman Michelko // Soňa Valovičová // RNDr. Marián Moravčík // Tibor Moravčík // Mgr. Tomáš Beník // Bc. Pavol Kravčík // Mgr. Dominik Petruška // Mgr. Lukáš Perný // Mgr. Dušan Deák // Dagmar Gregorová // Mgr. Tomáš Daněk, o. z. a komunita spolupracovníkov DAV DVA // Andrej Bóna, študent Masarykovej univerzity // Mgr. art. Pavol Janík, PhD., básnik, spisovateľ.

PREDSLOV

// OD KRITIKY K ALTERNATÍVAM,
MALÝMI KROKMI K REALISTICKEJ UTÓPII

„Že nemáme ľudí? To sú výhovorky, alebo skôr tvrdenia tých, ktorí si myslia, že sú ne nahraditeľní! … Neverili by ste koľko je na Slovensku múdrych a schopných ľudí, skrytých na všelijakých fakultách, katedrách, pracoviskách akadémie, vo výskumných ústavoch, v podnikoch, v tlači a vo verejnom živote. Dôležité je mať dôveru v národ, v jeho schopnosti…“

– Ladislav Novomeský

V poslednom čase nemám rád dlhé predslovy a rád nechávam hovoriť druhých, múdrejších a skúsenejších. Aj preto budem v predhovore k novej revue DAV DVA, kto rá teraz vychádza v podobe ročenky a nadväzuje na tradíciu slovenských davistov (pripomínam mená Novomeský, Clementis, Okáli, Husák, Jilemnický, Kráľ, Urx, Poničan, Elen, Siracký), veľmi stručný. Na nasledujúcich listoch nájdete názory, postoje a možné vízie významných slovenských osobností, ktorým mediálny mainstream nedáva dostatočný alebo žiadny priestor. Nové číslo DAV DVA bude ukážkou toho, že na Slovensku máme osobnosti, ktoré môžu ponúknuť alternatívu.

Ako už bolo naznačené v úvodnom citáte Novomeského, naše akadémie a univerzity skrývajú osobnosti, ktoré k problémom súčasnej spoločnosti majú čo povedať, no nikto ich nepočúva. Súčasný svet sužujú ekologické, sociálne, ekonomické a celý rad ďalších štrukturálnych problémov, ktoré bude nutné riešiť pre samotné prežitie civilizácie. Snáď aj predložená publikácia pomôže čitateľovi zorientovať sa v tom, čo nás nevyhnutne čaká a aké možné alternatívy ponúkajú ľudia, ktorých hodnotové ukotvenie nestojí na princípoch neoliberálnej ideológie. Prečo som použil pojem realistická utópia? Pretože to, čo sa včera javilo ako nerealistická utópia (bezplatné bývanie, základný príjem, dôstojný život pre každého…) môže byť už zajtra bežnou realitou. História dáva sociálnym utopistom a vizionárom dlhodobo za pravdu. Slovinský filozof Slavoj Žižek v tom má jasno. Z hľadiska neudržateľnosti súčasného systému nepriamo píše, že máme dve možnosti: utópiu alebo smrť. Podobne zmýšľal aj nedávno zosnulý teoretik Immanuel Wallerstein. Je celý rad súčasných autorov, ktorí píšu o tzv. realistickej utópii a keď si prečítate Utópiu Thomasa Mora a porovnáte si ju s tým, čo je napísané vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, tak zistíte, že More opisuje presne to, čo nám má garantovať medzinárodné právo. Sociálne spravodlivá spoločnosť, kde má každý naplnené elementárne potreby, každý pracuje v zmysluplnom povolaní a majetok je distribuovaný tak, aby nevznikala extrémna sociálna nerov nosť. O storočia neskôr písal o spravodlivej spoločnosti Rousseau. Aj ten zdôrazňoval, že spoločnosť nemôže byť spravodlivá a šťastná, ak existujú extrémne majetkové rozdiely. Dnes má 1% obyvateľov viac, než 99% obyvateľov planéty Zem. Podľa Všeobecnej deklarácie má každý človek právo na dôstojný život a nikto by nemal trpieť hladom, nezamestnanosťou a biedou. Liberálna demokracia tieto základné práva dokázateľne nevie zabezpečiť. Hľadať nové vízie, tzv. realistické utópie pre ďalekú budúcnosť, aj to je úloha predloženej knihy. Preto sme oslovili významných sociálnych vedcov, aby na pôde DAVu predstavili svoje vízie. Verím, že táto kniha dokáže spoločenskú relevantnosť nového DAVu a stane sa užitočnou pomôckou pri hľadaní alternatív a vízii do ďalekej budúcnosti.

Lukáš Perný, komunitou poverený vedúci redaktor ročenky DAV DVA

DAV DVA – kultúrno-politická revue
Ročenka Čo robiť
Dátum vydania: november 2019
Odporúčaná cena: 4 €
Periodicita: ročenka
Vydavateľ: DAV DVA, O.Z.
v spolupráci s VSSS
Na hore 1723/3, 040 22 Košice
IČO vydavateľa: 50504487
Evidenčné číslo: EV 5451/16
ISBN: 978-80-8202-116-8

Redakcia: Tomáš Klimek, Roman Michelko, Ľubomír Jánošík, Vladimír Manda, Juraj Janošovský, Lukáš Perný, Soňa Valovičová a ďalší
Zodpovedný redaktor ročenky: Lukáš Perný

Jazyková korektúra: Tomáš Klimek, Veronika Hrbáčiková
Obálka a grafická úprava: Ľubica Končeková

Ďakujeme všetkým, ktorí finančne podporili vydanie čísla!

Na ďalšie číslo môžete prispieť tu:
IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712

Môžete nás taktiež podporiť formou 2% z daní
pre občianske združenie DAV DVA

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
2 thoughts on “Vyšiel nový DAV, prezentácia 25. novembra v Košiciach!

 • 20. novembra 2019 at 7:42
  Permalink

  Bude sa ročenka predávať aj v novinových stánkoch?

  Reply
  • 20. novembra 2019 at 9:11
   Permalink

   Bude sa predavat v knihkupectvach. Ale da sa aj objednat priamo od nas na stranke, alebo na nasich akciach sa da kupit

   Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *