“Zázračné” slovo, po ktorom zmiznú problémy

Verte, alebo neverte, priatelia, existuje jedno také “zázračné” slovo, ktoré dokáže zastaviť všetko zlo, ktoré denne zažívame a dokáže nás preniesť do úplne iného sveta, pričom neopustíme svoje domovy. Je to slovo JEDNOTA.

Ploditeľov zla je veľmi málo a práve jednota je zbraň, ktorej sa neskutočne boja. To preto sa tak usilovne snažia fragmentovať spoločnosť, preto produkujú a médiami, ktoré vlastnia, vtláčajú do vedomia ľudu rôzne podnety k tomu, aby sme hľadali medzi sebou nepriateľov (iné rasy, náboženstvá, politické aktivity, LGBTI komunita …), aby nás tým zamestnali a znemožňovali nám zjednocovať sa do väčších skupín. A stále sa im to darí. Každý z nás je iný, samozrejme, každý človek je originálna osobnosť, nie sme klony z výrobnej linky. Dokedy teda budeme nezmyselne hľadať vzájomne odlišnosti a odmietať to, čo nás zjednocuje?

A čo nás vlastne zjednocuje? To, že sme rovnocenné ľudské bytosti, to že neexistuje nadradená a podradená rasa, ani nadradené žiadne iné etnikum, skupina, či jednotlivec, ktorí by mali mať právo ponižovať, obmedzovať, či inak ubližovať ostatným. Ak si toto právo niekto privlastní, je mentálne chorý a my zdraví by sme mu mali pomôcť vyliečiť sa a nedovoliť mu rozhodovať o nás.

Veď skúste vo svojom okolí tvrdiť “Som Pán prsteňov a vládnem svetu ktorý nepoznáte” – čo sa stane? Niektorí sa budú smiať, iní vás budú ľutovať a tí aktívnejší zavolajú záchranku, ktorá vás odvezie do ústavu. Tak prečo nedáme do ústavu tých, ktorí tvrdia: “som pán lesa”,”som pán vodných tokov”, alebo “som pán zeme a všetkého čo je v nej” ? Aký je v tom rozdiel? Bojazlivo a pokorne sa pred nimi skláňame a platíme im za to, čo je naše! Každý jednotlivec, ktorý tvrdí že vlastní kus zeme a jej bohatstvá, je buď blázon alebo podvodník.

Je to mentálna choroba a tá je podporovaná chorým systémom, ktorý má už v názve, že je systémom kapitálu, teda kapitalizmus. Kapitálu niekoho, na úkor iných. Vyspelá a mentálne zdravá spoločnosť sa musí riadiť systémom, ktorý je orientovaný spoločensky, alebo povedané inak: sociálne. Lenže ak vyslovíme slovo socializmus, väčšina si to spája s návratom do histórie a málokto dokáže pochopiť, že socializmus znamená práve krok vpred. A to úžasne dlhý krok vpred. Na rozdiel od kapitalizmu, ktorý je len zmodernizovanou verziou archaickej otrokárskej spoločnosti a navyše chamtivosťou a egoizmom ničí celú planétu, tak, že práve to môže byť cesta do minulosti. Do minulosti bez nás – ľudí a všetkého živého.

Zjednoťme sa a ako národ si vezmime späť všetko, čo patrí národu – áno, myslím znárodnenie. Moc má ten, kto vlastní výrobné prostriedky a banky. Potom budeme potrebovať všetky ruky, ktoré môžu pracovať, aby sme oživili všetko, čo kapitalizmus zdevastoval, zúrodnili zanedbané polia a aby sme tak obnovili v prvom rade potravinovú a potom i všeobecnú sebestačnosť. Budeme mať 100% zamestnanosť a možno aj viac, pretože tu bude veľmi veľa práce a keďže bude všetko naše, nebudeme už hrať tú nezmyselnú kapitalistickú trhovú hru, bude všetko stále lacnejšie, zdravotníctvo a školstvo samozrejme zdarma.

Aj keď, už toto by bolo krásne, naša cesta tu nekončí. Skutočným zázrakom a jediným, v ktorý môžeme veriť, je veda a jej plody – technológie. Napriek tomu, že kapitalizmus intenzívne brzdí vedecko – technologickú revolúciu (ďalej VTR), dokázala sa vyvinúť do úžasnej úrovne. Keď zanikne kapitalizmus, nebude ju nič brzdiť a úroveň bude stúpať ešte prudšie. Ale už dnes nám úroveň VTR umožňuje nahrádzať otrockú prácu človeka inteligentnými strojmi (roboty, technológie), čím odbremeňuje ľudskú bytosť a súčasne dvíha krivku produkcie. V kapitalizme to však znamená hlad, biedu, zúfalstvo – kvôli hlúpemu pravidlu, že človek musí pracovať aby mohol žiť. V socializme to bude znamenať viac a viac voľného času pre zábavu, kreativitu, umenie, lásku, ako to geniálne rieši VZDOR-strana práce: vplyvom automatizácie (robotizácie) výrobných procesov sa bude skracovať pracovný čas.

Ak podľa názvov, kapitalizmus sa zaoberá len kapitálom, Socializmus je sociálny = spoločenský, teda zaoberá sa už ľudskými bytosťami ako takými, potom systém, ku ktorému by sme touto cestou smerovali a ktorý ponúka šťastný život pre každého človeka, teda doslova raj – v iných jazykoch: paradise, paradiso, paradis, paraísoatď, bude mať a už veľa rokov má, názov Paradizmus. Paradizmus ako politicko – spoločenský systém bol vymyslený a premyslený už v čase, keď sme my, tu, vtedy v ČSSR, o kapitalizme vedeli len z rozprávania. Už tak dlho Medzinárodné Hnutie za Paradizmus šíri túto myšlienku a ja som s radosťou prijal zodpovednosť (samozrejme absolútne nezištne) za šírenie a smerovanie k Paradizmu aj na Slovensku.

Zjednodušene, Paradizmus je veľmi podobný Komunizmu, ale práca proletariátu je nahradená inteligentnými technológiami (čo je možné už dnes). Tým vlastne ani proletariát neexistuje a vzniká absolútne beztriedny spoločensko – politický systém. Keďže postupne všetku prácu človeka nahradia stroje a technológie, zdroje budú v spoločnom vlastníctve, stratia peniaze (ktoré inak vždy boli a boli by naďalej nástrojom zločinu a násilia) význam a zaniknú. Pochopiteľne, plný význam by mal Paradizmus pri celoplanetárnom nasadení: neboli by armády a hlavne zbrane, pretože by neboli hranice ktoré by museli chrániť, nebola by polícia, pretože by nebolo zločinu (asi 99% zločinu má majetkový/finančný motív, zvyšné 1% je partnerská žiarlivosť) a nebolo by väzení, pretože by nebolo zločincov. A ako som už spomenul, všetko, čo človek potrebuje by mal zdarma. Preto neexistuje výstižnejší názov tohto systému, než má, teda Paradizmus. Ak bol teda v predošlom období -období prostej mechanizácie- Socializmus cestou ku Komunizmu, tak dnes, v období robotizácie, umelej inteligencie a ďalších -vtedy nepredstaviteľných technológii- je Socializmus cestou k Paradizmu.

V Socializme by teda už nedošlo k žiadnej revolučnej udalosti, ktorou by sa zastavil Socializmus a nastolil Paradizmus, ale prechod bude vlastne veľmi plynulý a vítaný, teda zjednodušene povedané: deň v ktorom nastolíme Socializmus vlastne nastolíme súčasne Paradizmus.

A práve k tomu, ako nemať obavy zo stúpajúcej úrovne VTR, ale naopak, ako ju urýchliť a využiť v prospech ľudstva, v prospech spoločnosti, bude vždy ponúkať pomocnú ruku spomínané Medzinárodné Hnutie za Paradizmus, ktoré už má vyriešené mnohé otázky spojené s týmto systémom, s Paradizmom. Bude mi cťou odpovedať na takéto otázky každému, kto prejaví skutočný, konštruktívny záujem, hlavne otázky technického charakteru, keďže automatizácia a robotizácia je moja “srdcová záležitosť” a zčasti aj bývalá profesia a súčasné hobby. Súčasne je to vlastne aj dominantný dôvod mojich sympatií k Paradizmu a prameň presvedčenia o jeho realizovateľnosti už dnes. Paradizmus nie je “hudbou budúcnosti”! Už to nie je “vec, ktorú odložíme na policu” na neskôr. Ak odstránime zbytočný skepticizmus, podriadenosť nezmyselným autoritám, nedostatočnú informovanosť a ďalšie faktory ľudskej mentality, ktoré sú prekážkou, čisto technicky môžeme dosiahnuť celosvetový Paradizmus v období niekoľkých týždňov až mesiacov, teda ani nie rokov. Prekážkou k tomu, aby sme dosiahli “život ako v raji” sme teda paradoxne vlastne my sami.

Pre tých, ktorí v diskusiách radi argumentujú, že komunisti sa chcú vrátiť do minulosti, by šírenie tejto informácie mohlo priniesť prekvapenie a zmenu v myslení, teda: nie vrátiť do minulosti, ale naopak, vykročiť rázne vpred k takej budúcnosti, akú si možno ani nedokážu predstaviť. Všetko záleží na “zázračnom” slove použitom v úvode, teda na našej schopnosti zjednotiť sa v názoroch a spoločnej koordinácie postupov na ceste k blahu celej spoločnosti.

Žiaľ, mnohí aj tak nepochopia. A to je ďalší problém, ktorý musíme ako spoločnosť vyriešiť, pričom aj na toto už riešenie poznáme. Snažíme sa dosiahnuť čo najlepšiu demokraciu, s čo najúčinnejším referendom tak, aby každý mohol rozhodovať o dianí v spoločnosti. Zabúdame však, alebo si neuvedomujeme, že tým dávame súčasne možnosť ľuďom s nízkou inteligenciou, dokonca aj s mentálnou zaostalosťou, aby rozhodovali o tých, ktorí si vďaka svojej inteligencii dokážu následky svojho rozhodnutia uvedomiť. Takí ľudia s nízkou inteligenciou, keďže dostatočne nerozumejú problematike, sú potom ľahko ovplyvniteľní primitívnym spôsobom a áno, aj podplatiteľní, pri odovzdávaní svojho hlasu. Ako to potom dopadne, vidíme sami po každých voľbách. Ospravedlňujem sa za pejoratívum, ale hlupák nemôže rozhodovať o tom, čo má robiť génius. To je tiež trošku choré a neprislúchajúce ľudskej spoločnosti 21. storočia.

Riešením je nový vládny a volebný systém – Géniokracia, ktorý je podobne ako spoločensko – politický systém Paradizmus vymyslený a premyslený už dlhšiu dobu. Stačí len chcieť, vziať a použiť. Viac o Géniokracii sa dočítate tu: www.geniokracia.sk

Ako vidíte, priatelia, géniovia aj na toto našli riešenia. Je na nás, či sa to pokúsime pochopiť a pristúpime k realizácii, alebo sa len nechápavo budeme prizerať, ako kapitalizmus vedie nás a celú planétu do istej a možno skorej záhuby. Naši predkovia nám zanechali svet, v ktorom sa dalo žiť. My máme tú moc, svojou nečinnosťou alebo aktivitou rozhodnúť, či budeme posledné generácie, ktoré ukončia históriu ľudstva na našej planéte, alebo tiež našim potomkom odovzdáme svet, v ktorom sa bude dať žiť a bude dať žiť lepšie. Pritom plody toho o čom som písal, môže ochutnať už naša generácia.

Ján Kováč,

Foto: Pixabay, CCO License

Páčil sa Vám článok? Nezabudnite ho zdieľať na sociálnych sieťach, alebo preposlať mailom známym. Touto jednoduchou cestou nám pomôžete dostať hodnotné informácie k širšiemu počtu ľudí…

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

57 thoughts on ““Zázračné” slovo, po ktorom zmiznú problémy

 • 2. júna 2018 at 8:13
  Permalink

  MÚDRO! MÚDRO! MÚDRO! A ja len dodám:
  Človek je tvor spoločenský?
  Alebo netvor?

  Reply
 • 2. júna 2018 at 13:27
  Permalink

  „Paradizmus“ ako výraz zúfalosti dnešných mladých? Nebláznite. A ešte k tomu „geniokracia?“…myslel som, že stačí „scientológia“, keď jej hlavný protagonista skáče v MissionImpossible z lietadla na lietadlo …alebo pri výbuchu bomby práve jeho telo zostane „integrované“ a ohňuodolné… myslím, že zúfalosť ľavicovej mládeže dosahuje vrchol…z toho sa kedysi rodili náboženstvá – mladí Židia uverili, že Jeshua „vstal z mŕtvych“… pohania uverili bôžikom, že im „priniesli oheň“ a paradisti uveria, že automat ich matersky počíčíka…chápem to zúfalstvo, už 29 rokov vám nik nehovoril o dejinách robotníckeho hnutia a o socializme v Československu máte zákonom zakázané sa baviť…

  Reply
 • 2. júna 2018 at 18:32
  Permalink

  Pozrel som si tú web stránku a napadla ma ma hrozná myšlienka. Čo ak by mi z tých IQ testov vyšlo, že nielenže nemám právo byť volený (to je temer isté), ale ani nemám právo voliť! Až ma oblial studený pot. Asi by som totálne frustrovaný „odešel zemřít do houštin“. Mimochodom si myslím, že veľa ľudí s nie veľmi valným výsledkom dnešných štandardných IQ testov má veľmi solídny prehľad o tom, čo sa okolo nás deje a naopak, máme tu fachidiotov s vysokým IQ, ale ich výber vo voľbách je na hlavu.
  Takže prajem veľa úspechov pri zostavovaní „politického IQ testu“. Len pozor aby pri čo aj menšom nezdare pri tvorbe testu neprešlo cez neho k voľbám ešte viac idiotov ako dnes. A rád by som sa dozvedel aspoň náznak praktických krokov vedúcich k lepšej spoločnosti, okrem toho že máme byť jednotní …

  Reply
  • 2. júna 2018 at 20:17
   Permalink

   Strach je polovica neuspechu. Ked sa spomenie inteligencia alebo genialita (aj ked v pripade geniokracie je to len polovica podmienky) vacsina je vydesena na smrt z toho, ze „niekto iny bude o mne rozhodovat“. Nikomu nevadia geniovia, ktori vyrabaju a riadia lietadla, v ktorych lietame, chirurgovia, ktorym lahame pod noze alebo chemici, ktorych lieky uzivame. Ak sa vsak jedna o riadenie statu rozhodovanie o buducnosti vsetkych ludi, nasich deti a celej planety, je uplne jedno kto je zvoleny a ako tuto krajinu riadi. Priemerny volic = priemerny voleny zastupca= podpriemerne vysledky. Preco? Pretoze kazdy je len clovek a a robi chyby. Ved sa pozrime okolo seba! Ak by bol aj dokonaly, vysledky by boli aj tak iba priemerne.
   Co sa tyka praktickych krokov, jednoznacne je potrebne znovu vratit vyrobne porostriedky ludom, aby ich mohli vyuzivat vo svoj prospech a rozvoj spolocnosti a jej potrieb a nie pre potreby a zisk jenotliivcov.

   Reply
   • 3. júna 2018 at 15:56
    Permalink

    Martin, veľmi necitlivo zovšeobecňujete: Chirurg sa učí 6 rokov na doktora, potom ešte pár rokov praktizuje, kým ho pustia k prvej operácii. Ak máte v rodine lekára a ešte chirurga, viete, že to sú ľudia, ktorí denne pochybujú či to urobili správne, NEHRAJÚ SA NIKDY NA GÉNIOV. Naopak, ak niekto z nich na chvíľu zabudne, čím je a rozhoduje „geniálne“ a hrá sa na boha, vždy sa to pomstí pacientovi i lekárovi…smrťou….Takisto kým lietadlo prvý raz vzlietne, je tam celý team ľudí čo to skúšajú so všetkými variantami, často tie skúšky trvajú roky…a príde havária možno náhodná a lietadlo viac nevzlietne (Concorde).
    Neporovnávajte to s voľbami – tu je to o tom, kto má „hrubšiu hrošiu kožu“ a kto má pevnejší žalúdok, rozhodne sa v dejinách žiadni géniovia nepresadili ( aj keď mnohí si mysleli že nimi sú – cisár Nero, Adolf Hitler, …)
    Ale je dobre, že idete s tými myšlienkami „von“ …ak si myslíte, že treba vrátiť výrobné prostriedky ľuďom, oprášte si dejiny socializmu a skúste popremýšľať….

    Reply
 • 2. júna 2018 at 19:30
  Permalink

  A ja sa musím tiež ešte vyjadriť. Článok sa mi páčil, ale ten záver, podstatný, mi unikol, asi som článok nedočítala do konca a upozornili ma naňho až komentáre Kantora a pána Juhára. Musím čítať pozornejšie a do konca! Pri všetkej úcte k zanietencom v oblasti vedy:Roboty majú slúžiť ľuďom a nie ľudia robotom.Keď vymizne z našej spoločnosti ľudský rozmer, zbohom ľudstvo. A geniokracia, preboha! „Som človek, nič ľudské mi nie je cudzie.“/Publius Afer Terentius/

  Reply
  • 2. júna 2018 at 20:04
   Permalink

   Píšete: „Pri všetkej úcte k zanietencom v oblasti vedy:Roboty majú slúžiť ľuďom a nie ľudia robotom.Keď vymizne z našej spoločnosti ľudský rozmer, zbohom ľudstvo.“
   Však si skúste nájsť čas prečítať aj stránku, kde sú tieto informácie :-) k robotom: sk.paradism.org a ku géniokracii: http://www.geniokracia.sk – tam je mimochodom aj link na paradism.org, určite by ste ho našla. Samozrejme že len z môjho článku sa to pochopiť nedá, mal to byť len spoločný úvod.
   „Roboty majú slúžiť ľuďom a nie ľudia robotom“ – veď to je hlavná pointa Paradizmu, absolútne jadro :-)
   Stačí si len nájsť čas :-) Príjemný deň aj čítanie Vám želám.

   Reply
   • 3. júna 2018 at 8:16
    Permalink

    Prepáčte, pán Kováč, na toto si nenájdem čas. Nemám rada pojem „nadľudia“. Budú nám vládnuť géniovia? A my ostatní čo? Budeme biomasa?

    Reply
    • 3. júna 2018 at 15:40
     Permalink

     súhlasím so Slavomírou…lebo si pamätáme, že takto začínal fašizmus: vtedy ešte iba na národnej úrovni u Nemcov… nadľudia ktorí nájdu „konečné riešenie“ ….to nie, „nehrajte si děti se sirkama….“lebo to neuhasíte.

     Reply
   • 3. júna 2018 at 15:45
    Permalink

    Ján, toto tu už všetko bolo: Nie nadarmo američan I.Asimov spísal už varovne v sci-fi knihách o robotoch „TRI ZÁKONY ROBOTIKY“ – teda 1.služiš človeku 2.človeku neublížiš 3. než by si mal človeku ublížiť, sám sa zdeštruuješ : Astavím sa, že ten „paradizmus“ to tam nemá…ako chcete veriť „geniokracii“ ak nemá dostatok historických vedomostí a „geniálne“ verí v svoju neomylnosť? Takto to nefunguje.

    Reply
   • 3. júna 2018 at 15:48
    Permalink

    …a ktorým ľuďom konkrétne majú služiť tie ROBOTY? Zameňte si slovo „roboty“ za zbrane, ešte lepšie, za peniaze a ste tam odkiaľ chcete v zúfalosti ujsť: vždy sa niekto nájde kto si uzurpuje moc nad tým…prečo mladí zas vynaliezajú „koleso“?

    Reply
    • 3. júna 2018 at 16:26
     Permalink

     Ktosi mudry raz povedal: „Utekajte od negativnych ludi, maju problem na kazde riesenie!“. Automatizacia, robotizacia a nanotechnologie tu uz davno su a ani si ich neuvedomujeme. A vyvoj sa nezastavi. O chvilu tu mame autonomne auta a coskoro bezpilotne aerotaxi. Komu maju sluzit roboty? Predsa tomu kto vlastni vyrobne prostriedky, aby uzitok z prace strojov neisli ako zisk do vrecka jednemu cloveku, ale vsetkym, ktorych roboty oslobodia od prace… ale to sa uz opakuejm.

     Reply
     • 4. júna 2018 at 9:49
      Permalink

      Martin,prosím, čo to tu „masírujete“? Po 1. Kto bude vlastníť výrobné prostriedky? Roboti, alebo tí, čo ich zostrojili? Tí čo „na to budú mať“ alebo tí, čo budú zvolení do „rady géniov“? To je iba zúfalosť myslieť si, že „robot“ vyrieši sociálne problémy ľudstva. Niečo iné je autonómne auto riešiace čiastkovú bezpečnosť po jazdnej dráhe a niečo iné je automatizovaná spoločnosť výroby a konzumu, ešte lepšie automatizovaný proces narodenia-konzumu-riadeného úmrtia ako už raz bolo umelecky a filozoficky zobrazené vo filme „Loganov útek“(Logan´s run) s Michaelom Yorkom, nájdite si ten film o „totalite počítačov“ za ktorými stáli geniálni „tvorcovia“…
      kam sme to došli v tej „zúfalosti“ že sa hľadá záchrana v ROBOTIKE – kedysi sa hľadala takto záchrana V BOHU….

 • 3. júna 2018 at 13:34
  Permalink

  ČLÁNEK SKVĚLE ZAPADÁ
  DO SEKTÁŘSKÉHO RÁMCE O NADŘAZENOSTI TZV. NADLIDÍ

  Zdravím všechny čtenáře.

  Článek autora začal dobře, pak se ale doslova překroutil do něčeho, co mi až příliš smrdí čímsi ve stylu jehovistů nebo fašistů. Autorův odkaz na web o tzv. géniokracii mě jen utvrdil v tom, že autor naprosto nepochopil to ZÁSADNÍ, TO KLÍČOVÉ. A sice, že socialismus není o genialitě, ale o MORÁLCE VÝROBNÍCH A VLASTNICKÝCH VZTAHŮ členů společnosti. Jinak řečeno, genialita tzv. elity společnosti naprosto není schopna vyřešit zásadní rozpory kapitalismu v podobě soc. nerovnosti, v podobě dluhové pasti, v podobě nikdy nekončících válek. Ostatně, autor na svém webu věnovaném tzv. géniokracii neudělil ani jediné slovo pojmům jako je sociální rovnost či morálka (mravnost). Ale ani v hodnoceném článku se čtenář ZHOLA NIC nedočte o morální podstatě problému. To mi připomíná definici lásky mezi mužem a ženou za kapitalismu: SEX+DOLARY+MAJETEK.

  Nikola Tesla byl sice geniální, ale o morálce na rozdíl od autora tohoto článku psal, když uvedl, že věda bez morálky je vždy zneužita vládnoucí autokracií. Jinak řečeno, pokud se nesnoubí genialita s morálkou, vždy to skončí jen kapitalismem, ať ho zabalíme do pojmů jako autokracie, technokracie či géniokracie. Ostatně, autor tohoto článku se v tomto duchu dokonce vyznal, když napsal toto, cituji: „Avšak keď teraz čelíme znečisteniu životného prostredia, či horúčkovitému zbrojeniu, tak inteligentní ľudia rýchlo pochopia, že jedinou možnosťou ako vyriešiť tieto problémy a dostať sa z toho, je vytvoriť Svetovú vládu.“ Konec cit.

  Vytvořit světovou vládu? Zrušit národy s jejich jedinečnými rysy, kulturou či jazyky? Čili je třeba vytvořit NWO, přeloženo do srozumitelné formy. To je v mých očích prostě tragédie, se kterou se svět již jednou potýkal ve 30. letech v Německu, když se dral k moci rovněž tak elitářský systém, jenž tvrdil cosi ve smyslu, že „Německo nade všecko“. Ještě štěstí, že nikoli geniální ruský Ivan tu „nadřazenou geniální elitu“ v Berlíně poslal ke všem čertům, jinak by autor tento článek psal v Patagonii ve vyhnanství, pokud by se, ovšem, vůbec narodil.

  P.S.
  Autor článku se zajímá o roboty. Výsledkem kapitalismu dříve či později bude právě společnost robotů, bez bankovek, jen s kreditkami a čipy pod kůží, aby nás „géniové“ měli pod kontrolou. Budeme žít s roboty, nahradí nám i manželky, mezi roboty člověk bude již jen obtížná havěť, která má věčně jen hlad a žízeň, která věčně akorát jen říhá, prdí, kálí, čůrá, čumí na TV a kupuje samé nesmysly. Tohle všechno roboti nemusí a nebudou muset. Bude to zkrátka všechno „geniální“. Kdysi za první republiky, ještě před německým Protektorátem, o tomto psal Karel Čapek. Vzpomeňme jeho tři klíčová díla, my to na gymplu brali více než zevrubně – dnes se na to ZVYSOKA SERE (pardón):

  1) Bílá nemoc (popis nástupu německého fašismu k moci)
  2) Matka (matka po ztrátě všech synů přesvědčí posledního syna, aby bojoval proti fašismu)
  3) R.U.R. (o nadvládě robotů nad celým lidstvem)

  Tato tři díla podle mého slouží jako více než dobrý základ pro dnešní program levice. Je obrovskou chybou levičáků, že K. Čapka nečetli. A pokud ano, jen tzv. naoko. K. Čapek po podpisu Mnichovské dohody napsal, cituji: „Zdá se mi, že už tu nemám co dělat, byl bych tu směšnou figurkou, můj svět umřel, věřil jsem totiž v jakési závazky, v takzvanou čest ve smlouvě a podobné věci. Myslím, že bych se v téhle tlačenici nevyznal…“ Konec cit. K. Čapek zemřel zakrátko poté, sotva čtvrt roku před začátkem Protektorátu… Svým způsobem to bylo jeho štěstí, on by to beztak nevydržel. (

  V díle R.U.R. (Rossumovi Univerzální Roboti) z r. 1920 Karel Čapek použil vůbec poprvé ze všech lidí na tomto světě slovo ROBOT, jen si to představte, JIŽ PŘED STO LETY, od té doby to slovo používá celý svět. Říká se to mladým? Víme, že NE, neboť kdekdo si myslí, že to je slovo z Ameriky, kde jsou přece všichni „geniální“ a tedy „nadlidé“, a proto vládnou celému světu dolarem, robotem, ohněm a mečem.

  Reply
  • 3. júna 2018 at 16:00
   Permalink

   Vďaka, Vašku. Obávam sa, že „dejiny plné hlúpostí“ sa musia opakovať, keďže mládež zásadne odmieta študovať históriu…ja som si tiež myslel, že TENTO WEB je ľavicový – ale o ľuďoch sa tu nepíše…

   Reply
   • 3. júna 2018 at 21:02
    Permalink

    Presne tak, Kantor, presne tak, pán Vašek:„Skúseností nás učia, že ľudia sa zo skúseností nepoučia.“ /G.B. Shaw/

    Reply
 • 4. júna 2018 at 0:09
  Permalink

  Som vďačný redakcii DAV DVA, že môj článok zverejnili a nepokladal som za rozumné žiadať ešte aj to, aby sem skopírovali obsah ďalších webov, aby nikto nemusel klikať na linky a prejsť k ďalším informáciám :-) .
  Tento článok je odrazovým mostíkom ku reálnemu komplexnému riešeniu problémov spôsobených kapitalizmom, za čo opäť redakcii ďakujem, ale pre pochopenie je naozaj nevyhnutné prečítať si informácie aj o Géniokracii aj o Paradizme. Nie je možné, ani rozumné, jediným článkom na tomto webe davdva.sk obsiahnuť všetko. Preto máme internet.
  Z doterajších komentárov usudzujem že nikto ani nenahliadol na úvodný článok s názvom „Cestu poznáme, stačí vykročiť.“ na stránke ktorú uvádzam, teda: http://www.geniokracia.sk, (mal by to byť link, stačí kliknúť) pretože tam je link na http://sk.paradism.org (ospravedlňujem sa že píšem celé URL, aby to pochopilo ako link, ale vidím že s tým sú problémy, teda navštíviť ten web) s ďalšími informáciami o systéme Paradizmus. A tiež pochybujem o prečítaní celého článku „Zákony Zlatého Veku“. A to všetko je pre komplexné pochopenie dôležité, priatelia. Zopakujem len to základné, čo zdôrazňujem v spomínanom článku na našom webe, teda: Géniokracia a Paradizmus tvoria nedeliteľný pár. Opäť teda, Géniokracia je vládny a volebný systém, Paradizmus je spoločensko-politický systém a Socializmus je momentálne najvhodnejšou cestou k nemu, preto podporujem všetky iniciatívy VZDORu – strany práce. Je preto samozrejmé, že kombinácie Géniokracie a Socializmu, alebo kapitalizmu, ako sa objavili tu v komentároch, alebo opačne, kombinácie Paradizmu a akejkoľvek známej formy demokracie, alebo monarchie, či nebodaj diktatúry, vyjdú vždy ako nezmysel.

  Nebudem už viac zahlcovať tento web komentármi, kde budem kopírovať niečo, čo je napísané na inom mieste a odtiaľto k tomu vedie cesta. Ale s radosťou budem reagovať na ďalšie otázky, alebo aj pochybnosti, ak bude z komentára jasné, že sa jeho autor s nevyhnutnými informáciami oboznámil a vie o čom píše. Z domnienok a predsudkov sa žiaľ toto komplexné riešenie pochopiť nedá. Tiež nebudem reagovať na komentáre, v ktorých autor len vyjadruje svoj názor, bez vyplývajúcej otázky alebo dopytu vysvetlenia. Každý má právo na svoj názor aj právo neželať si to pochopiť. A tiež je dôležité pri čítaní uvedeného premýšľať, hľadať logické súvislosti – to je presne to, čo hnusný kapitalizmus nechce aby sme robili, pretože sme pre kapitalistov len roboty, výrobné prostriedky, čísla v evidencii a pod. A práve po zoznámení sa s Paradizmom pochopíte, že tam je na prvom mieste hodnota človeka, ľudskej bytosti, osobnosti, doslova život ako v raji, preto ten názov, ale to opäť len opakujem… – niečo také tu bolo vytknuté, že neriešime, to je dôkaz o neprečítaní si základných info. A Géniokracia to potvrdzuje a istí. Akí „nadľudia“, prosím vás? Ako ste k tomu došli? Skúste si to prosím ešte prečítať pozornejšie aj s tým zamyslením. A ešte poslednú poznámku k spomenutej histórii socializmu: práve preto, že sa snažíme neustále „hrabať“ v histórii, učiť sa od našich predkov, má mentálna úroveň našej civilizácie taký sklz za úrovňou VTR. Mali by sme sa snažiť to dobehnúť, nie vracať sa ešte viac do minulosti a zvyšovať / udržovať tak zaostalosť.

  Prajem príjemné čítanie.

  P.S.: čisto pre úsmev a odľahčenie vážnej témy, PZV Kantor, lichotí mi že ma radíte k mládeži, síce netuším na základe čoho a rád by som tam opäť patril, ale žiaľ je to preč, teraz už skôr k mládeži patria tí, ktorí by mi mohli byť vnúčatami :-D Teda áno, v Socializme som vyrastal i pracoval . Ale ako píšem, len pre odľahčenie a trochu úsmevu :-) , toto nie je dôležité pre tému.

  Reply
  • 4. júna 2018 at 10:04
   Permalink

   Pán Kováč, ak ste v socializme žili a vyrastali, obávam sa, že dnes sa zo zúfalosti, skutočne psychicky zo zúfalosti, snažíte utiekať k takým nezmyslom o akých píšete. „Mládež“ v tomto pojme môže byť aj pomenovaním naivnosti až hlúposti, ale to som nechcel byť tak urážajúci. Skôr zhovievavo konštatujem: STE SKLAMANÝ. A veľmi ma mrzí, že tým svojim sklamaním chcete otráviť skutočne mladých, čo ten socializmus nemali možnosť zažiť – ako otec detí narodených po 1990 potom mám právo okríknuť Vás, „NEROBTE TO“. Vy nemáte na čo pozitívne spomínať a myslieť z obdobia ČSSR? Vy predsa najlepšie viete, ako to prebiehalo, keď sa z vlastníctva celospoločenského (vtedy štátneho a národného) urobilo vlastníctvo súkromné a k čomu to viedlo. Ani milion AUTOMATOV nezaručí, že vlastník nie je IDIOT a dokonca sociopat, ktorý bude ľuďom ubližovať. Vlastníctvo produkcie v rukách súkromných individuí je veľmi nebezpečnou zbraňou. Veľmi dobre viete (alebo možno nie, potom sa čudujem tomu priľnutiu k filozofii geniality), že aj celospoločenské vlastníctvo bolo potrebné neustále kontrolovať ľuďmi a riadiť ľuďmi – a len na chybách ľudí sa učiť. Možno sa Vám zdalo to socialistické vlastníctvo za ČSSR chybné (lebo nedokonalá kontrola?), každopádne bolo oveľa, oveľa ľudskejšie ako to súkromné vlastníctvo a nebolo tak neľudské ako by bolo to „robotické“ – mimochodom, čo i len paródia vo filme „Jáchyme hoď ho do stroje“ by Vás mala vyliečiť z toho, čo pokladáte za „jedinú správnu cestu“…

   Reply
   • 4. júna 2018 at 14:25
    Permalink

    Pane PZV Kantor, srdečně Vás zdravím.

    Vyjádřím se tentokráte docela stručně, ale srozumitelně. Raeliánská UFO-náboženská sekta vyznávající tzv. paradizmus, tedy vymyšlený a naprosto neuskutečnitelný „fikt. ráj na Zemi“, je sekta ve stylu jehovistů a je placená v dolarech převážně ze Spojených států amerických. Na http://www.paradism.org/ je uvedeno, že paradizmus prý už funguje na planetě Elohim?! Co na tom, že Elohim=bůh Jahve ve Starém zákoně. Co na tom, že astronomie žádnou takovou planetu nezná. Holt, stačí napsat na internetu „geniální“ pitomost, aby tomu kdekdo uvěřil.

    Aby toho nebylo málo, koukněte se na adresu http://sk.rael.org/home, tedy na ten obrázek tamějšího textu, to je více než pozoruhodné. Davidova hvězda se tam snoubí s hákovým křížem. To je ale paráda, že? A v završení všeho se koukněte na přehled nabízené „vzdělávací“ literatury UFO-sekty „Raeliánského hnutí“ (slátaninu o „geniokracii“ tam uvidíte jakbysmet) – opravdu pozoruhodný výkvět „geniality“ bez jediného DŮKAZU jejich tvrzení, jinak řečeno, panstvo „Raeliánského hnutí“ se bojí jako čert kříže JAKÝCHKOLI DŮKAZŮ A KRITICKÉHO MYŠLENÍ, jehož jsem já osobně neochvějným stoupencem:

    http://sk.rael.org/download.php?list.30

    Pane PZV Kantor, od mých 12 let mě zajímá astronomie, během mých gymnaziálních studií jsem na místní hvězdárně po tři roky přednášel astronomii pro veřejnost, čili, jsem člověk vychovaný na vědeckém svět. názoru, ne na dřístech šířených na YouTube ve stylu tzv. placaté Země, tedy, že naše planeta není kulatá. Tohle tmářství ve stylu středověku a otrokářského řádu šíří právě takoví, jako jsou hlasatelé onoho „paradizmu“. Jejich ideové centrum je v USA ve státě Utah: http://raelianews.org/ Mj. se tam dočtete, že jejich ideový vůdce Francouz Claude Vorilhon (nar. 30.9.1946) bojuje za obnovení klitorisu u obřezaných žen, aby, cituji, „měly opět požitek ze sexu“.

    Tak nevím, o co tomu šéfovi tzv. Raeliánského hnutí vlastně více jde, o tzv. paradizmus s „geniální elitou“ v čele, nebo o dolary či sex. vyžití obřezaných žen. On ten šéf jen tak mimochodem moc genialitou neoplývá, když chodil jako nezletilec do katolické školy, kde se odmítl nechat pokřtít. Pak ho otec sice nechal přeložit do běžné civilní školy, jenže ani tam nevydržel, protože se hochovi nechtělo učit, tak z té základní školy prostě zdrhl do Paříže, sotva dosáhl 15 let. Na ulicích a v kavárnách zpíval písničky s vlastním textem, škola mu nešmakovala. Nakonec se stal reportérem pro automobilové závodníky. Pak si vymyslel báchorku o setkání s mimozemšťany dne 13.12.1973, aby na tomto základě zblbnul po celém světě desítky tisíc takových, jako je autor článku, jenž zde posuzujeme v diskusi. A to je celý smysl pohádky, čili, jak „geniálně“ vydělat na blbosti „geniálních“ jedinců. Ono stát se členem neziskové organizace „Raeliánské hnutí“ totiž není jen tak, povinné příspěvky jsou tam 10 a více procent z platu.

    Když jsem byl vojákem ČSLA za socialismu, tak nám v PŠM moudře pravili, že tohle všechno se nazývá PSYCHOLOGICKÁ VÁLKA s cílem propláchnout mozek, poněvadž blbec, který nikdy nepochybuje, je snadno ovladatelný jako otrok v Říši římské anebo v novodobém Reichu zvaném Evropská unie.

    P.S.
    Zde je nábož. sekta vyznávající tzv. paradizmus popsána zevrubně – věru zajímavé čtení:

    http://www.rozmer.sk/sk/articles/show/737

    Reply
 • 4. júna 2018 at 11:32
  Permalink

  Pán Kováč, píšete: „Každý má právo na svoj názor aj právo neželať si to pochopiť. A tiež je dôležité pri čítaní uvedeného premýšľať… “ Raeliánske hnutie ma neoslovuje, ubezpečujem Vás, že pri čítaní premýšľam.

  Reply
 • 4. júna 2018 at 23:42
  Permalink

  Vďaka Vašku za to konkrétne odhalenie…je to smutné, ale je to tým informačným vekom. Celé storočie trvalo, kým sa fajčenie ukázalo ako škodlivé a smrad z cigariet tiež – koľko bude trvať, kým sa „informačný šum“ (nechcem vulgárne povedať že smrad), ukáže ako škodlivý a obmedzí sa? Je to ok, ak si každý nech svoje „náboženstvo“ doma šolichá, ale je nechutné s tým chodiť na verejnosť. Platí to aj o nových vierozvestcoch….

  Reply
  • 5. júna 2018 at 12:25
   Permalink

   Pane kolego, srdečně Vás zdravím. )

   Když jsem před deseti lety absolvoval jistý psycholog. kurs, líbilo se mi tam jedno, když jistá sympat. lektorka, doktorka psychologie, nám řekla, že celé dějiny lidstva jsou protkány červenou nití neustálého podvodu, klamu a lhaní ve jménu prospěchu jednotlivce. Tehdy jsem se usmál a utrousil poznámku, že kdyby lidé aspoň trochu studovali marxistickou filosofii, nebylo by nutno se účastnit takovýchto kursů. ) Paní lektorka byla asi v mém věku, takže bylo cítit, že mi porozuměla ), ti ostatní posluchači, vesměs mladší, mi však neporozuměli.

   Jinak řečeno, celé dějiny lidstva jsou opravdu prosyceny tím, co se za socialismu nazývalo PSYCHOLOG. VÁLKOU. Televizní reklamou počínaje, jež dnem i nocí proplachuje miliardy mozků kravinami ve stylu „bílá ještě bělejší, až bude nejbělejší, aby nakonec byla černá“, zprávami ve stylu „Rusko se dnem i nocí připravuje napadnout jako krutý barbar chudáky Čechy a Slováky“ konče. Na adrese

   http://www.rozmer.sk/sk/articles/show/737

   je uvedena následující šílená věc, kterou propagují stoupenci tzv. géniokracie, tedy, zřejmě, i autor posuzovaného článku. Pane kolego, povím Vám to na rovinu – stoupenci „géniokracie“ jsou nebezpeční a vyšinutí jedinci. Asi jako stoupenci všech nábož. sekt, pro které je typické jedno – ani VŠ vzdělání a genialita nezabrání tomu, aby jedinec podlehl fašizujícímu tlaku manipulátorů lidskou psychikou. TV reklama je toho jasným dokladem, protože nikoli TV program, ale TV reklama je klíčová v celém TV vysílání! Mnozí vysokoškoláci takové sektě odevzdají jako poslušné ovce i veškerý svůj majetek a celoživotní úspory. Tak tomu říkám genialita „géniokracie“!

   Přemýšlel jsem, jak tuto slátaninu o „géniokracii“ mohl zdejší web DAV DVA vůbec zveřejnit. Snad se mýlím, ale myslím si, že i zde účel světí prostředky. Jinak řečeno, redakce DAV DVA dostala za zveřejnění článku zaplaceno. Však autor článku nezapomněl patřičně i poděkovat. ) A peníze redakce DAV DVA, jakmile na její web vstoupím, po mně neustále vyžaduje. Už mě to unavuje pořád klikat na to okénko požadavku, že tomu rozumím. Asi zde přestanu chodit, raději si zahraju šachy. )

   Nuže tedy, následují slova, vystřižená nikoli z amer. hororu či pokusů „geniálního“ Dr. Mengeleho, ale z programu stoupenců „géniokracie“. V mých očích se jedná o projev naprosto čistého hitlerovského fašismu.


   Plány do budúcnosti tohto hnutia zahrnujú i reformu školstva a celej spoločnosti. Pod vedením raëliánov budú totiž školy zrušené a deťom sa budú vedomosti odovzdávať priamo injekciami do mozgu. Pán Ivančák to vysvetľuje nasledovne: „Nazývame to chemické učenie. Americký profesor Allan Jacobson vycvičil škrečky a potkany a potom vstrekoval do tiel úplne netrénovaných jedincov extrakt z mozgu pokusných zvierat. Pamäť týchto zvierat sa zvýšila o skúsenosti škrečkov alebo potkanov, ktoré boli Jacobsonom a jeho ľuďmi vychovávané množstvom pokusov. Po zdokonalení bude táto technológia použiteľná i pre ľudí. Presne na tomto princípe funguje vzdelávanie na planéte našich stvoriteľov Elohím. Ich deti sa pravidelne podrobujú vstrekovaniu mozgovej pamäťovej hmoty, ktorá bola odobratá jedincom s potrebnými znalosťami, a tak sa namiesto únavného vysedávania v školských laviciach môžu venovať len tomu, čo ich baví. Teoreticky meniť svet, rozvíjať sa v športe či umení. Myslím si, že naše deti by neboli proti…“

   Reply
 • 5. júna 2018 at 13:43
  Permalink

  Vazeny pan Vasek z Moravy. Uvital som, ked redakcia DAV DVA uverejnila Janov clanok a uprimne som sa tesil na kometare a diskusiu k teme zjednotenia za dobru vec, za spravodlivu spolocnost pre vsetkych. Zial pochopil som, ze napriek tomu, ze sa ohanate vedou, dokazmi a odbornostou, radsej citate a citujete katolicky web, strasite a vymyslate konspiracne teorie o platenej sekte a platenom clanku. Plodna diskusia sa na skodu veci (zatial) nekona a tak som s radostou prijal vase rozhodnutie venovat sa radsej sachu. Zelam pekny den.

  Reply
 • 5. júna 2018 at 14:46
  Permalink

  Pán Vašek: „A peníze redakce DAV DVA, jakmile na její web vstoupím, po mně neustále vyžaduje. “ Tomu nerozumiem, som prekvapená. A s predstaviteľmi géniokracie by som sa veru ani ja nezjednotila.Asi sa naučím hrať šach.

  Reply
  • 5. júna 2018 at 18:27
   Permalink

   Paní Slavomíro, příjemný podvečer.

   OMLOUVÁM SE redakci DAV DVA, že jsem to napsal jinak s těmi penězi. Měl jsem totiž otevřeny současně dvě web. stránky, a na té druhé stránce (nikoli tedy na DAV DVA), ten požadavek s těmi penězi na mě civěl.

   Nicméně, přesto to ode mne nevyznělo doprázdna. Zde na webu DAV DVA mi vadí, že kdykoli otevřu cokoli, vyštěkne na mne toto: „Zapnite si upozornenia na dôležité správy z portálu DAV DVA, upozornenia si môžte kedykoľvek vypnúť v prehliadači. Powered by PushAssistnie, ďakujem … ZAPNÚŤ“ Oč mi jde. Vypnout to NEJDE! Je to pořád dokola… (

   P.S.
   Paní Slavomíro, ty šachy jsou dobrá věc. ) Ačkoli je neumím moc hrát, jsem fakt slabý ), přesto mě to uklidňuje ), pokud si musím přečíst třeba ty hrůzy od sekty raeliánů, jejíž praktiky oslavuje autor článku. Dole za chvíli uvedu odkaz pro všechny stoupence této nebezpečné a doslova šílené sekty, aby tzv. sklapli. Oni nejsou neviňátka. (

   A pokud redakce DAV DVA zveřejnila to, co zveřejnila, ovšem, je to čistě její věc, ale je na pováženou míchat principy marxismu s fašismem a nihilismem raeliánů, jak to učinil autor posuzovaného článku.

   Reply
 • 5. júna 2018 at 15:18
  Permalink

  Ajaj, takúto diskusiu k tomuto článku by som naozaj nečakala. Páni, vy teda perlíte! Pán PZV Kantor, vy ste ma naozaj veľmi pobavil tým, že autor by sa mal poučiť, či dokonca vyliečiť na základe starej komédie „Jáchyme hoď ho do stroje“. To je perla! Ak teda rád čerpáte svoje vedomosti z filmov, potom by som vám odporúčala, ak to niekde nájdete, film Chrobák Truhlík alebo aspoň knižku, tá existuje určite. Hlavnému hrdinovi budete určite rozumieť, narodil sa v kine v zábradlí a celý svet poznal tiež len z filmov. Normálne by som možno len pobavene opustila túto stránku. Jedine vy, pán Vašek ste ma však donútil, aby som neodišla bez reakcie.
  Sprvu som nechápala, prečo píšete o nejakej sekte, neskôr som pochopila z textu že sa vlastne navážate do autora, ale dobre, možno by som to aj zhltla až kým som nenarazila na váš prvý blud. Ako bioložka často cestujem po svete a bola som aj v Utahu. Uviedli ste že tam majú sídlo a priložil ste odkaz akože dôkaz, tak som naň logicky klikla, či som tú budovu náhodou nevidela. A to ma zrazilo k zemi. Pán Vašek, ako sa vôbec môžete vyjadrovať k vážnym témam, keď máte dokázateľne problémy rozlišovať objekty na obrázku?! Na tej fotografii je skladací campingový prístrešok a z popisu tiež jasné, že členovia tohto hnutia ho prezentovali na uvedenom festivale. Taký prístrešok na trávniku počas nejakej udalosti je podľa vás nejaké sídlo hnutia, alebo ideové centrum, ako píšete?
  Podľa toho som už vedela že píšete bludy a klamete, prezrádza vás tiež to sugestívne ponižovanie a z nejakého neznámeho dôvodu potrebujete zdiskreditovať autora alebo hnutie ktoré zrejme zastáva.
  Ale prišla ďalšia veta a to je dôvod prečo si túto reakciu neodpustím, aj keď normálne na takých ľudí ako ste vy nereagujem. Tým, že sa tak chrapúňsky, povýšenecky a hanlivo vyjadrujete k FGM, teda k trvalému, nezmyselnému, zmrzačeniu ženského tela v detstve, ste ma ako ženu i ako bioložku veľmi nahneval. Viete vy vôbec o čo ide, koľko nevinných dievčatiek umrie pri tom, alebo potom na infekcie a bolesti, keďže sa to robí absolútne neodborne a v špinavom prostredí? A tie čo prežijú majú zničený celý život! A vy si dovoľujete povýšenecky otierať hubu o človeka, ktorý sa tým obetiam snaží nezištne (áno, nezištne!) pomôcť? To ma nabudilo, aby som si o tom hnutí vyhľadala viac informácii. A ta-dá, sú diametrálne odlišné od tých bludov ktoré píšete vy. Len ich asi nenájdete na vašom prikázanom kresťanskom webe rozmer.sk, na ktorý sa odvolávate na konci, čoby zdroj serióznych informácií. Každému ateistovi je pritom jasné že kresťanská cirkev podobné hnutie zdiskredituje ako sa len dá. Tak v krátkosti čo som našla, ten človek, Rael, ktorého tak urážate, založil viac hnutí. Všetci sa aktívne angažujú v rôznych humanitárnych a mierových aktivitách po celom svete, vlastne proti akémukoľvek násiliu, šíria skutočné vedecké články, ktoré sú známe aj mne a môžem vám potvrdiť že nejde o výmysly nejakej sekty. Okrem Clitoraidu – to je to, z čoho sa tak hlúpo vysmievate, založil ten istý Rael ďalšie hnutia pre práva žien, a ďalšie pre iných trpiacich ľudí, ale to vy cez svoje typicky živočíšne samecké ego nepochopíte. Pán Vašek, zakladateľ týchto hnutí, navyše neziskových, kde to všetci robia dobrovoľne, by si zaslúžil skôr Nobelovú cenu za humanitarizmus, ako byť cieľom útokov slabomyseľného človeka. Podľa vás je toto všetko charakteristikou sekty, navyše ako píšete „ve stylu jehovistů“? Rozumiete vôbec tomu slovu sekta? Čo ste dokázali vy osobne pre iných ľudí? Aké riešenia máte vy? Môžete sa vôbec porovnávať s tým človekom a jeho nasledovníkmi? Však napíšte sem odkaz aj na vaše dielo. Vy rovnako, pán Kantor. A napokon, k ich ideológii o tom, že náš život stvorila geneticky mimozemská civilizácia? Som ateistka a ako bioložka a obdivovateľka Johna Craiga Ventera a jeho výskumu (ak to ten váš rozmer.sk nepíše, tak je to prvý človek, ktorý vytvoril syntetickou cestou živú baktériu) nemám vlastne vôbec problém to akceptovať, dokonca sa mi to teraz zdá možno ako najlogickejšie vysvetlenie, keďže ako vieme, Darwinova teória v mnohom zlyháva. Takže o tomto chcem vedieť ešte viac. Politike sa nevenujem, ale vy, páni, ste excelentne ilustratívnym príkladom toho, že sa s tým urýchlene musí niečo robiť, aby volebné právo nemali ľudia neuvedomujúci si svoje konanie a rozhodnutia.
  A vás pán Kováč a pán Ivančák rada privítam na tom fóre čo som vám poslala mailom. Nad touto diskusiou proste mávnite rukou, tam takí prístup nemajú.

  Reply
 • 5. júna 2018 at 16:22
  Permalink

  Tak ja už len v krátkosti na rozlúčku: Nie, pán Vašek, neplatil som redakcii DAVDVA ani cent za vydanie článku, ani neverím že by redakcia mala takéto praktiky ako sa snažíte naznačiť. A ani ja som sa nikdy nestretol s tým, že by odomňa redakcia niečo vyžadovala pri návšteve. Alebo teraz plynule prechádzate k útokom vašimi chorými nezmyslami na redakciu? Nie je to náhodou naopak, práve vaša zárobková činnosť odrádzať čitateľov?

  Prípadných záujemcov o reálnu diskusiu poprosím, napíšte nám mail, dohodneme si iné miesto. Tu to nebude mať zmysel. Ďakujem.

  Reply
 • 5. júna 2018 at 18:29
  Permalink

  Pán Vašek a Kantor, to poznám, keď sa nepoddáte, hneď ste slabomyseľní…, to poznám, oni to vedia, géniovia! Som rada, že k nim nepatrím, ja, človek nedokonalý. Pozdravujem Vás oboch naposledy!

  Reply
 • 5. júna 2018 at 19:06
  Permalink

  Pane Kováč, zdravím Vás.

  Pokud jste neplatil redakci DAV DVA vůbec nic, o to lépe pro Vás, ale současně o to hůře pro redakci, protože pak by mě docela zajímalo, proč levic. web DAV DVA, jenž na straně jedné zve na besedu docentku Ilonu Švihlíkovou (max. schvaluji tuto akci), kterou já osobně považuji za kapacitu (znám ji z Vratimovského semináře u nás na severní Moravě), na straně druhé současně otiskuje takové nesmysly, jako je projekt tzv. géniokracie.

  Pane Kováč, jak jsem uvedl již výše, začal jste svůj článek dobře, ale pak jste přešel na opačný břeh. Ostatně, všechny nebezpečné sekty typu jehovistů, včetně Vámi opěvovaných raeliánů, postupují ve stylu „černé díry“, čili „pěkně ptáčkovi zpívají, když ho lapají“. Jakmile však tato oběť těchto sekt jednou uvízne v jejich sítích, už se z jejich tenat nikdy nedostane! Jsou proto velmi zákeřní a nebezpeční. Dejte si pozor, protože cítím, že ještě máte prostor couvnout. Je to má přátelská rada, pokud není pro Vás a Vaše přátele příliš pozdě. Znám jednu mladou ženu, která se dostala k jehovistům, když je prohlédla a chtěla se vymanit z jejich vlivu, již to nešlo. Oni ji hodili do studny a utopili. Kriminálka na to přišla až po ročním vyšetřování, dost to tehdy zahýbalo veřejným míněním zde ve městě. Viníci ale byli po zásluze potrestáni.

  Nejen pro Vás, pane Kováč, byl napsán následující odkaz pro zamyšlení, abyste nejen Vy sám si zkusil uvědomit, koho jste stoupencem:

  https://xman.idnes.cz/nejbizarnejsi-sekty-sveta-d0p-/xman-styl.aspx?c=A120308_130226_xman-styl_fro

  P.S.
  Výše jistá paní Kollder na mou adresu píše, cituji: „zakladateľ týchto hnutí, navyše neziskových, kde to všetci robia dobrovoľne, by si zaslúžil skôr Nobelovú cenu za humanitarizmus, ako byť cieľom útokov slabomyseľného človeka.“ Konec cit.

  Pane Kováč, tohle jsou klasická slova manipulátora, posuďte Vy sám. Na jedné straně jsou raeliáni údajně neziskovou organizací, na straně druhé se to tam jen hemží službami za desetitisíce dolarů. Odkaz zde – je to šílené čtení:

  http://www.dunres.sk/projects/_ee/clanky.php?id=344

  Reply
 • 5. júna 2018 at 20:11
  Permalink

  Ospravedlniť sa nedokáže každý, hm, oceňujem! A čo sa týka tých šachov mám pre Vás super básničku Miroslava Válka:

  ŠACHY
  Ak sadnete si z dlhej chvíle k šachom,
  pre šťastie lebo pre sklamanie hrať,
  nezabúdajte, že je problém, na kom
  závisí vaše šťastie či pád.
  Neukazujte svojmu súperovi päty
  a dámu strážte, ak ju máte rád.
  Nepúšťajte ju samu na výlety
  – nevieme nikdy, čo sa môže stať.
  Nakoniec sa to zvrtne na zákone,
  že silu umu zdolá sila zrád.
  V partii často vyhrávajú kone;
  jedine kráľ však môže dostať mat.

  Reply
 • 5. júna 2018 at 21:06
  Permalink

  Paní Slavomíro, krásný večer Vám přeji!

  K té mé omluvě. Mně se úžasně zalíbila tato Vaše slova: „Pán Vašek a Kantor, to poznám, keď sa nepoddáte, hneď ste slabomyseľní…, to poznám, oni to vedia, géniovia! Som rada, že k nim nepatrím, ja, človek nedokonalý.“

  Chci říci, že jsem šťasten, že i JÁ JSEM ČLOVĚK NEDOKONALÝ, SE SPOUSTOU CHYB, ŽE JSEM OMYLNÝ. Proto se rád omluvím každému, kdo si to zaslouží. Díky mé nedokonalosti jsem si zachoval zdravé myšlení, kterému mě naučili především mí drazí rodiče, které jsem za jejich života miloval nade všecko, protože bez jejich rady a pomoci bych byl dnes jen ubohá nula. A proto nesnáším frajery, kteří BEZ JAKÝCHKOLI DŮKAZŮ MANIPULUJÍ LIDSKÝM VĚDOMÍM, jen aby vytřískali z naivních obětí kapitál, když jim řeknou, že mimozemšťani jim kdesi v horách řekli, jak se to či ono má a nemá dělat.

  Paní Slavomíro, z celé mé duše Vám děkuji za verše k šachům, které, ač jsem slabý hráč, protože jsem nedokonalý )), mám od dětství velice rád. Verš „Nakoniec sa to zvrtne na zákone, že silu umu zdolá sila zrád.“ POVAŽUJI ZA SVATÝ. Právě na zradě a na ničem jiném sešel z tohoto světa evr. socialismus v čele se SSSR. Paní Slavomíro, ještě jednou díky za Vaši podporu, za krásné Válkovy verše. Příjemný večer.

  Reply
  • 5. júna 2018 at 21:12
   Permalink

   Pán Vašek, nemusíme byť silní hráči, dôležité je, aby sme ostali ĽUĎMI.

   Reply
   • 5. júna 2018 at 21:46
    Permalink

    Přesně tak, paní Slavomíro, má poklona za tato slova. Proto tvrdím, že nezištná láska, vzájemná úcta a solidarita či smysl pro spravedlnost jsou namnoze VYŠŠÍ POJMY než kecy o nadřazenosti těch, pro které je chladnokrevný rozumový kalkul nade všecko.

    Reply
 • 5. júna 2018 at 21:13
  Permalink

  Vďaka, kolegovia diskutéri, z ktorých sa stávame akosi pre tých vyzývateľov veľmi „idiotská a nepriateľská skupinka“. Myslím, že tou textovou reakciou pod tento článok sme urobili aspoň§ jednu užitočnú vec – ukázali sme fanatikom, že šírenie ich názorov má nejaké prirodzené hranice, za ktoré preniknúť nedokážu: preto sme svorne hovorili o fašizme: tam, kde to nejde „podobrotky“ a kde sa ľudia nepoddajú, bude musieť už zasiahnuť teror. Ten príklad s tým vzdelávaním cez injekčnú striekačku bol presne o tom, vďaka za upozornenie Veď no – Mengele,plynové komory pre „menejcenných“…z dejín to poznáme. ODKAZ PRE DAV DVA: Nepodozrievam Vás, iba sa čudujem vašej naivite, redakcia DAVuDVA. Vy skutočne veríte, že ste poslúžili demokracii a slobode? (Nie asi tak, ako keď sa vypustí mor zo skúmaviek a „demokraticky“ sa obete nachajú bojovať o ľudský život? ) Toto bol ozaj odpudivý a otravný článok a raz som sa tu už stretol s obdobnými názormi, ktoré my odpudili od hnutia DAVDVA. Aká ľavica preboha? Myslím, že redakcia DAVDVA by sa mala svojim čitateľom OSPRAVEDLNIŤ – nie každý názor je taktný a vhodný. Tak tento Kováčov bol rozhodne MIMO….
  Prosím redakciu: nemáme dosť praktickejších problémov ak sa „hráme aspoň na ľavicu“? Štrajky, vykorisťovanie, bieda, …hm?

  Reply
 • 6. júna 2018 at 8:27
  Permalink

  Ale zase, Kantor, ja by som redakciu neodsudzovala, lebo aspoň vieme, že nejaká skúmavka s morom tu je. Zatajovanie vecí ešte neznamená, že neexistujú.

  Reply
  • 6. júna 2018 at 12:07
   Permalink

   Paní Slavomíro, ovšem, máte pravdu.

   Nicméně, máme tu co dočinění s vysoce závažným jevem. Redakce zveřejnila článek nikoli o nebezpečí ze strany nábož. sekt, jejichž činnost je nejen v příkrém rozporu s vědeckým poznáním, nýbrž také, a to podtrhuji, s religiózním výkladem stavu světa, mám na mysli především křesťanskou víru. Je to totéž, jako zveřejnit skvělé účinky tabáku, alkoholu, marihuany či pervitinu na vývoj mládeže ve školách, avšak ani slovo o opačných projevech těchto drog.

   Jinak řečeno, kdyby nebylo jednoznačné oponentury kolegy Kantora, včetně mě samotného, Vaše poslední slova by měla, bohužel, nulový význam, protože samotná redakce neřekla ani ň. Víte, upřímně Vám povím, že nadarmo jsem zde nejednou neuvedl onoho „vlka v rouše beránčím“. Článek autora pana Kováče byl totiž napsán právě v tomto duchu, o to byl nebezpečnější, protože nábož. sektu raeliánů, údajně „spojenou s mimozemšťany“, ovšem, bez jakýchkoli důkazů (sekty odmítají kritiku, oni požadují jen cvičené opice), zabalil do komunistických ideí! A přitom NIKDE (!) mimo web DAV-DVA na webu raeliánů se nedočtete o jakémkoli spojení s komunisty! Není to zvláštní, že jen a pouze web DAV-DVA spojuje komunisty s raeliány? Víte, jsem stále členem KSČM, proto jsem nemohl mlčet, byla to má morální povinnost.

   Sekty, paní Slavomíro, jsou nebezpečná společenská droga, to Vy víte. Nejen tedy ty opravdové drogy. Pokud budeme potírat PRINCIP KRITICKÉHO MYŠLENÍ, PRINCIP „PIŠ A HOVOŘ SVOBODNĚ, ALE PROKAZUJ SVÁ SLOVA NA FAKTECH, NIKOLI NA BLUDECH“, pak mi věřte, paní kolegyně, dostali jsme se na šikmou plochu šíření středověkého tmářství ve stylu báchorek o placaté Zemi. (

   POSTSKRIPTUM
   Paní kolegyně, je více než pozoruhodné, že např. katolíci, evangelíci či pravoslavní v Rusku (s těmi udržuji občas písemný kontakt), více než zevrubně odhalují a pranýřují tyto sekty s rozvolněnými mravy a fanatismem na samotné hraně duševní choroby. Zatímco levice to halí do habitu komunistické budoucnosti se zrušením škol a veškeré výchovy, kromě té chemické skrze injekce do mozků dětí. Promiňte, ale to je opravdu děs a hrůza.

   Reply
   • 6. júna 2018 at 13:24
    Permalink

    Pán Vašek, s obsahom Vášho komentára súhlasím.

    Reply
 • 6. júna 2018 at 14:52
  Permalink

  Po negatívnych reakciách som si článok lepšie prečítal. Nuž, nevidím v tom nejaký problém, že ho redakcia DAVDVA uverejnila. S mnohými jeho závermi nesúhlasím, ale to by sa nedal uverejniť ani jeden článok, každý v sebe nesie nejaký problém, nad mnohými článkami ľavicových autorov sa nestačím diviť, ich závery sú oveľa horšie ako v tomto článku.
  A pripájam sa k diskutérke Jana Kollder, aj ja som odmietol diskutovať s pánom Vaškom, jednoducho manipuluje diskusiou, prikladal mi tézy a závery, ktoré som nenapísal, robil zo mňa nepriateľa, diskusia s ním je len o siahodlhom vyvracaní toho, že som niečo také nenapísal. Problém p. Vaška je konzervatívne videnie sveta a socializmu, jeho svet je spojený len s jednou, nemennou podobou socializmu a všetci, ktorí mu túto predstavu narúšajú, sú nepriatelia. A robí všetko preto, aby ich zničil. Ja nemám problém rešpektovať aj toto konzervatívne stanovisko, nemám problém s ním spolupracovať, ale to chce aj ochotu druhej strany a nie robiť zo seba nepriateľov, ako to robí p. Vašek. Ako marxista pre neho predstavujem nebezpečenstvo, pretože marxistická dialektika je revolučná metóda, nedovoľuje ustrnúť v myslení a vývoji, vidí svet a teda aj socializmus v pohybe a pohyb v sebe obsahuje aj negácie, protikladnosť (novšie podoby socializmu sú protikladné starším) – a preto aj marxistov zaradil medzi svojich nepriateľov. Myslím, že s p. Kotrádyovou by sme si vedeli porozumieť, spolupracovať, aj keď ona tiež zastáva toto konzervatívne stanovisko, ale zdieľame rovnaké hodnoty, rovnaké emócie, len ja vidím socializmus a spoločnosť v dynamickom vývoji.

  Ľavica nemá dnes pevný vedecký, ideologický základ, aj keď sa verbálne sčasti hlási k marxizmu, prakticky sa oň neopiera, a preto stratila orientáciu v tomto svete a tým aj schopnosť vplývať na beh udalostí. Z toho vyplývajú síce ľavicové ale často veľmi domotané postoje.

  Aj autor tohto článku vyslovil niektoré závery, najmä o geniokracii, ktoré vyvolali odpor. Nemal by sa urážať, pretože bol sám nedôsledný, len spropagoval nejakú koncepciu, bez toho, aby zaujal k nej svoje stanovisko. Exaktné stanovisko, kritickú analýzu, ktorá v sebe nutne obsahuje aj upozornenia na riziká, možné problémy nejakej cesty. Absencia kritickej analýzy nutne vyvolala aj kritické ohlasy. A zároveň išlo tento problém sformulovať prijateľnejšie z hľadiska komunistickej ľavice – ako smerovanie k vedomostnej, poznatkovej spoločnosti (bez toho sa nedá utvárať plánovite riadená spoločnosť), pretože táto civilizácia bez solídne všeobecne poznatkovo vybavených ľudí, len ako masa nevzdelaných (alebo presnejšie nemúdrych, vzdelanie nezaručuje múdrosť) pažravých kobyliek zničí túto civilizáciu. Nemyslím, žeby autor mal zlé úmysly v tomto smere, ovládať civilizáciu skupinou géniov, skôr to pokladám za nepremyslenú reakciu na masové smerovanie ľudstva k vlastnej záhube a nemožnosť s masou o tomto probléme diskutovať. Je potrebné, aby domyslel do konca možné problémy vyplývajúce z takejto formy vlády.

  A čo sa týka raja – je to tiež reakcia na reálny vývoj. Stačí sa pozrieť do schémy vývoja nášho sveta, vesmíru – a objavíme v ňom niekoľko podôb takéhoto „raja“. Teda stavu, kedy vývoj nejakej formy dospeje k svojmu koncu (naplní sa jeho kvantitatívna miera, hranica), zastaví kvantatívny rast (to je základná podmienka, rast nutne by tlačil ku kvalitatívne, revolučnej zmene podoby) a začne sa orientovať na stabilnú podobu svojej vysnívanej spoločnosti, spotrebnú, konzumnú formu (raj). Dnešná podoba živočíšnej ríše oproti jej niekoľkomiliardovému dramatickému vývoju a masovým vymieraniam predstavuje tiež takúto podobu biologického raja. Dnešná podoba prvobytnej – kmeňovej spoločnosti (typickým predstaviteľom sú Polynézania) predstavuje tiež podobu prvobytného (polynézskeho) raja. Vo vzťahu k dramatickému vývoju prvobytnej spoločnosti určite. Ale nikdy to neznamenalo ukončenie všetkého vývoja, revolučne ladená časť prvobytnej spoločnosti počas neolitickej revolúcie sa zmenila na súčasnú triedno-štátnu civilizáciu. A dnes vývoj ľudskej spoločnosti v jej klasickej podobe tiež dospieva ku svojmu koncu (ale vývoj všeobecne pôjde ďalej) a veľká časť civilizácie zrejme ukotví svoju existenciu v nevyvíjajúcej sa stabilnej komunistickej spoločnosti- teda určitej podobe sociálneho raja. Aj koncepcia základného príjmu pre všetkých v podstate smeruje k určitej podobe komunistického „raja“, je v podstate len naplnením komunistického hesla Každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho potrieb. Problémy s jej realizáciou vyplývajú z toho, že sa tejto koncepcie chytila pravica, mali by ju prevziať komunistické strany.
  Alebo je niekto presvedčený, že miliardy ľudí dokáže revolučne naladiť tak, aby sa stali pioniermi, obetovali svoje pohodlie a vydali sa novým smerom za cenu veľkých obetí, teda v zmysle obetovania svojho pohodlia, spotreby? Skúmali vesmír, morské hlbiny, budovali, investovali namiesto osobnej spotreby do revolučnej budúcnosti? Im už teraz stačí k životu satelitná televízia (majú ho po dedinách aj sociálkari) , mobil, internet, auto, byt. Ak sa vytvorí sociálne vyladená, spravodlivejšia beztriedna spoločnosť, zmiznú vojny, zločinnosť, bude to pre miliardy ľudí znamenať prijateľnú spoločnosť, raj na Zemi. Ale zároveň aj nemennosť podoby, absenciu rastu, vývoja.

  Samozrejme, tým vývoj neskončí a pionieri budú skúmať, poznávať, zdokonaľovať sociálnu formu ďalej. Ale to je už zase iná rovina diskusie, s ľuďmi, ktorí sú ochotní uvažovať aj týmto smerom. Nebolo by dobré, keby redakcia DAVDVA dovolila, aby sa tu utvorila určitá sekta diskutérov, v čele s p. Vaškom, ktorí budú kádrovať, čo môže a čo nemôže redakcia uverejniť. Je jasné, že so súčasným stavom myslenia ľavica nedokáže získať stratený vplyv na beh udalostí, z čoho vyplýva, že ho treba posúvať aj za hranice predstaviteľného.

  Reply
 • 6. júna 2018 at 16:07
  Permalink

  Peter (PZV) sa zrejme do mňa obuje:-), ale skutočne tu existuje určitý problém spoločensko-vednej múdrosti, vzdelanosti. Masy sú dnes formované tak (a zrejme to mnohým aj vyhovuje), aby boli spokojné s konzumným modelom spoločnosti, kapitalizmu a hlasovali zaň. Budú hlasovať zrejme aj proti rôznym pokrokovým koncepciám, ekonomickej demokracii, pretože môže pre nich znamenať viac práce, úsilia, námahy, menej voľna.
  Nečítal som koncepciu geniokracie, ale zrejme je extrémnym riešením. Riešenie treba ponúknuť prijateľnejšie, ale určite sa bude treba vysporiadať aj s týmto problémom. Komunistické strany akosi naivne stále predpokladajú, že sa im podarí zdvihnúť masy najchudobnejších do boja za svoje do revolučného zápasu. Namiesto toho títo ľudia budú hlasovať proti KS a skôr dajú hlas Babišovi, či Kiskovi, pretože v nich vidia príklady úspešného života, spojeného s veľkou spotrebou. Nechcú prácu, zodpovednosť, ale konzum.

  Reply
 • 6. júna 2018 at 17:32
  Permalink

  Pán Antal, nikto si predsa neuzurpoval diskusný priestor DAVu DVA. Pani Kollder povýšenecky, zrejme v zmysle géniokracie, vyzvala pána Kováča a pána Ivančáka, aby mávli nad nami rukou a diskusný priestor opustili.No a my, ktorí sme ostali, sme si trochu podebatili o tom, že i fašizmus k nám prišiel s vľúdnou tvárou, o bolesti a utrpení, ktoré ľuďom priniesol. Hoci ste mi vtlačili znak konzervatívnosti, na svojom postoji nič nezmením, sú určité hranice, ktoré neprekročím, sú to hranice ľudskosti, v tomto zmysle som skutočne až prehnane konzervatívna-mojou srdcovkou je citát: „Každú ľudskú chybu možno odpustiť, iba neľudskosť nie.“ W. Whitman. A teraz citujem pána Kováča: „Ospravedlňujem sa za pejoratívum, ale hlupák nemôže rozhodovať o tom, čo má robiť génius.“ Prepáčte, toto mi razí nadradenosťou ! S pánom Vaškom sa v tomto zmysle nesiem na rovnakej vlne.

  Reply
 • 6. júna 2018 at 18:54
  Permalink

  Pani Kotrádyová, chystám sa napísať ešte príspevok k ľavicovému východisku, ktoré vidím v modernej revolučnej komunistickej strane naľavo od súčasných KS – teda aj KSS, Vzdoru. K tomu potrebujem zadefinovať aj pozície jednotlivých strán.
  Nuž, ako som už zopárkrát povedal, každý systém má svoju ľavicu a pravicu. A z hľadiska vývoja socializmu k podobe zodpovedajúcej súčasným potrebám, súčasné KS predstavujú jeho pravicovú, konzervatívnu stránku. Nie je tým myslené nič negatívne, predsa mnohí ľudia sa radi označujú za konzervatívcov, len zadefinovanie pozície. Pán Vašek nechce pripustiť žiaden vývoj socializmu, všetko, čo sa dialo okolo r. 1989, označuje len za zradu, nepripúšťa, že objektívne bola nutná zmena podoby socializmu. Nie preto, žeby bol chybný, ale tým, že ekonomicky, kvantitatívne narástol, dospel k svojej hranici a musel sa zmeniť, ak sa chcel ďalej vyvíjať, To je jasné konzervatívne stanovisko a ja nevidím v tom žiaden problém. Pokiaľ ale sa nebude nepriateľsky chovať k smeru, ktorý presadzuje zmenu podoby socializmu. Je to v konečnom dôsledku výhodné aj pre konzervatívnu socialistickú pozíciu, pretože revolučné KS sú schopné nakoniec prekonať aj kapitalizmus a zaručiť spokojnú existenciu aj konzervatívnemu prúdu. V zmysle hesla Každý podľa svojich potrieb. Zotrvávanie celej ľavice na súčasných postojoch vedie k strate aj toho minimálneho vplyvu, ktorý im ešte zostal, treba umožniť niektorým ľavicovým prúdom, aby prekročili súčasné pozície.
  Tá Vašekovská tvrdohlavosť, odmietanie akýchkoľvek zmien ľavicu úplne pochová. Čo sa týka minulosti, zastávame zhodné postoje, líšime sa len v otázke budúcnosti. A tu treba nechať priestor pre pôsobenie viacerých prúdov ako súčastí uceleného komunistického hnutia, nechápať sa ako nepriatelia. To neustále stavanie sa do nepriateľskej pozície nikam nevedie.

  Reply
 • 6. júna 2018 at 19:47
  Permalink

  Pán Antal, citujem Vás: “ pán Vašek nechce pripustiť žiaden vývoj socializmu, všetko, čo sa dialo okolo r. 1989, označuje len za zradu, nepripúšťa, že objektívne bola nutná zmena podoby socializmu. Nie preto, žeby bol chybný, ale tým, že ekonomicky, kvantitatívne narástol, dospel k svojej hranici a musel sa zmeniť, ak sa chcel ďalej vyvíjať…“ /Socializmus/ sa musel zmeniť, ak sa chcel ďalej vyvíjať ? A tento marazmus, ktorý začal rokom 1989 je podľa Vás vývoj socializmu? Kapitalizmus je vývoj socializmu? Páči sa, ja viem, že sa páči- EGOISTOM, nie však mne. Nie, nie, v tomto som na strane pána Vaška.

  Reply
  • 6. júna 2018 at 22:30
   Permalink

   Pani Kotrádyová, v prírode funguje taký obyčajný zákon premeny kvantitatívnych zmien na kvalitatívne a naopak. Alebo skrátene zákon súladu kvantity a kvality, zákon súladu obsahu a formy. Ak zohrievate vodu, pri 100 stupňoch nutne zmení svoju podobu z tekutej na paru.
   Inak, toto nechápu ani ekonómovia. Čudujú sa, že ako to, že pred r. 1928 svetové hospodárstvo dobre šlapalo, podobne pred r. 2008, či 1998, kedy prišli celosvetové krízy. Nuž, je to práve pôsobením tohto zákona, ak sa niečo vyvíja, kvantitatívne rastie, za určitou hranicou musí zmeniť podobu. Do vodíkovej väzby sa vojde len jeden elektrón a jeden protón, ak tam pridáte ďalšie, vodík sa zmení na iný prvok.

   Reply
 • 6. júna 2018 at 21:17
  Permalink

  Kľud, pani Kotrádyová. Lomcujú Vami pocity, preto sa ani nesnažíte pochopiť texty. Kde som ja, preboha napísal,, že to, čo sa dialo po r. 1989, bolo vývojom socializmu? Je vôbec možná diskusia na takejto úrovni? Píšem predsa pravý opak, že sme ako komunisti mali uchopiť smerovanie vývoja do svojich rúk a nepripustiť tento marazmus.
  Moje tézy deformujete preto, pretože ani Vy nepripúšťate žiadnu zmenu podoby socializmu, hoci je to proti marxistickému chápaniu dejín, proti komunistickej ideológii. Nuž, práve preto som aj Vašu pozíciu označil za konzervatívnu. Nechápte to ako hanenie, ja to rešpektujem, je to len konštatovanie pozície v rámci komunistického hnutia v rámci jeho rozmanitosti. Nič iné. Ak Vás niekto označí za komunistku, budete to považovať za hanenie? Hoci pre niekoho to je. Ja sa k pozícii komunistu hrdo hlásim.

  Reply
 • 6. júna 2018 at 21:46
  Permalink

  Pani Kotrádyová, emócie pri riešení problémov skutočne nie sú najlepším riešením. Treba vnímať srdcom, ale otvoreným pre ľudí, nie egoisticky zameraným len na seba, treba mať aj otvorenú myseľ pre iných. Ak takto emotívne vystupujete aj v diskusiách s občanmi, ak ich nepočúvate a nesnažíte pochopiť, ako ste nečítala dobre aj mňa, ak komunisti len dookola opakujú svoje tézy o zrade, potom sa nečudujem, ak občania dávajú tak málo hlasov komunistickým stranám. Vy predsa neprezentujete riešenia, len svoje emócie.

  Reply
  • 6. júna 2018 at 22:59
   Permalink

   Zaujímavá charakteristika, pán Antal. Má však jeden háčik, ja sa v nej nespoznávam.

   Reply
 • 6. júna 2018 at 21:59
  Permalink

  Prečo ma, pán Antal, chcete silou mocou natlačiť do nejakej definície? Nemám to rada! Nemám rada, keď ma definuje niekto, kto ma vôbec nepozná.

  Reply
 • 6. júna 2018 at 23:42
  Permalink

  Na pochopeni, zadefinovani nasej pozicie nie je predsa nic zle. Jedna diskusna tema riesi, kam by mala smerovat lavica, v akej lavicovej pozicii hlsdat vychodiska. Ako to chcete urobit bez zadefinovania nasej vlastnej pozicie?
  A vyjadrujete sa ku kazdemu clanku, takze nie je az take tazke urobit si o Vasej pozicii urcitu predstavu.
  A znovu zopakujem, ak sa Vas obcania budu pytat na podobne veci, budete ich okrikovat, ze to nemate rada? :-)

  Reply
  • 7. júna 2018 at 10:20
   Permalink

   Pán Antal, čakali ste inú reakciu? Zatvárate ma do nejakej konzervy, akoby som bola paštéta. Nemám síce politologické vzdelanie, ani sa nepasujem za nositeľa pravdy, ale moje sivé mozgové bunky ešte pracujú. Len vyjadrujem svoje názory, nemusia sa Vám páčiť, ani mne sa všetko nepáči, tiež si vyberám. Nemám politické ambície a nie som ani politicky aktívna, len mám potrebu vyjadriť sa/ vidíte, že ma predsa len nepoznáte/. A že občas „kričím“, nuž áno, keď ide o pravdu a spravodlivosť “hromy-blesky“, erupcia. Pánu Vaškovi krivdíte, je to podľa mňa rýdzi človek, ktorý bráni pani Pravdu, nemyslím, že sa zasekol v minulosti, iba cez jej optiku vníma súčasnosť.

   Reply
   • 7. júna 2018 at 13:33
    Permalink

    Súmračná doba, pán Vašek, a my balansujeme na lane nad priepasťou ZLA.

    Reply
 • 7. júna 2018 at 16:36
  Permalink

  Na margo divadelného predstavenia:To je príšerné! Nikto nemá právo znevažovať iný národ, kultúru, svetonázor, či vieru! NIKTO! Namiesto toho, aby sme sa vzájomne obohacovali, rozsievame nenávisť?!

  Reply
 • 7. júna 2018 at 17:42
  Permalink

  Přesně. A státní polit. reprezentace tomu ještě dokonce dělá reklamu, když senátorka Eliška Wagnerová kvůli jednání “radikálů”, tedy diváků, kteří tu přišernou divadelní hru v Brně přerušili, podala na ně trestní oznámení pro výtržnictví.

  Reply
  • 7. júna 2018 at 21:23
   Permalink

   To snáď nie?!

   Reply
 • 7. júna 2018 at 22:36
  Permalink

  Bohužel ano, však si to přečtěte sama (Wagnerová podala kvůli jednání radikálů v Brně trestní oznámení):

  http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/wagnerova-podala-kvuli-jednani-radikalu-v-brne-trestni-oznameni/1626298

  Ještě jiný zdroj:

  https://www.echo24.cz/a/Snwvi/wagnerova-reaguje-na-tlupu-podala-trestni-oznameni-kvuli-prerusenemu-predstaveni

  P.S.
  Paní Slavomíro, s hořkostí v hlase Vám musím říci jediné. DOBRO a ZLO si vyměnili židle. Budu k Vám nyní nanejvýš upřímný a naprosto otevřený. Jako rusofil a člověk vychovaný a vzdělaný v ruskojazyčném prostředí Vám chci sdělit následující. V letech 2004-2009 jsem na ofic. webu KSRF vedl rubriku „Novinky z Česka a Slovenska“. Dost jsem psal taky pro diskusní klub doposud nejmasovějšího ruského periodika v tiskovém vydání, tj. pro noviny Sovětskaja Rossija (2014-2017). Za mou publikační činnost jsem byl vyznamenán medailí Michaila Jurjeviče Lermontova k jeho 200. výročí narození, na což jsem docela hrdý. Proč Vám o tom vlastně píšu.

  Díky mé publikační činnosti jsem měl totiž tu čest se seznámit s pracemi vynikajícího ruského člověka, opravdového vlastence a skvělého vysokoškolského pedagoga v Moskevském institutu pro mezinár. vztahy profesora Valentina Jurjeviče Katasonova, kterého já považuji za vzor morálky, slovanství, ruského pravoslaví, vlastenectví a osvětového šíření znalostí ekonomiky mezi širokou veřejností.

  Doslova před chvílí jsem vyposlechl záznam na YouTube další z řady jeho veřejných přednášek na téma budoucnosti nejen Ruska, ale také EU, jakož i amer. nástrojů v podobě MMF, WTO či Svět. banky. Na závěr přednášky prof. Katasonova, jako vždy, vzplála velice živá diskuse. Jeden z diskutérů položil váženému profesorovi tuto otázku: „Pane profesore, víme z Vašich přednášek, že ruská Centr. banka není podřízena ruskému státu, ale Feder. rezervnímu systému USA. Víme také, že klíčový zákon RF, tedy Ústava RF, byl napsán za B. Jelcina úředníky amer. CIA v r. 1993. Víme rovněž, že v této amer. ústavě napsané pro RF byl vyškrtnut pojem ruská národnost v RF, tedy, že ruský člověk nemá dle Ústavy RF žádná práva. Pane profesore, jste schopen nám sdělit, co by se muselo stát, aby se Rusko stalo opět zemí s ruskými lidmi s hrdě vztyčenou hlavou?“

  Paní Slavomíro, v odpovědi zazněly pojmy jako rekodifikace Ústavy RF, znárodnění Centr. banky RF atd. A na závěr zaznělo to, co mnohé obzvláště překvapilo: „Je nutné vzkřísit zneuctěného ruského národního ducha, kterého zadusil vichr mezinár. liberalismu pod praporem internacionalismu a neomarxismu.“

  Reply
 • 8. júna 2018 at 9:09
  Permalink

  Ufff, to sú veci!

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *