“Zázračné” slovo, po ktorom zmiznú problémy

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Verte, alebo neverte, priatelia, existuje jedno také “zázračné” slovo, ktoré dokáže zastaviť všetko zlo, ktoré denne zažívame a dokáže nás preniesť do úplne iného sveta, pričom neopustíme svoje domovy. Je to slovo JEDNOTA.

Ploditeľov zla je veľmi málo a práve jednota je zbraň, ktorej sa neskutočne boja. To preto sa tak usilovne snažia fragmentovať spoločnosť, preto produkujú a médiami, ktoré vlastnia, vtláčajú do vedomia ľudu rôzne podnety k tomu, aby sme hľadali medzi sebou nepriateľov (iné rasy, náboženstvá, politické aktivity, LGBTI komunita …), aby nás tým zamestnali a znemožňovali nám zjednocovať sa do väčších skupín. A stále sa im to darí. Každý z nás je iný, samozrejme, každý človek je originálna osobnosť, nie sme klony z výrobnej linky. Dokedy teda budeme nezmyselne hľadať vzájomne odlišnosti a odmietať to, čo nás zjednocuje?

A čo nás vlastne zjednocuje? To, že sme rovnocenné ľudské bytosti, to že neexistuje nadradená a podradená rasa, ani nadradené žiadne iné etnikum, skupina, či jednotlivec, ktorí by mali mať právo ponižovať, obmedzovať, či inak ubližovať ostatným. Ak si toto právo niekto privlastní, je mentálne chorý a my zdraví by sme mu mali pomôcť vyliečiť sa a nedovoliť mu rozhodovať o nás.

Veď skúste vo svojom okolí tvrdiť “Som Pán prsteňov a vládnem svetu ktorý nepoznáte” – čo sa stane? Niektorí sa budú smiať, iní vás budú ľutovať a tí aktívnejší zavolajú záchranku, ktorá vás odvezie do ústavu. Tak prečo nedáme do ústavu tých, ktorí tvrdia: “som pán lesa”,”som pán vodných tokov”, alebo “som pán zeme a všetkého čo je v nej” ? Aký je v tom rozdiel? Bojazlivo a pokorne sa pred nimi skláňame a platíme im za to, čo je naše! Každý jednotlivec, ktorý tvrdí že vlastní kus zeme a jej bohatstvá, je buď blázon alebo podvodník.

Je to mentálna choroba a tá je podporovaná chorým systémom, ktorý má už v názve, že je systémom kapitálu, teda kapitalizmus. Kapitálu niekoho, na úkor iných. Vyspelá a mentálne zdravá spoločnosť sa musí riadiť systémom, ktorý je orientovaný spoločensky, alebo povedané inak: sociálne. Lenže ak vyslovíme slovo socializmus, väčšina si to spája s návratom do histórie a málokto dokáže pochopiť, že socializmus znamená práve krok vpred. A to úžasne dlhý krok vpred. Na rozdiel od kapitalizmu, ktorý je len zmodernizovanou verziou archaickej otrokárskej spoločnosti a navyše chamtivosťou a egoizmom ničí celú planétu, tak, že práve to môže byť cesta do minulosti. Do minulosti bez nás – ľudí a všetkého živého.

Zjednoťme sa a ako národ si vezmime späť všetko, čo patrí národu – áno, myslím znárodnenie. Moc má ten, kto vlastní výrobné prostriedky a banky. Potom budeme potrebovať všetky ruky, ktoré môžu pracovať, aby sme oživili všetko, čo kapitalizmus zdevastoval, zúrodnili zanedbané polia a aby sme tak obnovili v prvom rade potravinovú a potom i všeobecnú sebestačnosť. Budeme mať 100% zamestnanosť a možno aj viac, pretože tu bude veľmi veľa práce a keďže bude všetko naše, nebudeme už hrať tú nezmyselnú kapitalistickú trhovú hru, bude všetko stále lacnejšie, zdravotníctvo a školstvo samozrejme zdarma.

Aj keď, už toto by bolo krásne, naša cesta tu nekončí. Skutočným zázrakom a jediným, v ktorý môžeme veriť, je veda a jej plody – technológie. Napriek tomu, že kapitalizmus intenzívne brzdí vedecko – technologickú revolúciu (ďalej VTR), dokázala sa vyvinúť do úžasnej úrovne. Keď zanikne kapitalizmus, nebude ju nič brzdiť a úroveň bude stúpať ešte prudšie. Ale už dnes nám úroveň VTR umožňuje nahrádzať otrockú prácu človeka inteligentnými strojmi (roboty, technológie), čím odbremeňuje ľudskú bytosť a súčasne dvíha krivku produkcie. V kapitalizme to však znamená hlad, biedu, zúfalstvo – kvôli hlúpemu pravidlu, že človek musí pracovať aby mohol žiť. V socializme to bude znamenať viac a viac voľného času pre zábavu, kreativitu, umenie, lásku, ako to geniálne rieši VZDOR-strana práce: vplyvom automatizácie (robotizácie) výrobných procesov sa bude skracovať pracovný čas.

Ak podľa názvov, kapitalizmus sa zaoberá len kapitálom, Socializmus je sociálny = spoločenský, teda zaoberá sa už ľudskými bytosťami ako takými, potom systém, ku ktorému by sme touto cestou smerovali a ktorý ponúka šťastný život pre každého človeka, teda doslova raj – v iných jazykoch: paradise, paradiso, paradis, paraísoatď, bude mať a už veľa rokov má, názov Paradizmus. Paradizmus ako politicko – spoločenský systém bol vymyslený a premyslený už v čase, keď sme my, tu, vtedy v ČSSR, o kapitalizme vedeli len z rozprávania. Už tak dlho Medzinárodné Hnutie za Paradizmus šíri túto myšlienku a ja som s radosťou prijal zodpovednosť (samozrejme absolútne nezištne) za šírenie a smerovanie k Paradizmu aj na Slovensku.

Zjednodušene, Paradizmus je veľmi podobný Komunizmu, ale práca proletariátu je nahradená inteligentnými technológiami (čo je možné už dnes). Tým vlastne ani proletariát neexistuje a vzniká absolútne beztriedny spoločensko – politický systém. Keďže postupne všetku prácu človeka nahradia stroje a technológie, zdroje budú v spoločnom vlastníctve, stratia peniaze (ktoré inak vždy boli a boli by naďalej nástrojom zločinu a násilia) význam a zaniknú. Pochopiteľne, plný význam by mal Paradizmus pri celoplanetárnom nasadení: neboli by armády a hlavne zbrane, pretože by neboli hranice ktoré by museli chrániť, nebola by polícia, pretože by nebolo zločinu (asi 99% zločinu má majetkový/finančný motív, zvyšné 1% je partnerská žiarlivosť) a nebolo by väzení, pretože by nebolo zločincov. A ako som už spomenul, všetko, čo človek potrebuje by mal zdarma. Preto neexistuje výstižnejší názov tohto systému, než má, teda Paradizmus. Ak bol teda v predošlom období -období prostej mechanizácie- Socializmus cestou ku Komunizmu, tak dnes, v období robotizácie, umelej inteligencie a ďalších -vtedy nepredstaviteľných technológii- je Socializmus cestou k Paradizmu.

V Socializme by teda už nedošlo k žiadnej revolučnej udalosti, ktorou by sa zastavil Socializmus a nastolil Paradizmus, ale prechod bude vlastne veľmi plynulý a vítaný, teda zjednodušene povedané: deň v ktorom nastolíme Socializmus vlastne nastolíme súčasne Paradizmus.

A práve k tomu, ako nemať obavy zo stúpajúcej úrovne VTR, ale naopak, ako ju urýchliť a využiť v prospech ľudstva, v prospech spoločnosti, bude vždy ponúkať pomocnú ruku spomínané Medzinárodné Hnutie za Paradizmus, ktoré už má vyriešené mnohé otázky spojené s týmto systémom, s Paradizmom. Bude mi cťou odpovedať na takéto otázky každému, kto prejaví skutočný, konštruktívny záujem, hlavne otázky technického charakteru, keďže automatizácia a robotizácia je moja “srdcová záležitosť” a zčasti aj bývalá profesia a súčasné hobby. Súčasne je to vlastne aj dominantný dôvod mojich sympatií k Paradizmu a prameň presvedčenia o jeho realizovateľnosti už dnes. Paradizmus nie je “hudbou budúcnosti”! Už to nie je “vec, ktorú odložíme na policu” na neskôr. Ak odstránime zbytočný skepticizmus, podriadenosť nezmyselným autoritám, nedostatočnú informovanosť a ďalšie faktory ľudskej mentality, ktoré sú prekážkou, čisto technicky môžeme dosiahnuť celosvetový Paradizmus v období niekoľkých týždňov až mesiacov, teda ani nie rokov. Prekážkou k tomu, aby sme dosiahli “život ako v raji” sme teda paradoxne vlastne my sami.

Pre tých, ktorí v diskusiách radi argumentujú, že komunisti sa chcú vrátiť do minulosti, by šírenie tejto informácie mohlo priniesť prekvapenie a zmenu v myslení, teda: nie vrátiť do minulosti, ale naopak, vykročiť rázne vpred k takej budúcnosti, akú si možno ani nedokážu predstaviť. Všetko záleží na “zázračnom” slove použitom v úvode, teda na našej schopnosti zjednotiť sa v názoroch a spoločnej koordinácie postupov na ceste k blahu celej spoločnosti.

Žiaľ, mnohí aj tak nepochopia. A to je ďalší problém, ktorý musíme ako spoločnosť vyriešiť, pričom aj na toto už riešenie poznáme. Snažíme sa dosiahnuť čo najlepšiu demokraciu, s čo najúčinnejším referendom tak, aby každý mohol rozhodovať o dianí v spoločnosti. Zabúdame však, alebo si neuvedomujeme, že tým dávame súčasne možnosť ľuďom s nízkou inteligenciou, dokonca aj s mentálnou zaostalosťou, aby rozhodovali o tých, ktorí si vďaka svojej inteligencii dokážu následky svojho rozhodnutia uvedomiť. Takí ľudia s nízkou inteligenciou, keďže dostatočne nerozumejú problematike, sú potom ľahko ovplyvniteľní primitívnym spôsobom a áno, aj podplatiteľní, pri odovzdávaní svojho hlasu. Ako to potom dopadne, vidíme sami po každých voľbách. Ospravedlňujem sa za pejoratívum, ale hlupák nemôže rozhodovať o tom, čo má robiť génius. To je tiež trošku choré a neprislúchajúce ľudskej spoločnosti 21. storočia.

Riešením je nový vládny a volebný systém – Géniokracia, ktorý je podobne ako spoločensko – politický systém Paradizmus vymyslený a premyslený už dlhšiu dobu. Stačí len chcieť, vziať a použiť. Viac o Géniokracii sa dočítate tu: www.geniokracia.sk

Ako vidíte, priatelia, géniovia aj na toto našli riešenia. Je na nás, či sa to pokúsime pochopiť a pristúpime k realizácii, alebo sa len nechápavo budeme prizerať, ako kapitalizmus vedie nás a celú planétu do istej a možno skorej záhuby. Naši predkovia nám zanechali svet, v ktorom sa dalo žiť. My máme tú moc, svojou nečinnosťou alebo aktivitou rozhodnúť, či budeme posledné generácie, ktoré ukončia históriu ľudstva na našej planéte, alebo tiež našim potomkom odovzdáme svet, v ktorom sa bude dať žiť a bude dať žiť lepšie. Pritom plody toho o čom som písal, môže ochutnať už naša generácia.

Ján Kováč,

Foto: Pixabay, CCO License

Páčil sa Vám článok? Nezabudnite ho zdieľať na sociálnych sieťach, alebo preposlať mailom známym. Touto jednoduchou cestou nám pomôžete dostať hodnotné informácie k širšiemu počtu ľudí…

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


57 thoughts on ““Zázračné” slovo, po ktorom zmiznú problémy

 • 6. júna 2018 at 21:59
  Permalink

  Prečo ma, pán Antal, chcete silou mocou natlačiť do nejakej definície? Nemám to rada! Nemám rada, keď ma definuje niekto, kto ma vôbec nepozná.

  Reply
 • 6. júna 2018 at 23:42
  Permalink

  Na pochopeni, zadefinovani nasej pozicie nie je predsa nic zle. Jedna diskusna tema riesi, kam by mala smerovat lavica, v akej lavicovej pozicii hlsdat vychodiska. Ako to chcete urobit bez zadefinovania nasej vlastnej pozicie?
  A vyjadrujete sa ku kazdemu clanku, takze nie je az take tazke urobit si o Vasej pozicii urcitu predstavu.
  A znovu zopakujem, ak sa Vas obcania budu pytat na podobne veci, budete ich okrikovat, ze to nemate rada? :-)

  Reply
  • 7. júna 2018 at 10:20
   Permalink

   Pán Antal, čakali ste inú reakciu? Zatvárate ma do nejakej konzervy, akoby som bola paštéta. Nemám síce politologické vzdelanie, ani sa nepasujem za nositeľa pravdy, ale moje sivé mozgové bunky ešte pracujú. Len vyjadrujem svoje názory, nemusia sa Vám páčiť, ani mne sa všetko nepáči, tiež si vyberám. Nemám politické ambície a nie som ani politicky aktívna, len mám potrebu vyjadriť sa/ vidíte, že ma predsa len nepoznáte/. A že občas „kričím“, nuž áno, keď ide o pravdu a spravodlivosť “hromy-blesky“, erupcia. Pánu Vaškovi krivdíte, je to podľa mňa rýdzi človek, ktorý bráni pani Pravdu, nemyslím, že sa zasekol v minulosti, iba cez jej optiku vníma súčasnosť.

   Reply
   • 7. júna 2018 at 13:33
    Permalink

    Súmračná doba, pán Vašek, a my balansujeme na lane nad priepasťou ZLA.

    Reply
 • 7. júna 2018 at 16:36
  Permalink

  Na margo divadelného predstavenia:To je príšerné! Nikto nemá právo znevažovať iný národ, kultúru, svetonázor, či vieru! NIKTO! Namiesto toho, aby sme sa vzájomne obohacovali, rozsievame nenávisť?!

  Reply
 • 7. júna 2018 at 17:42
  Permalink

  Přesně. A státní polit. reprezentace tomu ještě dokonce dělá reklamu, když senátorka Eliška Wagnerová kvůli jednání “radikálů”, tedy diváků, kteří tu přišernou divadelní hru v Brně přerušili, podala na ně trestní oznámení pro výtržnictví.

  Reply
  • 7. júna 2018 at 21:23
   Permalink

   To snáď nie?!

   Reply
 • 7. júna 2018 at 22:36
  Permalink

  Bohužel ano, však si to přečtěte sama (Wagnerová podala kvůli jednání radikálů v Brně trestní oznámení):

  http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/wagnerova-podala-kvuli-jednani-radikalu-v-brne-trestni-oznameni/1626298

  Ještě jiný zdroj:

  https://www.echo24.cz/a/Snwvi/wagnerova-reaguje-na-tlupu-podala-trestni-oznameni-kvuli-prerusenemu-predstaveni

  P.S.
  Paní Slavomíro, s hořkostí v hlase Vám musím říci jediné. DOBRO a ZLO si vyměnili židle. Budu k Vám nyní nanejvýš upřímný a naprosto otevřený. Jako rusofil a člověk vychovaný a vzdělaný v ruskojazyčném prostředí Vám chci sdělit následující. V letech 2004-2009 jsem na ofic. webu KSRF vedl rubriku „Novinky z Česka a Slovenska“. Dost jsem psal taky pro diskusní klub doposud nejmasovějšího ruského periodika v tiskovém vydání, tj. pro noviny Sovětskaja Rossija (2014-2017). Za mou publikační činnost jsem byl vyznamenán medailí Michaila Jurjeviče Lermontova k jeho 200. výročí narození, na což jsem docela hrdý. Proč Vám o tom vlastně píšu.

  Díky mé publikační činnosti jsem měl totiž tu čest se seznámit s pracemi vynikajícího ruského člověka, opravdového vlastence a skvělého vysokoškolského pedagoga v Moskevském institutu pro mezinár. vztahy profesora Valentina Jurjeviče Katasonova, kterého já považuji za vzor morálky, slovanství, ruského pravoslaví, vlastenectví a osvětového šíření znalostí ekonomiky mezi širokou veřejností.

  Doslova před chvílí jsem vyposlechl záznam na YouTube další z řady jeho veřejných přednášek na téma budoucnosti nejen Ruska, ale také EU, jakož i amer. nástrojů v podobě MMF, WTO či Svět. banky. Na závěr přednášky prof. Katasonova, jako vždy, vzplála velice živá diskuse. Jeden z diskutérů položil váženému profesorovi tuto otázku: „Pane profesore, víme z Vašich přednášek, že ruská Centr. banka není podřízena ruskému státu, ale Feder. rezervnímu systému USA. Víme také, že klíčový zákon RF, tedy Ústava RF, byl napsán za B. Jelcina úředníky amer. CIA v r. 1993. Víme rovněž, že v této amer. ústavě napsané pro RF byl vyškrtnut pojem ruská národnost v RF, tedy, že ruský člověk nemá dle Ústavy RF žádná práva. Pane profesore, jste schopen nám sdělit, co by se muselo stát, aby se Rusko stalo opět zemí s ruskými lidmi s hrdě vztyčenou hlavou?“

  Paní Slavomíro, v odpovědi zazněly pojmy jako rekodifikace Ústavy RF, znárodnění Centr. banky RF atd. A na závěr zaznělo to, co mnohé obzvláště překvapilo: „Je nutné vzkřísit zneuctěného ruského národního ducha, kterého zadusil vichr mezinár. liberalismu pod praporem internacionalismu a neomarxismu.“

  Reply
 • 8. júna 2018 at 9:09
  Permalink

  Ufff, to sú veci!

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *