Aj India venuje školstvu viac pozornosti ako slovenská vláda

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Ilustračné foto: Yogendra SinghUnsplash

Na Slovensku vari žiadne médium hlavného prúdu nepovažuje za dôležité pripomenúť, že 24. január OSN vyhlásili za medzinárodný deň vzdelania.

(zdroj)

Indický The National pri tejto príležitosti vydal článok s titulkom: Deň vzdelania: po neblahom dopade lockdownov kvôli Covidu-19 si školský systém vyžaduje reformy.

Indický odborník na vzdelávanie Amríš Čandra v článku vyjadril znepokojenie, že študentom a žiakom bude chýbať ten výpadok vo vzdelávaní, ktorý zažili kvôli vírusovej pandémii, obzvlášť tí, ktorí práve ukončujú niektorý stupeň vzdelania a mali by prejsť na vyšší alebo do praxe.
Hovorí: „Najdôležitejšie, čo sa počas pandémie stalo, bez ohľadu na to, či daná krajina bola viac alebo menej rozvinutá, naše vzdelávacie systémy neboli nikdy dostatočne štruktúrované, aby dokázali čeliť takejto situácii. Musíme si pripraviť dôkladný plán, ako tieto medzery v budúcnosti vyplniť.“
Pán Čandra hovorí, že prechod na dištančné vzdelávanie formou videotutoriálov, skupín na sociálnych sieťach a podobne sa ukázal ako nedostatočný a v Indii vypracovali softvérovú platformu, aby pri takomto dištančnom vzdelávaní mohli deti na diaľku fungovať rovnako ako v skutočnej triede offline.

Indickým odborníkom na vzdelávanie robí starosti, že bude trvať 2 – 3 akademické semestre, kým študenti dobehnú ten výpadok, ktorý nastal kvôli pandémii, a hovoria, že v budúcnosti si už školský systém niečo také nemôže dovoliť. Nedá sa totiž spoliehať na to, že po uvoľnení opatrení sa už nikdy nič podobné nezopakuje. Školský systém by sa mal zmeniť na pružnú zmes offline a online metód, aby bol dostatočne flexibilný čeliť akejkoľvek výzve. „Nikdy nevieme, kedy v budúcnosti môže znovu vypuknúť podobná epidemiologická kríza“, uzatvára pán Čandra.

Poznámka: Zaznelo na niektorej tlačovke terajšej slovenskej vlády znepokojenie nad tým, ako si žiaci doplnia výpadky vo vzdelaní? Povedal niekedy niekto z ministerstva školstva, že žiakom bude ten lockdownový čas chýbať? Nepočúvali sme skôr hlasy, že tradičné maturitné skúšky sú zbytočnosť a že študenti to záverečné komplexné opakovanie ani nepotrebujú?
Tak sa nečudujme, že Slovensko v kvalite vzdelávacieho systému výrazne zaostáva aj za Indiou:

(zdroj)

Komentár Ellie Bothwell v Times Higher Education hodnotí vývoj v indickom vysokom školstve v posledných rokoch a vyjadruje znepokojenie, že dve najlepšie indické univerzity, Indian Institute of Science a Indian Institute of Technology Ropar, klesli do pásma 300 – 350 v svetovom hodnotení kvality univerzít.
Pričom najlepšia slovenská univerzita, UK v Bratislave, sa vo svetovom hodnotení pravidelne pohybuje okolo miesta 600 a nižšie, v roku 2021 sa však nemusí dostať ani do prvej tisícky.

(zdroj)

Rebríček krajín v kvalite vzdelávania podľa magazínu CEOworld za rok 2020:

Poradie, krajina, index kvality

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *