Pavol Janík: Prvotriedna kniha (recenzia publikácie Jany Štefánie Kuzmovej)

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Mimoriadne tvorivo skúsená , výnimočne umelecky talentovaná a neobyčajne odborne erudovaná poetka Jana Štefánia Kuzmová brilantne zúročuje svoje nevšedné autorské zručnosti v skvelej a nápaditej publikácii SLOVOHRAD, určenej najmä najmladším čitateľom, ktorým umožňuje hravou formou sa zoznamovať so zázračnými možnosťami písmen a nadväzne ďalej rozvíjať vlastnú predstavivosť. Na príťažlivej vizuálnej podobe edičného projektu v súlade s jeho estetickým i pedagogickým zameraním sa podieľala výtvarníčka s medzinárodným renomé Radka Hrabovská.

Poetka pred desaťročiami po úspešnom absolvovaní štúdia slovenčiny a ruštiny na Pedagogickej fakulte UK v Trnave pokračovala v osobnostnom raste na Inštitúte ruského jazyka a literatúry A. S. Puškina v Moskve. Autorky literárnej i grafickej zložky diela spájajú nielen schopnosti prekračovať ohraničené slovenské pomery, v ktorých sa zväčša domáci tvorcovia varia vo vlastnej šťave bez potrebného širšieho rozhľadu a želateľného globálneho nadhľadu. Obe sceľuje a zoceľuje aj rozsiahla prax pri vyučovaní nastupujúcich mladých generácií v oblastiach kreatívnych disciplín.

Pomenovať recenziu hodnoteného artefaktu názvom Prvotriedna kniha som sa nerozhodol náhodne. Predovšetkým vystihuje jej nesporné kvality a v neposlednom rade odzrkadľuje jej zacielenie na vnímateľov, ktorí práve spoznávaním tvaru a významu písmen vstupujú do podmanivého sveta literatúry. Dielo výrazne prispieva k tomu, aby sa zvyčajná povinnosť detí osvojiť si jednotlivé grafémy a ich hláskové ekvivalenty zmenila na zábavnú a poučnú hru, v ktorej je množstvo inšpiratívnych prvkov a postupov na podnecovanie fantázie a duchovného obohacovania začínajúcich čitateľov.

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 45 krajinách.

Článok po dohode s autorom nie je možné komentovať. Privítame, ak svoju reakciu napíšete formou samostatného príspevku.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne