Pavol Janík: Vidiečan Viedenčan (aforizmy)

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

VIDIEČAN VIEDENČAN
Obyvateľ prirodzeného
predmestia Bratislavy.

McDONAU
McDonald na Dunaji.

HOSPODÁRSKY ZÁZRAK
Solventný absolvent.

ELEKTRIFIKÁCIA HLAVY
Vlasy dupkom.

HONORIS PAUZA
Prestávka v počestnosti.

OPRAVA STVORENIA
Reštartovanie človeka.

ETIKETA
Hrubé a tenké výrazy.

DOOR PO SLOVENSKY 1
Dvere.

DOOR PO SLOVENSKY 2
Dokonči orbu.

SPRAY PO SLOVENSKY 1
Prskáč.

SPRAY PO SLOVENSKY 2
Rosník.

SPRAY PO SLOVENSKY 3
Hmlovník.

ROZLIČNORODÝ
Rôznorodý po jazykovej korekcii.

VEDÁREŇ
Slovenská akadémia vied.

Ilustračný obrázok – zdroj – wikipédia

http://pavoljanik.sk

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)
Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 45 krajinách.

——————————————————————————————————————————-
Prípadné ohlasy, prosíme, adresujte na adresu redakcie: dav2dva@gmail.com
(Nezaručujeme, že sa dostanú k autorovi.)

——————————————————————————————————————————-
Prípadné ohlasy, prosíme, adresujte na adresu redakcie: dav2dva@gmail.com
(Nezaručujeme, že sa dostanú k autorovi.)

PODPORTE nezávislé spravodajstvo

Vážení priaznivci DAVuDVA , od 1 decembra Vám prinášame aktuálne spravodajstvo, komentáre, analýzy, eseje a rozhovory. Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.


Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne