Prosbopis slovenskému ministerstvu pravdy

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Otvorený list JUDr. Kaliňákovi, podpredsedovi Vlády SR a ministrovi vnútra SR

Vážený pán minister,

na webových stránkach Vášho ministerstva je definícia ľavicového extrémizmu (www.minv.sk/?a-z-index&sprava=lavicovy-extremizmus). Ako občan sa nechcem vystaviť riziku trestného stíhania, ktoré – od 1.1.2017 – nariaďuje Národná rada Slovenskej republiky. Keďže trestný čin extrémizmu naviac je, na základe návrhu JUDr. Žitňanskej, na rozdiel od úkladnej vraždy, nepremlčateľný, dovolím si Vás (alebo Vami povereného zástupcu) požiadať o vysvetlenie niektorých nejasností definície „ľavicového extrémizmu“. Dúfam, že mi tieto informácie poskytnete, keďže, podľa vládneho návrhu by posudzovali moju vinu na „špeciálnom“ (inkvizičnom) súde s použitím Vašej definície. V prípade obvinenia štátnym prokurátorom – ako vopred vinný – musím preukazovať svoju nevinu – teda, že som neporušil Vami určené hranice pre moje názory a postoje, nečítal som zakázané knihy či nepublikoval nepovolené myšlienky. Je to nevyhnutné o to viac, že „špeciálni“ sudcovia, budú zrejme osobitnými výhodami (tzv. vládnou korupciou) motivovaní vynášať „vládou“ očakávané rozsudky.

Uvádzate vo Vašej definícii ľavicového extrémizmu, citujem: „Ľavicový extrémizmus… sympatizuje s historickým komunizmom a anarchizmom.“

Mohli by ste ma informovať, v ktorej krajine a kedy bol komunizmus? A – nedajbože – ktoré moje sympatie by sa mohli trestne stíhať? Zaujíma ma tiež, či nesmiem o komunizme rozprávať, písať a či musím všetky knihy, kde sa o komunistických (a prípadne anarchistických) ideáloch hovorí spáliť, alebo ich stačí odovzdať (ako je to v prípade strelných zbraní) na Vašom ministerstve alebo najbližšej úradovni Policajného zboru SR?

Ďalej uvádzate: „Prívrženci… Pokúšajú sa o absolútnu rovnosť v spoločnosti “

Prosím o vysvetlenie, akú poznáte inú – okrem absolútnej – rovnosť. Žijem v presvedčení, že rovnosť buď je, alebo nie je. Bez Vášho vysvetlenia chápem ten problém, ako problém tehotnosti – buď je žena tehotná, alebo nie je. Zatiaľ si nemyslím, že ak zje sardinku nie je absolútne, ale iba čiastočne tehotná. Rovnako tak, v matematickej logike (ak by ste filozofickú logiku považovali za vágnu) sa buď dve strany rovnice rovnajú alebo nerovnajú. Ako by mala vyzerať, podľa rozhodnutia Vášho ministerstva, iná, ako absolútna rovnosť?

Podľa Vašej definície: „(Ľavicový extrémizmus) … presadzuje myšlienky tzv. „slobodného jednotlivca“…


Celý článok si môžete prečítať v 1. čísle nášho štvrťročníka DAV DVA, ktorý si môžete objednať buď na tejto stránke vpravo hore (cez objednávkový formulár), alebo mailom na dav.dva@riseup.net. Cena za 1 ks: 2,50 eur (plus 0,50 poštovné v prípade doručenia poštou).


Prvé číslo DAV DVA je na svete


Prezentácia 1. čísla (na konferencii Alternatívy pre 21. storočie v Žiline):

Relácia, venovaná 1. číslu DAV DVA:

Foto: Brad.K, CC

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *