Rozhovor s Karolom Ondriašom – kandidátom do európskeho parlamentu

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Prinášame Vám rozhovor s kandidátom za DAV DVA a KSS do európskeho parlamentu na kandidátke KSS.

Ahoj Karol, môžeš sa na začiatok v krátkosti predstaviť pre našich čitateľov?

Narodil som sa v Žitavanoch v roku 1952.

Vychodil som Strednú lesnícku technickú školu v Liptovskom hrádku, pokračoval som na Prírodovedeckej fakulte univerzity Komenského v Bratislave v odbore biofyzika. Potom som nastúpil na ústav Slovenskej akadémii vied, kde pracujem v základnom výskume molekulárnej biofyziky až doteraz.

Ženatý, manželka Elena a syn Jurko. Žijeme v Bratislave.

Na Univerzite Komenského a na SAV v Bratislave som obhájil rigoróznu prácu – titul RNDr; získal som hodnosť kandidát biologických vied – CSc; a vedeckú hodnosť „doktor fyzikálno-matematických vied“ – DrSc.

Medzitým som absolvoval niekoľko zahraničných študijných a pracovných pobytov v oblasti molekulárnej biofyziky. Medzinárodný kurz VII. vybrané biologické oblasti, Szeged, Maďarsko 1979 – 1980. Základný výskum na oddelení medicíny na „University of Connecticut, USA 1988 – 1990;

Základný výskum na oddelení molekulárnej medicíny na „The Mount Sinai Medical Center“, New York, USA 1992 – 1996. Viacero krátkodobých pobytov na „Columbia University“, New York, USA 1997-2002.

V súčasnosti pracujem ako vedúci vedecký pracovník, Molekulárno-medicínske centrum SAV v Bratislave v oblasti základného výskumu interakcii a využitia derivátov síry a selénu v medicíne.

Dňa 8.4.2019 web stránka „Scholar-Google“ eviduje 194 vedeckých článkov všetkého druhu na ktorých je moje meno. Tieto články boli doteraz citované 4307-krát aj s autocitáciami. H-index majú 30, a i10-index majú 65.

https://scholar.google.com/citations?user=Gb4-gwgAAAAJ&hl=en

Som členom Učenej spoločnosti Slovenska, kde teraz zaviedli titul pre členov: akademik Učenej spoločnosti Slovenska.

Som autorom knižiek:

 • Socializmus verzus kapitalizmus;
 • Bohovia súčasných mytológií a komunizmus;
 • Človek, programovaný biologický stroj a jeho lásky;
 • My, otroci XXI. storočia, takto prisaháme;
 • Zamatová revolúcia a rodeo Veľkých samcov;
 • Vytunelovaní;
 • Víťazstvo „demokracie“? Po 20 rokoch;
 • Hahaha – V zátiší modrých vlajok víťazstiev;
 • Víťazstvo „demokracie“ po 25 rokoch. Komunistický zázrak vs BoPKoTi;

Knižky sú na stiahnutie na:

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html

Politicky som vstúpil do KSS roku 2000. Bol som členom ústredného výboru KSS a aj podpredsedom. V rokoch 2002-2006 som bol poslanec NR SR za KSS.

V minulosti si bol poslancom v NR SR za stranu KSS, ako toto obdobie hodnotíš a aké veci si chcel presadiť?

V roku 2002 som bol zvolený a ešte 10 poslancov za KSS do NR SR. Svoju úlohu sme nesplnili, tak ako sa od nás očakávalo. Na prácu v parlamente sme neboli fundovane pripravení. Boli sme amatéri proti poslancom, ktorí tam boli už 4-8 rokov. Druhou chybou bolo, že sme chceli byť slušní a ústretoví. Mali sme byť viac agresívni. Niektorí poslanci za KSS boli v parlamente len na stláčanie hlasovacieho gombíka.

Ale aj napriek tomu sa nám podarilo niečo presadiť a aj hlasovaním sme prispeli k prijatiu alebo neprijatie niektorých zákonov.

Ja alebo klub KSS sme predložili v NR SR niekoľko zákonov, veľa pozmeňujúcich návrhov a vystúpení k zákonom, a niekoľko trestných oznámení.

Predložili sme napríklad návrhy zákonov:

 1. Zákon o prešetrení privatizácie:
 2. Návrh zákona skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o nehumánnosti a nespravodlivosti kapitalistického politicko-ekonomického systému, nastoleného na Slovensku po roku 1989..
 3. Návrh zákona o konaní v rozpore s dobrými mravmi v prípade, v ktorom jedna zmluvná strana zneužíva sociálny a duševný stav druhej zmluvnej strany a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o úžere)
 4. Návrh zákona o zákaze privatizácie (26.10.2005, tlač 1332).
 5. Návrh zákona o náprave zákonnosti vo veci prevodov majetku štátu a iných právnických osôb na iné osoby a ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  (Zákon o prešetrení zákonnosti privatizácie a reštitúcie)

Médiá boli tak antikomunistické, že o našich návrhoch týchto zákonov sa nikto nedozvedel. Bohužiaľ antikomunistická propaganda bola taká silná, že ostatní poslanci hlasovali vždy proti zákonom alebo pozmeňovacím návrhom (až na malé výnimky), ktoré predložili poslanci za KSS.

Čo je tvoj hlavný dôvod prečo si sa rozhodol kandidovať do európskeho parlamentu?

Zaujíma ma, ako sa na Slovensku žije a bude žiť. O mnohých zásadných veciach Slovenska sa už rozhoduje v Európskej únii. Ako europoslanec budem mať možnosť prispieť k zlepšeniu života v Európskej únii a tým aj na Slovensku.

Žijeme v strede Európy a zákonite sme v minulosti boli v rôznych európskych zoskupeniach. Podobne je to aj teraz. A podobne, ako sme hrali v minulosti, aj teraz v EÚ niektorých oblastiach hráme druhoradú úlohu. To je potrebné zmeniť.

Aký je tvoj volebný program? Aké sú hlavné oblasti ktorým sa chceš venovať?

Môj volebný program prezentujem v siedmych krátkych videách. Môžte si ich pozrieť v tomto článku.

Predstavím môj program v skratke: v prípade, že budem zvolený, v EP budem presadzovať:

V otázke geopolitického postavenia Európskej Únie: Presadzovať geopolitiku bez vplyvu USA, zrušiť NATO, nadviazať ekonomicko-vojenské bezpečnostné vzťahy s Ruskou federáciou a komunistickou Čínou.

V otázke politicko-ekonomického systému: budem presadzovať postupne prejsť zo systému kapitalistického kanibalizmu na politicko-ekonomický systém socializmu s európskymi charakteristikami (niečo podobné ako je v komunistickej Číne). Jedine tak bude EU konkurencie schopná komunistickej Číne.

V otázke ústavného práva na slobodu náboženstva, budem presadzovať, odluku cirkvi od štátu, vyučovanie náboženstva až od 21. roku života občana EU. Každý občan ma právo na slobodu náboženstva ale aj ateizmu a môže sa rozhodnúť, až keď je dospelý. O náboženstve nedospelých detí nesmú rozhodovať násilne ich rodičia alebo náboženské organizácie.

V otázke postavenia žien/mužov v EU (tzv. gender) budem preferovať zavedenie „Európskeho Matriarchátu).

Priemerný vek prvorodičky v Európskej únii sa stále zvyšuje a teraz je okolo 30 rokov. Ideálny vek je okolo 20-27 rokov.

Ako človek starne, tak do jeho genetického kódu sa dostáva stále viac škodlivých mutácii, ktoré sa prenášajú na potomstvo. Tieto deti potom majú štatisticky častejšie psychické poruchy, čo má postupne vplyv na celú civilizáciu.

V prípade, že budem zvolený, budem presadzovať v Európskom parlamente zákony, ktoré by zabezpečovali také podmienky rodiny a matky, aby matky rodili deti v najvýhodnejšom produktívnom veku, t.j. 20-27 rokov. Aby v týchto rokoch, rodina už bola finančne, bytovo…zabezpečená.

Aby sa vrátila úcta k žene, ako k matke. Lebo už naši dávny prarodičia hovorievali: Najlepšie, čo môže dieťa dostať sú šťastní zdraví rodičia.

V EP budem presadzovať zrušenie demokratických volieb súčasného kapitalistického typu. Odhaduje sa, že až 80% populácie podľahne propagande, čo sa využíva v slobodných demokratických voľbách. Proste, stačí ovládať propagandu a väčšina ľudí v slobodných demokratických voľbách z volí každého, kto sa im určí.

Uvedomujem si, že nie je ľahké nájsť systém voľby a výberu odborníkov na rôzne posty organizácie štátu a celosvetového verejného života. Niektoré prvky volieb a výberu odborníkov by sa mali zobrať z bývalého komunistického bloku. Z úspechov komunistickej Číny predpokladám, že ich volebný systém a organizácie výberu odborníkov ide pozitívnym smerom a mohol by byť počiatočným vzorom aj pre EU.

Budem presadzovať zrušenie reklamy v Európskej únii. To, že všadeprítomné reklamy účinkujú na ľudí je vedeckým dôkazom, že veľká časť súčasnej populácie sa mentálne neodlišuje od stáda oviec a baranov. A že vodcovia stád, t.j. majitelia médií-reklám, na požiadanie ženú toto ľudské stádo hore grúňom alebo dolu grúňom.

Preto v EP budem presadzovať zákaz všetkých reklám, čo by bol veľký civilizačný krok dopredu. Nové výrobky by v médiách povinne prezentovali odborníci, kde by sa prezentovali ich technické, výživné, a ďalšie parametre.

Uvediem pasáž z knihy Oliviero Toscani: Reklama je navoňaná zdochlina: (lebo taká je pravda): Chcem otvoriť Norimberský proces s reklamou. Usvedčujúce dôkazy?

Zločin mrhania obrovskými sumami. Zločin sociálnej zbytočnosti. Zločin klamstva. Zločin proti inteligencii. Zločin skrytého presviedčania. Zločin zbožňovania naivnosti. Zločin výlučnosti a rasizmu. Zločin proti občianskemu mieru. Zločin proti jazyku. Zločin proti tvorivému mysleniu. Zločin plagiátorstva.

Budem presadzovať aby všetky médiálne programy, ktoré vychovávajú deti k násiliu, rasizmu, narkománii, k nenávisti… boli zakázané.

Budem presadzovať preskúmanie:

 • či v EÚ existuje systém doživotných kást a rentierov.
 • Či EÚ využíva voľný, slobodný trh a demokraciu na upevňovanie politickej a ekonomickej moci Európskych a svetových korporácií, alebo aj na upevňovanie politickej a ekonomickej moci Európskych doživotných kást a rentierov? ň
 • Budem presadzovať, aby sa táto otázka preskúmala, a ak je to pravda
 • Budem presadzovať aby sa takéto praktiky v EU skončili a vyvodili sa adekvátne protiopatrenia.

V EP budem presadzovať, aby sa už skončila permanentná a neúčinná vojna v EU proti narkomafii, predaju ľudí, vraždy na objednávku…

Aby sa to vyriešilo tak, ako to úspešne vyriešili v bývalých východoeurópskych socialistických krajinách. Je úplne jasné, že prechodom na socializmus s európskymi charakteristikami v EU by razantne prispelo k riešeniu tohto problému.

Budem presadzovať otázku riešenia problému s imigrantmi. Táto otázka sa dá vyriešiť veľmi jednoducho. Stačí, keď Európska únia zabezpečí utečencom v domovskej krajine podmienky na dôstojný život.

Alebo pravdivejšie povedané:

Stačí, keď Európska únia zabezpečí, aby sa úmyselne neničili podmienky pre život ľudí v Afrike a na Blízkom Východe. Stačí, keď pod taktovkou USA sa tam prestane bombardovať, vyvolávať umelé majdany, okrádať ich o surovinu a brániť im ekonomickému rozvoju.

Toto budem presadzovať v Európskom parlamente.

Súčasná imigrácia do Európy je zákonným výsledkom plánovaného ničenia životných podmienok na Blízkom východe, v Afrike…, je zákonným produktom systému kapitalistických ekonomických a politických vzťahov založených na maximálnom zisku.

Nežiaduca imigrácia do Európskej únii bude pokiaľ sa tieto neprávosti neodstránia. V EP budem presadzovať, aby sa u niektorých ľudí alebo národov odstránil oprávnený pocit, že v EU sú občanmi druhej triedy.

To je tiež jednoduché. Budem presadzovať aby občania Európskej únie mali rovnakú mzdu za rovnakú prácu, rovnakú minimálnu mzdu, rovnaký odchod do dôchodku, rovnaký dôchodok. Pričom lokálne dane môžu byť rozdielne.

Po odstránení komunistov od moci, Európska únia sa účinne podieľala na zničení poľnohospodárstva, priemyslu, vedy, techniky a kultúry v následne kolonizovaných krajinách. V EP budem presadzovať prešetrenie tejto otázky, ospravedlnenie sa a náhradu spôsobených škôd.

Pokračovanie v ďalšom článku…

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
2 thoughts on “Rozhovor s Karolom Ondriašom – kandidátom do európskeho parlamentu

 • 20. apríla 2019 at 12:27
  Permalink

  Fundovaný kandidát za KS do europarlamentu. Ostatných radšej nekomentujem.

  Reply
 • 20. apríla 2019 at 17:13
  Permalink

  Poznám Karola ako učiteľ na lesníckej škole kde bol vzorovým , výborným žiakom,nikomu neubližoval z tých vyše 3500 žiakov čo som za vy še 40 rokov na lesníckej učil, zaradil by som ho do prvej desiatky. Som veľmi rád, že po maturite študoval na vysokých školách a uplatnil sa vo vedeckej práci. Od maturity som nebol s nim.
  Ing.Vladimír Piovarči

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *