Plánovaná spoločnosť je nevyhnutná

Kombinácia kapitalisticky riadenej spoločnosti a ďalšieho technologického rozvoja je pre ľudstvo smrteľná. Civilizačný pokrok dosiahol úroveň, kedy je nevyhnutné celoplanetárne plánovať chod spoločnosti, alebo rezignovať na ďalší rozvoj technológií. V texte uvedieme argumenty v prospech globálnej správy civilizácií. 1. Dôsledky konania jednej generácie môžu nezvratne ovplyvniť generácie nasledovné. Istotne, aj pred vznikom modernej spoločnosti jestvovali… Čítať viac

Čítať viac

Existuje ešte proletariát?

Východiskovú schému komunistickej premeny spoločnosti možno zhrnúť do vety: proletariát s novo nadobudnutým triednym uvedomením a oslobodený ideológiou komunizmu zmocňuje sa výrobných prostriedkov, stáva sa suverénnym určovateľom produkcie a vlastného osudu. Popísaná predstava naráža na Slovensku a tiež v ostatných krajinách postindustriálnych spoločností na podstatné problémy, pretože všetky predpoklady sú mimoriadne sporné. 1. Už nejestvuje… Čítať viac

Čítať viac