Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Co je Copiosis

Copiosis je komplexní a optimistické řešení světových problémů, které odstraňuje většinu kriminality, nezaměstnanost, finanční trhy, dluhy, vlády a zaměstnání neprodukující žádnou reálnou hodnotu a nutnost vydělávat na obživu. Práci si zvolíte podle Vašich hodnot, zájmů a nadšení. Pokud navíc tato práce obohatí ostatní i Planetu, tak můžete žít život, o kterém jste doposud ani nesnili.

Lidé, jací v tomto socio-ekonomickém systému produkují kvalitní základní životní potřeby, jsou bohatě odměněni komfortem. Komfort si pořídí za v překladu tzv. (Odměnu za) „Čistý” přínos – NBR, jenž se dá hromadit.

Systém zachovává plné soukromé vlastnictví.

Očekává se, že budou odstraněny peníze, vlády, korporace a většina zločinu. Prvním krokem by mělo být odstranění veškerého dluhu, přičemž věřitelé o nic nepřijdou.

Projekt se může momentálně pochlubit:

 • dva opravdové ukázkové projekty se začleněnými 30 rodinami
 • minimálně sedm dalších ukázkových projektů je v přípravě
 • přes 600 příznivců z 35 různých zemí šířících myšlenku
 • inovativní Algoritmus čistého přínosu (verze 6)
 • hotový minimální softwarový systém, jenž bude použit v ukázkových projektech, přičemž se pracuje na novém běžícím na systému Linux
 • vydané dvě knihy o této inovaci a stovky blogových postů ji vysvětlujících
 • nadšení lidé plní naděje přesvědčeni o Copiosis jako řešení světových problémů

Projekt momentálně hledá financování a již nyní má dva body programu zajištěny:

 • pokrytí hostingových služeb pro software a web
 • dvě komunity (Kalifornie a Portland) provozující ukázkový projekt, který slouží k výzkumu a výuce

Podle mého názoru je tento alternativní systém zatím nejblíže Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích propagované Hnutím Zeitgeist a navíc byl jako jediný otestován v praxi.

Následující text je přizpůsobeným překladem oficiálního dokumentu.

A jak že to tedy funguje?

Copiosis nemá žádné peníze. Nikdo nikoho neplatí a lidé stále budou dělat užitečné věci pro ostatní a planetu. Za svou práci však dostanete odměnu. Tuto odměnu vyměníte za komfortní zboží a služby, které nabízejí ostatní lidé. Jak dále uvidíte, zmíněná odměna nefunguje jako peníze.

Odměna se v Copiosis nazývá (Odměna / ocenění za) „Čistý” přínos (net-benefit reward – NBR). NBR je vyčíslením společenské reputace jedince. Lidé je získají za pomoc ostatním a/nebo planetě. Čím více takových věcí uděláme, tím dosáhneme větší odměny a společenského uznání.

V Copiosis bude mnoho lidí dělat Zemi lepším místem už jen proto, že takoví jsme. Mnohé nebude zajímat odměna, a to i když ji budou mít nahromaděny obrovské sumy; jiní zase budou dělat vše právě pro odměnu. Obě tyto motivace lze najít již v současném systému a jedna není lepší než druhá.

Odměnu (NBR) nelze získat. Tou jste oceněni. A to je velký rozdíl od peněz. NBR znamená, když Vám společnost řekne: „Udělal jsi dobrou věc. Zde je znamení našeho vděku”. Zamyslete se, jaký máte pocit z výplatní pásky. A především na pocit když ji nemáte. Když jste již utratili předchozí výplatu a opravdu potřebujete další, ale musíte čekat do příštího týdne. Jakoby Vám někdo něco dlužil. A pravdou je, že v kapitalismu Vám opravdu dluží.

Nyní se zamyslete, jaké je získat ocenění. Často to ani nečekáte. Necítíte se toho hodni. Je to fajn, protože jste to nečekali. Ale také to NEPOTŘEBUJETE. Nejste zoufalí, když ho nemáte. Taková je podstata NBR. Bez něj jste stále v pohodě, neboť Vaše základní potřeby (potřeby vs chtíče) jsou zajištěny „bez ceny” (vysvětlíme později).
Podobné je to například s různými kupóny. Dostáváme je za využívání něčích služeb. Když je nedostaneme, tak nás to nestresuje. Málokdy na ně myslíme, protože bez nich můžeme v pohodě žít.

Rozdíl může být sice nepatrný, ale vliv na společnost mezi oceněním a výplatou bude obrovský. Zvláště budou-li základní potřeby lidí zajištěny bez podmínek – aniž by člověk musel něco dělat.

Více o NBR

NBR nejsou peníze. Když chcete získat komfort, nedáváte je prodavači, majiteli ani výrobci. Tito lidé obdrží NBR za to, že Vám poskytnou službu nebo zboží. Vaše NBR je z účtu odečteno a prostě zmizí. NBR nelze převádět, vyměňovat a je naprosto virtuální. Nesáhnete si na něj. Můžete ho použít pouze k získání komfortu. Základní potřeby jsou poskytovány „bez ceny“.
Pozn. překladatele: Zásadní rozdíl je také v tom, že Vám odečtená suma nemusí být stejná jako ta přičtená producentovi za službu nebo zboží. Toto bude rozebráno jindy.

Každá jednotka NBR prochází následujícím procesem. Vzniká jako ocenění jednotlivce za jeho přínos společnosti a planetě. Použitím NBR k získání komfortu NBR zaniká.
NBR může získat pouze jednotlivec, nikoli organizace.

Pokud tedy někdo například posbírá jahody na poli pro jeho vlastníka, tak ho obohatil. Společnost odmění/ocení tohoto sběrače, který si následně za svou odměnu (NBR) zajde třeba na luxusní jídlo, vyzvedne oblečení nadstandardní kvality, anebo si svou odměnu bude šetřit.

Kolik odměnit?

Prosazujeme myšlenku, že různí lidé mají různé schopnosti a talenty, přičemž některé jsou pro planetu a její obyvatele podstatnější než jiné. Věříme, že lidé přinášející více by měli být také více odměněni. Obzvláště pokud jsou základní potřeby zajištěny „bez ceny“, což odstraňuje překážky ve vzdělání a získávání nových schopností.

Jednotky NBR jsou všechny stejné hodnoty, ale kolik dostane sběrač jahod, není stejné, jako kolik dostane riskující plavčík zachraňující životy někde v Severním ledovém oceánu. Rozdíl je definován pomocí „algoritmu čistého přínosu“, který funguje v podstatě takto:

 • změříme všechny pozitivní efekty akce ve světě
 • změříme všechny negativní efekty akce
 • odečteme od pozitivních efektů ty negativní
 • pokud je čistý výsledek (přínos) pozitivní, tak je činitel oceněn
 • pokud ne, tak činitel nezíská nic, nebo může být připraven o budoucí odměny v případě, že je záporné číslo vysoké

V praxi je algoritmus velice komplikovaný i když ne zrovna matematicky. Snaží se brát v potaz veškeré informace potřebné pro vykonání výše zmíněného výpočtu a vytvořit každému činiteli férový počet NBR. Algoritmus a software jsou open source a neustále pod drobnohledem. Kdokoli do něj může přispět na základě pravidel stigmergie.
Pozn. překladatele: Stigmergie je metoda organizace na základě zpětné vazby na prostředí, kterou můžeme nalézt například ve feromonových cestách mravenců.

Někdo by mohl říci, že je nemožné zhodnotit všechny efekty určité akce, protože mnoho jich je subjektivních. V praxi to ovšem pravda není. Jeden z důvodů je, že nikdo nezíská NBR, dokud nejsou všechny výsledky známy, takže to někdy může trvat velice dlouho. Zkuste si představit, jaký by asi byl život, kdyby lidé v různých zaměstnáních museli čekat na odměnu, až dokud by nebyly známy veškeré efekty jejich produktů a služeb na planetu a obyvatele.

Jako společnost víme, jaké výsledky má mnoho lidských aktivit a neustále sbíráme nová data. Tím pádem může být většina kalkulací provedena relativně rychle. O základní potřeby se bát naštěstí nemusíme. Stále si však budeme muset zachovat jistou trpělivost při uspokojení komfortu.

Základní životní potřeby pro všechny

Vaše jídlo, ošacení, vzdělání, bydlení a zdravotní péče Vám budou poskytnuty „bez ceny“. A jak že bude lidem poskytujícím tyto věci „zaplaceno“? Na to už si umíte přeci odpovědět sami. Tyto věci nazýváme základními potřebami, protože aby mohl člověk svobodně pěstovat svobodu, štěstí a sebe aktualizaci, potřebuje právě těchto pět věcí. Podívejme se nyní na některé tyto kategorie.

Samozřejmě, že nemusíme poskytovat všechno jídlo jako základní potřebu. To by nedávalo smysl. Existuje mnoho typů jídla, za které by lidé rádi vyměnili své NBR. To samé platí i pro ostatní kategorie. Označíme tedy některá jídla jako nezbytná a ta ostatní budou komfortní. Výživný vícezrnný chléb by například mohl být označen za nezbytnost. Ale umělecký bochník z kalamatských oliv, vyrobený Františkánskými mnichy, již pravděpodobně nikoliv. Dlouhé kabáty a jiné zimní oděvy mohou být nezbytné v Severní Dakotě, ale nikoli na Havaji. I když třeba kabát od Giorgio Armaniho by byl luxus i v Severní Dakotě… Tyto otázky budou posuzovat poroty z lidu ve spolupráci s „Organizací plátců“, jež bude popsána později.

Bez ceny není zdarma

V těchto termínech je velký rozdíl. Základní potřeby jsou poskytovány lidem „bez ceny“, nikoli zdarma. V Copiosis je veškerý majetek soukromý, a to včetně nezbytností. Je pouze na vlastníkovi, co a kolik toho dostanete. Klíčová věc k pochopení je, že si nemůžete jen tak nakráčet do obchodu v Severní Dakotě, vzít kabát a odejít jen proto, že žádný nemáte. Stejně jako dnes se musíte ohlásit u pokladny. Naopak již nebude důležité kolik máte peněz. Kolik máte NBR také není důležité, protože ty jsou bezcenné pro kohokoli jiného. Nebudete vyměňovat NBR s prodavačem za kabát, jako je tomu dnes s penězi. Pro získání kabátu se svých NBR doslova vzdáte a ony zmizí z Vašeho účtu. Máte kabát. Jakmile „nahlásíte“ Vaše zkušenosti s kabátem, (lidská) společnost odmění distributora kabátů pomocí NBR. „Distributorem kabátů“ se zde myslí všichni v životním cyklu výrobku, kteří se podíleli na jeho poskytnutí, anebo spíše na jeho tepelných a ochranných benefitech pro Vás. Pokud se zamyslíte nad životním cyklem produktu, včetně řetězce dodavatelů, tak to je velmi mnoho lidí, kteří budou oceněni, když dáte zpětnou vazbu na svůj nový kabát.

Takže zda dostanete kabát, nebo cokoli jiného, bude záležet na vlastníkových dispozicích, jak hodně budou chtít získat NBR, jaký jste člověk a mnoho dalšího.
Pozn. překladatele: Zdarma si můžete vzít leták nebo utrhnout jablko u silnice, ale „bez ceny“ Vám ho dají ze své zahrádky lidé, kterým jste nějak sympatičtí. Nebo pokud si ho vypěstujete sami.

Konec nedostatku

Nedostatek již dnes většinou není skutečný. Nevím jak vy, ale málokdy se mi stalo, že by něco, co jsem chtěl, nebylo k dostání. Že nedostatek existuje, věříme pouze díky podmiňování systémem, které zažíváme. Některé věci omezené jsou. Ne každý může vlastnit domek na pláži nebo soukromý ostrov, i když jsem si jist, že vytvoření nových ostrovů bude možné, pokud to budeme chtít.

Snad chápete, že zde nemluvím o věcech, které nejsou dostupné z důvodu omezených zásob v obchodě, když je velká poptávka. Mluvím zde o vjemu, kdy to co chcete, Vám není dostupné, protože nemáte dostatek peněz nebo je cena příliš vysoká, že si to může dovolit pouze pár jedinců. Tento vjem nedostatku vytváří lidstvu mnoho psychologických problémů.

Copiosis je založen na hojnosti, takže množství věcí jako jídlo, pití, oblečení apod., jež můžete vlastnit, není regulováno ani omezeno žádnou vládou ani organizací. Místo toho je regulováno vzorcem NBR a rozmarem vlastníka žádané věci. Pojďme se podívat, jak je to myšleno.

Producenti dělají veškerá rozhodnutí

V Copiosis mají veškerou moc lidé, kteří něco vytvářejí. To oni udržují systém v chodu, zrychlují, nebo zpomalují spotřebu, řídí čerpání zdrojů, jejich obnovu, životní prostředí, ale také rychlost inovace a pokroku.

Producent je člověk, který dělá dobré věci pro Planetu a obyvatele v rámci „čistého přínosu“. Člověk venčící psy je producent stejně jako učitel dětí. Také je to člověk tvořící nový software nebo první meziplanetární dopravní systém. Jsou to lidé zkoumající zda bude příští úroda dostatečná i ti, kteří dávají ostatním najíst.

Výtvory producentů samozřejmě spadají do tří kategorií: produkty, služby nebo materiály. Tyto se nadále dělí na nezbytnosti, komfort a materiály. Materiály jsou potřebné pro tvorbu dalších věcí a jsou poskytovány producentům „bez ceny“.

Nikdo si nemůže vynutit od jiného, co ten nechce. Každý má svobodu dělat si, co chce. Za chvíli si povíme, jak se v Copiosis řeší chování. Tuto absolutní svobodu je nutné zmínit teď, jelikož se týká producentů.

Producenti mají většinou volnou ruku v tom, co budou tvořit jako nezbytnost, komfort a materiál. Také mohou určovat vstupní hodnotu NBR (podobné jako cena, ale nikoliv) pro své komfortní zboží a služby. Tato rozhodnutí dělají s porozuměním funkci systému Copiosis, jaké materiály je potřeba na výrobu a kolik NBR si přejí získat.

Podívejme se kupříkladu na rybářský průmysl. Mnoho lovišť již bylo díky několika faktorům vyčerpáno. Jeden z nich je nadměrný lov, což je podpořeno poptávkou, protože rybáři si v současném systému musí vydělávat na živobytí a čím více ryb chytí, tím více vydělají. Takže skutečnou vinu za vyčerpání lovišť má vlastně rybářova potřeba vydělat si na život. Díky zmíněnému osvobození (kromě zajištěných základních potřeb je v Copiosis odstraněn i dluh) mají rybáři jako producenti nyní možnost volby.

Obecně řečeno rybářovo NBR (přírůstek) v průběhu času bude klesat s tím, jak se bude snižovat množství ryb, protože náš algoritmus dává velkou váhu zdraví a dostatku přírodních zdrojů. Také bere v potaz, kolik lidí tento zdroj čerpá, tudíž pokud mnoho rybářů loví stejný druh ryby, NBR našeho rybáře klesne ještě více, jelikož klesá množství ryb a loví je mnoho lidí. Poptávka po rybách je zahrnuta ve výpočtu, ale udržitelnost zdrojů ji přebije.

Takže schopnost našeho rybáře získat NBR bude omezena dostatkem a zdravím ryb a celkovým počtem rybářů. Pokles poptávky po rybě také sníží počet NBR pro rybáře. Tyto signály skrze NBR říkají našemu rybáři, že pokud chce stále získávat stejné ocenění, bude muset změnit své konání. A jak si může náš rybář zvýšit přísun NBR?

Jedním ze způsobů je přeorientovat se na jiný druh ryby. Ale mnohem efektivnější způsob je přejít z lovu na chov. Jak? Může pomoci vědcům, biologům a dalším nadšencům do ekosystému obnovit hojnost ryb. A pokud k tomu naverbuje i své kolegy, získá ještě více NBR, protože pro společnost je mnohem přínosnější, ekologicky a s ohledem na poptávku, konat v zájmu zachování a obnovy zdrojů, než pokračovat do jejich úplného vyčerpání. Čím více rybářů bude dělat tuto práci, tím méně jich bude lovit. Čím více lidí pomůže s obnovou, tím lépe by se mělo rybám dařit.

Se změnou k obnově namísto lovu si zvýší příjem NBR, jelikož lidé potřebují zdravé prostředí, které zahrnuje hojně různé druhy, více než jíst tyto konkrétní ryby. I kdyby tuto práci konalo velké množství lidí, tolik to nevadí, protože využité množství zdrojů nebude tak společensky zatěžující jako vyhubení celého druhu ryb. Výsledkem (přebytku lidí) by v tomto případě bylo méně těchto ryb v obchodech a restauracích. Pozn. překladatele: Což by opět zvýšilo poptávku po lovu (tudíž i NBR) a nastolilo tak rovnováhu v prostředí.

Frustraci veřejnosti z nedostatku ryb je poměrně jednoduché zvrátit. Rybáři a vlastníci trhů, restaurací a obchodů mohou najmout komunikační odborníky na vysvětlení veřejnosti, jaký je přínos poklesu dodávky. Tyto sdělení obohacují veřejnost informacemi o stavu ekosystému, což zase přináší NBR sdělovačům, rybářům „najímajícím“ je a vlastníkům komunikačních kanálů.

Pokud toto chápete, tak Vám jistě dojde, že dnešní aktivity lidí vedoucí k obnově zničeného prostředí v Copiosis povedou k ocenění NBR. A není nic, co by bránilo těm samým lidem, kteří to poškození způsobili, aby se ho pokusili zvrátit a při tom získali nějaké NBR.
Konzumenti mohou konzumovat jak mnoho chtějí, dokud jejich producent nezačne pociťovat efekt konzumu na svém NBR. Pokud producent využívá mnoho surovin k zajištění poptávky po svém produktu, tak uvidí pokles (opět se bavíme o přírůstku) NBR se zvýšenou spotřebou surovin pro zajištění zvýšené poptávky.

Organizace Plátce

Když lidé prvně slyší o této organizaci, tak mají chybně pocit, že tito lidé řídí všechno a mají veškerou moc, protože dělají rozhodnutí, která ovlivňují algoritmus NBR. Sice spravují algoritmus a software ve kterém běží, ale mají velmi malou moc. Vysvětleme si proč.

Mnoho se musí udát, než se je člověk oceněn NBR za své činy. Někdo musí monitorovat aktivitu konzumentů a producentů, sbírat a analyzovat mnoho dat, zkoumat známé i neznámé, podávat zprávy, předpovídat mnoho událostí a stavů, archivovat předchozí události a obecně spravovat systém Copiosis. Bez pochyby bude seznam věcí mnohem delší.

Vlády, univerzity, výzkumné laboratoře a statistické organizace některé z těchto rolí vykonávají již dnes. Vláda je údajně pod dohledem při dělbě moci nebo parlamentem volených zástupců, kteří mají dělat rozhodnutí ve prospěch nás všech. Určitě chápete. A už také víme, jak to s nimi dopadá. Univerzity a výzkumná centra bývají pod vzájemným posudkem nebo dohledem vlády. To také příliš dobře nefunguje.

Organizace Plátce v Copiosis dělá veškerou tuto práci. Jedinou pravomocí, kterou tato organizace má, je zajistit spravedlivou odměnu lidem pomocí NBR. To je vše. Nemohou nikoho k ničemu nutit. Nemohou nikoho zadržet. Nemohou zabavit NBR. Mohou pouze oceňovat obyvatele na základě zásad systému.

Někdo se musí starat o servery pro software Copiosis. Někdo musí průběžně aktualizovat open source algoritmus, aby držel krok s technologickými a kulturními změnami. Je třeba se starat o technologii v terénu, která zásobuje systém informacemi. Nastavit mechanismus podávání a řešení stížností. Komunikovat změny a vzdělávat na základě pokroku společnosti, což je třeba dělat na více úrovních, jelikož nejsme všichni stejní.

Někdo musí vyhledávat informace, dělat statistické analýzy, sociální vědu, zdravotní vědu, průmyslovou vědu a tak dále. Organizace Plátce je složena ze všech těchto lidí, oborů, expertů a zástupců průmyslu, kteří toto všechno dělají, aby byli producenti spravedlivě odměněni. Organizace pracuje na principu stigmergie.

Kdokoli může být členem organizace Plátce. Nejsou zde žádné překážky. Tedy kromě toho, že s Vámi lidé nemusejí chtít spolupracovat – nezapomeňte, že nikdo nikoho nemůže k ničemu nutit. Tvorba výsledků v rámci organizace vytváří výrazný Přínos, protože se staráte o systém a jste dobře odměněni. Alespoň to tak tedy odhaduji.

Organizace má členy v kancelářích i terénu. Komunikuje s producenty, konzumenty, sleduje životní prostředí a posílá data systému. Z výsledků vydává veřejné zprávy o dění ve společnosti. Může například vydávat seznamy příležitostí s vysokým oceněním NBR. Vydává doporučení producentům jak zvýšit efektivitu. Tuto práci samozřejmě mohou dělat i jiní producenti. Žádné meze se nekladou.
Pracuje se zde na plný úvazek i příležitostně. S kulturními a komunitními hodnotami pomáhají poroty z lidu. Organizace nemá žádnou pravomoc kromě oceňování. Nevydává zákony, nic neřídí a nic nevynucuje. Jak zde funguje zodpovědnost a jak se předchází špatným věcem v Organizaci a jinde v Copiosis, je další v pořadí.

Na pověsti záleží

Kromě účtu s NBR má každý člověk ještě účet s reputací. Jelikož je NBR vyčíslená forma dotyčného reputace, je také zapotřebí i kvalitativního vyjádření. Tento účel má účet s reputací.

Tyto účty jsou šifrovanými záznamy všeho, co ve společnosti Copiosis uděláte. V dnešním světě lze z přístupu k těmto informacím hodně vydělat, takže nikoho neobviňuji, pokud se již dusíte myšlenkou, jak by toto fungovalo v kontextu naší šmírovací společnosti. Důležité je, že zde se již o dnešním světě nebavíme.

Nikdo nepotřebuje a ani nemá motivaci vědět, co je ve Vašem účtu, kromě pár položek a výjimek. A proto právo zveřejnit tyto informace máte pouze Vy. Nikdo Vás k tomu ale donutit nemůže. V určitých případech se to však může hodit.

Váš účet s reputací obsahuje všechny „nákupy“. Pokud by Vám například někdo něco odcizil, mělo by být jednoduché zjistit, zda je to opravdu jeho, či Vaše. Dalo by smysl zveřejnit některé údaje, pokud zvažujete spolupracovat s někým cizím a rozhodujete se. Příkladů by se samozřejmě našlo více.

Účet obsahuje biologická data, pracovní historii, vzdělání a schopnosti, včetně certifikací a ocenění (nikoli NBR). Také jsou zde prohlášení ostatních lidí o Vás. Tato jsou vážná věc. Jelikož Vás lidé nemohou přinutit ani být čestnými, tak tato prohlášení ovlivní, zda s Vámi budou chtít další lidé spolupracovat. Prohlášení jsou pozitivní i negativní. Jako vlastník účtu můžete schválit všechna pozitivní prohlášení. Negativní prohlášení můžete napadnout. Po zhodnocení a ověření organizací Plátce tyto prohlášení zůstávají navždy na Vašem účtu.

Samozřejmě lidé nemusí vidět detaily Vašich prohlášení. To by mohlo být trapné. Proto zvažujeme zjednodušené ukazatele jako hvězdičky, barevná světla, smajlíky, apod., které budou mít jasnou vypovídací hodnotu. Myslím, že toto je jasné.

Za cokoli užitečného pro obyvatele a planetu dostanete v Copiosis NBR. Dejme tomu, že víte o spiknutí na převzetí organizace Plátce nebo znáte někoho, kdo se snaží kompromitovat algoritmus, aby získal velkou sumu NBR. Pokud toto Organizaci oznámíte a vyšetřování Vaše tvrzení potvrdí, dostanete odměnu a provinilec negativní prohlášení na účet.

I kdyby dotyčný uspěl a nebyl odhalen, jeho přátelé a komunita může začít být zvědavá, jak je možné, že tolik NBR získal. NBR je snadné propojit s výsledky, protože výsledky povinně odměňují NBR. Člověk s obrovským účtem a žádnými výsledky v reputaci nebo adekvátními fyzickými předměty může očekávat vážné vyslýchání.

Pokud je nalezena chyba v systému, obdrží dotyční odměnu v NBR za zlepšení systému. Jakékoli zlepšení systému bude odměněno NBR. Takto NBR pomáhá formovat lidské chování odměňováním pozitivních přínosných akcí. Účty s reputací pomáhají systému NBR držet lidi zodpovědné za své činy a výsledky svých činů.

Závěr

Doufám, že nyní máte představu, jak Copiosis v celku funguje. Na našem webu si můžete také stáhnout dokument s často pokládanými dotazy.

Další téma, kterým se budeme zabývat, je plán přechodného období. Tento je blbuvzdorný, jelikož obsahuje postupy a strategie, které byly snad milionkrát prověřeny po celém světě. Už dnes vytváří úžasné výsledky.

Naše ukázkové projekty jsou centrem našeho plánu v raných fázích. Máme téměř 20 deklarovaných projektů po celém světě. Jak fungují a jak je využíváme k úspěchu Copiosis, můžete najít na našich stránkách v Bulletin #3.

Budeme rádi, pokud se přidáte k diskusi na naší Facebookové stránce a stanete se patronem naší práce.

Preklad: Michal Mauser

Foto: copiosis.com – Perry Gruber

Súvisiace články: https://davdva.sk/copiosis-v-praxi/ ; https://davdva.sk/copiosis-cesta-ke-zdrojove-ekonomice-ukazkove-projekty/

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *