DAV DVA – Oravské memorandum z 25. augusta 2018

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Na výročnom zhromaždení na Orave, v auguste 2018 sa členovia DAV DVA zhodli na nasledujúcom prehlásení:

Musíme upozorniť spoločnosť, že vážne sociálne, politické a ekonomické riziká na Slovensku, v Európe a vo svete nadobúdajú konkrétnu podobu a hlbokú globálnu krízu môže v prostredí napätia medzi veľmocami, korporáciami, štátmi, náboženstvami a kultúrami spustiť aj banálna udalosť.

Tieto napätia stupňuje rušenie regulácií zisku a bezohľadná mocenská obrana vlastníctva. Bez ohľadu na jeho nelegitímny pôvod z korupcie, „podvodov či krádeží“.

Sociálne nožnice sa roztvárajú čoraz viac . Malá skupina globálneho finančného kapitálu vlastní a ovláda svet. Tzv. stredná trieda korumpovaná konzumom, vykonáva exekutívne opatrenia a fyzické a intelektuálne násilie, aby udržiavala režimy, garantujúce exkluzívne postavenie vlastníkov a bránila svoj podiel na vykorisťovaní pracujúcich a drancovaní prírodného bohatstva. No informačná, technologická, priemyselná revolúcia znižuje počet potrebných príslušníkov tzv. strednej triedy a obmedzuje pracovné príležitosti pre ostatných.
Naše deti sú odsúdené na tragický život večných dlžníkov, žijúcich z ruky do úst.

Znepokojuje nás, že globálny neoliberalizmus, jeho protagonisti v službách globálnej oligarchie, odkladajú ideologickú kamufláž o občianskej slobode, demokracii a prosperite. Odstraňujú základné nástroje zabezpečujúce reálne uplatňovanie týchto hodnôt a budujú policajné štáty, podľa požiadaviek nadnárodných finančných inštitúcií. Organizujú účelovú masovú propagandu, režimistické súkromné média ovplyvňujú výkonnú, súdnu a zákonodárnu moc. Fungujú, často v spolupráci s piatou kolónou NGO, ako nekontrolované, nevolené centrá reálnej moci. Kapitalistické mocnosti a štáty určujú vo svojom záujme pravidlá povolenej existencie pre celý svet a aj pre vlastných občanov. Permanentné monitorovanie života jednotlivcov a rodín, cenzúra, represie voči nepohodlným kritikom sú stále viac prítomné v každodennom živote.

Obávame sa, že nezodpovedná menová politika spôsobí finančný kolaps a hlbokú civilizačnú krízu. Zničená príroda sa pomstí za desaťročia drancovania prírodných zdrojov v záujme korporátnych ziskov. Súčasné formovanie žoldnierskych vojenských a policajných síl má zvýhodniť vlastníkov v sociálnom konflikte, ktorý nedostatok základných životných potrieb spôsobí. Globálna oligarchia sa snaží predísť sociálnej revolúcii vohnaním civilizácie do globálnej vojny. V súčasnosti likvidáciou vzdelania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti sa snaží znížiť populáciu, rozšíriť závislosti a sociálnu a zdravotnú invaliditu. Obete vidíte okolo seba a odstrašujúci obraz bezdomovcov, sociálne zdevastovaných, imigrantov má odstrašovať od revolty a propagovať poslušnosť.
To všetko civilizačný kolaps zmení šmahom ruky.

Cisár je nahý!!!

Obraciame sa na všetkých rozumne uvažujúcich spoluobčanov, zvlášť na tých, ktorí sa hlásia k politickej ľavici, s výzvou na spoluprácu a to bez ohľadu na ideologické či iné rozdiely. Pokiaľ nás spravodajské služby, média udržia roztrieštených, budú z našej prudérie, dogmatizmu, narcizmu nehanebne ťažiť. Musíme budovať akčnú jednotu!!!
Spolupracovať so všetkými, ktorí sa chcú podieľať na boji proti koncu dejín v réžii globálnej oligarchie. Spoluprácou založenou na rešpekte k iným názorom musíme obnoviť verejný rešpekt.

Naše riešenia pre lepšiu budúcnosť, musia byť založené na ľudovej demokracii bez politických obmedzení, ale s odstránením ekonomického vplyvu na výsledok volieb. Voľby nemôžu byť súbojom oligarchických skupín a profesionálnych manipulátorov, ale verejnou súťažou myšlienok a získaného rešpektu. Ľudová demokracia potrebuje vzdelaných a informovaných občanov. Preto je základom demokracie: demokratické verejné školstvo a slobodné verejnoprávne média nezávislé na komerčných nástrojoch.

V súčasnosti je nevyhnutná aj informačná demokracia. Odstránenie exkluzívneho postavenia spravodajských agentúr, bánk a korporácií, ktoré sledujú a registrujú životy ľudí od kolísky po hrob.
Exkluzívny prístup k informáciám a ich účelové používanie dávajú nekontrolovateľnú
absolútnu moc nevoleným a nezodpovedným osobám.

Súčasná civilizácia má k dispozícii zdroje a technológie, umožňujúce dôstojný život pre všetkých. Len exkluzívne postavenie vlastníkov, ich luxusné nároky odsudzujú milióny ľudí, detí a starcov na predčasnú smrť. Svet nemôže patriť hŕstke vybraných oligarchom a ich dedičom zachovájúcich vlastné hodnoty a
žiarlivo si chrániacich univerzálne vlastníctvo Zeme, jej zdrojov a obyvateľov.

Spretrhajme naše okovy!
Vráťme nádej ľudskej civilizácii!
Len naplnenie týchto ideí môže zabrániť tomu, aby súčasný neoliberálny systém
viedol našu civilizáciu do tretej svetovej vojny!

Kolektív DAV DVA, spolupracovníci a sympatizanti:
Ing, Juraj Janošovský (aktivista, spisovateľ),
Ľubomír Jánošík (zdravotník),
Mgr. Lukáš Perný (spisovateľ, hudobník, filozof),
Ing. Dávid Diczházy (aktivista),
Mgr. Tomáš Klimek (spisovateľ, aktivista, právnik),
Mgr. Roman Michelko (spisovateľ, filozof),
Ing, Juraj Janošovský (aktivista, spisovateľ),
RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. (vedec, okrem DAV DVA, člen KSS),
Viera Hurtisová (KSS),
Alex Velitš (aktivista),
Filip Škárecký (aktivista),
Ján Bošanský (redaktor OTV),
MUDr. Ctirad Musil (zdravotník),

Dodatočne podpísali: doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc.; Ladislav Michálek (DAV DVA), Eugen Mýtnik, plk. v.v. (DAV DVA), Soňa Valovičová (spisovateľka, aktivistka, DAV DVA), Mgr. Lucia Burdová (kurátorka), PhDr. Josef Skála, CSc. (KSČM), PhDr. Jozef Hrdlička (KSS), František Murín plk.; Ing. v.v; Ivan Vajda plk.v.v.; Jana Samarasová, Ján Parada (Humanisti.sk), Mgr. Dušan Deák (politológ), PhDr. Miroslav Majerník (spisovateľ), Dagmar Gregorová, Andrej Komsmolec, Jan Dugát, Lukáš Sluka (prekladateľ, politilóg, vietnamista, invalidný dôchodca)Slavomír Kotradyová (spisovateľka), Ing. Karol Fajnor (aktivista), Mgr. Aleš Hubert (KSČM), PhDr. Michal Dieneš, CSc., Ing. Julius Forsthoffer PhD., Mojmir Kališ, Milan Antaš, Livia Slavikova, Ján Hudec, Karel Panuška, Mgr. Tomáš Vokoun (CERES), Vladimír Zakopčan, Branislav Jurný, Veronika Hrbačiková, Ján Hombré, Jozef Luha, Miloš Čikovský, Petr Orság, Ivan Smetana, Mgr. Michal Vojník (KSS), Mgr. Vojtěch Straka (KSČM),  Ing. Viktor Dinkov (člen KSČM), Stanislav Ollé, Pavol Kren, Vladimír Hano, Ľudmila Oravcová, Štefan Borovský (KSS), Mária Rabinová, Iveta Diczhazyová ml., Iveta Diczhazyová st.; Gáborová Ingrid, Alica Luhová, Iveta Hajdová, Mária Marušicová (Prometheus), Štefan Zaujec, PhDr. Dušan Hirjak, Ľubomír Mihálik, Ľudmila Rešovská, Andrej Velebír, doc. PhDr. Ľudovít Lupták, CSc., Jan Maček (KSČM), Bohuš Jurkovič, Ing. Jozef Badár, Jozef Božek, Ivan Zatop, Milan Rac, Mgr. Ján Hvizdoš, Tibor Korečko, Stanislav VACULÍK, PhDr. Ivo Honický, Irena Kotrádyová, Jozef Svetlík, Erika Mičková, Vojtech Mikloš, Jiří Jedelský, Mgr. Andrea Kanóczová, Jaroslav Košeľa, Dr. Eva Klanová, Miroslav Cíferský, Ing. Ján Ciklamini, plk.v.v., (ďalšie podpisy v komentároch)

(Kto chce memorandum podpísať, nech uvedie svoje meno s textom súhlasím nižšie do komentára)

 

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
42 thoughts on “DAV DVA – Oravské memorandum z 25. augusta 2018

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *