Doplnenie zákona o dôchodkovom zabezpečení (fikcia)

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Zákon o dôchodkovom zabezpečení navrhlo doplniť Ministerstvo financií SR o tento text:

Občanovi, ktorý splnil podmienky na priznanie starobného dôchodku, bude tento vyplácaný až po absolvovaní športovej disciplíny PREPLÁVANIE RIEKY DUNAJ V BRATISLAVE. Tí dôchodcovia, ktorí Dunaj nepreplávajú, už nebudú potrebovať dôchodok a tí, ktorí Dunaj preplávajú, majú dobrú kondíciu a výkonnosť, a tak môžu ešte pracovať ďalej. Táto disciplína sa bude opakovať každé dva roky. Účasť je povinná!
Podľa zistení Ministerstva financií, ktoré dnes médiám sprostredkoval minister, občania dožívajúci sa priveľa rokov predstavujú obrovskú záťaž pre dôchodkový systém a teda výrazne ohrozujú rozpočtové plány pre ďalšie roky. „Pridlhé poberanie dôchodku je mimoriadne sebecké. Situácia je vážna, v poslednej dobe enormne narastá počet ľudí, ktorí jednoducho nemajú toľko úcty voči ostatným, aby včas zomreli ako sa na slušného človeka patrí,“ vyhlásil minister a zároveň ponúkol aj riešenie.
„Prvoradá je edukácia. Budeme občanov motivovať k rozpočtovo k zodpovednému správaniu.“ Ministerstvo podľa jeho slov už začalo s prípravou reklamnej kampane „ZOMRI VČAS!“ Jej súčasťou bude aj spotrebiteľská súťaž o cenu „Prínosného občana“. O lákavé výhry v nej budú môcť zabojovať všetci občania, ktorí sa rozhodnú zmárniť presne v deň dovŕšenia dôchodkového veku. Slávnostné žrebovanie zo všetkých úmrtných listov sa uskutoční 1. mája a víťaz získa nielen titul „OBČAN HRDINA“, ktorý mu bude izolepou prilepený ku kolónke na matrike, ale aj potrasenie urnou priamo od premiéra.
Príbuzní účastníkov sa môžu tešiť na samolepky, tričká a perá s logom víťaznej strany z volieb. Viac informácií o dotovaných spôsoboch odpratania sa zo sveta, motivačnú brožúrku „Komu tým prospejem?“ a zoznam tlačív, ktoré si treba pred účasťou v súťaži nechať potvrdiť, budete môcť svojim rodičom, starým rodičom či priamo sebe už čoskoro stiahnuť zo stránky Ministerstva…

 

Foto: Thomas8047, CC

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

 

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *