Dostanú fašisti menný zoznam ľavičiarov?

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Ak by vošiel do platnosti médiami pretriasaný návrh zákona z dielne SNS a hlavne jej predsedu Danka (div sa svete, právnika…), bol by to koniec posledných znakov demokracie v súčasnej Slovenskej republike. Pokiaľ by prešiel návrh, aby iba politická strana, ktorá má 500 členov mohla kandidovať vo voľbách, musel by byť logicky tento počet členov kontrolovateľný.

Doposiaľ štátne orgány nemohli a nemali žiadne právo kontrolovať členskú základňu akejkoľvek strany, pokiaľ nerobili nič protiprávne. Avšak v prípade zmeny legislatívy podľa Dankovho návrhu, by štátny aparát dostával do rúk menné zoznamy ich politických protivníkov. To je absolútne nedemokratický krok, ale aj mimoriadne nebezpečný.

Je to snaha o zastrašenie akejkoľvek opozície, je to snaha naháňať strach členom strán, je to snaha aby sa politicky prestali angažovať. Ja ako človek pracujúci v štátnej správe, si neviem predstaviť, že by som sa v budúcnosti mohol stať členom niektorej z ľavicových antifašistických strán. Okamžite by som sa tak dostal do hľadáčika štátneho aparátu a stal by som sa „Persona non grata“.

Má to aj iný rozmer a tým je fakt, že by sa tento zoznam v prípade víťazstva fašistov mohol stať menným zoznamom osôb, ktoré by fašisti okamžite vyhladili v plynových komorách. Pán Danko, verím nevedomky, mieni pomôcť fašistom v prípade ich víťazstva, aby si iba podľa takéhoto zoznamu členov napríklad skutočne ľavicovej organizácie osobne pobrali na ich adresách.

Václav

ÚSTAVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Čl. 19

(3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Čl. 29

(1) Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach.

(2) Občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich.

(3) Výkon práv podľa odsekov 1 a 2 možno obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných.

(4) Politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu.

Čl. 31

Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.

Čl. 32

Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Foto: Roger Blackwell, CC

Redakčná poznámka: Redakcia DAV DVA nezodpovedá za prezentované názory prispievateľov či respondentov a nemusí sa s nimi úplne, ani čiastočne stotožňovať.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *