Drulák, Keller, Stropnický, Švihlíková (a kol.): Budoucnost levice bez liberalismu

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Exkluzivně: Ukázka z nového sborníku Budoucnost levice bez liberalismu, kterou připravili čtyři editoři společně s celkem jedenácti dalšími autory, a která hledá budoucnost pro levici v nových podmínkách dnešního světa.

Z úvodu:

Levice vždy společnosti nabízela přitažlivou vizi budoucnosti. Dnes se zdá, že sama o svoji budoucnost přišla. Nejde přitom pouze o žalostný stav levicových sil v Česku a v postkomunistické střední Evropě. Levice jako politická síla se hroutí i v Evropě západní. Levicoví voliči nezmizeli jako nezmizelo vykořisťování a arogance kapitálu. Ve volbách ale propadá i proto, že její strany a lídři levicový program opustili.

Ale právě proto má smysl zamyslet se nad tím, co znamená levice a kam by měla směřovat. Přinejmenším ze dvou důvodů má podobné zamyšlení větší smysl, pokud probíhá kolektivně. Liberální individualismus dal vyrůst současnému politickému, sociálnímu i intelektuálnímu narcismu, který je jednou z hlavních příčin současné neschopnosti prosazovat levicový program. Další z příčin je tradiční levicové sektářství, které je podobně narcistní jako liberální sobectví, což je i druhý důvod pro kolektivní úsilí.

Proto jsme považovali za smysluplné pokusit se o kolektivní dílo, v němž bychom se dokázali shodnout nejen na tom, co nám vadí ale také na tom, co by se s tím dalo dělat. Současně také dáváme prostor názorům, které vycházejí z tohoto kolektivního základu a které ho rozvíjejí či doplňují směrem, jenž považujeme za obohacující, i když s ním nemusíme zcela souhlasit. Podobně jako jednotliví autoři sice vycházejí ze společného textu, ale nemusí nutně souhlasit s každou jeho formulací.

Společný text není politickým programem vyžadujícím formulační jednotu. Nabízí však základ pro diskusi otevřenou každému, kdo je přesvědčen, že liberalismus přivedl levici na scestí a kdo stále ještě věří, že má smysl se bavit o její obnově. Pokud v blízké budoucnosti vzejde z této diskuse program levicové obnovy, tím lépe.

Společná část předkládané knihy, která je dílem čtyř editorů, začíná stručnou analýzou příčin současné krize levice. Na ni navazuje osm tezí naznačující hodnoty a východiska cesty ke spravedlivější společnosti. Nejprve oslovují čtyři tematické priority, s nimiž se levice musí vyrovnat: podpora práce, kontrola kapitálu, ochrana přírody a zajišťování míru. Posléze zachycují institucionální a hodnotové předpoklady pro naplňování těchto priorit: demokracie, stát, ekonomická svrchovanost a evropská spolupráce.

Druhá, individuální část je tvořena příspěvky, které na tyto teze navazují. Oskar Krejčí připomíná krach byrokratického socialismu sovětského typu a následné zanedbávání sociální spravedlnosti, připomíná důležitost národa a levicové vize globalizace. Souvislost mezi národní suverenitou a demokracií jako nutných podmínek k naplnění sociální spravedlnosti a dalších priorit levicové ekonomické politiky podtrhuje Ilona Švihlíková. Téhož tématu se dotýká také Michal Ševčík. Ale jakou strategií obnovit suverenitu a demokracii?

Několik autorů hájí cestu konzervativního socialismu. Jan Keller ji hájí jako protiváhu jak vůči liberálnímu progresivismu, tak i proti pravicovému konzervativismu. Jaromír Hořák navíc odlišuje levici konzervativní od pragmatické a ukazuje na spojnice a odlišnosti s pravicovým populismem. Petr Drulák o konzervativní socialismus opírá pojetí solidarity zbavené progresivistických nánosů. Podobně Adam Votruba považuje spojení socialismu s konzervativismem za důležité při obnově demokracie.

Jako další cesta se nabízí populismus chápaný jako pozitivní demokratická strategie bez pejorativních konotací. Matěj Stropnický ho chápe jako anti-elitářskou strategii obnovy demokracie a dosažení spravedlnosti. Veronika Sušová-Salminen pak připomíná, že populistická demokracie musí rovněž vycházet z národních daností a specifik. Petr Kužel obhajuje levicový populismus odkazem na historické zatížení konzervativismu v marxistické tradici a na nereálnost představy, že lze spojit progresivismus s řešením sociální otázky. Petr Kužvart ve svém rozboru domácí scény upozorňuje na šíři populistického voličstva i na démonizační strategie liberálních elit, jimž levicový populismus bude nutně čelit.

Michael Hauser hledá východisko v novém stádiu myšlenky komunismu, přičemž však také počítá s výraznou oporou v národní jedinečnosti. V této tradici Dominik Forman kritizuje rétoriku multikulturalismu a připomíná třídní rozpor. Pohled na dějiny opřený o demokratický socialismus naznačuje Stanislav Holubec.

Příspěvek Martina Daneše nabízí na příkladu Francie jednak syrovou analýzu fungování západní oligarchie a jednak přímou zkušenost účastníka hnutí Žlutých vest, které tímto systémem na okamžik otřáslo. Směs konkrétní beznaděje a neurčitého optimismu charakterizuje nejen Danešův příspěvek, ale vystihuje také žluté vesty a snad i situaci na dnes zdevastované levici.

Předkládaná publikace chce přispět k její obnově. Reaguje na dlouhodobý úpadek levicových sil i na neschopnost liberální, kulturní levice přiznat si zásadní podíl na tomto úpadku. Projevuje se dlouhodobou ostrakizací levicových názorů, které nezapadají do liberálního proudu. Debaty kolem českého překladu Tajností levice francouzského autora Jean-Clauda Michéy v první polovině roku 2020 ji jen potvrdily.

Obsah:

Vyšlo v spolupráci s časopisom Argument

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
5 thoughts on “Drulák, Keller, Stropnický, Švihlíková (a kol.): Budoucnost levice bez liberalismu

 • 26. marca 2021 at 10:06
  Permalink

  Ťažká úloha.
  Prečo ľavica stráca vplyv v Európe?
  A prečo mileniáli v USA považujú socializmus za nové náboženstvo (z pohľadu konzervatívcov)?
  Permanentná revolúcia vždy zovšednie.
  Kde zmizli triedy a treba ich znova definovať?
  Dokáže sa ľavica zbaviť 100 ročnej hanby vygenerovanej stalinizmom?
  Treba vykopať poklad z Marxových myšlienok – on vždy prekvapí pri novom čítaní.
  Ak Umelá inteligencia odhalila fabulácie Biblie treba ju nastaviť na prečítanie 30 000 strán Marxa.
  Je neschopnosťou ľavice vidieť Bod zvratu?

  Reply
 • 26. marca 2021 at 10:44
  Permalink

  Fí – To od kedy spolupracujete s !Argumentom ?!

  Pochvala.

  Momentálne to vidím tak, že ľavica ( či akákoľvek spoločensko-politická myšlienka ) si nevystačí s „vykrikovaním po kaviarňach a uliciach“. Je potrebná politická činnosť ( aktivizácia, aktivita ). Vytvorenie nositeľky myšlienok – politickej strany.

  Vzhľadom na to, že z nejakých dôvodov to dnes nefunguje tak, že „prolet povstane z prachu zeme, stmelí sa a vytvorí si svoju politickú predstaviteľku“, je nutné aby iniciatíva prišla zhora – teda z prostredia intelektuálnej ľavice.

  Ľavicoví intelektuáli – aj keď nemajú chuť, talent, povahu na politickú činnosť – by sa mali vzchopiť, vyjsť z ulity a započať politickú činnosť, so snahou o prilákanie ľudí zdola a rozširovanie radov politickej ľavice aj o členov nižších tried. Myslím že jednoduchí, unavení pracujúci ľudia majú ďalej k vytvoreniu politickej strany, ako ľavicové „hlavy“.

  Vychádzam z „vlastnej skúsenosti“ s ( takmer anarchistickými ) hnutiami ako Occupy WS, alebo Gilets Jaunes, ktoré taknějak vyšumeli do stratena, a nedostali sa z ulíc to vyšších salónov spoločnosti. Na základe toho tvrdím, že len intelektuálna aktivizácia nestačí – je nutná aj praktická politická činnosť.

  A hlavne !
  K O L E K T I V N Ě !!!
  soudruzi

  Bol by som rád, keby sa postupne zverejňovali jednotlivé príspevky zo zborníku

  Reply
 • 26. marca 2021 at 15:28
  Permalink

  Ľavica je v kríze a už dlho a dostať sa z nej bude ťažké . Nižšie triedy , nezamestnaní , zamestnanci nebudú voliť ľavicu , ktorej predstavitelia sa nechávajú fotiť s boháčmi , ktorí začali bez hanby vystavovať svoje bohatstvo a preto jednoducho nemôžu chcieť aby im niekto veril . Nejde mi o to aby predstavitelia ľavice bývali v nájomných bytoch , jazdili v ojazdených autách , žili zo dňa na deň , nie sme na začiatku 20 storočia , doba je iná , len by to naozaj chcelo mieru , pretože keď predseda ľavicovej strany príde na stretnutie priaznivcov v stotisícovom aute a obklopený ochrankou neveríte mu ani nos medzi očami .

  Reply
 • 27. marca 2021 at 8:22
  Permalink

  Diskuteri, zoberu si vase slova k srdcu dnesni akoze lavicovi politici? Asi nie. Sme imukradnuti. Potrebuju nas tak raz za styri roky.

  Reply
  • 27. marca 2021 at 9:51
   Permalink

   No – čiže ide o to, aby sa ľavicová pospolitosť začala politicky angažovať – ňi ?

   Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *