Vladimír Clementis o Kollárovi, Štúrovi aj protislovanskej propagande v knihe Slovanstvo kedysi a teraz

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Slovanstvo len v spojitosti s novými spoločenskými ideami dokáže dospieť k sláve a veľkosti, ktorú mu kedysi prisúdili slovanskí i neslovanskí myslitelia. Clementisov rozbor niektorýchs slovanských problémov v našom národnom prostredí pomôže splňovať túto úlohu.
– Laco Novomeský

Kollár sa snažil dať slovanskej vzájomnosti obsahovosť apolitickú, čiste literárnu a kultúrnu. … Kollár i Šafárik, a potom celá generácia politických dejateľov a spisovateľov dejateľov a spisovateľov družiny Štúrovej vyšla z dedinskej inteligencie alebo ľudu. Nebolo medzi nimi príslušníkov skutočnej vládnucej triedy „natio hungarica“, lebo politicky a sociálne privilegované vrstvy nemaďarských národov sa hromadne maďarizovali v nádeji – a oprávnene – že si tak zachovajú svoje triedne privilégia… Kollár a Šafárik nadväzovali písomné i osobné styk s ruskými slavistami a vymieňali si s nimi publikácie ešte skôr, než Kollár začal potrebu týchto stykov propagovať svojou Vzájomnosťou… Kollárovo zdôrazňovanie, že vzájomnosť „nezáleží v politickém všech Slávov sjednoceniu“, teda vo vytvorení jednotného slovanského štátu a jeho sústredenie vzájomnosti na pole literárne a kultúrne vyplývalo z realistického odhadnutia vtedajších možností a situácie slovanských národov. Kollár bol príliš veľkých duchom, aby si neuvedomoval politické korene a politický dosah i ním hlásanej literárnej vzájomnosti. Ohas, aký vyvolala jeho Slávy dcéra a štúdia o Vzájomnosti najmä medzi Čechmi, Juhoslovanmi a Ukrajincami, nemohol nechávať nikoho v tejto veci na pochybách.
– Vladimír Clementis

Pri príležitosti výročia narodenia Jána Kollára vám prinášame dielo Vladimíra Clementisa. Unikátne vydanie londýnskych štúdii Vladimíra Clementisa z roku 1946 v ktorých sa venuje otázke Slovákov a Slovanstva. Ide o dnes takmer nezohnateľnú knihu.

Obsah: 1. Počiatky slovanského uvedomenia 2. Slovenské rusofilstvo 3. „Slovanstvo a svet budúcnosti“ 4. Roky dusna 5. Nové slovanské uvedomenie Panslavizmus kedysi a teraz 1. O politických strašiakoch 2. Kontinuita protislovanskej propagandy 3. Zo skúsenosti Slovanov s Nemcami 4. Kolíska panslavizmu 5. Zakladatelia „panslavizmu“ 6. Osudy Kollárovej vzájomnosti 7. Slovanský kongres v Prahe 8. Údobie reakcie 9. Slovanská vzájomnosť v politike 10. Solidarita samostatných slovanských národov

Vladimir Clementis: Slovanstvo kedysi a teraz by L. P. on Scribd

PODPORTE nezávislé spravodajstvo

Vážení priaznivci DAVuDVA , od 1 decembra Vám prinášame aktuálne spravodajstvo, komentáre, analýzy, eseje a rozhovory. Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.


Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *