MPSVR: K 30. novembru sme vyplatili na udržanie zamestnanosti 658 miliónov eur

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 16. decembra (TASR) – K 30. novembru vyplatilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na udržanie zamestnanosti 658 miliónov eur. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Veronika Pažicová. Pozitívne efekty Prvej pomoci+ sa prejavili najmä zvýšením priemernej výšky pomoci na jedno pracovné miesto oproti predchádzajúcim mesiacom.

„Rozšírením okruhu žiadateľov a zvýšením vyplácaných súm pomoci cez jednotlivé nástroje Prvej pomoci+ štát pružne reaguje na potrebu predchádzať negatívnym hospodárskym dosahom pandémie minimálne do konca marca 2021,“ pripomenul rezort. Ako spresnila Pažicová, ku koncu novembra bolo uzatvorených v rámci Prvej pomoci a Prvej pomoci+ viac ako 133.000 dohôd so zamestnávateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO), ktorých negatívne zasiahla aktuálna situácia. Rezort pripomína, že konečný termín na podávanie žiadostí o podporu z Prvej pomoci+ za október je 31. január 2021, no už predbežné údaje o čerpaní vyzerajú nádejne.

Podrobné údaje za mesiac október ukazujú, že oproti septembru došlo k prudkému nárastu alokácie na jedného zamestnanca, ktorá dosahuje takmer 460 eur. „Nárast priemernej podpory na jedno pracovné miesto je viditeľný vo všetkých kategóriách podnikov,“ okomentoval rezort.

Prvú pomoc+ za október podľa predbežných dát najintenzívnejšie čerpali mikropodniky (podiel 56,8 %) a veľké podniky (17,9 %). „Odvetvová štruktúra prijímateľov je stabilná a aj v októbri smeruje najväčšia časť pomoci na podporu priemyselnej výroby (32,6 %),“ spresnil rezort s tým, že medzimesačne však došlo v odvetví priemyslu k miernemu poklesu v podiele na uhrádzanej sume (o 4,6 percentuálneho bodu). Po priemysle nasleduje veľkoobchod a maloobchod (podiel 16,7 %) a stavebníctvo (12,8 %). Podniky v ubytovacích a stravovacích službách za október do 30. novembra získali 10,7% z celkového objemu pomoci a zvyšné odvetvia si rozdelili zostávajúcich 20 %.

Ako doplnil rezort, v októbri firmy najčastejšie využívali opatrenia 2 – pomoc pre SZČO, a 3B – príspevok na mzdy zamestnancov podľa poklesu tržieb. Prerozdelilo sa cez ne 91 % pomoci poskytnutej za mesiac október. „Oproti septembru sa výrazne zvyšuje podiel opatrenia 2, napriek tomu opatrenie 3B stabilne dosahuje podiel nad hranicou 40 %. Využívanie opatrení sa výrazne odlišuje podľa kategórie podniku,“ vyzdvihol rezort s tým, že kým mikropodniky štyri pätiny pomoci čerpajú cez opatrenie 2, malé a stredné podniky takmer v rovnakej výške využívajú opatrenie 3B. „U veľkých podnikov sa využíva takmer výhradne opatrenie 3B s podielom 99 %,“ uzavrel rezort.

PODPORTE nezávislé spravodajstvo

Len vďaka Vašej podpore dokážeme robiť kvalitnú a nezávislú žurnalistiku

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *