Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Bratislava 6. mája (TASR) – Zdravotná dokumentácia pacientov, ktorí sú napríklad v kóme, by sa mala sprístupniť najbližšej rodine aj bez ich predchádzajúceho súhlasu. Má to byť len krajnou možnosťou pre prípady, keď neexistuje písomné splnomocnenie alebo súhlas. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Zaviesť by sa mala i možnosť zákazu prístupu k zdravotnej dokumentácii určitej osobe.

„Hlavným cieľom návrhu zákona je umožniť sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie žijúceho pacienta s úplnou spôsobilosťou na právne úkony jeho najbližšej rodine, ak pacient nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav (napríklad kóma) schopný splnomocniť na sprístupňovanie údajov zo svojej písomnej zdravotnej dokumentácie ním vybranú osobu ani zvolenej osobe udeliť súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky,“ píše sa v dôvodovej správe.

Predkladatelia vysvetlili, že pacient môže v súčasnosti písomne splnomocniť inú osobu na sprístupňovanie údajov zo svojej zdravotnej dokumentácie vedenej v písomnej forme a udeliť inej osobe súhlas na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky. Je to však preventívna možnosť. Právna úprava podľa nich nerieši prípady, keď takýto súhlas neexistuje a dôjde k náhlej hospitalizácii či zhoršeniu zdravotného stavu pacienta.

Predstaviteľom bývalého komunistického režimu a niekdajších bezpečnostných zložiek by sa mohli znížiť dôchodky. Vyplýva to z návrhu zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, ktorý vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Zákon predložili koaliční poslanci. Argumentujú zabezpečením spravodlivosti. Dôchodky týchto predstaviteľov sú podľa nich aj dnes vysoko nadpriemerné, zatiaľ čo dôchodkové zabezpečenie osôb, ktoré komunistická moc prenasledovala, je veľmi nízke.

Do dôchodku by sa týmto osobám nezarátavalo obdobie rokov, v ktorom pracovali pre totalitný režim a jeho represívny aparát. Tieto osoby mali podľa poslancov rôzne privilégiá, nadštandardné odmeňovanie, čo sa následne premietlo aj do dôchodkov. Odobratie benefitov v rámci dôchodkov sa má týkať aj vdov a vdovcov po týchto osobách.

O benefity by mohli prísť funkcionári, zamestnanci a príslušníci vymedzených vrcholových orgánov, organizácií a bezpečnostných zložiek komunistického režimu, „ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľali na udržiavaní totalitného režimu porušujúceho základné ľudské práva a slobody“.

„Navrhovaný zákon postihne najmä tých, ktorí sa podieľali na riadení a výkone politicky motivovanej represie v období komunizmu, respektíve pracovali v inštitúciách a organizáciách, ktorých hlavným poslaním bolo udržať totalitný komunistický režim pri moci za každú cenu,“ uviedla predkladateľka návrhu Anna Andrejuvová (OĽANO). Legislatíva má zároveň slúžiť aj ako varovanie do budúcnosti, že porušenia základných ľudských práv a slobôd zo strany akéhokoľvek režimu sa nebudú na Slovensku tolerovať. „A osoby, ktoré taký režim podporovali, nebudú za svoju službu v prospech neho žiadnym spôsobom privilegované,“ doplnila.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) na štvrtkovej tlačovej konferencii pripomenul, že ide o zatiaľ najkomplexnejší zákon, ktorý má napraviť hlavnú nespravodlivosť, že tí, ktorí boli prenasledovaní, často zomierajú v chudobe a ich prenasledovatelia majú špecifické výsady. Zákon podľa neho nie je paušálny, umožňuje skúmať, kto koľko poberal, pričom strata peňazí nesmie viesť k strate sociálnej istoty. Andrejuvová upozornila, že návrhom nechcú trestať, plánujú len znižovať časť dôchodkov týchto osôb, a tak odobrať nezaslúžený benefit. Doplnila, že legislatíva by sa mohla týkať okolo 7000 osôb.

Evidenciu týchto osôb má viesť Ústav pamäti národa. Návrh zákona stanovuje tri výnimky, na základe ktorých by osoby neprišli o benefity. Prvá hovorí o osobách aktívne podporujúcich tých, ktorí vystupovali proti komunistickému režimu. Ďalšia výnimka sa týka osôb, ktoré zásadne pomohli tým, ktorým hrozilo nebezpečenstvo zo strany verejnej moci. Treťou výnimkou by boli osoby, ktorých služobný pomer bol len formálny a v skutočnosti vykonávali inú činnosť. Ide napríklad o vrcholových športovcov, ktorí boli zaradení v armádnych a policajných zložkách.

Dôchodky bývalých vrcholových predstaviteľov komunistickej moci a ich aparátu v bezpečnostných zložkách sú podľa poslancov nadpriemerné aj v porovnaní s priemernými dôchodkami.

Zákon by mal byť účinný od 5. augusta 2021. K prvému odobratiu benefitov by mohlo dôjsť od nového roka 2022.

Dôsledky poberania ošetrovného namiesto príjmu zo zárobkovej činnosti a rozdiel tým vzniknutý pre výpočet budúcej dôchodkovej dávky sa nebudú riešiť, ako navrhoval Smer-SD. Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odmietlo novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú predložili poslanci opozičnej strany.

Predmetom návrhu zákona bolo zavedenie tzv. „fikcie“ na účely určenia osobného mzdového bodu počas krízovej situácie za obdobie poberania ošetrovného. Poslanci navrhli, aby vymeriavací základ bol určený z denného vymeriavacieho základu, alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, z ktorého sa určilo ošetrovné. Do úvahy by sa tak mal brať príjem zo zárobkovej činnosti, ktorý poistenec mal bezprostredne pred ošetrovaním člena rodiny.

„Treba mať na zreteli, že poistenec v čase krízovej situácie v dôsledku opatrení štátu nemohol pracovať, hoci za iných okolností by mu v tom nič nebránilo, ale poberal ošetrovné,“ odôvodnili poslanci. Skonštatovali, že rovnako ako v roku 2020, aj v tomto roku možno predpokladať, že vo vyplácaní tzv. pandemického ošetrovného sa bude pokračovať. Účinnosť navrhli od 15. júla 2021.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *