Pellegriniho poslanec za HLAS-SD a primátor Kežmarku J. Ferenčák má obrovské množstvo funkcií a nehnuteľného majetku

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 4. apríla (TASR) – Majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2019 už zverejnili na webe Národnej rady (NR) SR. Zverejnili ich neskoršie ako zvyčajne. Šéf parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko (Smer-SD) ozrejmil, že preverenie priznaní trvalo dlhšie, keďže došlo k enormnému nárastu počtu verejných funkcionárov. Situáciu komplikovala aj pandémia nového koronavírusu. Termín na odovzdanie priznaní bol do konca apríla 2020. Preverovanie a následné zverejnenie tak trvalo takmer rok.

Po nahliadnutí do majetkových priznaní verejných funkcionárov za rok 2019, výrazne vyčnieva počtom funkcií primátor Kežmarku a v súčasnosti už aj poslanec NR SR Ján Ferenčák (HLAS-SD). Otázkou ostáva ako to všetko dokáže plnohodnotne zvládať. Keďže v roku 2020 sa dostal do parlamentu pribudli mu ďalšie funkcie. Zaujímavý je pohľad aj na jeho vlastníctvo v položke „nehnuteľné veci“.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=J%C3%A1n.Feren%C4%8D%C3%A1k

Oznámenie verejného funkcionára

titul, meno, priezvisko: 
PhDr. Mgr. JÁN FERENČÁK, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republikyprimátor mestaposlanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
príjmy za rok 2019: 
55930 € (z výkonu verejnej funkcie), 7760 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC ZASTUPITEĽSTVA
(PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA POSLANCA
ČLEN
(VÝBOR REGIÓNOV)
požitky: NEMÁM
ČLEN DOZORNEJ RADY
(PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A. S.)
požitky: NEMÁM
ČLEN VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(TATRANSKÁ ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ S.R.O.)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(LESY MESTA KEŽMAROK S.R.O.)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(SPRAVBYTHERM S.R.O.)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(TECHNICKÉ SLUŽBY, S.R.O.)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(KEŽMAROK INVEST, S.R.O.)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA RADY
(ZDRUŽENIE EUROREGIÓN TATRY)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU TSP)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(CENTRUM PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA OKRESU KEŽMAROK)
požitky: NEMÁM
VICEPREZIDENT
(ÚNIA MIEST SLOVENSKA)
požitky: NEMÁM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie KEŽMAROK; číslo LV: 1258; podiel: 7/8
POZEMOK; kat. územie KEŽMAROK; číslo LV: 3056; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 162; podiel: 3/44100; 57/52920
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 276; podiel: 3/44100; 57/52920
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 68; podiel: 1/30
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 67; podiel: 1/400
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 65; podiel: 1/400
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 43; podiel: 73/1152
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 64; podiel: 228/5760
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 27; podiel: 1/200
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 317; podiel: 1/400
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 278; podiel: 3/44100; 57/52920
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 279; podiel: 3/44100; 57/52920
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 277; podiel: 3/44100; 57/52920
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 276; podiel: 3/44100; 57/52920
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 567; podiel: 1113/22265
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 568; podiel: 403/8075
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 569; podiel: 467/9335
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 570; podiel: 211/4219
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 743; podiel: 553/7549
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 744; podiel: 787/10735
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 745; podiel: 838/11440
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 746; podiel: 162/2215
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 747; podiel: 482/6578
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 748; podiel: 162/2212
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 545; podiel: 141/2805
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 749; podiel: 512/6988
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 750; podiel: 1476/20140
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 751; podiel: 62/845
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 752; podiel: 63/860
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 753; podiel: 33/450
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 754; podiel: 2188/29850
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 755; podiel: 137/1870
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 756; podiel: 1007/13740
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 757; podiel: 161/2197
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 758; podiel: 187/2555
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 759; podiel: 361/4925
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 760; podiel: 2327/31760
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 761; podiel: 3608/49240
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 762; podiel: 366/4996
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 763; podiel: 1247/17015
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 562; podiel: 67/1342
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 555; podiel: 48/1921
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 554; podiel: 1222/48860
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 553; podiel: 291/5805
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 764; podiel: 5074/69270
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 551; podiel: 181/3615
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 550; podiel: 269/5375
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 549; podiel: 219/4381
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 546; podiel: 761/15230
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 544; podiel: 753/30125
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 543; podiel: 18/720
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 542; podiel: 143/5722
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 541; podiel: 10/565
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 527; podiel: 1002/20035
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 520; podiel: 526/21020
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 519; podiel: 143/5770
POZEMOK; kat. územie JURSKÉ; číslo LV: 552; podiel: 312/6240
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLADY V BANKE, podiel: BSMOBCHODNY PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 100%OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 100%OBCHODNÝ PODIEL V SPOLOČNOSTI, podiel: 16,66%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 14. 07. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Zdroj: NR SR, TASR

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
3 thoughts on “Pellegriniho poslanec za HLAS-SD a primátor Kežmarku J. Ferenčák má obrovské množstvo funkcií a nehnuteľného majetku

 • 4. apríla 2021 at 17:48
  Permalink

  Toto je názorný príklad prečo ľavicové strany stratili vplyv . Nie je možné a nedá sa veriť niekomu kto hovorí o sociálnom štáte a pritom sám svojimi majetkovými pomermi je za vodou . Samozrejme socdem. politici nemusia trieť biedu , ale toto je aj dnes neprijateľné .

  Reply
 • 5. apríla 2021 at 10:54
  Permalink

  To „množstvo“ nehnuteľného majetku by som nepreceňoval. Sú to hlavne pozemky. Všimnite si tie podiely. Okrem pozemku pod rodinným domom sú to úplne zanedbateľné zlomky a vzniklo to zrejme dedením od mnohých príbuzných za x generácií. Na tých pozemkoch je teda aj veľa spoluvlastníkov. Koľko z toho sú lesy a lúky, kde sa ten presný podiel ani nedá určiť fyzicky.
  Funkcie sú druhá vec. Koľko sa ich dá reálne zvládnuť vykonávať?

  Reply
 • 5. apríla 2021 at 18:29
  Permalink

  To je tupé posudzovať ľavicu podľa osobného majetku ľavicových politikov. To isté tupé je posudzovanie pravice podľa osobného majetku politikov.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *