Politická kinematografia. Davisti vo filme

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Novomeský, Clementis, Husák boli niekoľkokrát stvárnení aj vo filmovom umení. Aj keď na sfilmovanie príbehu medzivojnového DAVu stále čakáme – a možno sa nikdy nedočkáme – vzniklo niekoľko filmov, ktoré mapujú osudy autorov, ktorí prispievali do periodika DAV v období SNP či v období po roku 1945. Nechajte sa inšpirovať zaujímavými filmovými dielami.

CLEMENTIS V TELEVÍZNOM FILME

Azda jedinou výnimkou, kde môžeme vidieť čiastočne pôsobenie davistov v medzivojnovom období je televízny film Smrť ministra, ktorý pojednáva o živote a smrti Vladimíra Clementis. Clementisa tu vidíme ako horlivého bojovníka za práva chudoby. Vladimír Clementis sa v cele tesne pred popravou ohliada do minulosti a zhovára sa so svojím advokátom o rozhodujúcich chvíľach svojho politického i osobného života.

Dokumentov o samotnom Clementisovi ale vzniklo viac. Napríklad krátky dokument z roku 1968 alebo Historickej panoráme.

Clementisa si v ponovembrovom filme zahral J. Króner

NOVOMESKÝ AKO LEOPOLD HAVERL

Novomeského z obdobia tesne po zániku DAVu a pred vznikom SNP, môžeme čiastočne vidieť v diele Poéma o svedomí (1978). V sérii veľkofilmov, ktoré približovali triumfálne ťaženie komunistov k moci (Dvadsiaty deviaty, Dni zrady, Osvobození Prahy, Víťazný ľud) uvidíme ďalšiu monumentálne položku a síce obraz Slovenského národného povstania i udalostí, ktoré mu predchádzali. V zomknutí všetkých protifašistických síl pod komunistickým vedením Gustáv Husák zaujímal ústrednú úlohu – podobne ako v Čechách bolo obdobné postavenie prisúdené Klementovi Gottwaldovi. Film taktiež mapuje pôsobenie davistov spolu s E. Benešom v exilovej vláde. Pre zaujímavosť, sám režisér Zoro Záhon tento nedokončený film prezentoval na konferencii DAV DVA.

POVSTALECKÁ HISTÓRIA A OSLOBODENIE

Slovenské národné povstanie sa jednotlivými epizódami stalo námetom nespočetných literárnych, filmových a dramatických hier. Ani jedno z nich však nedávalo komplexný pohľad na prípravu a priebeh povstania a na atmosféru týchto dní ako seriál Povstalecká história (1984), ktorý vznikol na námet autorov Jozef Bob a Viliam Plevza. Davisti sa priamo zapojili do SNP, ktoré sa stalo obľúbenou tematikou pre filmových tvorcov. Môžeme tu vidieť tak Husáka, ako i Novomeského. Davisti sa fragemntálne objavili aj vo veľkofilme Oslobodenia (1969) od J. Ozerova.

Novomeského a Husáka môžeme vidiet napr. v časti 1:06
V legendárom veľkofilme Oslobodenie/Vojaci slobody si Husáka zahral Ivan Mistrík

ROKY PRELOMU

Raritný filmový seriál Roky prelomu (1989) vznikol až príliš neskoro, aby sa dostal k divákom. Nadväzuje na Povstaleckú históriu a mapuje politickú situáciu po oslobodení. Novomeský, Husák a Clementis sa vyskytli niekoľko krát. Husáka hrá Dočolomanský a Novomeského opätovne Haverl. Seriál zachytáva jednak vznik Košického vládneho programu, ako aj voľby v roku 1946 a napokon samotný tzv. Víťazný február. Československá televízia začala tento päťdielny seriál vysielať od októbra 1989. Dielo spája – podobne ako Povstalecká história – osudy prostých ľudí s dianím v politike, kde sa sústreďuje predovšetkým na dva …

Víťazný február zachytáva aj film Vítezný lid, kde si Husáka opätovne zahral Dočolomanský.

Tematika DAVu a davistov sa teda ocitla aj vo filmovom umení a našich velikánov si zahrali skutočne veľké osobnosti filmového plátna. Na záver, ešte jedno video so samotným Lacom Novomeským.

Pripravil LP

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *