Prof. Jaroslav Husár: Nový a slávny vek Slovenska

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Čitateľ sa môže opýtať, prečo som si zvolil tento nadpis. Odpoveď je jednoduchá. Podnietili ma k tomu vyhlásenia nového predsedu vlády a politikov koalície, ktorá sa črtá po nedávnych voľbách. Už viem, čo chce budúca vláda: Vytvoriť štátom financovaný fond pre investigatívnych novinárov.

Pre mňa ako občana je už pojem investigatívny novinár priam neprijateľný. Ak štát funguje, ak ekonomika funguje podľa pravidiel, ktoré ponúka ekonomická veda, investigatívny novinár tu nemá miesto.

Skúmanie podstaty bohatstva…

Podopriem to nadpisom diela otca ekonómie A. Smitha. Jeho dielo sa volá Inquiry into the Nature of the Wealth of Nations (1776), teda  Skúmanie podstaty bohatstva národov. Malo viac ako 1000 strán a bolo prvým úplným traktátom o ekonómii, pokrývajúc teóriu výroby a rozdelenia, a to vo svetle jej princípov a končiac jej aplikáciou v hospodárskej politike. Tieto myšlienky dnes ani vláda ani parlament neaplikujú do praxe.

 Pomôžem si aj výrokom velikána:

Praktický úspech nejakej myšlienky, bez ohľadu na jej vlastnú hodnotu, závisí od postoja súčasníkov. Ak prichádza vo vhodnom čase, príjmu ju; ak nie, môže dopadnúť podobne ako výhonky, ktoré vyláka zo zeme teplé slnko, len aby ich poškodil a spomalil ich rast nasledujúci mráz.

Nikola Tesla

…zhrozený nad našimi vlastnými pomermi…

Návrh budúceho predsedu vlády vlastne vyjadril, že sa musíme zhroziť nad našimi vlastnými pomermi po 30 rokoch. Riešenie predovšetkým ekonomických problémov sa malo začať oveľa skôr. Keby naše vlády a naše parlamenty boli ustanovovali komisie na vyšetrenie hospodárskych pomerov a keby tieto komisie boli vybavené takou istou plnou mocou na vyšetrenie pravdy ako ústavný súd, a keby sa podarilo nájsť pre tento cieľ takých povolaných, nezaujatých a nekompromisných ľudí ako morálka očakáva, investigatívnych novinárov by sme nepotrebovali.

Komisiu nemáme a tak sa musíme uspokojovať s tým, že sú tu javy a faktory, ktoré hamujú náš ekonomický rozvoj. Hádam vo všetkých oblastiach nás trápi – rovnako ako celú EÚ  (pozri eurofondy)– nielen rozvoj kapitalistickej výroby, ale aj nedostatok jej rozvoja. Popri moderných pliagach (korupcia, rozkrádanie,…) gniavia nás mnohé zdedené pliagy, vyplývajúce z toho, že u nás ešte živoria starodávne, prežité výrobné spôsoby, výrobné vzťahy s celým  svojim sprievodom zastaraných spoločenských a politických pomerov (nestačí voliť internetom). Čiže dnešná spoločnosť, dnešná civilizácia, musí odhaliť ekonomický zákon pohybu modernej spoločnosti. Ten sa nedá schváliť v parlamente, ten čaká na ekonómov. Začalo to ničením našich podnikov, ktorých zoznam mohol čitateľ dostať internetom, a ktorý začínal TATRASKLO – Trust sklárskych podnikov v Trnave, napr. Spojené sklárne v Lednických Rovniach a končil Trustom podnikov Spojené strojárne a smaltovne  CALEX Zlaté Moravce, a konkrétne ich strediskom  obchodno-technických služieb v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi. Pracoval som v ZSMK Tlmače, ktoré mali v čase najväčšieho rozkvetu až 8 000 pracovníkov, veľkú časť produkcie vyvážali. Dnes nemajú ani 1700.

Poznali sme otrokárske vlastníctvo, feudálne vlastníctvo a teraz máme kapitalistické vlastníctvo. Civilizácia nemôže zostať na tomto stupni rozvoja. Pokrok sa nedá zastaviť. Vzťahy vo výrobe čakajú zmeny.

Čaká nás slávny vek novej civilizácie. Teraz prežívame pôrodné bolesti. Čaká nás odhaliť zákon tých ekonomických javov. Ľudský duch ich musí načrtnúť a preskúmať. Vedecká cena takéhoto bádania tkvie v osvetlení, odhalení  osobitných zákonov, ktoré riadia vznik a existenciu budúceho ekonomicko-sociálneho organizmu. Návrh na fond (položka vo výdavkoch vlády) pre investigatívnych novinárov môže zvýšiť korupciu tých, čo dostanú plat z fondu, budú tvorcami „skutočna“.

Potrebujeme však predovšetkým riešenia dôležitých ekonomických otázok – deficit rozpočtu vlády, deficit zahraničného obchodu, či meranie stupňa ekonomického rozvoja. A všetko to žiada prehĺbenie ekonomických znalostí poslancov parlamentu a členov vlády. Riešenia nie sú vopred hotové. Iba ten čo vníma, môže dať súhlas na potrebnú tvorbu hospodárskej politiky či fungovanie finančného systému ekonomiky. Vláda dnes už nemá v rukách kolobeh peňazí v ekonomike, určuje ho Európska centrálna banka. Práve o tom som od politikov nič nepočul.

Ekonómia musí byť chápaná, aby sa mohla aplikovať a musí byť aplikovaná, aby sa dali pochopiť jej dôsledky.

Musí skúmať podstatu bohatstva ekonomiky SR, a ako ho zabezpečiť. To žiada nový vek slovenskej ekonomiky. To potrebujú občania, ktorí nepotrebujú investigatívnych novinárov. Ich štátne financovanie iba skomplikuje a nie optimalizuje finančné toky, ba situáciu v SR. Oprime sa o hlbokú znalosť vecí.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
6 thoughts on “Prof. Jaroslav Husár: Nový a slávny vek Slovenska

 • 7. marca 2020 at 13:58
  Permalink

  „Tieto myšlienky dnes ani vláda ani parlament neaplikujú do praxe.“ – o diele Adama Smitha. Pán profesor, je to ešte horšie. Nikto z nich dielo Adama Smitha nečítal. Dokonca ani nádejný minister financií Sulík. Nepoznajú ho a hovoria o ňom len to, čo sa dočítali z liberalistických učebníc. Všetko sú to skreslené a deformované názory, ktoré s pôvodnými Smithovými majú málo spoločného.
  Podrobne som to uviedol tu:
  https://davdva.sk/liberali-siria-bludy-usvedcuje-ich-sam-adam-smith/

  Reply
 • 7. marca 2020 at 19:59
  Permalink

  Citujem: “ Čaká nás odhaliť zákon tých ekonomických javov. Ľudský duch ich musí načrtnúť a preskúmať. Vedecká cena takéhoto bádania tkvie v osvetlení, odhalení osobitných zákonov, ktoré riadia vznik a existenciu budúceho ekonomicko-sociálneho organizmu.“

  „Táto jedinečná kapitalistická spoločnosť ostáva riadená Zákonom hodnoty, teda zákonom svetového trhu, majúc svoj pôvod v technologických revolúciách bez ohľadu na to, odkiaľ vzišli.“
  (Raya Dunayevskaya, marxistka USA,1947).

  Pozri sa napr. do Kapitálu, na zväzok prvý, vydané 1955, Bratislava, Marxov Zákon hodnoty str.61 a Zákon nadhodnoty, str.550 a 551.
  Zákon hodnoty: Veľkosť hodnoty tovaru sa mení priamoúmerne s množstvom práce a nepriamoúmerne k produktivite práce, stelesnenej v tovare. [t=A/P]

  Reply
 • 7. marca 2020 at 20:35
  Permalink

  Citujem:
  „Ekonómia musí byť chápaná, aby sa mohla aplikovať a musí byť aplikovaná, aby sa dali pochopiť jej dôsledky.
  Musí skúmať podstatu bohatstva ekonomiky SR, a ako ho zabezpečiť. To žiada nový vek slovenskej ekonomiky. “
  *
  Rast produktivity je dlhodobo jediným zdrojom celospoločenského bohatnutia.
  Je to produktivita, ktorá figuruje ako kľúč v dvoch Marxových ekonomických zákonoch,
  v 1.Zákone hodnoty a
  v 2. Zákone nadhodnoty.

  Reply
 • 7. marca 2020 at 22:54
  Permalink

  PRODUKTIVITA – PREDPOVEDE NA R.2019 (TREBA PODOTKNÚŤ, že NENAPLNENÉ)

  MMF a Svetová banka zastaví meranie HDP a budú hodnotiť podľa produktivity
  Na jarnom stretnutí MMF a Svetovej banky dôjde k prekvapivému rozhodnutiu.
  Hlavné ekonómky Pinelopi Goldberg a Gita Gopinath oznámia svoj zámer zastaviť meranie HDP krajín. Úroveň HDP podľa nich nedostatočne odráža skutočný vplyv nízkonákladových služieb založených na technológiách a tento ukazovateľ nezohľadňuje environmentálne otázky, čo dokazujú hrozivé dôsledky znečistenia na ľudské zdravie a zhoršenie životného prostredia v Indii a po celom svete.
  Produktivita je bez pochýb jedným z najpopulárnejších, ale najmenej chápaných výrazov v ekonómii. Jednoducho povedané, definuje ju výkon za odpracovanú hodinu (je to nezmysel, správne je to jednotka vynaloženej práce za časový interval). V skutočnom svete je však produktivita oveľa zložitejším pojmom a dá sa považovať za najväčší determinant životnej úrovne v čase. Ak sa krajina snaží zlepšiť šťastie a zdravie ľudí, musia produkovať na pracovníka väčší výkon ako v minulosti. Toto bezprecedentné rozhodnutie MMF a Svetovej banky tiež symbolizuje prechod od éry centrálnych bánk, ktoré sa stali v časoch po globálnej finančnej kríze synonymom kolapsu globálnej produktivity.

  Reply
 • 7. marca 2020 at 23:11
  Permalink

  Inak ten nadpis je myslený ironicky, to azda pochopíme… Páči sa mi, ako „Wannabeee“ nickname „opravuje“ profesora ekonómie. Produktivita je dnes tiež bôžikom, na oltár ktorého vás kľudne majiteľ obetuje, aby si zachoval zisky kúpou automatizovanej linky. Čaká to hlavne banky, predajné siete, výrobu. Ak by sa skutočne meradlom hospodárstva SR stala dnes produktivita zamestnancov, no, museli by mzdy zamestnancom poskočiť na 1.200 až 1.500 Eur v minimálnej mzde, tak preto produktivita NIE…
  Myslím, že prvotným profesorovým rozhorčením bolo to vyhlásenie o „štátnom fonde pre investigatívnych novinárov“, čomu v pôvodnom linku k článku http://narodohospodari.sk/novy-a-slavny-vek-slovenska/ zodpovedala na konci článku i ilustrovaná fotografia budúceho „slovenského investigatívneho novinára“ doktora Yankee Doodle zo seriálu MASH skvele zahranom hercom Alanom Aldom.

  Reply
 • 9. marca 2020 at 8:05
  Permalink

  gen. Mgr. Milan Lučanský je slovenský policajný generál, od júna 2018 prezident Policajného zboru.
  Ten povedal, že Ján Kuciak pochybil v tom, že veril, že Slovensko je právny štát a jeho orgány sa postavia k trestnému oznámeniu ktoré podal adekvátne.

  Od vraždy Jána Kuciaka prešli vac ako dva roky.
  Zatiaľ som NIKDE nenašiel jediný článok, príspevok, diskusiu v KTOREJ by KTOKOĽVEK vyvrátil fakty ktoré Ján Kuciak ako novinár ZVEREJNIL vo svojich článkoch!

  Komu na Slovensku ide o princípy?
  Kto chce poznať pravdu a realitu?

  Priveľa ľudí chce čo najviac a zadarmo a výhody pre seba !
  SOLIDARITA je pojem neznámy. Len ja = mne a našim… Aj na úkor iných !

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *