Šíria sa dva manifesty Žltých viest! Nárast minimálnej mzdy, nájomné bývanie, koniec bezdomovectva a progresívne zdanenie pre korporácie

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Prinášame vám preklad dvoch verzií Manifestu žltých viest (preklad, sott, opendemocracy, masovo šírené na sociálnych sieťach), 25 návrhov ako vyjsť z krízy. Uvádzame v českom preklade (preložila Kateřina Amiourová pre Parlamentné listy). Článok budeme aktualizovať.

Zpráva pro Francii, informujeme vás o požadavcích lidu které byste měli zavést do práva, a vykonat:

 • Konec bezdomovectví: Urgentní!
 • Daň z příjmu více progresivní (více stupňů)
 • Nárůst minimální mzdy (a zaručených mezd) na 1300 euro celoplošně.
 • Podpora malopodnikání, rozvoj venkova a městských center (Zastavte množení velkých komerčních zón kolem velkoměst které zabíjejí malé domácí firmy a udělejte parkování v centrech dostupné zdarma).
 • Velký zabezpečovací plán bydlení (tvořící ekologické a úsporné podmínky našich domácností).
 • Velcí mají platit víc (Google, Amazon,…), malí mají platit méně (mikropodniky, osvč, svobodní umělci, řemeslníci, střední podniky…).
 • Stejný systém sociální podpory pro každého (a to včetně řemeslníků, a osvč). Konec politiky RSI (sociální režim samo-zaměstnávání).
 • Penzijní systém musí zůstat solidární a být socializován. (Ne „důchodům pro zámožné“).
 • S penzí pod 1200 euro na nás nechoďte!
 •  Zastavte zvyšování daně z paliv.
  (pozn. neovlivní jen paliva, ale i ceny dovážených zboží jako je ovoce, či maso).
 • Každý zvolený zástupce bude mít nárok na medián platu. Jeho náklady na dopravu budou sledovány a proplaceny, pokud budou oprávněné. Právo na stravenky a řádnou dovolenou, nic víc.
 • Mzdy všech francouzských lidí, jakož i důchody a příspěvky musí být vázány na inflaci.
 • Chraňte francouzský průmysl: omezte přemístění. Ochrana našeho průmyslu chrání naše know-how a naše pracovní místa.
 • Konec odloučené práce (vyslaní pracovníci jsou vysláni zaměstnavatelem k dočasné službě v jiné evropské zemi). Je nepřípustné, že osoba, která pracuje na francouzském území, nemá nárok na náš plat a stejná práva.
 • Každý, kdo je oprávněn pracovat na francouzském území, musí být stejně měřen jako francouzský občan a jeho zaměstnavatel musí přispívat ve stejné výši jako francouzský zaměstnavatel.
 • Pro zajištění bezpečnosti práce: omezit počet smluv na dobu určitou pro velké společnosti. Chceme více CDI (standardní smlouvu na dobu neurčitou nebo trvalou práci ve Francii).
 • Konec CICE (daňové kredity, které mohou korporace nárokovat za všechny platy 2,5 nižší než francouzská minimální mzda). Použitím těchto peněz na zahájení francouzského automobilového průmyslu, který má vodík (což je na rozdíl od elektrického vozu skutečně ekologické).
 • Konec úsporné politiky. Zastavíme splácení dluhů s nehoráznými (pozn. lichvářskými) mírami úroků, které jsou tímto prohlášeny za nelegitimní, a začneme splácet dluh, aniž bychom drali peníze od chudých a nejchudších, ale tím, že budeme šetřit a vymáhat daňové úniky ve výši 80 miliard dolarů.
 • Musí být řešeny případy nucené migrace (přerozdělovací smlouvy, mezinárodní výměny etc.).
 • Požadovatelé azylu u nás mají dostat dobré zajištění. Poskytujme jim bydlení, zabezpečení, stravu a vzdělání pro minority (v jejich jazyce atp.). Pracujme s OSN na tom, aby v jejím rámci taková péče byla poskytnuta i v jiných zemích světa, zatímco se vyřizují azylová řízení.
 • Neúspěšní a nebezpeční žadatelé musí být navráceni do země jejich původu.
 • Opravdová integrační politika musí být zavedena. Žít ve Francii znamená stát se Francouzem (Mluvit Francouzsky, znát naši historii, mít naše vzdělání a nakonec i naši práci).
 • Maximální mzda by neměla přesáhnout 15 000 euro
  (pozn. 360 000 kč cca.).
 • Musíme vytvořit práci pro nezaměstnané.
 • Zvyště podporu nemohoucích.
 •  Regulované nájemné + Levné Nájemné Bydlení (obzvláště pro studenty a čerstvě pracující).
 • Zákaz rozprodávání majetku Francie (Letiště, přehrady,…).
 • Podstatné prostředky musí být poskytnuté spravedlnosti, policii, četnictvu a armádě. Přesčasy, i ve vymáhání práva je třeba vyplatit nebo nahradit volnem.
 • Všechny peníze získané dálničními poplatky budou použity na údržbu dálnic a silnic ve Francii a bezpečnosti silničního provozu.
 • Vzhledem k tomu, že od privatizace výrazně vzrostla cena plynu a elektřiny, chceme, aby se znovu staly energetické podniky vlastněnými veřejností a ceny výrazně klesly.
 • Okamžité uzavření výrazně prodělečných malých drah, pošt, škol a školek.
 • Přinesme blahobyt našim starším lidem. Zákaz vydělávání peněz na starších. Ěra Šedého zlata je u konce. Nechť začne doba šedé pohody.
 • Maximálně 25 studentů na třídu, od mateřské školy do posledního roku vyššího vzdělání.
 • Podstatné zdroje přivedené do psychiatrie.
 • Lidové referendum musí vstoupit v platnost a být zapsáno do ústavy. Vytvoření přehledného a efektivního místa, pod dohledem nezávislého kontrolního orgánu, kde mohou navrhovatelé vytvořit právní návrh. Pokud tento návrh obdrží 700 000 podpisů, tak bude tento návrh zákona projednán, doplněn a pozměněn Národním shromážděním, které bude povinno (v termínu až jeden rok a den po získání 700 000 podpisů) předložit hlasování všem Francouzům.
 • Návrat k 7 letému volebnímu období pro prezidenta republiky (Volba poslanců dva roky po volbě prezidenta republiky umožnila poslat pozitivní nebo negativní signál prezidentovi republiky o jeho politice, a tak pomohl slyšet hlas lidu).
 • Odchod do důchodu ve věku 60 let. A pro všechny, kteří pracovali manuálně (např. stavitel nebo řezník), právo na odchod do důchodu ve věku 55 let.
 • Děti staré 6 let se nemohou přeci ještě sami starat o sebe, pokračování systému pomoci PAJEMPLOI (Rodičovská), do 10 let.
 • Podpora většímu transportu zboží pomocí železnic.
  (pozn. uvolnění silniční nákladní dopravy)
 • Stop hromadění u zdroje!
  (pozn. Kumulace bohatství a korupce)
 • Konec ex-prezidentských výplat do konce života.
 • Stop zpoplatňování prodejců za užití kreditní karty zákazníkem.
 •  Daň z lodních paliv a petroleje.
 • Tento seznam není konečný, ale poté co bude vůle lidí vyslyšena a uplatňována prostřednictvím vytvoření populárního systému referenda (který bude muset být rychle nastaven), Poslanci Parlamentu konečně vyslyší náš hlas ve shromáždění lidu.Berte na vědomí vůli lidu. Aplikujte naše rady…
  Žluté Vesty


Šíri sa taktiež druhá verzia manifestu, ktorá sa šíri na sociálnych sieťach:

 • Ústavní strop pro daně – 25%
 • Zvýšení o 40% v základním důchodu a sociální péči
 • Zvýšit nábor ve veřejném sektoru s cílem obnovit veřejné služby
 • Projekty masivní výstavby pro 5 milionů bezdomovců a přísné tresty pro starosty / prefektury, které zanechávají lidi na ulicích
 • Rozdělit banky typu „příliš velké banky“, znovu oddělit pravidelné bankovnictví od investičního bankovnictví
 • Zrušit dluhy nahromaděné zbytečnými úrokovými sazbami

 

 • Ústavní pozměňovací návrhy na ochranu zájmů občanů, včetně závazných referend
 • Blokování lobbistických skupin a zájmů z politického rozhodování
 • Frexit: Nechte EU znovu získat naši ekonomickou, měnovou a politickou svrchovanost (Jinými slovy, respektujte výsledek referenda v roce 2005, kdy Francie hlasovala proti Smlouvě o Ústavě EU, která byla poté přejmenována na Lisabonskou smlouvu a francouzští lidé ignorovali)
 • Snižování daňových úniků ultra-bohatými
 • Okamžité ukončení privatizace a renacionalizace veřejných statků, jako jsou dálnice, letiště, železnice atd
 • Odstraňte veškerou ideologii z ministerstva školství a ukončete všechny destruktivní vzdělávací techniky
 • Čtyřnásobný rozpočet pro zákon a pořádek a časové limity pro soudní řízení. Zajistěte přístup k soudnímu systému všem
 • Rozdělit mediální monopoly a ukončit jejich zasahování do politiky. Zpřístupněte média občanům a zaručte pluralitu názorů. Ukončete manipulativní propagandu
 • Zajistit občanskou svobodu tím, že do ústavy začlení úplný zákaz státního zásahu do svých rozhodnutí týkajících se vzdělání, zdraví a rodinných záležitostí

 

 • Už žádná „plánovaná zastaralost“ – záruka ze strany výrobců, že jejich výrobky budou trvat 10 let a že během tohoto období budou k dispozici náhradní díly
 • Zákaz plastových lahví a jiných znečišťujících obalů
 • Oslabení vlivu velké farmaceutiky na zdraví obecně a zejména na nemocnice
 • Zákaz geneticky modifikovaných plodin, karcinogenních pesticidů, endokrinních disruptorů a monokultur
 • Reindustrializovat Francii (čímž se sníží dovoz a znečišťování jím)

 

 • Ukončení účasti Francie v zahraničních válech agrese a vystoupení z NATO
 • Zastavte drancování a zasahování – politicky a vojensky – do „Francafrique“, který udržuje Afriku chudou. Okamžitě repatriovat všechny francouzské vojáky. Vytvořit vztahy s africkými státy na rovnocenném základě
 • Zabraňte migračním tokům, které nelze přijmout nebo integrovat vzhledem k hluboké civilizační krizi, kterou prožíváme
 • Důsledně dodržujte mezinárodní právo a smlouvy, které jsme podepsali

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


18 thoughts on “Šíria sa dva manifesty Žltých viest! Nárast minimálnej mzdy, nájomné bývanie, koniec bezdomovectva a progresívne zdanenie pre korporácie

 • 9. decembra 2018 at 20:05
  Permalink

  Niečo strašné a stupídne.
  Kriminálnici, väčšinou členovia krajnej pravice (stúpenci Le Penovej a fašisticko extrémistických síl) si kladú nesplniteľné požiadavky. Nevyhrali voľby, tak to skúšajú násilím, ničením majetku a ohrozovaním života nevinných občanov.
  Nie, týmto ľuďom sa nikdy nechcelo pracovať a pracovali málo.
  Lebo ten, kto pracuje nebude ničiť majetok svojho suseda, či nepodpáli auto neznámeho, možno sociálne odkázaného občana, ktorý sa musí každý deň prepravovať do nemocnice. Ten kto pracuje, vie aké ťažké to je a váži si práce aj tých druhých.
  Ale podpaľovať policajné autá sa smie, tie sú štátne.. teda nikoho. Ale ako vysvetliť „sociálne slabším vagabundom“ že sú zaplatené z daní pracujúcich?
  .
  DAV DVA podporuje krajnú pravicu?
  Takže o ľavicu nejde, čo je jasné. Nezaznievajú tu ľavicové myšlienky, ale pravicový oportunizmus.
  Ale agentúra Sputnik s Hlavnými správami to tu naozaj dobre zariadili.
  Nechutné…

  Reply
 • 9. decembra 2018 at 20:55
  Permalink

  Dnes už aj naše média „pripustili“ aj iné príčiny demonštrácií…
  Ale konečne aj to, že sa pridávajú ľudia aj v Belgicku a Holandsku a nezabudli aj zdôrazniť, ako demokraticky a slobodne sa ku nim zachovala polícia…
  Už možno aj tam konečne pochopia, že silové zložky sú najmä na ochranu mocných…

  Reply
  • 9. decembra 2018 at 21:14
   Permalink

   Súdružka Devana.
   Vy tu máte nový článok, tento však: https://davdva.sk/pani-tvorstva/
   No a tam akosi apelujete na to aby sme neničili prírodu.
   Ale pri tomto v diskusii článku podporujete demonštrantov ktorí začali svoju revoltu vtedy, keď Macron oznámil zvýšenie spotrebnej dane na PHM a to z ekologických dôvodov.
   Jeho zámerom bola snaha obmedziť vozenie sa autom aj vtedy keď to nie je nutné.
   Ale Vy ste proti.
   Nuž tu si treba rozmyslieť čo je pre Vás väčšia hodnota. Podpora lenivých kriminálnikov čo ničia v snahe dosiahnuť svoj cieľ majetok tých druhých aj chudobných, alebo podpora tých čo bojujú za zachovanie našej prírody.
   No ak to druhé tak podporujete opozíciu a ak to prvé národného socialistu a pravičiara Blahu.
   Nechutné pokrytectvo súdružka Devana.

   Reply
  • 9. decembra 2018 at 21:27
   Permalink

   Áno, Devana, veľmi nežná polícia!
   Text piesne vo videu vystihuje podstatu:
   …keby ľudia jedli s mierou, ušlo by sa všetkým do tanierov…
   …no pre tých, čo naložia si viac než vládzu zjesť, iní musia od hladu len tuhšie zaťať päsť …
   …keby ľudia vedeli mať dosť, dosť doosť, spájal by ich všetkých pevný most…“
   …keby ľudia vedeli mať dosť, dosť, doosť, mohli by mať krajšiu budúcnosť…pekné, veľmi pekné!

   Reply
 • 9. decembra 2018 at 20:57
  Permalink

  BOHATÝ
  Z nešťastia iných svoje šťastie skladá,
  darmo ho potom okolo hľadá.

  SOCIALIZMUS=HARMÓNIA , KAPITALIZMUS=DISHARMÓNIA

  Reply
 • 9. decembra 2018 at 21:55
  Permalink

  „Pán“ Jankech, treba sa dovzdelať, vidím, že neviete rozlíšiť riekanku od epigramu.
  KAPITALIZMUS–SLOBODA?! No vidíme vo Francúzsku, Belgicku…

  Reply
 • 9. decembra 2018 at 22:47
  Permalink

  Súhrn požiadaviek hnutia žltých viest je pekným zrkadlom trápení ľudí žijúcich z vlastnej práce v podmienkach „slobodného“ kapitalizmu nie len vo Francúzsku. Našich 670 tisíc občanov žijúcich na hranici biedy, by daný zoznam mohli ešte rozšíriť (https://www.aktuality.sk/clanok/466783/670-000-slovakov-ohrozuje-chudoba/). A napriek tomu, že sa zoznam požiadaviek javí značne heterogénny, neusporiadaný, väčšina požiadaviek je prejavom prevládajúceho princípu solidarity so slabšími, čo je dôležitým znakom sociálneho hnutia, ktoré sa šíri nie na základe platnosti nejakých princípov, ale na základe neznesiteľných životných podmienok. Zvýšenie DPH na palivá, toto Macronove „ekologické“ rozhodnutie, ako uvádza jeden diskutér bolo asi poslednou kvapkou, ktorá vyvolala široký občiansky odpor. Uvedené Macronove rozhodnutie je zjavne príkladom takej „ekologickej politiky“, ktorú by museli zaplatiť široké masy pracujúcich a kapitalistov, ktorí na ničení prírody najviac zbohatli, by sa dané opatrenie nijako nedotklo. Ak si pán diskutér D. Jankech, „ľavičiar“ obhajujúci kapitalizmus myslí, že Macronove opatrenie bolo zamerané k tomu, aby sa ľudia zbytočne autami neprevážali, tak by musel najprv uvážiť, aká časť pracujúcich musí denno denne používať auto k svoje práci, do práce a z práce, že uvedené opatrenie zvýši ceny temer všetkých tovarov, lebo aj tie je nutné prevážať, zvýši ceny lístkov vo verejnej doprave, atď. ergo, toto opatrenie nebolo zamerané proti tým, ktorý sa zbytočne vyvážajú autami, pretože toto rozhodnutie nijako nediferencuje ľudí pri pumpách, či sa vozia len tak alebo idú za prácou, ale uvedené opatrenie zasahuje predovšetkým široké vrstvy pracujúceho ľudu. Tieto by museli zo svojich biednych rozpočtov zaplatiť Macronovu „ekologickú“ politiku. Hnutie žltých viest dalo jasne najavo, že tadiaľto cesta nevedie.

  Reply
  • 9. decembra 2018 at 23:44
   Permalink

   Pán Manda.

   Máme dve možnosti.
   Devastovať a drancovať prírodu a snažiť sa vyrobiť čo najviac výrobkov za najnižšiu cenu, ale sa môžeme uskromniť a prírodu zachovať.
   Tento druhý variant je nepopulárny a preto bude ničenie prírody pokračovať.
   Ten široký „občiansky“ odbor (teror, podpaľovanie áut, rabovanie obchodov, zakladanie ohňov z pneumatík) organizuje predovšetkým Le Penovej pravica a fašistickí extrémisti.
   .
   Možno ak by Vám takíto ľudia podpálili dom alebo auto, tak možno by ste pochopili o čom píšem.

   Reply
  • 10. decembra 2018 at 8:41
   Permalink

   Súhlasím pán Manda…
   Označovať nové zdieranie ľudí za „ekologické dôvody“ dokážu len kapitalistickí demagógovia.
   Len dúfam, že sa aj u nás konečne otvoria ľuďom oči a pochopia aký je ten západný blahobyt a aké sú tie donekonečna omieľané „Západné hodnoty“.
   ZISK postavený nad základné ľudské práva…
   Bežné porušovanie základných ľudských práva…
   Život bez budúcnosti, bez sociálnych istôt…
   Strata hodnoty ľudského života…
   A to všetko len kvôli chamtivosti, nečestnosti, amorálnosti a túžbe po moci samozvaných elít…

   Reply
   • 10. decembra 2018 at 9:45
    Permalink

    Súdružka Devana.
    V zahraničí pracuje viac ako 200 000 občanov zo Slovenska. Vidia ako to funguje a chcú to. A tí čo majú zdravý rozum vedia, že olúpiť niekoho o majetok v mene socializmu ( v mene chudoby a biedy) je nemorálne.

    Reply
    • 8. júla 2019 at 14:58
     Permalink

     Na občanov pracujúcich v zahraničí sa skladáme značnými sumami. Niet divu, že to chcú. Okrádať nás v mene kapitalizmu je morálne.

     Reply
 • 8. júla 2019 at 16:06
  Permalink

  Presne tak, súdruh Čelko. Sme egoisti. Keď okrádajú nás, je to nemorálne, keď okrádame my iných, je to morálne.
  Kedy začneme myslieť vo všeobecnej rovine?
  Systém, ktorý umožňuje, aby jeden človek okrádal druhého je NEMORÁLNY.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *