Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

  Keď Peter Weiss na prešovskom zjazde KSS v roku 1990 propagoval transformáciu ekonomiky potrebou medzinárodnej integrácie, v ktorej sa uplatníme vďaka nízkej cene práce, ešte som nedomyslel všetky súvislosti. Iba intuitívne sa mi bridilo, že moja vlasť, ktorá si vybudovala modernú materiálnu základňu a poskytovala svojim občanom veľmi slušné vzdelanie sa má „ponúkať“ na „trhu práce“ práve lacnou pracovnou silou. Prirodzene súčasný veľvyslanec SR v Prahe a bývalý vedecký tajomník Ústavu marxizmu-leninizmu Ústredného výboru KSS bol lepšie „informovaný“ o cieľoch prevratu (a preto si aj rýchlo našiel svoje miesto v „transformácii).

  Nasledujúce (k-)roky mi pomaly rozkrývali hrôzu, ktorú pre nás prevrat (jeho protagonisti a ich sponzori) prichystal. Ak chcete ovládnuť národ (resp. zlikvidovať ho) prvým krokom je zbaviť ho inteligencie a druhým, zbaviť ho vzdelania. Dnes chodíme okolo trosiek slovenského priemyslu a často si ani neuvedomíme, že v nich sú aj trosky výskumných inštitútov. Kedysi každá väčšia fabrika a všetky VHJ (socialistické koncerny) mali veľké tímy vedeckých pracovníkov s dobre vybavenými laboratóriami a dielňami. Fungovali Akadémie vied, kde sa robil špičkový vedecký výskum. Vedou sa na Slovensku „živilo“ viac ako 52 000 zamestnancov na plný úväzok (v súčasnosti približne desatina tohto počtu – v starom Ríme sa nazývalo decimáciou “utratenie” každého desiateho, pre likvidáciu deviatich z desiatich nemali ani názov.). V “socialistických” prognózach sa objavovalo, že veda a výskum budú najdynamickejšie sa rozvíjajúce profesie. Odvážlivci – futurológovia uvažovali, že špičkové ekonomiky budú zamestnávať vyše 20% všetkých pracovníkov vo vede a výskume. Súčasný tristný stav pozostáva z niekoľkých biedne platených vedcov (poväčšine veteránov, to mladšie „zutekalo“). Z akadémie, ktorú kšeftári rozpredávajú, pomaly vzniká startup pre šikovných pozostalých slovenskej vedy… Nedá mi nespomenúť “boom” spoločenských vied. Historický ústav by mal mať nad vchodom červenú lampu (ako je pre podobné ústavy predpísané vo všetkých prístavoch). Historici sa predávajú (prostituujú), stačí si pozrieť súčasné učebnice dejepisu, registrovať ich ticho, pri politickom režimnom krivení pamäte. Pamätám si, ako ma rozosmiala synova, D. Kováčom zostavená, učebnica moderných dejín. Dočítal som sa, že Varšavská zmluva vyprovokovala „železnú oponu“ a spôsobila nutnosť fungovania NATO (aby ste nemuseli hľadať na Wikipédii – NATO vzniklo 4.4. 1949 a VZ v roku 1955, ako reakcia na vstup NSR do NATO!).

  Držme sa témy! Nízka cena práce sa reprodukuje v znižovaní nákladov na vzdelanie. Cena práce obsahuje aj cenu vzdelania. Ak ho lacno vypredávame, niet ani zdrojov na jeho reprodukciu. Nízke náklady znižujú úroveň učiteľov i vzdelania vôbec. Dovolím si tvrdiť: základný politický cieľ anexie Československa bolo a je zhlúpnutie (už v stredoveku vedeli, že ľahšie sa strašia a udržujú v poslušnosti analfabeti, ktorých duševný obzor končí na hraniciach vlastného chotára). Vyradenie obyvateľstva z civilizovanej Európy a jeho následná politická marginalizácia. Potom ako vykradli štát, je to stále zreteľnejšie. Všimnite si, že všetky recepty Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky začínajú potrebou odstrániť verejné výdaje a to najmä do školstva a zdravotníctva (výdaje do vojenstva, naopak, spravidla pod „medzinárodným dohľadom“, rastú – napr. väčšinu gréckeho dlhu spôsobili výdaje pre armádu a na druhej strane kolíska európskej kultúry má úbohý školský systém). Miestni renegáti sa vyžívajú v reformách školstva, a po každej školstvo upadá. Máme vysokú školu (univerzitu!) v každej väčšej strediskovej obci, ale mladí nadaní študenti študujú v zahraničí (Česi sú zvyknutí na protektorát a majú špecifické postupy, ako odolávať Habsburgom, Hitlerom aj Bushovcom). Hlupákom sa ľahšie vládne, cool-túra im vyplní jednoduchšie obsah lebečnej dutiny. Nominant finančnej oligarchie na čele rezortu pripravuje ďalšiu reformu… Tá predošlá, stupídna, zlikvidovala stredné školstvo. Dnešná úroveň maturít zodpovedá historickej úrovni prijímačiek na gymnáziá. Miesto všeobecne vzdelaných občanov vychovávame pre potreby montážnych dielní zručných „operátorov“, splietajúcich káblové zväzky. Útočiaci, tretím sektorom sponzorovaní „učitelia“, sa síce skrývajú za vznešené ideály, ale v Sorosovom žolde iba cielene likvidujú zbytky školskej sústavy, robia špinavú prácu. Lídri školenej komunikácie ich používajú v ostreľovaní slovenskej budúcnosti ako lacný a naivný „kanónenfutr“…

  Na záver, chcem sa ospravedlniť „bielym vranám“ slovenskej školskej sústavy. Je obdivuhodné, že žijete a bojujete tento boj. Ste poslednou výspou národa, ktorý hrdinsky bránite…

Foto: Khalid Albaih, CC

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *