Toto je reálny život Sloveniek v Rakúsku

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Možno si poviete, že sme si to sami vybrali a je to iba náš problém. Možno si poviete, že náš štát z nás nič nemá, a preto nás hodíte opäť cez palubu. Možno si poviete, že si máme v zahraničí nájsť slušné zamestnanie, bývanie, veď je to len o našej lenivosti.

Keď kráčam Rakúskom, máločo sa mu dá esteticky vytknúť. Dokonalé cesty, poriadne domy, upravené záhrady, preplnené obchody… ale nie je to náš domov. To, čo je tam pekné, má prevažne materiálnu hodnotu. Čo sa týka ľudskosti, duchovnosti, obetavosti a pracovitosti mohli by Rakúšania obdivovať nás. Prakticky sa deje ale to, že sme považované za hlúpe, ak pracujeme ako ich opatrovateľky, oni nás potrebujú, ale na druhej strane sa o nás dnes bavia za naším chrbtom, že sme len FLOHEN, blchy. Toto sa reálne deje. Pretože práve parameter „láska človeka k človeku“ zlyháva v moderných krajinách akou je aj Rakúsko, láska pre nich nič neznamená, dominujú tam peniaze.

Ja osobne milujem Slovensko práve pre jeho nedokonalosť. Mám víziu, čo všetko môžeme pre seba urobiť. Proces tvorby napĺňa človeka oveľa viac ako konzumácia dokonalých vecí. Práve v tom je ozdravenie, že každý zabojujeme svojím spôsobom. Keďže ovládam dobre nemčinu, často ma kolegyne opatrovateľky prosili o pomoc pri volaní záchranky, tlmočení alebo pri písaní dokumentov. Ako vzdelaná osoba som sa prakticky “infiltrovala“ medzi často  jednoduché ženy. Poznám za 7 rokov veľa žien a veľa osobných príbehov. Preložila som im zdarma v poobedňajšej pauze čomu nerozumeli. Priznám sa, ani ja sama som už občas nerozumela byrokratickej nemčine. Preto som sa stala akýmsi zberačom informácií, problémov, povinností, riešení a pod. Možno aj preto, že rozmýšľam trochu ako muž, a stále sa pýtam Qui bono? = Komu vec slúži?

Prepočtom som pre chorú kolegyňu zistila, že poisťovňa nás okráda napr. aj pri výbere nemocenského (od ženy pýtala poisťovňa naspäť 200 € neoprávnene, môj list s výpočtom im krádež znemožnil). Alebo aj mne poisťovňa dala zaplatiť tú istú položku 2x. Mám dôkaz. Chcem vrátiť peniaze. Moje reklamácie ignorujú. Odvody sú nám akoby vyrubované z brucha. Neexistuje orgán, ktorý by toto kontroloval? A predovšetkým každý rok odvody rastú. Zistila som, že ženy, ktoré nepodávajú daňové priznanie, celé roky platia minimálne odvody a ich odvody sa nemenia. Ale agentúry ženy nútia podávať DP, lebo majú z toho profit. Ak dá žena prostredníctvom daňového priznania doklady o jej príjmoch finančnému úradu, automaticky môže čakať zvýšenie odvodov od poisťovne. Je to zabehnutý a dohodnutý systém.

Ženy vôbec nemusia podávať DP, pretože ani jedna neprekročí svojimi príjmami hranicu nezdaniteľného ročného príjmu 11 000 €. Ale vďaka DP nás ich orgány sledujú, berú nám každé prilepšenie za tvrdo odvedenú prácu. A agentúry chŕlia nulové DP, pretože inkasujú od chudákov žien za vypracovanie DP aj 90 €. Ak žena podá na odporúčanie agentúry prvé DP, tak má VRAJ povinnosť podávať ho stále. Prečo parazituje systém na tom, že žena opatruje dvoch manželov alebo umierajúceho občana a má tým pádom zaslúženú odmenu za sťažený výkon? Ženy si odvody ústne v aute pri cestovaní do práce porovnávajú. A sú veľmi naštvané. Viem, že naša jednoduchosť, slabé sebavedomie a jazyková nedostatočnosť  im umožnila, aby nás začali zneužívať.

V r. 2008 bolo v Rakúsku cca 30 000 žien. V r. 2016  je to už  okolo  50 000 žien. Drobné i väčšie podvody poisťovne s dnešným počtom Sloveniek môžu nadobúdať veľké rozmery. Platíme odvody 200-400 €. Poisťovňa ročne zinkasuje len od Sloveniek cca 150 miliónov € na odvodoch. Doma na Slovensku nám padá dôchodkový systém a my vyživujeme otrockou prácou za 2 € / hod systém rakúsky. Prečo nás VŠETKY ŽENY agentúry zapisujú automaticky do tejto jednej poisťovne? Pretože za to berú agentúry skryté provízie. Na neseriózne praktiky poisťovne ma upozornili sami moji staručkí klienti Rakúšania. Takže do zlej poisťovne sa zapíšu dnes iba cudzinci, ktorí nepoznajú pomery, nedajú im informácie. Keď opatrovateľka stratí prácu alebo ochorie, až potom zistí, že poistné zmluvy sú vymyslené tak, aby v prípade nezamestnanosti žena nič nepoberala. V zmluve chýba položka poistenie v nezamestnanosti. Je to tak urobené zámerne, aby systém z nás IBA čerpal. Rakúske rodiny, ktoré systém prekukli, chcú ušetriť a zároveň ženy zaplatiť. Dajú im na čierno 1 200 €. Neplatia agentúru, hospodársku komoru, ani odvody.

Je vôbec dobré zveriť poisťovni prostriedky na naše dôchodky?

V tejto súvislosti spomeniem pani, ktorá odrobila 7 rokov a išla do dôchodku. Z Rakúska jej chodí 107 € dôchodok. Ak odrobíme 14 rokov, budeme mať dvojnásobok? A poznám pani, ktorá po 10 rokoch dostáva z Rakúska prilepšenie 50 €. Rakúske rodiny výrazne šetria, ak majú opatrovateľky. Ich domovy dôchodcov stoja od 4 000 do 6000 € na jednu osobu. Ak sa striedajú 2 ženy v rodine, môže byť ich výdavok zredukovaný cca na 3000 € mesačne. Systém je nastavený tak, že ženy nemôžu zarobiť viac, boli by potom zdaňované v Rakúsku.

Ale za deň odvádzajú 16 hodín nezaplatenej nadpráce.

700 € brutto mesačná odmena = 50 € na deň

Ak  žena nonstop obsluhuje ťažký stav, pracuje 24 hod. – má 2,08 € / hodinu

Ak je v noci 8 hod., pracuje 16  hod. – má 3,13 €/ hodinu

Plat berie iba za  8 hodín práce, za 8 hod. – má 6,25 € /  hodinu

Plat opatrovateliek zodpovedá minimálnej mzde v Rakúsku. Tá zodpovedá ale iba 8 hodinovému pracovnému času.

Je protiprávne pracovať viac ako 168 hodín mesačne.

Ženy s ťažkými pacientami odpracujú denne 16 hodín = 224 hodín mesačne. Alebo odpracujú 24 hodín = 336 hod. mesačne. Nikto si nevšimol, že toto je OTROCTVO, nie normálny pracovný pomer??? Žena robí kvôli 500 € 16 hod. denne? Zvyšok výplaty dá na odvody. Radosť žiť!

Aká je v Rakúsku min hodinová mzda?

Koľko hodín je povolené v Rakúsku mesačne odrobiť podľa rak. Zákonníka práce?

Ak dva dni pracujeme v kuse, máme nárok na voľno?

Rakúšania dostávajú príplatky za So, Ne 50%. Za sviatok 100%

Príplatky boli ženám zrušené. Rakúšania musia sviatky dostať zaplatené, aj keď nerobia.

Problém pracovných zmlúv

Ženy nemajú žiadnu právne legitímnu pracovnú zmluvu. Pracovné zmluvy s takýmto obsahom by boli protiprávne. Ženy uzatvárajú na oko zmluvy o sprostredkovaní s agentúrami. Žena má vraj Werkvertrag = pracovnú zmluvu s rodinou, ktorá si krúžkuje všetko čo od ženy chce. Žena musí naraz vykonávať 4 povolania: kuchárku, opatrovateľku, upratovačku, spoločníčku… a často aj záhradníčku. Plat by mal byť dvojnásobok 1 400 €. Ale žena dostane 700 € a zvyšok niekto berie –  agentúra, poisťovňa. Ak je rodina môj zamestnávateľ, podľa riadnej pracovnej zmluvy by mala  platiť za mňa odvody. Alebo ak by ma agentúra zamestnávala, pretože ona mi vyhľadala prácu, má agentúra ako môj zamestnávateľ platiť za mňa odvody. My nemáme skutočne platné pracovné zmluvy. V Lichtenštajnsku sú napr.  naše ženy riadne zamestnané agentúrou, agentúra hradí odvody, ženy dostávajú v čistom plat, ktorý je pri jednom pacientovi o 250 € vyšší ako v Rakúsku. Ženy ale z tohto normálneho platu už nič ďalšie neodvádzajú. Mám k dispozícii kópie mojich tzv. pracovných zmlúv od troch rôznych agentúr.

Zaujímavosťou pre mňa v Rakúsku sa stalo aj konečné vyúčtovanie odvodov v momente, keď žena ukončí živnosť. Každú čaká nemilé prekvapenie v podobe niekoľkotisícovej položky, ktorú musí žena do 15 dní poisťovni uhradiť. Žena platila poctivo odvody, každoročné zvyšovanie odvodov musela akceptovať. Ale to im nestačí! Oni (poisťovňa pre živnostenské podnikanie) vraj vyrátali, že odvody stanovujú každoročne ODHADOM, a následne po podaní DP sa zistí, že žena zarábala ešte viac. Čo je pre mňa ako ekonómku „zaujímavé“ je to, že prečo sme o týchto akože proporciálnych medziročných nárastoch neboli informované po každom kalendárnom roku. Aby sme boli schopné tieto rozdiely raz doplatiť z tak nízkej mzdy. Takže konkrétne žena ide do dôchodku po 12-tich rokoch opatrovania v Rakúsku a poisťovňa jej pošle „Liebesbrief“ s položkou vo výške 3 000 €. A tam nájdete spätne za všetky roky dozadu sumičky, údajné rozdiely medzi odhadom a skutočnosťou. Až mi rozum z toho zastáva.

Celý systém je podľa mňa veľkým podvodom na slabších. A pikoška na záver, zlatý klinec programu poisťovne je: Ak nezaplatí žena 3 000 € poisťovni do 15 dní od vyúčtovania, tak každým mesiacom jej dlh narastá o 8%. Ak žena platí na splátky (požiada o splátkový kalendár) môže sa stať a stáva, že hoci spláca, nesplatená veľká časť sa ďalej úročí a žena sa nevie z bežného dôchodku dlhu zbaviť. Poisťovňa si urobila z nás ešte aj banku. Mne konkrétne vyúčtovala položku Berichtigung 2013 (vyrovnanie rozdielov za 2013) dvakrát za sebou. Hodili mi ju do 2. kvartálu 2015 (zaplatila som v máji 2015), ale v októbri 2015 po zrušení živnosti mi ju nahodili do zúčtovania znova. Reklamácie ignorujú. Dostanete iba vyhrážku na exekúciu. Pretože mojim jediným vlastníctvom je pol bytu, kde žijem s deťmi, zaplatila som aj ja vysokú sumu doúčtovania aj s neoprávnenou položkou. Musela som si požičať a zadĺžila som sa inde.

Moje kolegyne už vedia, že pred dôchodkom ich čaká „Liebesbrief“ od poisťovne, všetky sa naň samozrejme už „tešia“. Prakticky mi nedá nespomenúť, že toto je vykorisťovanie jedného národa druhým. Niečo mi to pripomína. Ale nechcem byť ako sa hovorí nacionalistka, mne by stačilo, ak by sa na práva ľudí v EU pozeralo tak, že by boli aspoň približne rovnaké…

P.S. Ak som za týchto okolností chorá pracovala 7 rokov v Rakúsku, nepovažujem sa za hlúpu, ale za svätú ženu. Blahorečenie svätosti si udeľujem sama, lebo doma ani tam nám ho nikto nedal.

Foto: Dennis Jarvis, CC

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Zároveň upozorňujeme, že redakcia sa nemusí zhodovať s názormi, prezentovanými externými prispievateľmi. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
145 thoughts on “Toto je reálny život Sloveniek v Rakúsku

 • 3. mája 2023 at 11:10
  Permalink

  Posledné štyri roky som trpel (HERPES  VÍRUS) a mal som neustále bolesti, najmä v intímnych partiách. Počas prvého roka som mal vieru v Boha, že raz budem uzdravený. Táto choroba mi začala kolovať po celom tele a liečim sa u svojho lekára, pred pár týždňami som hľadal na internete nejaké informácie o prevencii tohto ochorenia, pri hľadaní som uvidel svedectvo niekoho ktorá bola vyliečená z (HERPES VÍRUS) mužom zvaným voodoo lord a dala e-mailovú adresu a číslo WhatsApp tohto muža a odporučila ľuďom s ťažkým ochorením, aby ho kontaktovali , že jej pomohol vyliečiť rakovinu pred viac ako 5 rokmi a rakovinu nikdy sa nevrátila a bola úplne uzdravená. Tak som napísal pánovi voodoo a povedal som mu o mojom (HERPES VÍRUS), povedal mi, aby som sa nebál, že sa vyliečim. Nikdy som tomu neveril, ale musel som ísť na skúšku, pretože si veľmi vážim svoj život, zdravie a pohodlie. Po všetkých procedúrach a liekoch, ktoré mi dal tento muž, som o niekoľko týždňov neskôr začal pociťovať zmeny na celom mojom tele a pán voodoo ma uistil, že som vyliečený. Po nejakom čase som išiel k svojmu lekárovi v nemocnici, aby mi potvrdil, či som konečne vyliečený, a potvrdilo sa, že som uzdravený a môj lekár bol veľmi prekvapený. Takže môžem smelo poradiť každému telu, ktoré bojuje s akýmkoľvek typom choroby, aby kontaktovalo pána voodoo. E-mail:::: voodooconnect60@gmail.com, WhatsApp: +2348097014925

  Reply
 • 3. mája 2023 at 13:56
  Permalink

  Väčšina ľudí v súčasnosti trpí a má bolesti v rôznych vzťahoch a zdraví, pretože je ťažké opustiť svoju pravú lásku, niekedy sa tvárime, že je všetko v poriadku, ale nie je. Aby sme mali milovaného človeka, snažíme sa nájsť radosť a šťastie aj prostredníctvom puta, ktoré ste si rokmi vytvorili. Voodoo Lord je tu, aby pomohol zlomenému a chorému telu svojimi mocnými kúzlami. Je schopný obnoviť život lásky, ktorý bol preč. Jeho kontakt je voodooconnect60@gmail.com, Whatsapp +2348097014925. Ľuďom so vzťahovými či manželskými a aj zdravotnými problémami odporúčam, aby ho čo najskôr kontaktovali. Tiež pomohol tým, ktorých som odporučil, nájsť riešenia ich vlastných problémov. Je taký skutočný a čestný. Keď ho kontaktujete, nemáte čo stratiť, takže teraz vyhľadajte pomoc.

  Reply
 • 4. mája 2023 at 17:31
  Permalink

  Nikdy predtým som nemal STD (sexuálne prenosné ochorenie) a nikdy som nemal nechránený sex. Mala som však priateľa, ktorý mal v tom čase opar. Úprimne povedané, predpokladali sme, že je to len miesto, pretože sme sa doteraz o HERPES nikdy nedozvedeli. Venovali sme sa orálnemu sexu a tak som dostal HERPES. Ďakujem Bohu, že som na internete našiel pána voodoo, ktorý zoslal nejaké wellness kúzlo a tiež mi pripravil bylinný liek, ktorý som s vierou užíval len 14 dní, potom, keď som si na svojom tele začal všímať zmeny, išiel som na kontrolu do nemocnice a potvrdil som že som bol úplne vyliečený z HERPES (herpes negatívny). Jeho lieky nemajú VEDĽAJŠIE ÚČINKY, pri užívaní drog nie je žiadna špeciálna diéta, môžete ho kontaktovať na jeho e-maile: voodooconnect60@gmail.com a tiež na WhatsApp +234- 8097014925 a vyriešiť všetky svoje zdravotné problémy.

  Reply
 • 4. mája 2023 at 19:51
  Permalink

  I was in a very bad situation financially after losing all my savings to a cryptocurrency investment scam, I was swindled off all my entire savings and went bankrupt after borrowing from everyone around me. I thought I was going to lose my life until I saw a pop-up on the internet about WARDRIVERS CYBER, a cryptocurrency recovery company that has been helping many others to recover their funds. I hurriedly contacted them and gave them all the information about the scam that took my entire savings, it only took WARDRIVERS Cyber 48 hours to recover my funds, and was able to track down these scammers. I’m truly grateful for their efforts and swift response in helping me recover my money. I’m recommending their service to everyone out there, if you wish to contact WARDRIVERS, you can reach them via E-mail: WARDRIVERSCYBERSERVICE(@)TECHIE.COM

  Reply
 • 21. mája 2023 at 4:43
  Permalink

  Narazil som na túto úverovú spoločnosť na Facebooku a kontaktoval som e-mail, zrazu som videl, že mi bola schválená pôžička vo výške 20 000 EUR, takže som nikdy neveril, že to všetko bude fungovať, kým mi nebude pripísaná suma 20 000 EUR Poradím každému, kto potrebuje pôžičky kontaktujte túto úverovú spoločnosť so žiadosťou o pôžičku toto je e-mailová adresa spoločnosti >>>>> infomichealfinanceltd@gmail.com alebo whatsapp +14699724809.

  Reply
 • 21. mája 2023 at 13:30
  Permalink

  Narazil som na túto úverovú spoločnosť na Facebooku a kontaktoval som e-mail, zrazu som videl, že mi bola schválená pôžička vo výške 20 000 EUR, takže som nikdy neveril, že to všetko bude fungovať, kým mi nebude pripísaná suma 20 000 EUR Poradím každému, kto potrebuje pôžičky kontaktujte túto úverovú spoločnosť so žiadosťou o pôžičku toto je e-mailová adresa spoločnosti >>>>> infomichealfinanceltd@gmail.com alebo whatsapp +14699724809.

  Reply
 • 24. mája 2023 at 7:24
  Permalink

  Dobrý deň Potrebujete osobnú alebo podnikateľskú pôžičku bez stresu a rýchleho schválenia? Ak áno, kontaktujte nás, pretože teraz ponúkame pôžičky s hlavnou úrokovou sadzbou 3%. Naša pôžička je zabezpečená a bezpečná, pre viac informácií a žiadostí odpovedzte na tento e-mail: kabelofinance@outlook.com
  WhatsApp +6580643329

  Reply
 • 24. mája 2023 at 7:24
  Permalink

  Dobrý deň Potrebujete osobnú alebo podnikateľskú pôžičku bez stresu a rýchleho schválenia? Ak áno, kontaktujte nás, pretože teraz ponúkame pôžičky s hlavnou úrokovou sadzbou 3%. Naša pôžička je zabezpečená a bezpečná, pre viac informácií a žiadostí odpovedzte na tento e-mail: kabelofinance@outlook.com
  WhatsApp +6580643329

  Reply
 • 30. júla 2023 at 1:50
  Permalink

  Dobrý deň, dámy a páni, potrebujete finančnú pomoc? Som Susan Bensonová. Som poskytovateľ pôžičiek a zároveň finančný poradca.

  Potrebujete podnikateľský úver, osobný úver, hypotekárny úver alebo úver na dokončenie vášho projektu? Ak je vaša odpoveď áno, odporúčam vám kontaktovať moju firmu. Poskytujeme všetky druhy úverových služieb vrátane dlhodobých a krátkodobých pôžičiek, zabezpečených a nezabezpečených úverov a mnoho ďalších. Pre viac informácií nám napíšte e-mailom: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) alebo mi napíšte správu priamo na WhatsApp cez: +447360502110 a okamžite dostanete odpoveď.

  Pôžička od spoľahlivej a kompetentnej spoločnosti je to, čo potrebujete na dosiahnutie svojho cieľa. Sme spoločnosť poskytujúca komplexné finančné služby a sme odhodlaní pomôcť vám splniť všetky vaše túžby. Špecializujeme sa na poskytovanie štruktúrovaných finančných riešení jednotlivcom a spoločnostiam tým najefektívnejším a najrýchlejším spôsobom.

  Reply
 • 30. októbra 2023 at 15:55
  Permalink

  Môj manžel sa ku mne vrátil s pomocou doktora UDAMA, ktorý mi pomohol obnoviť môj vzťah po 7 mesiacoch rozpadu vzťahu. Teraz žijem šťastne s manželom a správa sa ku mne ako ku kráľovnej. Všetko vďaka UDAMA. Kontaktujte UDAMA cez Call / WhatsApp (+1 818 532 9812) a Viber (+27 63 873 8464) alebo e-mailom (UDAMAADA@YAHOO.com). Bude to odpoveď na váš problém, verte mi. Som živým dôkazom jej dobrej práce. .

  Reply
 • 6. decembra 2023 at 14:42
  Permalink

  Bolo to božské stretnutie s veľkým Pánom Voodoo. Je mi cťou predstaviť vám môjho duchovného otca, ktorý svojou duchovnou pomocou zasiahol a zmenil toľké životy. Ak ste mali akýkoľvek problém, ktorý si zaslúži okamžitú odpoveď a riešenie, kontaktujte ho na  voodooconnect60@gmail.com a pamätajte, že neexistuje problém bez riešenia. Medzi veci, ktoré dokáže spočítať, patrí… * Dokáže obnoviť vzťahy, môže sa k vám vrátiť váš manžel, manželka alebo snúbenec, ktorý vás opustil *  Vyliečiť choroby * Povýšenie do zamestnania * Dokáže prinútiť ľudí, aby vás uprednostňovali * On môže vám tiež pomôcť získať dobrú prácu a zbohatnúť * ak sa venujete lotérii, môže vás tiež prinútiť vyhrať. Toto sú niektoré z vecí, ktoré robí efektívne a stále ich počíta. Je veľmi dobrý a spoločenský. Kontaktujte ho teraz a budete mať svedectvo, o ktoré sa môžete podeliť. Whatsapp číslo: +2348097014925 * E-mail voodooconnect60@gmail.com

  Reply
 • 7. decembra 2023 at 9:01
  Permalink

  Bez riešenia nie je problém, ale iba ak hľadáte pomoc na správnych miestach. V manželstve som mala hrozný neporiadok, pretože ma môj manžel po 5 rokoch manželstva opustil kvôli inej žene a šokujúce na tom je, že sme nemali žiadnu formu nedorozumenia, okamžite som to vedel
  niečo nebolo v poriadku, pretože som ho prosil, aby sa vrátil domov, ale on odmietol a správal sa ku mne čudne, prinútilo ma to vyhľadať pomoc a mal som šťastie, že som na internete natrafil na kontakt na čarodejníka, ktorý mi písal o tom, ako mu pán voodoo pomohol vyhrať vo veľkom lotéria. Kontaktoval som voodoo lorda a vysvetlil som mu moju situáciu, on sa ma spýtal na pár otázok, na ktoré som správne odpovedal, dal som mu aj nejaké peniaze na nákup vecí, ktoré využije na svoju prácu a po troch dňoch čarovania som sa dostal domov práce a stretla som sa s manželom doma, už sa mi snaží hrať milo a milo. kontaktujte ho Whatsapp: +2348097014925 alebo e-mail: voodooconnect60@gmail.com

  Reply
 • 8. decembra 2023 at 18:16
  Permalink

  Please visit
  (http://dradodalovetemple.com)

  i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421

  Reply
 • 7. januára 2024 at 12:51
  Permalink

  Moje meno je Alžbeta Kobzíková, som zo Slovenska, práve som dostal pôžičku od novej legitímnej úverovej spoločnosti z roku 2024 a názov spoločnosti, ktorá mi dnes pomohla s mojou pôžičkou, je Patricia Kingsman úverová spoločnosť, je to tá najkrajšia úverová spoločnosť, akú som kedy mal narazil som na to, že som od nich včera požiadal o pôžičku a jediné, čo som urobil, bolo zaplatiť poplatok za prevod, o ktorom povedali, že by som mal zaplatiť, a okamžite vykonám platbu v priebehu nasledujúcich 8 hodín, keď som bol so svojou pôžičkou, prepáčte, nemôžem povedať koľko mi pomohli, ale je to veľké množstvo peňazí, takže každý, ak potrebujete skutočnú pôžičku, toto je tá správna úverová spoločnosť, ktorá má kontaktovať svoju e-mailovú adresu patriciakingsman.loans2016@gmail.com

  Reply
 • 31. januára 2024 at 6:49
  Permalink

  I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location (WhatsApp) number +918131851434 contact email id : sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti

  Reply
 • 20. februára 2024 at 9:10
  Permalink

  Nikdy predtým som nemal STD (sexuálne prenosné ochorenie) a nikdy som nemal nechránený sex. Mala som však priateľa, ktorý mal v tom čase opar. Úprimne povedané, predpokladali sme, že je to len miesto, pretože sme sa doteraz o HERPES nikdy nedozvedeli. Venovali sme sa orálnemu sexu a tak som dostal HERPES. Ďakujem Bohu, že som na internete našiel pána voodoo, ktorý zoslal nejaké wellness kúzlo a tiež mi pripravil bylinný liek, ktorý som s vierou užíval len 14 dní, potom, keď som si na svojom tele začal všímať zmeny, išiel som na kontrolu do nemocnice a potvrdil som že som bol úplne vyliečený z HERPES (herpes negatívny). Jeho lieky nemajú VEDĽAJŠIE ÚČINKY, pri užívaní drog nie je žiadna špeciálna diéta, môžete ho kontaktovať na jeho e-maile: voodooconnect60@gmail.com a tiež na WhatsApp +234- 8097014925 a vyriešiť všetky svoje zdravotné problémy.

  Reply
 • 20. februára 2024 at 20:25
  Permalink

  Chcem len využiť ďalšiu príležitosť a dosvedčiť, čo pre mňa tento veľký zaklínač Voodoo Lord opäť urobil. Keď som ho prvýkrát kontaktovala, pomohol mi obnoviť pokoj, lásku a šťastie v mojom manželstve tým, že som otehotnela a tiež prinútil môjho manžela, aby prestal podvádzať a začal sa správať zodpovedne. A teraz prinútil môjho manžela, aby získal svoje dlhé povýšenie na jeho pracovisku s ďalšími výhodami. Teraz je to ďalšia úroveň šťastia v mojej rodine vďaka tomuto skvelému, silnému a efektívnemu čarovačovi. Kontaktujte ho teraz a požiadajte ho o pomoc s jeho kontaktnými údajmi voodooconnect60@gmail.com môžete použiť aj whatsapp + 234 8097014925… Je schopný robiť zázraky, už druhýkrát pre mňa urobil zázraky.

  Reply
 • 21. februára 2024 at 11:29
  Permalink

  Svet by mal poznať skvelého zaklínača „Vúdú Pána„, ktorý má dokonalé riešenie problémov vo vzťahoch, manželstvách, zdraví, financiách a akýchkoľvek iných problémov, ktoré trápia ľudstvo. Hlavným dôvodom, prečo som išla za pánom voodoo, bolo hľadať riešenie, ako priviesť svojho manžela späť a otehotnieť, pretože ma manžel opustil, pretože som nemohla otehotnieť po 14 rokoch manželstva. Nedávno som na internete čítal niekoľko svedectiev, ktoré niektorí ľudia napísali o voodoo Lord a bol som veľmi šťastný a rozhodol som sa požiadať o pomoc. Zvládol túto prácu dokonale, keď prinútil môjho manžela, aby sa ku mne vrátil a požiadal o odpustenie, o pár mesiacov neskôr som počala. Teraz som hrdou mamou dvojičiek, chlapčeka a dievčatka a môj manžel ma neprestal ľúbiť a žijeme spolu veľmi šťastne. Nedá mi nezverejniť jeho meno na internete kvôli dobrej práci, ktorú pre mňa urobil. Každý, kto potrebuje jeho pomoc, by ho mal kontaktovať prostredníctvom e-mailu [voodooconnect60@gmail.com] alebo si ho pridať na WhatsApp [+234 8097014925] Môžete ho kontaktovať ešte dnes, aby vyriešil vaše problémy a zostal navždy šťastný.

  Reply
 • 13. apríla 2024 at 4:58
  Permalink

  Potrebujete súrne pôžičku? Ponúkame osobnú pôžičku? Podnikateľský úver? Hypotéka? Poľnohospodársky úver? Pôžička na vzdelanie? Kombinované pôžičky? Pôžička na kamión? Pôžička na auto? Hotelové kredity? Refinancovať úvery? a školské pôžičky? Štartovací úver? .Ponúkame 2% úrok! Kontaktujte nás: (dakany.endre@gmail.com)

  Ponuka pôžičky

  Reply
 • 20. apríla 2024 at 13:40
  Permalink

  Ponuka podnikateľského úveru, úver na nehnuteľnosť, osobný úver Email Kontakt: richardcosmos5(a)gmail.com

  ponuka pôžičky

  Reply
 • 8. mája 2024 at 1:09
  Permalink

  #Ako som dostal späť svojho bývalého manžela…………

  Volám sa Shannon. Zdravím každého, kto číta toto svedectvo. Po troch (3) rokoch manželstva ma môj manžel odmietol len preto, že naňho mala kúzlo iná žena a on nechal mňa a dieťa trpieť. jedného dňa, keď som si čítal web, videl som príspevok o tom, ako tento zaklínač na tejto adrese Makospelltemple@gmail.com pomohol žene získať späť svojho manžela a dal som mu odpoveď na jeho adresu a povedal mi že žena začarovala môjho manžela a on mi povedal, že mi pomôže a po 2 dňoch budem mať svojho manžela späť. Veril som mu a dnes som rád, že vám môžem všetkým oznámiť, že tento čarovač má moc priviesť milencov späť. pretože som teraz šťastná so svojím manželom. Ďakujem za Dr.Mako. Jeho e-mail: makospelltemple@gmail.com ALEBO.Jeho číslo WhatsApp: +27840213744

  Reply
 • 6. júna 2024 at 15:32
  Permalink

  Ahojte všetci, volám sa Patricia, chcem poďakovať veľkej Okpe za obnovenie môjho manželstva a tiež za prinesenie šťastia do môjho domova. Naozaj si vážim jeho prácu v mojom živote a chcem použiť toto médium na to, aby som každému povedal, aký silný a láskavý je doktor Okpa, je to anjel, ktorého úlohou je znovu spojiť naše rozbité manželstvá a vzťahy. Ak máte nejaký problém so svojím manželským partnerom alebo snúbencom, nestrácajte čas a kontaktujte doktora Okpu so žiadosťou o pomoc a váš vzťah alebo rozbité manželstvo sa obnovia. Môžete ho kontaktovať prostredníctvom: okpatempleofsolution@gmail.com alebo zavolajte na +27653527813

  Ďakujem za prečítanie môjho svedectva.

  Reply
 • 7. júna 2024 at 23:57
  Permalink

  Dobrý deň,

  Som študent a potreboval som zaplatiť školné, pokúsil som sa hľadať osobnú pôžičku, no neúspešne, kým ma moja blízka priateľka nezoznámila s osobou, ktorá jej pomohla získať finančné prostriedky na pôžičku.

  Skontaktoval som sa s pani Marion Jansen so žiadosťou o pôžičku vo výške 8 000 EUR a na moje najväčšie prekvapenie som dnes dostal pôžičku.

  Som veľmi nadšený a chcem vyzvať každého, kto má záujem o pôžičku, aby sa láskavo obrátil na pani Marion Jansen.

  Pani Marion Jansen ponúka všetky typy pôžičiek a sú najlepšie v požičiavaní. Pošlite e-mail  marionjansen00@gmail.com pani Marion Jansen so žiadosťou o pôžičku ešte dnes.

  Vďaka
  Pani Marion Jansen

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *