Toto je reálny život Sloveniek v Rakúsku

Možno si poviete, že sme si to sami vybrali a je to iba náš problém. Možno si poviete, že náš štát z nás nič nemá, a preto nás hodíte opäť cez palubu. Možno si poviete, že si máme v zahraničí nájsť slušné zamestnanie, bývanie, veď je to len o našej lenivosti.

Keď kráčam Rakúskom, máločo sa mu dá esteticky vytknúť. Dokonalé cesty, poriadne domy, upravené záhrady, preplnené obchody… ale nie je to náš domov. To, čo je tam pekné, má prevažne materiálnu hodnotu. Čo sa týka ľudskosti, duchovnosti, obetavosti a pracovitosti mohli by Rakúšania obdivovať nás. Prakticky sa deje ale to, že sme považované za hlúpe, ak pracujeme ako ich opatrovateľky, oni nás potrebujú, ale na druhej strane sa o nás dnes bavia za naším chrbtom, že sme len FLOHEN, blchy. Toto sa reálne deje. Pretože práve parameter „láska človeka k človeku“ zlyháva v moderných krajinách akou je aj Rakúsko, láska pre nich nič neznamená, dominujú tam peniaze.

Ja osobne milujem Slovensko práve pre jeho nedokonalosť. Mám víziu, čo všetko môžeme pre seba urobiť. Proces tvorby napĺňa človeka oveľa viac ako konzumácia dokonalých vecí. Práve v tom je ozdravenie, že každý zabojujeme svojím spôsobom. Keďže ovládam dobre nemčinu, často ma kolegyne opatrovateľky prosili o pomoc pri volaní záchranky, tlmočení alebo pri písaní dokumentov. Ako vzdelaná osoba som sa prakticky “infiltrovala“ medzi často  jednoduché ženy. Poznám za 7 rokov veľa žien a veľa osobných príbehov. Preložila som im zdarma v poobedňajšej pauze čomu nerozumeli. Priznám sa, ani ja sama som už občas nerozumela byrokratickej nemčine. Preto som sa stala akýmsi zberačom informácií, problémov, povinností, riešení a pod. Možno aj preto, že rozmýšľam trochu ako muž, a stále sa pýtam Qui bono? = Komu vec slúži?

Prepočtom som pre chorú kolegyňu zistila, že poisťovňa nás okráda napr. aj pri výbere nemocenského (od ženy pýtala poisťovňa naspäť 200 € neoprávnene, môj list s výpočtom im krádež znemožnil). Alebo aj mne poisťovňa dala zaplatiť tú istú položku 2x. Mám dôkaz. Chcem vrátiť peniaze. Moje reklamácie ignorujú. Odvody sú nám akoby vyrubované z brucha. Neexistuje orgán, ktorý by toto kontroloval? A predovšetkým každý rok odvody rastú. Zistila som, že ženy, ktoré nepodávajú daňové priznanie, celé roky platia minimálne odvody a ich odvody sa nemenia. Ale agentúry ženy nútia podávať DP, lebo majú z toho profit. Ak dá žena prostredníctvom daňového priznania doklady o jej príjmoch finančnému úradu, automaticky môže čakať zvýšenie odvodov od poisťovne. Je to zabehnutý a dohodnutý systém.

Ženy vôbec nemusia podávať DP, pretože ani jedna neprekročí svojimi príjmami hranicu nezdaniteľného ročného príjmu 11 000 €. Ale vďaka DP nás ich orgány sledujú, berú nám každé prilepšenie za tvrdo odvedenú prácu. A agentúry chŕlia nulové DP, pretože inkasujú od chudákov žien za vypracovanie DP aj 90 €. Ak žena podá na odporúčanie agentúry prvé DP, tak má VRAJ povinnosť podávať ho stále. Prečo parazituje systém na tom, že žena opatruje dvoch manželov alebo umierajúceho občana a má tým pádom zaslúženú odmenu za sťažený výkon? Ženy si odvody ústne v aute pri cestovaní do práce porovnávajú. A sú veľmi naštvané. Viem, že naša jednoduchosť, slabé sebavedomie a jazyková nedostatočnosť  im umožnila, aby nás začali zneužívať.

V r. 2008 bolo v Rakúsku cca 30 000 žien. V r. 2016  je to už  okolo  50 000 žien. Drobné i väčšie podvody poisťovne s dnešným počtom Sloveniek môžu nadobúdať veľké rozmery. Platíme odvody 200-400 €. Poisťovňa ročne zinkasuje len od Sloveniek cca 150 miliónov € na odvodoch. Doma na Slovensku nám padá dôchodkový systém a my vyživujeme otrockou prácou za 2 € / hod systém rakúsky. Prečo nás VŠETKY ŽENY agentúry zapisujú automaticky do tejto jednej poisťovne? Pretože za to berú agentúry skryté provízie. Na neseriózne praktiky poisťovne ma upozornili sami moji staručkí klienti Rakúšania. Takže do zlej poisťovne sa zapíšu dnes iba cudzinci, ktorí nepoznajú pomery, nedajú im informácie. Keď opatrovateľka stratí prácu alebo ochorie, až potom zistí, že poistné zmluvy sú vymyslené tak, aby v prípade nezamestnanosti žena nič nepoberala. V zmluve chýba položka poistenie v nezamestnanosti. Je to tak urobené zámerne, aby systém z nás IBA čerpal. Rakúske rodiny, ktoré systém prekukli, chcú ušetriť a zároveň ženy zaplatiť. Dajú im na čierno 1 200 €. Neplatia agentúru, hospodársku komoru, ani odvody.

Je vôbec dobré zveriť poisťovni prostriedky na naše dôchodky?

V tejto súvislosti spomeniem pani, ktorá odrobila 7 rokov a išla do dôchodku. Z Rakúska jej chodí 107 € dôchodok. Ak odrobíme 14 rokov, budeme mať dvojnásobok? A poznám pani, ktorá po 10 rokoch dostáva z Rakúska prilepšenie 50 €. Rakúske rodiny výrazne šetria, ak majú opatrovateľky. Ich domovy dôchodcov stoja od 4 000 do 6000 € na jednu osobu. Ak sa striedajú 2 ženy v rodine, môže byť ich výdavok zredukovaný cca na 3000 € mesačne. Systém je nastavený tak, že ženy nemôžu zarobiť viac, boli by potom zdaňované v Rakúsku.

Ale za deň odvádzajú 16 hodín nezaplatenej nadpráce.

700 € brutto mesačná odmena = 50 € na deň

Ak  žena nonstop obsluhuje ťažký stav, pracuje 24 hod. – má 2,08 € / hodinu

Ak je v noci 8 hod., pracuje 16  hod. – má 3,13 €/ hodinu

Plat berie iba za  8 hodín práce, za 8 hod. – má 6,25 € /  hodinu

Plat opatrovateliek zodpovedá minimálnej mzde v Rakúsku. Tá zodpovedá ale iba 8 hodinovému pracovnému času.

Je protiprávne pracovať viac ako 168 hodín mesačne.

Ženy s ťažkými pacientami odpracujú denne 16 hodín = 224 hodín mesačne. Alebo odpracujú 24 hodín = 336 hod. mesačne. Nikto si nevšimol, že toto je OTROCTVO, nie normálny pracovný pomer??? Žena robí kvôli 500 € 16 hod. denne? Zvyšok výplaty dá na odvody. Radosť žiť!

Aká je v Rakúsku min hodinová mzda?

Koľko hodín je povolené v Rakúsku mesačne odrobiť podľa rak. Zákonníka práce?

Ak dva dni pracujeme v kuse, máme nárok na voľno?

Rakúšania dostávajú príplatky za So, Ne 50%. Za sviatok 100%

Príplatky boli ženám zrušené. Rakúšania musia sviatky dostať zaplatené, aj keď nerobia.

Problém pracovných zmlúv

Ženy nemajú žiadnu právne legitímnu pracovnú zmluvu. Pracovné zmluvy s takýmto obsahom by boli protiprávne. Ženy uzatvárajú na oko zmluvy o sprostredkovaní s agentúrami. Žena má vraj Werkvertrag = pracovnú zmluvu s rodinou, ktorá si krúžkuje všetko čo od ženy chce. Žena musí naraz vykonávať 4 povolania: kuchárku, opatrovateľku, upratovačku, spoločníčku… a často aj záhradníčku. Plat by mal byť dvojnásobok 1 400 €. Ale žena dostane 700 € a zvyšok niekto berie –  agentúra, poisťovňa. Ak je rodina môj zamestnávateľ, podľa riadnej pracovnej zmluvy by mala  platiť za mňa odvody. Alebo ak by ma agentúra zamestnávala, pretože ona mi vyhľadala prácu, má agentúra ako môj zamestnávateľ platiť za mňa odvody. My nemáme skutočne platné pracovné zmluvy. V Lichtenštajnsku sú napr.  naše ženy riadne zamestnané agentúrou, agentúra hradí odvody, ženy dostávajú v čistom plat, ktorý je pri jednom pacientovi o 250 € vyšší ako v Rakúsku. Ženy ale z tohto normálneho platu už nič ďalšie neodvádzajú. Mám k dispozícii kópie mojich tzv. pracovných zmlúv od troch rôznych agentúr.

Zaujímavosťou pre mňa v Rakúsku sa stalo aj konečné vyúčtovanie odvodov v momente, keď žena ukončí živnosť. Každú čaká nemilé prekvapenie v podobe niekoľkotisícovej položky, ktorú musí žena do 15 dní poisťovni uhradiť. Žena platila poctivo odvody, každoročné zvyšovanie odvodov musela akceptovať. Ale to im nestačí! Oni (poisťovňa pre živnostenské podnikanie) vraj vyrátali, že odvody stanovujú každoročne ODHADOM, a následne po podaní DP sa zistí, že žena zarábala ešte viac. Čo je pre mňa ako ekonómku „zaujímavé“ je to, že prečo sme o týchto akože proporciálnych medziročných nárastoch neboli informované po každom kalendárnom roku. Aby sme boli schopné tieto rozdiely raz doplatiť z tak nízkej mzdy. Takže konkrétne žena ide do dôchodku po 12-tich rokoch opatrovania v Rakúsku a poisťovňa jej pošle „Liebesbrief“ s položkou vo výške 3 000 €. A tam nájdete spätne za všetky roky dozadu sumičky, údajné rozdiely medzi odhadom a skutočnosťou. Až mi rozum z toho zastáva.

Celý systém je podľa mňa veľkým podvodom na slabších. A pikoška na záver, zlatý klinec programu poisťovne je: Ak nezaplatí žena 3 000 € poisťovni do 15 dní od vyúčtovania, tak každým mesiacom jej dlh narastá o 8%. Ak žena platí na splátky (požiada o splátkový kalendár) môže sa stať a stáva, že hoci spláca, nesplatená veľká časť sa ďalej úročí a žena sa nevie z bežného dôchodku dlhu zbaviť. Poisťovňa si urobila z nás ešte aj banku. Mne konkrétne vyúčtovala položku Berichtigung 2013 (vyrovnanie rozdielov za 2013) dvakrát za sebou. Hodili mi ju do 2. kvartálu 2015 (zaplatila som v máji 2015), ale v októbri 2015 po zrušení živnosti mi ju nahodili do zúčtovania znova. Reklamácie ignorujú. Dostanete iba vyhrážku na exekúciu. Pretože mojim jediným vlastníctvom je pol bytu, kde žijem s deťmi, zaplatila som aj ja vysokú sumu doúčtovania aj s neoprávnenou položkou. Musela som si požičať a zadĺžila som sa inde.

Moje kolegyne už vedia, že pred dôchodkom ich čaká „Liebesbrief“ od poisťovne, všetky sa naň samozrejme už „tešia“. Prakticky mi nedá nespomenúť, že toto je vykorisťovanie jedného národa druhým. Niečo mi to pripomína. Ale nechcem byť ako sa hovorí nacionalistka, mne by stačilo, ak by sa na práva ľudí v EU pozeralo tak, že by boli aspoň približne rovnaké…

P.S. Ak som za týchto okolností chorá pracovala 7 rokov v Rakúsku, nepovažujem sa za hlúpu, ale za svätú ženu. Blahorečenie svätosti si udeľujem sama, lebo doma ani tam nám ho nikto nedal.

Foto: Dennis Jarvis, CC

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Zároveň upozorňujeme, že redakcia sa nemusí zhodovať s názormi, prezentovanými externými prispievateľmi. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

45 thoughts on “Toto je reálny život Sloveniek v Rakúsku

 • 27. októbra 2016 at 23:04
  Permalink

  Vas by mali zavriet koli sireniu poplasnych, zavadzajucich a klamlivych sprav
  a za nadtrhanie cti by vas malo zazalovat minimalne SVA.
  Bud sa zacnete ucit nemcinu a citat aj zakony okrem romanov o laske,
  alebo uz radsej nikdy nikomu nepomahajte, lebo podla toho, co ste tu
  uviedli, namiesto pomoci prinasate ludom len zbytocne neprijemnosti.

  Reply
  • 2. novembra 2016 at 12:04
   Permalink

   neviem komu sa tu vyhrazate , to vas by mali zavriet, pravdepodobne ste majitel „jednej takej agentury“
   ja mam s tym taku istu skusenost ako tu bola popisana !!

   Reply
  • 4. novembra 2016 at 15:35
   Permalink

   To kto uverejnil tuto hovadinu???????? Mam 26 Žijem vo Viedni 6 rokov a 3 roky tu študujem za ich sociálne dávky- nemam ziadne štipendium ani nic podobne. A kedze tu moja mama rok ležala v nemocnici kde sj nakoniec zomrela poznam sociálny a poisťovací system velmi dobre a to co tu dotyčná pise vobec nie je pravda!!! A k vašej praci je mi luto ale bez nemčiny a vystupovania sa do kancelárie nedostanete. A blchy su Flöhe!!!

   Reply
   • 8. októbra 2017 at 14:26
    Permalink

    Vysoko súhlasím s Vami Dominika !

    Reply
   • 12. decembra 2017 at 12:49
    Permalink

    Drahá Dominika, ešte nie je všetkým dňom koniec.. verte aj Vy raz budete riešiť svoje existenčné problémy, bez podpory starostlivých rodičov, podľa rozprávky o Troch grošoch….

    Reply
  • 7. novembra 2017 at 21:41
   Permalink

   Presne tak!!! Už konečne si uvedomte, že my nedostávame plat!!! Ktorý živnostník dostáva plat prosím vás!!!Nikde na svete!!! A ostatné bludy radšej nekomentujem, už som sa ich nakomentovala dosť na iných miestach.

   Reply
   • 12. decembra 2017 at 12:58
    Permalink

    Renáta, ale ak komentujete na iných skupinách, tak tam sa dočítate, že mnohé ženy sú presvedčené, že ak podpíšu zmluvu s “ AG “ a tá ako prvé si od nej požaduje poplatok, a to veľakrát nie malý ! že všetky náležitosti za tie peniaze pre OP vybaví…. Tie ženy, veľakrát riešia existenčné problémy, majú “ na krku“ exekútorov, partnerské problémy….a tzv. AG sa len na ich práci, veľakrát v nezávidenia hodnom prostredí, s veľmi ťažkými stavmi pacientov…

    Reply
 • 28. októbra 2016 at 1:43
  Permalink

  Mila Maria, clanok sa bude velmi dobre citat opatrovatelkam, ktore cakaju lutost a citia sa nechane v stichu. Je vidno, ze sa cosi vyznas v systeme ale este treba, co to dostudovat a popytat sa ako to v skutocnosti je a nedat sa ovplyvnit „baby v aute povedali“.
  Ja podobne ako ty uz roky radim opatrovatelkam, presla som si aj pracou OP, bola som urcity cas aj sprostredkovatelom (co mi dodnes mnohi neodpustili, je zaujimave, ze nie zeny, co cezomna robili, ale ten zvysok) ale dodnes je mozne ma najst na opatrovatelskych skupinach na FB, kde si mozno aj ty. Kedze tu v Rakusku zijem a sama som malym podnikatelom v AT (v inej oblasti) , tak ta mozem ubezpecit, ze to nie je „buda usita na slovenske opatrovatelky“ ale jednoducho system, kde sme skocili.
  Idem pekne po bodoch kde mas pravdu a kde mas chybne informacie:
  Do pozicie „hlupych“ sa casto stavaju OP same. Ano, casto prichadza otazka, preco a ako robis pracu OP ked si pani Ing. pani ucitelka alebo VS vzdelana zenska. Ale mozem ta ubezpecit, ze im je to jedno, co mas vystudovane, pokym svoju pracu odvedies dobre. Je jasne ze ich to zaujima ale prave tu v Rakusku ma naucili prec z tohto pohladu. Ze dobry kuchar je rovnako dobry ako vysokoskolsky profesor. Dokonca mozu mat aj podobne platy.
  Ludskost , duchovnost, obetavost a pracovitost sa da nadefinovat aj ako zavist (je ludska), duchovnost (nabehnut v nedelu do kostola aby som zistila co kto a kedy a s kym) , obetavost (nasledne vyvazena postojom ja som vtedy tebe to a to a ty na mna teraz kasles), a pracovitost, ano vieme pracovat ale len pokial nezbadame, ze ten druhy ma nebodaj o euro viacej , potom zaciname znova od tej zavisti, vsak ja predsa robim viacej ako on a on ma viacej ako ja.
  Je fakt, ze v merani sa ako narod nezaprieme.
  Meriame vsetko.
  Podobne ako aj ty v clanku. Este aj lasku merias. Len by ma zaujimala mierka. Pises hlavne o opatrovatelkach. Ak daju nejakej OP lepsi plat , miluje ju ta rodina viacej? Da sa merat laska peniazmi.
  Podla mna nie, podla teba mozno.
  A este v niecom sme dobri. V povysovani.
  Vidno to aj v tvojom clanku. Ty ako vzdelana osoba si sa infiltrovala medzi jednoduche zeny.
  To povysenecke vyjadrenie mi nahodilo az husiu kozu.
  Toto bolo horsie ako niektore z nasledujucich nepravd resp. polopravd , ktore sa budem snazit uviest na spravnu mieru.
  SVA ak im preukazes ze mas pravdu , napr ze si nieco musela platit 2x ti peniaze vrati. Ak nie, stale mas moznost podat staznost na presetrenie a danu zalezitost budu musiet presetrit a podat k nej stanovisko. Ale väcsinou platis lekarovi a davas si preplatit danu fakturu ak si ju lekar nevyfakturoval sam.
  Musim ta aj pochvalit samozrejme, ak si zistila u kolegynky chybu v prepocte marodky, a reklamovala to. Tak by si to mal strazit kazdy jeden podnikatel sam. Aj ja si to obcas prepocitavam. Len vzdy treba hlasit nacas a opakovane pokial su baby PN.
  Odvody z brucha – nepravda:
  No celkom z brucha nebudu. Oni su z hlaseneho prijmu. Ak podnikatel v AT poda danove priznanie. Tak oznami svoj prijem. Odvody v AT sa v dany rok platia iba predbezne, a podla daneho prijmu v danom roku sa posudi vymeriavaci zaklad, z ktoreho su mi odvody vyrubene. To vyda urcitu sumu tato suma je väcsinou nizsia ako suma co som platila a vznika nedoplatok, ktory mi poslu o par rokov (o rok,dva, tri, ide o to kedy som danove za dany rok odovzdala).
  Na zaciatku podnikania, este nie je jasne kolko bude dotycny podnikatel zarabat, tak je „z brucha“ (zo zakona) dany vymeriavaci zaklad nizky, z ktoreho vychadzaju tie cca 180€ odvody.
  Ale tieto vychadzaju z prijmu, ze zarabas ca 730€ mesacne brutto. Co , budme uprimni, ma väcsina OP viacej a to tiez nie mesacne ale 13x ak robi cely rok.
  TAkze ak svoj prijem formou danoveho priznania prizna-tak je jasne ze jej sumu na odvody aj zvysia a aj daju doplatit dlh z roku kedy podala.
  Este ste urcite nezabudli ako pred casom tym co nepodavali danove priznanie odvody dokonca klesli. Ano, a to bolo preto lebo ta suma 730€ bola predtym vyssia. (Uvadzam len tuto sumu, ono tych zakladov na vypocet doplatkov je viacej).
  Agentury nutia zeny podavat danove priznanie, aby mali z toho profit, dohodnuty system s SVA a FA -polopravda:
  Pravda je , ze urcite sa take AG najdu. Ale urcite väcsina AG to nerobi, lebo sa im nechce …. nazvime to babrat s danovymi priznaniami OP. Ak poznas take OP, co platia AG hentake peniaze , tak suma sa blizi uz sume rakuskeho danovaka, nech radsej si daju spravit to priznanie potom odbornikovi a nie niekomu, komu (dovolim si podotknut mozno nepravom) sa v tom vyzna ako hus do salatu.
  OP nemusia podavat danove priznanie -polopravda.
  Preco polopravda? No lebo vieme ze Rakusko ma 9 spolkovych krajin, a su spolkove krajiny, kde jednoducho ta vyzvu a musis aj ak by si mala prijem len za par dni v danom roku. Tirol je napriklad takouto krajinou. Vyzyva kazdu. Ine kraje vyzyvaju namatkovo, a len im prosim ta nerad , ak dostanu vyzvu, nech na nu kaslu, lebo vsak nemali taky prijem. Ak ich vyzvu musia.
  Ak podas raz, mas povinnost podavat stale , to je tiez zo zakona. Ano doniesli sa mi v poslednej dobe info o vrateni danoveho cisla a „vyzuti sa“ z podavania danoveho priznania, ale nemam to overene na uradoch preto si tuto informaciu nedovolila by som pisat ako spolahlivu.
  Vetu parazitovania systemu ak zena opatruje dvoch manzelov alebo umierajuceho obcana som dobre nepochopila a asi nielen ja. Odvody sa platia nie podla toho, koho opatrujes ale podla tvojho prijmu. Ak makas sama za seba je na tebe aby si povedala kolko si prajes mat za danu zakazku zaplatene, mas to mat uvedene aj vo svojom Werkvertragu. Ak mas tazsiu pracu pytaj viacej ak sa dohodnete. Ale casto aj na tej druhej strane je obmedzenie financne. Aj ked sa mnohym mozno zda, ze sak by mohli deti prispiet, sak by mohli nieco predat aby nam lepsie zaplatili (alebo ako si napisala na zaciatku lepsie prejavili lasku vyssim financnym ohodnotenim nasej prace).
  50000- Sloveniek: Nepravda. Ak cches zistim ti to presne ale Sloveniek bolo okolo 26000. Volakedy ich bolo este viacej ale okolo 23000 tu nabehlo aj Rumuniek. Zabudas co sa tyka SVA na dalsiu vec. Z tychto penazi su hradene aj veci pre lekarov ku ktorym chodis, podpora pri dlhodobej chorobe a ak si platca pripoistenia tak marodka tiez od zaciatku.
  Ano suhlasim s tym, ze ta suma odvodov nie je mala. Ale pozri sa aj na SK pri podnikateloch. Ani tam nie je mala. Ale ak si na marodke dlhodobej, tak si skus prepocitat kolko mas plus. Jasne, ja viem, ze mi povies , ze ty nie si chora a co mas z toho? No aspon istotu, ze ak by bolo treba pol roka mas z coho si aspon tie odvody zaplatit.
  Ono ak by system v Rakusku nebol aky je, tak by nemohli myt 200€ rodinne pridavky na dieta. Jedno z druhym suvisi. Typujem, ze si uz starsia zena, s odrastenymi detmi , lebo mladsia si vie uvedomit ak jej stat da na dve deti 400€ mesacne a ona ma ca 300€ odvody , tak stale je este tu v pluse. A poznam zeny aj so 4 detmi , ktore sa sytem takto nastaveny snazia vyuzit. To sa tiez neda celkom zatajit.
  Prečo nás VŠETKY ŽENY agentúry zapisujú automaticky do SVA poisťovne? – absolutna nepravda a hlupost. V AT si poistovnu NEVYBERAS. Takuto moznost mas iba v SK. Ale ako podnikatel patris do GKK a povinnost a pravo byt poisteny je dana zakonom. Tato veta mi znie asi tak, ze preco tu nemozeme robit na cierno ako volakedy. Takuto vetu by vysokoskolsky vzdelana zena nemala polozit. A dokoncenie konspiracnou teoriou o proviziach pre SVA stracam chut dalej nieco vysvetlovat (uz by bolo lepsie len , ze nas registruju v SVA na organy).
  Nezamestnanost- nepravda. Ked zacinas podnikat, tak dostanes taky fascikel s plno informaciami. Okrem ineho je tam moznost poistit sa proti nezamestnanosti (musela by som pozriet sucasnu hodnotu, ale bolo to okolo 70-80€), ale toto 99,9% OP nevyuziva z viacerych dovodov. V prvom rade „platit este viacej?!“, v dalsom ak sa stanem nezamestnanou nie je ich povinnostou mi ponuknut dalsiu pracu ako OP v rodine so stravou a ubytkom, ale kedze OP je na urovni Heimhilfe v AT, kludne sa moze stat, ze jej ponuknu aj taku pracu. Ich nebude zaujimat, ze nemas kde byvat a ze malo zarobis a ze nebudes moct chodit na 2 tyzdne domov. Oni ti maju ponuknut pracu adekvatnu tvojmu vzdelaniu. A podpisovanie sa pozname z SK. Uz vidim baby z vychodu ako letia na podpis do Voralbergu.
  Rakuske rodiny system prekukli aby platili co najmenej.- Nepravda. Rakuse rodiny nic do toho ake ty mas odvody, kolko platis komoru a ci mas nemas pripoistenie. Ty ako podnikatel si mas uctovat sumu (musis si tak napocitat svoj honorar+ cestu, ktory budes pytat) aby pokryl tieto zlozky a uzivil ta. Ak je to suma nizsia, ani do toho nechod. Ak musis, zostan iba kratko a hned akonahle sa stabilizujes (ci uz v zakonoch, nemcine, hladaj si pracu co pokryva tvoje naklady).
  Dochodky- polopravda
  Verim ti tie sumy. Niektore. (Ta za 10 rokov -50€ urcite nebola naplno poistena cely cas. ) Ale ! Maria, neda sa do systemu platit malo – to jest zakladne odvody a ocakavat vela. Je jasne ak niekto plati iba 200€ odvody , ze ten dochodok bude hodne nizky. Zober si do ruky niekedy vyplatnu pasku zamestnaneho a uvidis kolko tam ide na odvody.
  žena nonstop obsluhuje ťažký stav, pracuje 24 hod. – nepravda. Nik nevydrzi nespat ani len 3 dni. Ano je to strasne tazka praca. Zatazujuca aj psychiku aj telo opatrovatelky, ale ziadna nerobi 24 hodin.
  Je protiprávne pracovať viac ako 168 hodín mesačne.- Nepravda
  Podnikatel moze pracovat kolko chce. Prave v tom to je, a je fakt zase ze, to mnohi aj vyuzivaju. Podnikatel moze robit aj 200 hodin. Je to na nom. Ale v pripade ak mu praca nevyhovuje radim dat vypoved a ist na ine miesto. Mate opatrit cudzich ludi, nie prepracovat sa k tomu aby museli opatrovat vas.
  Príplatky boli ženám zrušené. Rakúšania musia sviatky dostať zaplatené, aj keď nerobia. – Nepravda.
  Ja viem, ze Rakusko vyzera byt obcas ako zazracna krajina, ale ani tu nikomu nepadaju pecene holuby do ust a nedostava prachy ked nemaka. Ty ako podnikatel mas take iste prava ako rakusky podnikatel. Ak si das do svojej zmluvy , ze ziadas preplacanie sviatkov vo vyske tej a tej , tak ti ich budu musiet preplatit.
  Pracovne zmluvy-nepravda.
  Mas zmluvy s AG , to je zmluva sprostredkovatelska alebo po novom v AT od zaciatku buduceho roku Organisationsvertrag, co ma splnat mnohe nalezitosti, co by bolo fajn ak by baby ovladali co tam ma byt. S SK AG ti nepomozem, lebo na SK co sa tyka agentur divoky zapad. Mnohe si robia co chcu naozaj, a vyuzivaju neznalost zien a casto ani osni samy neovladaju zakladnu legislativu v AT.
  Potom mas mat Werkvertrag , a v nom ma byt definovane co je tvojou pracovnou naplnou. odporucam pozriet brozurku ministerstva , je dokonca aj v slovencine a napriek tomu, ze mnohe Op sa radi hraju na pani osetrovatelky, tak do kompetencii Personenbetreuerin ako je nazvane toto povolanie, patria veci ako upratovanie, nakupovanie, spolocniska , kucharka pre daneho cloveka, co opatrujes ako samozrejma napln prace.
  Ze je to v Lichtensteinsku inak? No AT a Lichtensteinsko nema rovnake zakony. Dokonca ani Slovensko a Rakusko nema rovnake zakony. Ono to tak je.
  V Rakusku sa spreferovalo nie zamestnavanie opatrovateliek ale podnikanie. Ano ma to svoje vyhody aj nevyhody. Ja by som tiez bola za zamestnavanie , aj keby mnohym padli platy na nizsiu uroven ako maju, ale istoty typu odvedene odvody, marodka, a v buducnosti dochodok (aj ked nie masivne) by bol vyssi. Avsak je tu v AT legislativa taka , ze mozu aj tak aj tak. A rodiny chcu radsej na zivnost. Donutit ich aby MUSELI zamestnavat, to by muselo ist podla mna az do Haagu. Ale nie je kto by tam siel. Baby opatrovatelky bojuju o prezitie, casto s tazkym srdcom odchadzaju od deti na Slovensku a idu „zivit rodiny“. Este bojovat za nie iste vitazstvo? Spytaj sa ich….nemaju chut a silu.
  Nedoplatky pri odchode do dochodku – ktorú musí žena do 15 dní poisťovni SVA uhradiť.- polopravda.
  SVA po poziadani zakceptuje doplatky rozlozene na viac rokov, dokonca viem o pripade kedy 2400€ bolo rozlozenych na 3 roky. Pripad ukoncenia zivnosti. Doplatky pravda, ale to ak im babam opatrovatelkam ako ekonomka radis, tak by si mala vediet, ze v AT ti dnesne odvody su vypocitane z roku minus tri dotadu. Ak mame rok 2016, tak z roku 2013. Ak pojdem v roku 2016 teraz do dochodku. Tak platim odvody z roku 2013 vypocitane a dopocitaju mi za rok 2014,2015 a este aj tento rok podla poctu odrobenych mesiacov.
  (Preco je to tak? No zoberme si to tak ze zacal rok 2016ale oni potrebuju vediet ake ti maju vyrubit odvody. LENZE ty mozes svoje danove odovzdat do koca septembra a este aj oktober niekedy prejde bez pokuty. Takze im oznamujes svoj prijem z roku 2014 pomaly koncom roku 2015. Ak by tak mnohi spravili-nestihnu to spracovat. preto sa tam meska so sumami z predchadzajucich rokov. A pri prijmoch „vyssich“ a SVA „nizsom“ je jasne, ze doplatky za prve roky su dost vysoke. Ak zostanete dlzne na SVA iba dajme tomu 50€ – za rok je to 600€ ….)
  Berichtigung 2013 – :) hodim len smajlika. Zbehni na poistovnu. Pekne ti to tam vysvetlia. Oni ti ju nedali znova. Ono je to suma , ktora je rozpocitana na kvartaly a preto je rovnaka.

  Davam ti za pravdu v tom, ze by bolo fajn, ak by v EU prava ludi boli rovnake. Ale to je snad iba rozpravka a tuzba po dobrom konci rozpravky. Lebo ak by minimalne platy boli tak vysoke ako su v AT; DE; atd….sa nebudu slovenske zeny trepat casto cez 1000km aby doniesli par euro navyse a mali moznost prezit.

  Zdravi Andrea Moser Rakusko
  Urocenie pre SVA- ano pravda. Ale je to tam napisane.

  Reply
  • 28. októbra 2016 at 1:45
   Permalink

   …ta posledna veta mala ist hore k SVA. Sorry , uz to neviem prehodit, neda sa tu prepisat.

   Reply
   • 28. októbra 2016 at 19:18
    Permalink

    Súhlasím s Andrejkou na 100%.Hned sa mi zdal ten príbeh divný

    Reply
  • 28. októbra 2016 at 21:29
   Permalink

   Suhlasim s tym co ste napisali. Este dodam ze naozaj nie vsetko je v Rak.zle, ved kolko op.zneuziva rak.system a doplacaju na to vsetci-priklad … baba isla pracovat ako op.len na pol roka aby brala z Rak.matersku a rodicovsky a po dobrati zivnost ukoncila. Poznam takych vela. Jedine co ma hneva ze by mohlo byt nejak stanovene aby op.zarabali min.60e v cistom na den, pretoze od doby kedy som zacala robit t.j. 10r.dozadu sa platy takmer nezdvihli a ked aj zarobime viac vacsinou musime cast z vyplaty tak ci tak doplacat na SVA odvody cize vlastne nezarobime o nic navyse. A pri takom prijme by uz aj o nieco vyssia ciastka isla na dochodok, ale by nam museli rodiny platili cele odvody aby sme aj realne mali vyssi prijem a oplatilo sa to.

   Reply
  • 29. októbra 2016 at 14:00
   Permalink

   Páči sa mi to len by mohlo byť viac erudovanych poradkyn aj formou agentúr za rozumný poplatok pre obe strany ďakujem

   Reply
   • 29. októbra 2016 at 23:29
    Permalink

    Nemohlo Tatiana, ludia nie su ochotne platit za take „malickosti“. :)
    A zase ludi, ktori sa v tom vyznaju naozaj nie je mnoho.

    Reply
  • 26. septembra 2017 at 20:06
   Permalink

   Dobrý, pani Andrea. Dúfam že ste v Rakúsku štastne vydatá a bude sa Vám stále dariť. Super k veci ste to vysvetlili ale do niektorých vecí nevidíte. Aj pani opatrovateľku by som pochválil, že už po 7 rochoch práce si trúfa komentovať rakúsky sociálny systém.

   Reply
 • 28. októbra 2016 at 9:18
  Permalink

  V príspevku naozaj chýba dokonalejšia znalosť o zákonoch, ktoré sa vzťahujú ku práci opatrovateľky. Povedzme výtka nízkeho dôchodku….áno, ale porovnávala autorka, koľko z takých istých odvodov dostane slovenský dôchodca ? tretinu – po siedmich rokoch dostane pani z Rakúska 107 EUR a zo Slovenska ? 21 EUR ! nie je tiež pravda že doplatky sa musia zaplatiť hneď – tu doplním Andrea Moser – po novom sa dajú rozložiť dokonca na 4 roky…a nespomenula ste, že tie DP podávajú ženy často z dôvodu vidiny výplaty negatívnej dane – ale ak im niekto povie, že DP im zvýši odvody – oni vidia iba tú negatívnu daň ako „peniaze hneď“…a po 14 rokoch doplatky ? – uvidíme, čo bude po 14 rokoch v 24-ke…teraz ešte nie sme rokmi po legalizácii opatrovania tak ďaleko… A že prídu každej opatrovateľke pred odchodom do dôchodku nedoplatky z SVA ? holý nezmysel – to máte odkiaľ ? „vyprevadila“ som do dôchodku nejednu – a bez toho Damoklovho meča, ktorým sa tu vyhrážate…platby pre SP sa aj na SK už počítajú z období pred…Andrea Moser píše, že ste ekonómka…stretám občas také odborníčky, čo rakúsku problematiku riešia očami slovenských zákonov…že by ženy neboli informované o doplatkoch ? akoby nie, chodí z SVA predsa upozornenie na Nachzahlung – dokonca s poznámkou, že ho uvádzajú kvôli tomu, aby si živnostník vedel naplánovať výdaje. Zákonník práce – ten pre živnostníkov neplatí ani na Slovensku…a potom mi prídu tie ďalšie výpočty irelevantné…a k tej chorobe…väčšina opatrovateliek si platí pripoistenie a nie jedna si z toho urobila biznis počas 14 dňového voľna alebo času, kedy hľadá nového klienta ….koľko by ste musela na Slovensku odvádzať poistenie ak by ste dostávala cez 1600 EUR mesačne nemocenské ? V jednom súhlasím – že si z vypracovania DP pre opatrovateľky urobili agentúry a niektorí podnikavci biznis – bez toho, aby sa snažili základ pre výpočet odvodov minimalizovať legálnym spôsobom. Čo sa týka platieb agentúram – prečo viniť len rakúsku stranu ? x % žien platí za sprostredkovanie agentúre alebo „agentúre“ na Slovensku bez právneho dôvodu a nikoho nemrzí, že tá agentúra na tú províziou nárok nemá…atď. – v príspevku sú veci, ktoré by ste bez dôkladného poznania mechanizmu ich vzniku a príslušných zákonov nenapísala…takto je to z veľkej časti iba v rovine populizmu, ktorý sa dobre číta, ale je vzdialený od reality.

  Reply
 • 28. októbra 2016 at 15:56
  Permalink

  Dobry den
  ja iba sa chcem podakovat vsetkym zenam, ktore sa zapojili do diskusie, nakolko ma tema a ich nazory , skusenosti..zaujali a z tejto discusie si odnasam zaujimave ponaucenia…

  Reply
 • 28. októbra 2016 at 21:25
  Permalink

  V AT pracujem ako opatrovateľka už 9ty rok. Od 1.4.2016 som požiadala o dôchodok, pretože som dovršila vek 60 rokov.Najprv ako všade plno papierov a potom šek na 1.005 EUR zaplatiť SOFORT.Vraj od 1.4.2014 som mala platiť vyššie poplatky a neplatila som.Dôchodok mi bol priznaný 80 EUR,ale keďže ďalej pracujem,zrazili mi odvody a dostávam 64,72 EUR. DP som nepodávala, neuplatňovala som si prídavky a asi preto ma ani nevyzvali. Bola by som rada, ak by mi niekto z tých, čo sa vyznajú v predpisoch povedal, alebo mi vysvetlil, prečo ma na to,že mám platiť viac,nikto neupozornil,alebo mi rovno neposlal šek na vyššiu sumu.Veľmi sa mi páčilo,ako ste napísali,že doma nechávame mnoho problémov a ideme sem,aby sme aspoň vyriešili čiastočne finančnú situáciu.S mnohými sa problémy vlečú dlhé roky a ani nevedia, alebo nerozumejú čo sa tam píše. Preto by ste Vy, ktoré tomu rozumiete mohli sem tam dať na FB info, že to a to sa deje,dajte si pozor.Srdečná vďaka.

  Reply
  • 29. októbra 2016 at 23:49
   Permalink

   Zlatica, na to aby sa dal Vas stav zanalyzovat, by bolo nutne vidiet vidiet ten stos papierov co ste povyplnala a popodpisovala. Bojim sa , ze ste im tam vylozila karty a priznala kolko ste zarabala.

   Reply
 • 28. októbra 2016 at 21:58
  Permalink

  Spravny komentar Andrea Moser.Pochopia tie čo podnikali na Slovensku.

  Reply
 • 28. októbra 2016 at 22:03
  Permalink

  Veľmi málo niečo komentujem, ale tento článok od tak vzdelanej a dokonalej opatrovateľky mi vyrazil dych.

  Reply
 • 29. októbra 2016 at 13:32
  Permalink

  Veľmi pekne ďakujem,všetkým zúčastneným.Vďaka Vám mám krajší a plnohodnotnejší deň/v službe/.
  Vďaka,že STE „TU“…,že SME na jednej lodi.
  Nech sa NÁM spoločne Dielo tvoriť darí aj s úsmevom v tvári.

  Reply
 • 29. októbra 2016 at 17:45
  Permalink

  O teme Opatrovatelky v Rakusku sa bude hovorit aj v radiu Slobodny vysielac v pondelok 31.10. o 15.30 v relacii Lavicoveho spektra DAVu DVA : „Slovaci v zahranici – kapitalizmus bez hranic“.

  Reply
 • 29. októbra 2016 at 18:28
  Permalink

  Milujem ženy typu čo povie jedna „vodkyňa“povieme a držíme sa toho aj mi.. väčšinou sú to len pätolízačky.. Andrea Moser vyznaš sa ,vidím ale toto nieje len o tomto že si sa niečo naučia s knih a možno resp. s praxe … čím ďalej tým viac počúvam príbehy kde op ktorá pracuje v At je braná len ako slúžka ,, Tie čo môžu niečo zo svojimi znalosťami urobiť sú tie čo sú zapredané rakúšakom..A komentujú celé lajstre… opatrovatelia po novom potrebujú platiť poistenie aby bol klient chránený .. a kde sú chránené op? Koľko žien ide s plačom domov po odrobenom Turnuse bez výplaty, koľko žien žije v rodinách v hrozných podmienkach.. azda asi ste nepočuli , nevideli? Kde sú chránené slovenské ženy ? Kde je poistenie ktoré bude kryť práve ich,, kde je dohľad nad tým ako Ag. sa priživujú na Op..? Prečo vôbec komentujú ľudia ktorý sú zapredancami svojich…Jasné sloboda slova.. ale netreba zabúdať na jedno slovenské… Zabudol vôl že raz ťelatom bol…alebo ešte výstižnejšie, keď sa hovno dostane na policu , myslí si že je torta… Ps: Som slovak pracujúci tiež v At ale vždy budem len slovák,,.. a to nie len s pohľadu rakúšanovi…?

  Reply
  • 29. októbra 2016 at 22:48
   Permalink

   Marek, mas pravo na svoj nazor ale podla mna nemas pravdu (mas pravo si to iste mysliet ty tiez o mne).
   Nie , tie veci co som napisala, nemam z knih, casopisov a netu-lebo ziadnu literaturu na tieto temy nenajdes. Ja ich mam prave od tych zien. Ja som nenapisala, ze som tie pribehy o tom nepocula, kedy sa citili ako „sluzky“. Ja som casto s tymi babami bola na fone hodiny. Ale to ako sa citime, je na nas.
   Asi sklznem do formulacie, ktorej budes tazko rozumiet a to len z dovodu, ze si chlap.
   /Tu v tomto momente mozem zvolit taktiku, ktoru si pouzil ty v reakcii na mna – ze si IBA chlap./
   Za tvoje pocity nie je ten druhy zodpovedny.
   Kazdu jednu, ktora odist chcela z takej rodiny/agentury, tak som jej pomohla odist – aspon vysvetlila cestu ako na to. Ist po tej ceste musi vsak uz sama.
   Lenze problem je indeza prve, zeny sa od prirody do urciteho mometu boja…. a za druhe :ono niekedy tie baby potrebuju iba polutovat v akej su zlej pozicii, ake su zneuzivane chuderky, nedocenene a v neriesitelnej situacii a je im hned lahsie na dusi. Oni casto nechcu ist inam, lebo sa boja zmeny, …..lebo, co ked bude inde horsie, …..lebo to uz tam poznaju, lebo tu si uz zvykli ….lebo toto je blizko hranic…..ale zmenu chcem a tito vsetci okolo by mohli prijat zmenu co oni chcu, a oni su za to vinni, ze ja sa necitim dobre.
   Lahsie sa zije, ked mam „vinnika“. Preco?…lebo medved!

   Slovaci pracujuci v povolaniach, co ich nebavia ale zivia, maju casto tendenciu k tomu aby sa vyvysovali tym, ze budu toho druheho ponizovat (ci uz pracu, narodnost alebo hocico), ale pritom vlastne pocity zabudnu povysit.
   To je vidno v clanku hore a aj u teba v komente.
   Je nieco zle na tom ak sluzim niekomu? Slovo sluzka ty sam vyslovujes s pohrdanim. Pre mna je to niekto, kto ulahcuje zivot tomu druhemu. V skutocnosti (ked si precitas tvoj prispevok) vidno, ze aj ty ich za ne mas. Aj ty nimi v skutocnosti pohrdas. Ono clovek niekedy prezradi v pismenkach viac ako chce.
   Ja ich napriklad za tie sluzky nemam.
   A v tom je ten VELKY rozdiel.

   Personenbetreuerin-opatrovatelka: Väcsinou objednavaju OP deti opatrovanych. Oni si objednali opatrovatelky rodicov a nie riaditelky a managerky a analyzatorov ich zivota, ktore im usporiadaju ich domacnosti a vysvetlia, ze o rodicov sa maju ako spravne deti postarat oni.

   Neviem ci ma vyznam tebe vysvetlovat preco sa plati poistenie v Rakusku, ale ak ti bude stacit tolko, ze nie je to len preto aby boli ich zadavatelia zakazky kryti, ale hlavne preto aby ta, ktora zena ked musi ist do nemocnice alebo je chora mala lekarsku starostlivost hradenu. A v AT sa nevybera ze tuto cast poistenia chcem a tu druhu nie. Ale toto je aj v SK, to dufam, ze vies aj ked zijes/pracujes v AT. (mozno si nacierno, ale ak nie, kukni na vyplatnu pasku aj ty platis poistenie, resp tvoj zamestnavatel za teba a ta ista SVA zdiera teba tiez cez tvojho zamestnavatela :) aj ty mas vyplatu mozno 2000€ a do ruky dostanes 1480. Reklamuj to v poistovni ake su sv…e hnusne , ze ta oberaju o zasluzenu cast tvojej vyplaty vo vyske 520€ mesacne a teda 1560 kvartalne. (resp este o kusok viac ale to je skoda vysvetlovat).
   Ak je zena v hroznych podmienkach – poviem len tolko: Preco zostava? Moze ist sama alebo ak si netrufa – co ja mam zmapovane – je tych AG kolo 700 ks. Nevrav mi ze musi zostat u tej ktorej AG.
   Ze sa prizivuju AG na nich? No nik pre nikoho nebude makat zdarma. A cena tovaru alebo sluzby sa odvija od toho kolko je kto ochotny za nu zaplatit. Idem bez AG neprizivuje sa na mne ziadna AG. To je tak simple ze az.

   SK zeny su chranene ako ktokolvek iny tu pracujuci. Mas pravny stat, kde mozes ist kedykolvek k sudu a ak sa ti stala nepravost dotycneho udat. Ak to nespravis – nehajis si svoje prava, je to tvoj problem.
   AG…mas AG slovenske a AG rakuske. Pamätaj si jedno a hovor to babam dalej. Aj ked ich laka ist cez SK AG, ich porusenie prava v AT v SK zmluve (myslim tym sprostredkovatelskej) ak ho vykonala SK AG nebude postihovatelne. Prelozene pre chlapa: Nikto nebude nahanat slovensku agenturu z Rakuska. Preco? Rakusky stat sa nema co montovat do zmluv uzavretych v krajine susednej. Vysvetlovat preco asi nemusim. (dufam).
   Pises o x-OP , ktore maju nejaky problem s AG. Myslis ze problemy sa riesia na nete? Myslis ze daco sa pohne ked sa bude o tom ci uz v kratkych alebo dlhych statiach kvakat.
   Poviem to zase inak, aj pre chlapa pochopitelne.
   Ak ti sused mlati zenu. Darmo ty pojdes na policiu, ze si myslis, ze on mlati zenu. Povedia ti, ze to sa musi ist stazovat ona. Kde nie je zalobca, tazko bude obvineny.

   Strava v rodinach: Vecna tema, ktoru chapem, ale casto pomoze ked si otvoria pusu. Pavedat si. Ano potrebujem to. A povedat to napriek blbym otazkam a pohladom ze naco a to kolko. Poviem rovno, ak nemam suroviny neviem varit pre seba a vasu matku/otca. A ak ani to nezaberie. Odchadzam.
   Tu by som ti vedela dat prikladov do vianoc na kazdy den jeden. Jasne su rozdiely aj v stravovani. U nas polievka druhe jedlo a kompot. U nich palacinky hlavne jedlo, polievka s parkami obed u nas mozno ranajky.

   Koncim trochu s humorom , ja viem ze zas som bola dlha:

   Mozno som podla teba to hovno na polici krizene s telatom. Kludne ma zan maj, a dohora na tu policku pozeraj. (idem sa aj ja teraz trochu povysit, snad mi bude odpustene, no ale nedokazem inak, ak ma niekto do tych vysin uz vysadil.) Ak pomozes tolkym ako ja, mozno si na tu policku budes moct na chvilu sadnut so mnou a pokecame. Popripade budeme spolu pomahat.

   PS: Dalsi, co meria kto je nakolko slovakom ….rozmyslam ci na litre, metre alebo v kybloch…..

   Zdravi Ta a ostanym pekny vecer zela Andrea Moser

   Reply
   • 30. októbra 2016 at 22:37
    Permalink

    Dobry vecer!Pani Andrea Moser velmi dobre a vecne ste vela veci vysvetlila! Som Slovenka zijem v AT uz 19 rokov, nemam ziadne skusenosti ako opatrovatelka alle vela veci ktore ste tu vysvetlila : SVA, zmluva s SK agenturou, odvody, penzia, doplatky SVA a ine som sa konzultovala so svojim partnerom je pravnik (rodeny rakusak,)a mate pravdu, dobre a jednoducho ste veci vysvetlila. Bohuzial neznalost jazyka, zakonov a systemu nebada vela ludi k nazoru ze sa im deje nespravodlivost…. Alebo sa spoliehaju na to co im poradia znami… A tym sa mozu dostat do problemov.
    A spravne ste povedala. Ze za poradenstvo sa este platit nenaucili, lebo sa im to zda malickost pricom si neuvedomuju ze by si tym usetrili kopec problemov. Pritom im pripada normalne ze oni za svoje sluzby maju dostat zaplatene. Pekny vcer

    Reply
   • 4. decembra 2017 at 18:05
    Permalink

    Podpišem sa pod to čo ste napisali Andrea Moser Ja som ukončila živnost nikdy som nepodavala DPa ked som dosiahla penzijny vek požiadala som o penziu v at a ešte som popri tom pracovala 5 rokov Keď som ukončila živnos neprišli mi žiadne nedoplatky ale preplatky z SWA z čoho som bola šokovana . Nikdy by som nebola prišla na to,že kdesi v r. 2013 som platila o 10eu mesačne viac do SWA ako som mala Išli už do dochodku aj moje 3 priatelky a ani jedna nič nedoplacaliTak ja neviem pochopit čo to tu vypisuju a 3000eu nedoplatkoch pri odchode do dochodku. Platia tie ktore maju nezaplatene resty na SWA. Už sa nestrašte ženy nie je to pravda

    Reply
 • 30. októbra 2016 at 13:24
  Permalink

  Ahoj všichni, zdravím momentálně z Německa, kde též pracuji jako pečovatelka, ale zde to lze s českým ŽL. Rozdíl je oproti Rakousku trochu v jednání s pečovatelkami, Němci mají obecně vyšší úroveň, jak finanční, tak i kulturní. Mohu to srovnat, protože jsem i v Rakousku občas vypomáhala v rodinách. Několikrát mě zaměstnali, někde jsem začala pracovat na český ŽL, ale pak po mě rodina chtěla, abych si udělala rakouský, protože jinak by neměli nárok na státní příspěvek na péči. Rozdíl je tam i v úrovni bydlení.
  Jinak s rakouskou byrokracií mám též nepříjemné zkušenosti, konkrétně jsem dojížděla z Česka do Rakouska do práce a když jsem žádala o pendler paušál, kde mi slibovali vrátit peníze na cestu, zamítli mi to, protože česká města nemají v tabulkách. Kolikrát jsem přemýšlela o tom, proč Češi i Slováci tak bojovali proti Rakousku-Uhersku za odtržení a chápala jsem to a chápu a jsem ráda, že k tomu došlo.
  Nemám Rakušáky ráda, ale stejně tam asi zase budu hledat práci, protože u nás se už normálně pracovat bohužel nedá.
  Papa, mějte se krásně a nenechte si nic líbit !!!

  Reply
 • 31. októbra 2016 at 8:04
  Permalink

  A preco Sa o taketo veci nezaujimate skor? Vsak ved do takej poistovni ci uradu Sa da hocikedy ist, ( po pripade zavolat, napisat) spytat a nie cakat 10 rokov a potom SA cudovat…

  Reply
 • 31. októbra 2016 at 10:15
  Permalink

  Dobrý deň, Mária Hanes! Váš článok ma zaujal. Venujem sa politickému divadlu a rada by som sa s vami skontaktovala ohľadom načrtnutej témy. Prosím, buďte taká milá a napíšte mi mail na adresu slovaktheatreinlondon@gmail.com, ak máte záujem prispieť k šíreniu osvety divadelnou formou. Ďakujem!

  Reply
 • 2. novembra 2016 at 8:33
  Permalink

  Ten povinný článok už v AT existuje – je ním sprostredkovateľ – hovorí o tom zákon Standes- und Ausübungsregeln für die Organisation von Personenbetreuung
  /BGBl. II Nr. 397/2015/. Ešte doplním resp. opravím autorku článku, píše : ….“ Žena má vraj Werkvertrag = pracovnú zmluvu s rodinou…“ jedná sa o živnostníkov a preto je tento preklad vecne nepresný – uzatvára sa ZMLUVA o dielo a tu si obidve strany naozaj môžu dohodnúť, čo uznajú za potrebné ak to nie je v rozpore s činnosťami, ktoré môže Personenbetreuer vykonávať.

  Reply
 • 2. novembra 2016 at 9:24
  Permalink

  andrea riesis p…..ny. podstatné je to ze ako narod sme vykorisťovaný zapadom…z tak malej krajiny ak odide 50tis zien len do rakuska…sociologicky, psychologicky aj ekonomicky to likviduje celu societu.a to neratam pocet ludi v CR a dalsich krajinach… ten postoj k nim a zneuzivanie nasich zien vonku je uz druha otazka. zakladná je tá prvá..prečo musia ludia odchadzat z jednej castu eu do druhej…ak okrem platov je uz vsetko spoločné

  Reply
  • 2. novembra 2016 at 13:36
   Permalink

   Ked sa na Slovensku prestanu vyuzivat lacne sluzby nasich Susedov alebo azijskych Priatelov. Vtedy ti dam za pravdu.

   Reply
 • 2. novembra 2016 at 9:28
  Permalink

  vsetko po r. 98 je len dobre zorganizovana kradez zien a mladych ludi z byv. krajin vych. bloku na zapad…jedine NDR bolo od toho uchranené…toto robili dakedy indianske kmene ked porazil jeden kmen druhy))

  Reply
 • 2. novembra 2016 at 11:18
  Permalink

  Janka Demeterova, tak znova: Zamestnanec si ty sam seba. Maly jedno-podnikatel je vzdy zamestnanec sam seba. Pokial sa nejako neukotvi v hlavach OP, ze nie AG su ich zamestnavatelia, a oni nie su zamestnankyne rodin, tak sa to nepohne dalej. A nepostavia sa do role partnera: Ja som podnikatel – ty si podnikatel ideme spolu jednat. Ak sa nedohodneme, mam tu 700 inych AG , budem jednat s nimi. Len tu je problem, chcem, hned teraz uz aj a najlepsie Wien a okolie a „za kazdu cenu“ a p…vat budem potom. Nie takto, ale tym p…vanim treba hned zacat, ale podlozene na nejakom zaklade a ten zaklad je.

  Menuj mi jeden POVINNY clanok, ktory mas pre podnikatela v SK, co ti toto vysvetlil, ked si chcela ist podikat. Jaj, ty si v SK nepodnikala, inak by si na tento problem sama narazila a sama si musela pozistovat vsetky menovane nalezitosti aj v SK ! A zase aj u podnikatela v SK casto 20% casu ti zaberu papierovacky a studovacky. Tu je to tak isto. A nezabudaj 14 dni doma ak by si si prve 3 mesiace vyclenila hodinu denne do toho aby si sa pozrela do relevantnych podkladov (mnohe brozury ministerstva su uz aj v slovencine) a ich ASPON precitala. Tych 42 hodin „studia“ by ta posunulo dalej ako vie tvoja AG (na 90% urcite). Len by to malo za nasledok, ze vsetky tvoje predstavy boli na figu, a ze to co si si myslela, vobec neni tak ako sa ti pacilo, ked si startovala. Ale jednoznacne by sa ti to „oplatilo“ mozno nie hned financne, ale oplatilo. Nik by minimalne najblizsie nemal moznost s tebou zametat.
  Lenze lahsie sa zije v predstavach ako v realite.
  Zakladne zmluvne pravo je tu takmer take iste ako na Slovensku. Len clovek nemoze byt nastaveny, aaaa kaslem na to ak sa mi stala nepravost, aj tak nic nedosiahnem (to je take slovenske). Uz sme par bab na FB dokopali k tomu: stojte si za tym na co zo zmluvy pravo mate.
  Avsak reklamovat a chciet veci, ktore tam nemam, a zo zakona tam ani nemusia byt, je dost problematicke v ktoromkolvek state.

  Reply
 • 2. novembra 2016 at 13:33
  Permalink

  Zakladny krok a 1.krok pred otvorenim zivnosti v Rakusku odporucam, je zistenie si faktov o podnikani v tejto Krajine. Az tak sa pustit do podnikania. To iste si myslim je normalny postup u Podnikatelov na Slovensku ci? Polemizovat o tom akym systemom Rakusko funguje a a preco je podla mna zbytocne. Oparovatelky niesu ziadna vynimka co sa zakonov prav a povinnosti tyka. Podliehaju takym istym zakonom a praviidlam ako kazdy rakusky podnikatel. Takze, najprv sa informovat ( na oficialnych miestach ako je napr WKO a nie napr. tuna tymto „mega skreslenym prispevkom“) a tak sa rozhodnut ci nato mam a ked nemam koho si nato najmem a kolko som za co ochotna zaplatit. Prajem prijemne a uspesne podnikanie!

  Reply
 • 2. novembra 2016 at 13:40
  Permalink

  Tak ako pises. Nezacinaj ani. Lebo podnikatel „nema volno“ ci „dovolenku“. Robi vtedy ked musi. Taky luxus a istoty ze nemusiet citat zakony a starat sa o administrativu…. take mas len pri zamestnaneckom pomere. Vsade na svete a vo vsetkych odvetiach. Nie len Opatrovani…

  Reply
  • 4. decembra 2017 at 19:22
   Permalink

   Presne tak Bibiana bola som živnostnik na Slovensku Ked mi prišla danova kontrola ja som bola zodpovedna za učtovnictvo a nie učtovnička ktora to robila Je to o zodpovednosti a tej je medzi opatrovatelkami malo. A tiež som sa stretla s hlupost napr .možeš odviesť syna do školy však si to odpišeš z dani To že na tie dane musim najprv zarobiť a až tak odpisať sa mi nepodarilo nikomu z tych mudrych vysvetliť Tu je to to iste kto chce nech pochopi a kto nie toho treba nechať sa ľutovať ,že ho Fico vyhnal do rakuska Zakony su všade na svete a každy sa može slobodne rozhodnuť -buď to budem robiť a tie zakony musim dodržať ,alebo nebudem robiť Je to o voľbe

   Reply
 • 1. augusta 2017 at 0:12
  Permalink

  Ahoj všetci, len chcete dat krátke svedectvo o tom, ako som dostal môjho muža spät a otehotnie po 6 rokoch, ked som nemohol otehotniet a porodit. Ztratil som ho inej dievcine a pokúsil sa ho dostat spät, ale bol to ako odpad Casu a penazí po tom, ako sa obrátili na tolko falošných lekárov.
  Ked som narazil na krásne svedectvo o žene, ktorá mala podobný problém, neskôr sa jej dostalo riešenia problémov za menej ako 48 hodín po tom, ako sa obrátila na túto skvelú ženu (Dr. Ogbo).
  Rýchlo som sa s nou spojil a ona mi povedala všetko, co potrebujem vediet a robit, co som jednoducho nasledovala podla pokynov a hla, môj manžel sa vrátil ten istý vecer po odovzdaní kúzla a ja som tehotná v ten istý mesiac presne tak, ako mi povedala. Ona je jednoducho najlepšia medzi všetkými, kontaktujte ju teraz na: drogbohighspiritualspellcaster@gmail.com +2348057586216 También kontaktovat kontakt s ludmi, ktorí majú k dispozícii telocvicna

  Reply
 • 8. októbra 2017 at 14:35
  Permalink

  Co sa píse v tomto clánku nie je pravda! Pracujem v Rakusku v rôznych regionoch uz od 2009. Boli aj taký aj iný zamestnavatelia a to je vsade aj na SR!Danové priznania ked som chcela podala som a ked nie, nie!Vobec netreba vzdy ked prvy krat ste podali!Príjmy a Odvody sú podla toho v akej oblasti pracujete !A poriadnú Pracovnú zmluvu si kazdy moze vydobit sám komu na tom zálezí !!!!!

  Reply
 • 1. apríla 2018 at 13:37
  Permalink

  Ahoj,

       Potrebujete úver? Sme akreditovaná spoločnosť poskytujúca pôžičky na pôžičky s certifikátom s hlavným cieľom pomáhať potrebným. Ponúkame minimálny rozsah úveru vo výške 5 000,00 dolárov na maximálny rozsah úveru vo výške 15 000 000,00 USD s úrokovou sadzbou 2%. Ak máte záujem, jednoducho nás kontaktujte e-mailom: laurenloanhome@hotmail.com
  alebo akékoľvek číslo tohto čísla +16318578413

  Reply
 • 22. júla 2018 at 16:04
  Permalink

  Dobrý deň, volám sa jannikom Brinkerhoffom, chcem poďakovať tomuto skvelému doktorovi Odii za to, čo urobil v mojom živote (pred 4 rokmi), a ja a moja žena mala pád, takže odišla bezo mňa, keď som vedel, kam odišla s mojimi dvoma deťmi , bol som naozaj šokovaný, že som išiel urobiť správu polícii o mojej manželke, že mojim deťom preč, takže hľadali a hľadali stále nemohli nájsť ju, bol som naozaj chorý a nemôžem žiť bez nej a bol som naozaj chýba moje deti Bol som naozaj rozrušený s mojimi seba, pretože som nemoh’nt kontrolu moja zbytočná hnev dvakrát ju, bol som si fraktoval som sa stal narkoman drog a piť acohol kvôli mojej situácii potom, čo moja žena opustila ma na dobrej (4roky) tak bohužiaľ, priateľ mi povedal o online kúzelnícke jazdectvo Dr Odia a povedal mi, aby som ho kontaktoval, aby mi pomohol vrátiť svoju ženu, najprv som sa naučila, že ma sranduje, kým som si všimol, že je to vážne vážne, takže rozhodol som sa ho kontaktovať, nemohol som veriť moje oči Dr Odia mi povedal, aby som sa nebál, že moja žena sa mi vrátia so mojimi deťmi bezpečne do 12 hodín. Po odovzdaní jeho kúzla mi zavolal a povedal, že by som sa nemal obávať, že moja žena príde teraz, v momente, keď dokončil hovoriť so mnou po telefóne bohužiaľ moje žena sa vrátila ku mne s mojimi deťmi som bol naozaj šťastný tento deň bol najviac najšťastnejší deň v mojom živote, takže som sa rozhodol podeliť o svoje svedectvo o ňom, jeho kúzlo funguje tak rýchlo ako blesk, veľká vďaka Dr Odii za to, že som šťastne priviedla svoju ženu. Prosím, ak máte nejaké problémy, prosím kontaktujte ho, pretože vám môže pomôcť vyriešiť vaše problémy. prostredníctvom e-mailu: odiasolutioncenter@gmail.com, viber číslo: +27638836445. Čo je číslo Whats-App: +2349065101630.

  Reply
 • 6. augusta 2018 at 17:55
  Permalink

  Svedectvo „“ Nemali by ste prísť o túto príležitosť [Volám sa pani.
  Sandra Kate. Žijem v Kanade a dnes som šťastná žena? a povedal som
  moje vlastné, že každý veriteľ, ktorý zachráni moju rodinu z našej zlej situácie,
  odovzdám nejakú osobu, ktorá mu hľadá úver, dal mi
  šťastie pre mňa a moju rodinu. Potrebujem pôžičku vo výške 50 000 USD
  začať svoj život znova, pretože som matka s 3 deťmi. ja
  hľadali úver na vyrovnanie dlhov za posledné tri
  mesiace všetko, čo som stretol, šupoval a vzal moje peniaze, kým som sa konečne stretol s Bohom
  poslaný veriteľ. Nikdy som si nemyslel, že stále existujú skutoční veritelia úverov
  na internete, ale na moje najväčšie prekvapenie som dostal môj pôžičku bez
  strácajúc veľa času. Stretol som sa s týmto čestným a BOH sa bál človeka pôžičku veriteľa
  ktoré mi pomôžu s úverom vo výške $ 50,000.00 Kanadský dolár. On je Boh
  báť človeka, ak potrebujete úver na vyriešenie vašich problémov a vy
  bude splatiť pôžičku, kontaktujte ho, povedzte mu, že je to pani.Sandra
  Kate, ktorá vás odkáže. Kontaktujte pána john, e-mailom: (
  johnmarkfinancialfunds@yahoo.com)

  Reply
 • 14. augusta 2018 at 23:08
  Permalink

  Thomas som tu povedať ľuďom po celom svete Dr. OGUNAMEN je skutočný herbalista, ktorý vám pomôže pri každom situačnom probléme. Moje svedectvo je o bylinkovom doktorovi Dr. OGUNAMENI som bol zlomený srdcom, pretože som mal veľmi malý penis, nie je dostatočne veľký, aby uspokojil ženu, bol som v toľkých vzťahoch, ale bol prerušený z dôvodu mojej situácie, tak som použil veľa produktov, ktoré lekári predpisujú pre mňa, ale nikto mi nemohol ponúknuť pomoc, ktorú som hľadala, videla som niekoľko komentárov na internete o tomto špecialistovi Dr. OGUNAMENA a rozhodol som sa ho poslať na e-mail, ktorý som videla na internete (ugbegundenger @ gmail.com), preto som sa rozhodol dať svojmu bylinnému lieku skúsiť. ja som ho poslal e-mailom a on sa vrátil ku mne, dal mi niekoľko útechavých slov s jeho bylinným liekom pre rozšírenie penisu, do 2 týždňov od toho som začal cítiť Rozšírenie môjho penisu, a teraz to len tri týždne používať jeho bylinné medicína moja penis je o 10 centimetrov dlhšia a musel som sa usadiť s mojou ex (priateľka) som bol prekvapený, keď povedala, že je spokojná s mojim sexom a mám veľký penis. Som tak šťastná. Prosím, pošlite mu e-mail, aby vám pomohol

  Reply
 • 22. septembra 2018 at 1:09
  Permalink

  Volám sa Danny Nimrod zo SLOVENSKA, som veľmi spokojný s vynikajúcou službou True Credit Cash Loan Corporation. Funguje to ako oni hovoria, že funguje. Je ľahké pristupovať k finančným prostriedkom, peniaze prichádzajú veľmi rýchlo na môj účet a vo veľmi primeranej sadzbe 5%. Tento rok som si kúpil dobytok pre svoju prevádzku. Po refinancovaní som dostal obrovský rast prostredníctvom úveru, ktorý som získal od spoločnosti True Credit Financing Corporation. A bez ročných obnova papierov a bez prílišných papierových podmienok – som si istý Ocení to ešte viac v nasledujúcich rokoch.True Credit Corporation je registrovaná a autorizovaná spoločnosť poskytujúca pôžičky a ponúka pôžičky všetkým krajinám, ktoré neberú do úvahy, či ste na čiernej listine a na 5% úrokovú sadzbu ročne.Poskytujú pôžičky všetkým európskym krajinám, Američanom krajinách, ázijských krajinách, krajinách Severnej Ameriky, krajinách Antarktídy, krajinách Južnej Ameriky, krajinách Oceánie, Austrálii, Kenorlande, afrických krajinách …. Žiadna kreditná kontrola, rýchle zrýchlenie schválenia a okamžité vyplácanie out.True Credit Corporation cieľom je dosiahnuť svoje finančné ciele prostredníctvom ich výnimočnej a dôveryhodnej služby.Kontakt True Credit Corporation dnes prostredníctvom e-mailu: truecreditcashloan@financier.com alebo Whatsapp číslo + 1-281-503-4552.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *