Aké praktické alternatívy ponúkajú anglo-americkí sociálni filozofi – uvedenie novej knihy Lukáša Perného

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom
O.z. DAV DVA vás pozýva na podujatie Aké praktické alternatívy ponúkajú anglo-americkí sociálni filozofi spojené s uvedením knihy Lukáš Perného: Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie.
Vydavateľstvo Prešovskej univerzity vydalo novú knihu, ktorá mapuje súčasnú anglo-americkú sociálnu filozofiu. Jej hlavnou úlohou je oboznámiť vedeckú obec informáciami o súčasnom anglo-americkom diskurze sociálnej filozofie v dialógu medzi egalitárnym liberalizmom, komunitarizmom a neomarxizmom. Kniha oboznámi čitateľa aj s doteraz pomerne neznámymi autormi a ich vizionárskymi konceptmi.
Prezentácia knihy (spojená s diskusiou o praktických alternatívach, ktoré ponúkajú anglo-americkí sociálni filozofi) sa uskutoční 3. decembra 2018 o 16:00 v priestoroch Inštitútu ASA – analýzy, stratégie, alternatívy na Gunduličovej 12 v Bratislave. Podujatie sa koná pod záštitou dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Na podujatí vystúpia konzultanti diela: filozof a politológ PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., filozof doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc., publicista Ing. Juraj Janošovský a špeciálny hosť, futurológ doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. Hlavnou témou diskusie bude otázka, či ponúkli autori anglo-amerického diskurzu štrukturálne riešenia stále sa zväčšujúcich problémov súčasnej spoločnosti, predovšetkým problému sociálnej nerovnosti.
V knihe sa okrem známych autorov (ako napr. liberáli Rawls, Berlin, Dworkin, komunitaristi Taylor, MacIntyre, Sandel, Walzer a neomarxisti Peffer, Cohen, Jameson, Wallerstein) vyskytujú aj ďalší významní, ale na Slovensku pomerne neznámi autori. Hlavnou úlohou je poskytnúť čitateľovi na pomerne krátkom priestore maximum dôležitých informácií pre ďalšie štúdium. Kniha bilancuje doterajšiu prácu českých a slovenských sociálnych filozofov ako Ladislav Hohoš, Ľuboš Blaha, Ľubomír Belás, František Novosád a ďalší, ktorí sa tejto téme podrobne venovali, no doteraz ich práce vyšli roztrúsené po zborníkoch, časopisoch a rôznorodých internetových zdrojoch. V prehľadnej forme prezentuje aj výsledky ich doterajšej práce a zdôrazňuje ich prínos. Je určená aj pre didaktické využitie (ako skriptá), špeciálne pre študentov filozofie, politológie, sociológie a kulturológie.
Kniha vyšla v náklade 110 kusov a je k dispozícii zdarma aj online na stránke Univerzitnej knižnice. Autor knihy je Mgr. Lukáš Perný, interný doktorand na Inštitúte filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity. Dielo vyšlo vďaka grantu GaPU 8/2018.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *