Vláda schválila svoje programové vyhlásenie, v ňom sa hlási k EÚ a NATO, avizuje zmeny v regrutácii i zálohách

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 28. apríla (TASR) – Vláda v stredu schválila svoj program. Kabinetu ho predložil premiér Eduard Heger (OĽANO). Programové vyhlásenie vlády (PVV) následne predloží na rokovanie Národnej rady (NR) SR a požiada parlament o dôveru.

Materiál v rozsahu 131 strán má 18 kapitol, v ich radení oproti pôvodnému dokumentu z apríla 2020 nenastali výrazné zmeny. Úvodná kapitola je aj tentoraz venovaná boju proti korupciu, posledná kapitola PVV sa venuje kultúre.

PVV je zároveň doplnené v úvode o aktualizáciu predchádzajúceho roka a činnosť exekutívy počas pandémie ochorenia COVID-19. „Napriek boju s vírusom sa podarilo presadiť systémové zmeny v oblasti súdnictva, sociálnej oblasti a zlepšovaní podnikateľského prostredia,“ uviedli predkladatelia. Pripomenuli investície na podporu udržania zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti: priznávajú, že i vzhľadom na absenciu finančných rezerv a pokles rozpočtových príjmov sa nárast výdavkov na protipandemické opatrenia premietol do rastu verejného dlhu, ktorý predstavuje pre verejné financie značné riziko a v blízkej budúcnosti je nutné toto riziko znížiť. Upozorňujú však na to, že prostredníctvom legislatívnych zmien sa im podarilo zefektívniť čerpanie eurofondov i zabrániť korekciám.

Vláda v úvode deklaruje, že revitalizované PVV má ambiciózne, ale reálne ciele zamerané na zvýšenie kvality života každého občana Slovenskej republiky. Kabinet si uvedomuje, že prípadné zlyhanie by malo na krajinu významný devastačný dosah a narastajúca nedôvera ľudí v politický systém by posilňovala extrémy.

Zároveň vláda deklaruje, že bude pokračovať vo vytváraní podmienok na očistu spoločnosti od korupcie a kriminálnych sietí, ktoré cudzopasia na verejnom majetku. Pokračovať chce i v zlepšovaní podnikateľského prostredia, v ktorom sa darí inováciám, posilňovaní konkurencieschopnosť priemyslu smerom k ekologicky čistým výrobám. „Efektívnym využívaním fondov EÚ znížime regionálne rozdiely a zvýšime ochranu životného prostredia,“ sľubujú predkladatelia rovnako ako zvyšovanie kvality vzdelávania i zdravotnej starostlivosti a posilňovanie sociálnych istôt. Kabinet zároveň v PVV uisťuje, že pri riadení verejných výdavkov bude dôsledne presadzovať princípy hodnoty za peniaze.

Prioritou vlády je zodpovedné členstvo v Európskej únii a NATO. Naďalej sa hlási k ambícii dosiahnuť do roka 2024 obranné výdavky vo výške dvoch percent hrubého domáceho produktu (HDP). Minimálne 20 percent výdavkov má smerovať na výzbroj, techniku, ale aj výskum, ktorý má dosiahnuť percento z obranného rozpočtu. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré schválili v stredu.

Ministerstvo obrany má pripraviť víziu jeho rozvoja s výhľadom do roku 2030. „Zároveň pripraví zdrojovo realistický strednodobý plán rozvoja rezortu ministerstva obrany s výhľadom priorít ďalšej výstavby ozbrojených síl,“ uvádza sa v materiáli.

V záujme lepšej ochrany profesionálnych vojakov má vzniknúť inštitút vojenského ombudsmana. Plánuje sa tiež modernizácia regrutačného systému. Prehodnotiť sa má aj systém tvorby a prípravy záloh ozbrojených síl na zvýšenie ich pripravenosti a použiteľnosti.

Zaviesť sa má tiež komplexný systém prípravy obyvateľstva na obranu štátu. Zahŕňať má informovanie obyvateľstva zamerané na vysvetľovanie problematiky obrany štátu a zvyšovanie jeho odolnosti voči dezinformačným vplyvom, opatrenia vo výchovnovzdelávacom procese, dobrovoľnú vojenskú prípravu občanov a prípravu občanov zaradených do aktívnych záloh.

Pri rozvoji ozbrojených síl má byť prioritou budovanie spôsobilostí, ku ktorým sa SR prihlásila v rámci NATO, vrátane realizácie súvisiacich modernizačných projektov a zintenzívnenia výcviku. Pokračovať má modernizácia vzdušných síl a rozvíjanie síl pre špeciálne operácie. Vláda chce tiež stabilizovať vojenský a civilný personál rezortu. Investovať chce aj do infraštruktúry.

Zámerom vlády je tiež zlepšiť podmienky na využitie kapacít slovenského obranného priemyslu v prospech obrany štátu. Prijať chce tiež opatrenia na rozvoj Vojenského spravodajstva.

Na základe spracovanej analýzy sa má zvážiť aj zlúčenie leteckých útvarov ministerstva obrany a ministerstva vnútra.

O zabezpečení obrany štátu chce vláda viesť dialóg s Národnou radou SR. Zvýšiť chce aj otvorenosť komunikácie voči verejnosti a zamerať sa na spoluprácu s mimovládnym sektorom, akademickou obcou a médiami, ale aj záujmovými organizáciami bývalých vojakov.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *