Diaľnica pri Prešove: Padla ďalšia prekážka pre eurofondové financovanie, tzv. EIA

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Ministerstvo životného prostredia vydalo súhlasné záverečné stanovisko k výstavbe diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh v procese EIA.

Stanovisko ministerstva k tzv. procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je datované k 28. februáru 2018.

Úspešný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je jednou z viacerých podmienok, aby mohla byť stavba diaľnice pri Prešova financovaná z prostriedkov Európskej únie.

Hoci Národná diaľničná spoločnosť už v minulom desaťročí získala súhlasné stanovisko ministerstva, rozhodla sa svojvoľne nechať naprojektovať diaľnicu v inej trase, než aká bola posúdená ministerstvom. Táto odlišná trasa dokonca získala aj stavebné povolenie.

Slovensko ignorovalo nesúlad

Európska únia, na rozdiel od Slovenskej republiky, dbá pri ochrane životného prostredia na to, aby stavby financované z prostriedkov únie boli nespochybniteľne posúdené.

Zjavný a vedomý rozpor medzi posúdenou trasou a medzi naprojektovanou a povolenou trasou predstavoval jeden z vážnych nedostatkov v príprave tohto úseku stavby diaľnice, ako stavby financovanej z eurofondov.

Nezrovnalosti medzi posúdenou trasou a povolenou trasou boli jedným z viacerých dôvodov odmietnutia jej financovania zo strany Európskej únie.

Slovensko tak úplne zbytočne stratilo niekoľko rokov. Dá sa len dohadovať, že Národná diaľničná spoločnosť rozpor ignorovala preto, lebo pôvodne sa s financovaním diaľnice pri Prešove neuvažovalo z eurofondov.

Počiatkova súťaž

Pripomíname, že verejné obstarávanie zhotoviteľa organizovalo ministerstvo dopravy pod vedením bývalého ministra dopravy Jána Počiatka. Zmluvu s víťazným konzorciom podpísal pred parlamentnými voľbami v roku 2016.

Súťaž dodnes sprevádzajú pochybnosti o tom, že viedla k predraženej cene.

Proces posudzovania vplyvov musela slovenská strana zopakovať pre odlišnú trasu diaľnice, ktorú medzičasom víťazné konzorcium už začalo stavať v roku 2017.

Koncom februára 2018 sa tento proces posudzovania zavŕšil vydaním tzv. záverečného stanoviska.

V písomnom vyhotovení stanoviska ministerstvo „súhlasí s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“ za predpokladu dodržania všetkých platných právnych predpisov a splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v kapitole VI. 3. tohto záverečného stanoviska. Neurčitosti, ktoré sa môžu vyskytnúť v procese povoľovania je potrebné vyriešiť v ďalších stupňoch príslušnej dokumentácie v rámci povolenia činnosti podľa osobitných predpisov.

Celé znenie stanoviska je k dispozícii verejnosti.

Národná diaľničná spoločnosť by teraz mala zabezpečiť čo najskôr splnenie všetkých ďalších stanovených podmienok, ak majú byť splnené podmienky pre financovanie stavby diaľnice pri Prešove z prostriedkov Európskej únie.

Definitívne rozhodnutie ešte nepadlo

Na konečné rozhodnutie o tom, či v prípade prešovského úseku získa Slovenská republika na jeho výstavbu eurofondové prostriedky od daňových poplatníkov z bohatších krajín, si však ešte musíme počkať.

Stále ešte nie je verejne zodpovedaná otázka, či tunelový variant diaľnice cez Prešov splňuje podmienky Európskej únie na efektívnosť vynaložených prostriedkov.

Ak by Slovensko napokon nezískalo eurofondy pre diaľnicu pri Prešove, financovanie jej výstavby z vlastných prostriedkov štátneho rozpočtu by sa mohlo ukázať ako veľmi komplikované a zatiaľ ešte nemá známe riešenie.

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Foto: Z videa

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *