Igor Melicher: Štát by mal začať znovu naplno podnikať

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Mantru o tom, že štát je zlý vlastník sa nám v pravidelných intervaloch, už skoro posledných 40 rokov, snažia nanútiť neoliberálni politici a ekonómovia. Podľa toho, ako to dnes u nás vyzerá, mám dojem, že sa im to aj celkom darí. Ale prečo by štát nemal podnikať? Prečo sa o štáte hovorí, že je zlý vlastník? Nie je to len prepracovaná ilúzia? Poďme sa teda na to pozrieť lepšie.

(zdroj: Pixabay.com)

Odpoveď neoliberálov je zdá sa jednoduchá.. Štát by nemal podnikať preto, aby uvoľnil miesto na trhu súkromným podnikateľom a tí potom mohli sprostredkovať služby a predávať výrobky, ktoré mohol poskytovať alebo vyrábať štát. Súkromní podnikateliabudú ziskoví a štát sa bude starať len o tie najnevyhnutnejšie veci, ako zabezpečovať poriadok a vhodné prostredie pre podnikateľov, samozrejme s čo najnižšími možnými (ak vôbec nejakými) daňami.

Toto je príbeh neoliberálov, ktorí sa nám snažia naočkovať, že štát nemá podnikať a nemá vytvárať ziskBohatnúť má len skupina podnikateľov, od ktorých bohatstvo neskôr presiakne aj na nižšie vrstvy. Problém je však ten, že väčšinu Slovenska netvoria podnikatelia. Väčšinu Slovenska tvoria zamestnanci alebo živnostníci vykonávajúci remeslo. A čím viac sa držíme tejto neoliberálnej teórie, tým viac sa stenčuje stredná trieda, až kým nakoniec v spoločnosti zostanú len bohatí a chudobní. A verte tomu, že kým bohatých bude maximálne 10% zvyšných 90% bude tých chudobných.

Argument, že štát je zlý vlastník začala na Slovensku v 90. rokoch používať pravica, aby sa prostredníctvom privatizácie zbavila všetkého štátneho majetku a firiem, ktoré skoro polstoročie budovali naši predkovia. A vo veľkej miere sa im to podarilo rozpredať, tak isto ako sa im podarilo cez provízie navýšiť stavy svojich účtov.

Mnoho štátnych podnikov bolo predaných do rúk zahraničných vlastníkov, ktorí tieto podniky zatvorili, vybrali z nich všetko cenné a začali na náš trh dovážať svoje výrobkyz iného kúta sveta, v mizernej kvalite a za zlomok ceny. Toto je dôvod prečo máme na Slovensku také množstvo hladových dolín. Slovenská pravica sa jednoducho pod heslom „Štát je zlý vlastník“ rozhodla rozpredať naše najcennejšie podniky. Najparadoxnejšie a najhlúpejšie na tom je, že mnoho našich, slovenských podnikov skončilo v rukách iných štátnych podnikov. Jeden príklad za všetky, naše elektrárne kúpila firma Enel patriaca z časti Taliansku ako ŠTÁTU. Takže tu asi niečo nie je v poriadku.

(Pixabay.com)

Poslednou bariérou presadzovania tvrdej neoliberálnej teórie na Slovensku je sociálna demokracia, ktorá tu drží ako-také štandardy už posledných desať rokov. Počas týchto rokov sa jej podarilo prinavrátiť niektoré podniky späť do rúk štátu. Ale ani dnešná sociálna demokracia neprináša skutočnú alternatívu neoliberálnej ekonomickej teórie, hrá stále v jej mantineloch, podľa jej pravidiel hry. A to nie je správne.

Prečo by sme sa teda mali držať už dávno skrachovanej neoliberálnej teórie? Veď predsa žijeme v demokratickom systéme, v 21. storočí, máme možnosť si vybrať. Máme sústavu zákonov, justíciu, medzinárodný obchod, zaručené ľudské a sociálne práva, sme členom EÚ a používame spoločnú európsku menu, ktorá nám nedovolí ju svojvoľne znehodnocovať. Prečo by teda nemohol štát podnikať?

Neoliberáli používaj argument, že „štát by mal neférové postavenie na trhu.“ Ale to nie je celkom pravda. Štát by mal na trhu postavenie rovnaké ako klasická právnická osoba/firmaAk štátny podnik neprosperuje, znamená to, že prosperuje niekto iný. Áno, ak sa štátnej firme nedarí, štát nemusí  pracovníkov hneď prepustiť a ani by to robiť nemal. Nazýva sa to sociálna zodpovednosť a tú dnes firmy pôsobiace na Slovensku takmer nemajú.

Jasné, štát nemôže zbankrotovať ako obyčajná firma, ale ak pristúpime na pravidla hry môžeme si všimnúť, že aj v bežne trhovom prostredí sú firmy, ktoré nemôžu skrachovať, napríklad banky Goldman Sachs alebo Lehman brothersŠtát je proste „too big to fail“ a treba sa s tým zmieriť. Ale stále v rámci pravidiel hry. Takže tvrdenia o tom, že štát má neférové postavenie na trhu sú reči podnikavcov, ktorí sa boja konkurencie „zlého vlastníka“.

(Pixabay.com)

Úprimne si preto myslím, že štát by podnikať mohol a dokonca by aj mal, omnoho rozsiahlejšie ako doteraz. Zakladanie a budovanie nových štátnych podnikov nám otvára cestu k zavádzaniu nových, progresívnych myšlienok fungovania ekonomiky a správy podnikov, akou je napríklad ekonomická demokracia, kedy je každý zamestnanec aj malým vlastníkom celého podniku a zisk sa delí.

My, občania Slovenskej republiky môžeme zo štátnych podnikov profitovaťprostredníctvom ich ziskov, ktoré môžeme používať na ďalšiu výstavbu ciest a diaľnic, na vzdelanie, lepšiu zdravotnú starostlivosť, na vedecko-technický výskum, v skratke na uľahčenie a skvalitnenie našich životov.

To, že sme občania Slovenska znamená, že tvoríme spoločenstvo, a to spoločenstvo je ŠTÁT, každý sme jeho malá súčasť. Ak štát podniká a vytvára zisk, bohatneme všetci a všetci máme právo na to z toho zisku prosperovať. Občan tu nemusí byť len na to, aby platil dane. Koniec-koncov, ak by štát zarábal na svojich podnikoch nie je dôvod mať vysoké dane a odvody a aj tak sa bude dať zabezpečiť solídny dôchodok a sociálne služby pre každéhoVráťme preto štát späť do hry!


Mgr. Igor Melicher, politológ, člen MSD. Ľavičiar.

Foto: Igor Melicher na konferencii DAV DVA

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


7 thoughts on “Igor Melicher: Štát by mal začať znovu naplno podnikať

 • 22. februára 2018 at 15:13
  Permalink

  Úvaha na zmyslom štátneho vlastníctva je dnes dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Je pravda že zvlášť v Strednej Európe je možné od roku 1989 počuť iba presne tento názor neoliberálov, ktorý spomínal Igor vyššie v texte, niečo podobné bolo možné počas studenej vojny vidieť pod taktovkou USA v Latinskej Amerike. Žiaľ aj krajiny Západu ustúpili týmto bludom a štát tam má tiež oproti minulosti iba marginálne postavenie. Igor mnohé veci vystihol, ja poviem len svoju úvahu, podľa mňa v kapitalizme by štát mal vlastniť minimálne energetiku, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, strategickú ťažbu a v socializme by mal štát vlastniť to isté, ale maximálne toľko.

  Reply
 • 22. februára 2018 at 17:24
  Permalink

  A čo stavebníctvo – pozemné, dopravné a energetické ?

  A čo poľnohospodárstvo ? A čím budeme hospodáriť ?

  A čo potravinárstvo ?

  A čo farmakológia ?

  A čo bankovníctvo a poisťovníctvo ?

  A čo textilný a obuvnícky priemysel ?

  A čo vodárenstvo ?

  A čo informatika, komunikácia a informačné siete ?

  A čo správa štátnych nehnuteľností ( štátne podniky, bytový fond, rekreačné zriadenia, kúpele,… )?

  A čo rekreácia, oddych a kúpeľníctvo ?

  A čo drobný priemysel, sklárstvo, … ?

  A čím budeme stavať, hospodáriť, vyrábať … ? Potrebujeme stroje – hop, a máme robotu pre strojárov…

  A čo vedecko-výskumná základňa týchto odvetví ?

  A a a …. kúújva – a potrebujeme tu vôbec nejakých kapitalistov ?!

  Jedni otročia na cudzincov, ktorý hodnotu ich práce vyvezú von a nám ostanú holé rite, ďalší doma nemajú robotu a za 60€ sa tvária že „ešte žijú“ a pritom je v republike roboty ako na kostole pre dinosaurov.

  Skrátka Európsky zväz je nám nahovno ! Slúži len záujmom cudzích veľkokapitalistov, na naše konzervovanie ako otrockej krajiny spotrebúvajúcej ich haraburdy.

  Ľavica by mala mať program vystúpenia Slovenska z Európskeho a akéhokoľvek iného zväzu a program politickej a vojenskej neutrality Slovenska a hospodárskej samostatnosti a sebestačnosti do tej miery, pokiaľ nám to vlastné zdroje ( finančné, surovinové, ľudské,… ) umožnia. Spolupracovať s inými krajinami sebavedomo, hrdo, rovnocenne. Zabezpečiť, aby hodnota práce našich ľudí „neutekala“ za hranice, ale ostávala tu pre zabezpečenie masívneho sociálneho programu pre ľudí.

  Heslo tohto bodu programu :

  Nikto nám nepomôže –
  POMÔŽME SI SAMI !

  Reply
  • 22. februára 2018 at 18:09
   Permalink

   Pre väčšinu Vami spomenutých odvetví jasne je vhodne kolektívne vlastníctvo výrobných prostriedkov, alebo ak chcete kooperatívne, družstevné….problém nie je v integrácií, ale konkrétne v tejto forme integrácie, áno súhlasím EÚ sa jasne postavila na čelo neoliberálnej globalizácie, proti ľuďom, proti pracujúcim, proti marginalizovaným, proti prírode, proti humanite, za vojny na svojom vonkajšom okruhu, za militarizmus, za kapitalistov, bankárov, finančné elity, zbrojárske firmy atď

   Reply
  • 23. februára 2018 at 18:40
   Permalink

   Sodoma Gomora velebnosti – já zapoměl

   na celoštátnu sieť ( aspoň ) potravinárskych predajní ( niečo na spôsob socialistického Zdroja a jednoty ), na zachovanie triumivátu
   poľnohospodárstvo – potravinárstvo – veľko/maloobchod.

   Reply
 • 22. februára 2018 at 20:41
  Permalink

  Zabudnime na integrácie. Načo ?!

  Ako bránia hranice a rozdielne jazyky vzájomnej mierovej spolupráci rôznych krajín ?
  Mala RVHP nejaký problém ?

  To neriadený kapitalizmus v nezriadenej súťaži o prežitie ženie krajiny bezohľadne voči sebe navzájom, presne tak ako aj malých či veľkých kapitalistov – jeden sa bojí druhého, že ho zničí.

  Eurodinosaurus je nefunkčný už len z toho dôvodu, že prostému Slováčikovi je ďaleko dovidieť do Bruselu. Má pocit bezradnosti a bezmocnosti ovplyvniť dianie, o to viac že je príslušníkom malého národa =málo europoslancov. Domáca politika je mu bližšia a aj to vedomie môcť niečo ovplyvniť je lepšie.

  Každý národ nech si vedie svoju krajinu.
  Štúrovcov muselo v hroboch ohýbať a skrúcať, že táto jednoduchá čeliadka po tisícročnom úsilí o svojbytnosť, už po desiatich rokoch po jej nadobudnutí, odovzdala svoju vlasť znovu do rúk cudzím pánom. Koľká to neúcta voči predkom !

  Práve som dopozeral správy, kde eurozväzáčikovia Ševčovič a Korčok plesali nad prínosmi eurozväzu pre Slovensko – koľko ciest sa vybudovalo, škôl opravilo, kanálov vykopalo….
  Len ma napadlo, či toto všetko by tu nebolo ( + masívny sociálny program ) , keby sme mali VLASTNÉ funkčné hospodárstvo a nami vytvorené peniaze by nám západ nekradol…..

  Nikto nám nepomôže –
  POMÔŽME SI SAMI !

  Reply
 • 26. júna 2018 at 8:54
  Permalink

  Vážený pán Melicher.

  Byť naivný je milé a pekné ale nie dlho.
  Štát = tá Vami spomínaná sociálna demokracia MOHLA založiť štátne podniky.
  Mohla robiť programy a dodávať počítače a vybavenie pre štátnu správu a samosprávu !
  Na to išlo posledné roky 1 000 000 000 € !!! Koľko by v takom podniku zarábali ZAMESTNANCI ?
  Tisíce eur.
  Prečo to neurobili sociálny demokrati zo smeru ???
  Lebo oni nie sú sociálny ani demokrati.
  Je to organizovaná skupina mafiánov ktorí okrádajú cez štátny rozpočet, štátne dotácie a fondy EU drvivú väčšinu občanov slovenska aby zarobilo ich pár „sponzorov“ „mecenášov“ spolustraníkov !
  Keby ste si ZISTILI fakty nemohli by ste takto písať od buka do buka.

  Sociálny demokrat a ľavičiar bol Štúr a všetci štúrovci. Tí nenosili hodiny ako pán predseda.
  Hodinky za 35 000 , 30 000 , 15000 aj 5000 a nevie preukázať ako na ne zarobil preto tvrdí že ich dostal DAROM !
  Možno tomu veríte.
  Tak skúste niečo zistiť o dostavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne.
  Minie sa 6 000 000 000 € a stále sa nevyrába elektrina a pôvodný rozpočet bol 1,8 mld € !!!
  Kradnúť, klamať a robiť hanbu = to je sociálny smer a jeho obdivovatelia !
  Ľavica NIKDY nekolaboruje s pánmi !
  NIKDY !!!

  Reply
 • 7. júla 2018 at 20:25
  Permalink

  Takuto znosku stupidy a ekonomickeho tmarstva som necital uz pekne davno. Toto co tu predvadzate je ekonomicke sarlatanstvo najvyssieho stupna.
  Nateraz vynecham vacsinu demagogii, ktorymi sa to v tomto zvratku len tak hemzi a dam otazku.
  V com by asi tak asi ten stat mal podnikat.? Ved ten stat nevladze zabezpecit ani to co mu vyplyva zo zakona a este chcete aby stat podnikal tak mi napiste v com.? Nebudem pisat o tom co je vo verejnom zaujme ako energetika atd . Tie sluzby totiz vyuzivaju vsetci a je to prakticky monopol.
  Na to sa zalozi akoze poradny vybor-komisia ktora bude dva-tri roky skumat co trh potrebuje ? chcete ist predsa do konkurencneho boja so sukromnym sektorom. Ci nie? Kto bude rozhodovat o tom do ktoreho sektoru sa stat pusti UV KSS Smer , alebo kto? A teraz to hlavne kto to bude financovat? To nove statne podniky zalozia ledva prezivajuce a vacsinou na hrane bankrotu prezivajuce stare statne podniky ? . Vsetci danovnici? Aj ti danovnici s ktorymi chcete na volnom trhu sutazit? Alebo len tak supom nieco zasa znarodnit ?
  Povinne vyberiete nejake nove dane na citujem:
  “ Zakladanie a budovanie nových štátnych podnikov nám otvára cestu k zavádzaniu nových, progresívnych myšlienok fungovania ekonomiky a správy podnikov, akou je napríklad ekonomická demokracia, kedy je každý zamestnanec aj malým vlastníkom celého podniku a zisk sa delí.“ koniec citatu. / To na tu vetu ste prisiel kde, ? to ste skopiroval z nejakeho bilakovho prejavu?/
  Zakladanie novych statnych podnikov bude viest iba k jednemu. Neefektivnemu plytvaniu. Kto bude zodpovedny za riskovanie penazi “ akcionarov“ / danovnikov/ ked nema prakticky ziadny vztah k niecomu, kde nema vlozene vlastne prostriedky. Nenahovarajme si nejake bludy o uvedomelosti a dalsie dristy.
  To spolocne vlastnictvo si predstavujete ako kazdemu rovny podiel a kazdemu rovnaky podiel na zisku? Ci ake tmarstva mate na mysli. Mimochodom to spolocne vlastnictvo davno existuje a seriozne firmy davaju svojim zamestnancom urcity pocet akcii prave kvoli tomu aby mali ako podielnici blizsi vztah ku firme. Na rozdiel od priblblych komunistickych zvastov o spolocnom vlastneni fabrik a podnikov. A zatial nikto nic lepsie nevymyslel a pokial budu ludia ludmi ani nevymysli.
  Hedge Fund manazeri, ktory spravuju cudzie peniaze a su plateny kralovsky ale iba vtedy ak prinesu svojim klientom zisk a este aj ked vytvoria investovanim zisk tak z benefitov , ktore su odmenou za vykon, polovicu investuju spat do fondu aby investori videli ze tam ma aj svoj zaujem aby podaval co najlepsie vykony. Aby sa pripadny bankrot dotykal aj jeho osobne a nie ze len rozflaka cudzie peniaze a v najhorsom dostane vypoved.
  Inac ludi neprinutite spravat sa zodpovedne iba ked bude nad nim visiet damoklov mec bankrotu a vsetkeho co s tym suvisi.
  Nebudem tu menovat firmy ktore este pred x rokmi boli statne a vsetky presli procesom privatizacie,za vsetky: Reanault, Air France, France tellecome,British Airways, Brittish Gas, Britske Vaznice od 1990, Deutshe Bundesbahn-DB Fernverkehr AG, a mnoho dalsich. Stat sa moze a ma usilovat o nejaky podiel ale nema co pchat svoj nos do podnikania . Jeho job je nie podnikat , ale vytvarat vhodne podmienky na podnikanie.
  lebo jednoducho neadresne vlastnictvo zabija zodpovednost. Zvlast na slovensku to je vidiet az extremne , preco je tolko multimilionarov po ministerstvach?.
  A vy tu zacnete vytahovat teorie o fungujucich statnych podnikoch v spolocnom vlastnictve, ktore si maju hladat na trhu miesto. Ducky by vam zrejme najlepsie vedel vysvetlit ako sa v statnych podnikoch safari.
  A nakoniec . pohybujem sa v prostredi kde sa kazdy den chodi s kozou na trh, a ked niekedy za mnou dobehne analytik s tym, ze to a to sa zda byt vyhodne pretoze je to lacne/ pricom nic nie je lacne a nic nie je drahe existuje len to co je trh ochotny zaplatit/ tak mu ukazem taky pripraveny plagat na ktorom je vygravirovane: GET THE F..CK OUT OF MY DESK
  To iste si myslim o vasich fantazmagoriach.

  Ani nahodou by som po nejakom komunistickom platku nepatral , keby ma na tieto stranky nezaviedol nejaky odkaz.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *