Juraj Janošovský: Čo robiť (v dobe temna)

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Čo robiť?

Doba temna, lídri, hochštapleri-kolaboranti, antikomunisti pri moci, a rozkladajúci sa systém, obťažkaný ekologickými, politickými, ekonomickými a sociálnymi krízami indukujú potrebu konať.

Myslím, že kapitalizmus je sebestačný vo svojej eutanázií, a nevidím potrebu jeho „opravovaním“ predlžovať mu agóniu. Po porážke tzv. reálneho socializmu, nemáme (my, komunisti), ani reálnu silu tento proces urýchliť, či zjednodušiť. Propagandisticky zmanipulovaná verejnosť s nami, ani nepočíta. Naviac oportúnne vedenia našich straníckych štruktúr, vo svojom parlamentnom kreténizme, skeptický verejný názor iba potvrdzujú.

V odpovedi na otázku v nadpise má lákalo sústrediť sa buď na „čo“ (systém cieľov, konceptov, hodnôt), alebo na „robiť“ (ako sa správať). Pre obe časti sa pokúsim načrtnúť „desatoro“:

 • 1. Organizovaním násobiť svoju silu. Vytvoriť „subjekt“- organizáciu komunistického typu. Akčnú jednotu spevňovať vnútornou demokraciou, ale aj zodpovednosťou jednotlivcov pri riešení spoločne prijatých rozhodnutí a podpore organizácie.
 • 2. Komunikovať so širokou verejnosťou, identifikovať triedne subjekty, ich záujmy, možnosti spolupráce, ale vnímať aj ich rozdielnosť. Tam, kde úzke triedne záujmy zotročujú civilizáciu, odhaľovať postupy pri poškodzovaní záujmov väčšiny. 
 • 3. Aktualizovať príťažlivý koncept (víziu) hospodárskeho, kultúrneho, politického a sociálneho usporiadania civilizácie, založenej na rešpekte k životu a slobode pre každého vo vedecky organizovanom a spravodlivo fungujúcom a ľuďmi kontrolovanom režime. 
 • 4. Demonštrovať odmietnutie kapitalizmu odborne kompetentne, politicky korektne. Ostražito monitorovať jeho orientáciu na konfrontáciu, boj o zisk a moc, na vojny. Všetkými prostriedkami chrániť mier a verejne pranierovať iracionálne fungovanie systému.
 • 5. Pripravovať novú generáciu komunistov. Nielen ich získavať, ale aj prakticky zaťažovať politickými úlohami. Doraz klásť na rast vzdelanosti a získavanie odbornej spôsobilosti pre verejnú správu, riešenie hospodárskych a politických problémov.
 • 6. Prezentovať reálne komunistické princípy v praktickom každodennom živote. Najmä demokratické rozhodovanie, vzájomné pochopenie, rešpekt k právam iných, akčnú jednotu, osobnú angažovanosť.
 • 7. Rozumieť civilizačným tendenciám akými sú globalizácia, energetická a surovinová hospodárnosť, rešpekt k prostrediu, informatizácia, sociálne a politické následky civilizačného pokroku a iné
 • 8. Presadzovať informačnú slobodu, odstrániť informačnú exkluzivitu štátnych inštitúcií (polícia, armáda a iné), korporácií, bánk, ktoré tak nekontrolovateľne manipulujú politickými a konzumentskými rozhodnutiami verejnosti (reklama a mediálne manipulácie)
 • 9. Zásadovo riešiť sporné otázky. Vládnuci systém využíva rôzne situácie na konflikty medzi národmi, rasovými, náboženskými a kultúrnymi skupinami. Zmyslom týchto konfliktov je zamedziť riešeniu problémov komunikáciou a znemožniť masový odpor voči imperializmu.
 • 10. Verejne kontrolovať a hodnotiť. spravodlivo posudzovať výsledky činnosti jednotlivcov, kolektívov. Tak preferovať cieľavedomú aktivitu pred prázdnymi deklaráciami. Kritiku začínať sebakriticky, a vyhnúť sa nerealistickým, tendenčným postojom

Ing. Juraj Janošovský

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
6 thoughts on “Juraj Janošovský: Čo robiť (v dobe temna)

 • 22. júna 2019 at 21:47
  Permalink

  Juraj – a čo ste pre slovenskú ľavicu urobili Vy ? Prečo ste sa napr. neuchádzali byť prezidentom SR ? Veď ľavica viac či ešte viac nemala koho voliť !

  Viete čo – už je nevyhnutné začať budovať združenú, intelektuálnu základňu slovenskej ľavice. Keďže sa k tomu nikto a nič nemá, poďme ho vybudovať okolo DAV-u. Vytvorme skupiny ľavicových intelektuálov – filozofov a odborníkov kopírujúcie spoločensko – hospodárske odvetvia a potreby štátu, ktoré by sa vyjadrovali k problémom a otázkam súčasnosti – aktuálnym aj tým práve ( zdanlivo ) neaktuálnym, ktoré však ľavica potrebuje nastoliť. Toto intelektuálne prostredie by sa stalo odbornou základňou pre jestvujúce či budúce ľavicové strany, ochotné spolupracovať. Čo sa týka politickej ľavice, tam je nevyhnutné, aby jej prvotným cieľom bol zisk 3% vo voľbách, aby získala nejaké peniaze od štátu, ktorými by sa mohla kryť politická a intelektuálna činnosť ľavice. Združenie by bolo otvorené, takže by doň mohli vstúpiť všetci ľavicoví odborníci, so záujmom o prácu na takomto projekte. Takéto združenie nemôže vzniknúť na dedine, ale jedine v hlavnom meste.

  Výstupom činnosti tejto ľavicovej základne by boli pravidelné tlačové besedy, na ktorých by predstavovala ľavicové stanoviská, návrhy a riešenia ku všetkým spoločenským otázkam. Tlačové besedy by sa nahrávali na video a zverejňovali na internete, pričom pozývali by sa na ne novinári hlavne z RTVS, ale zanovito a neustále aj napr. zo SME, Denníka hlieN, … a ostatných – čiže skoro všetkých – pravicových plátkov.

  Ďalej by to mohla byť rôzna ľavicová vzdelávacia činnosť, spolupráca s politickou ľavicou, spolupráca so zahraničnou intelektuálnou ľavicou, ….

  Vďaka internetu a sociálnym sieťam máme možnosť dostať sa do povedomia obyčajných ľudí, aby vedeli že jestvuje nejaká ľavica ako nositeľka iných hodnôt a názorov ako v uniformnom mediálnom prostredí je dovolené predstavovať. Nepolitickí ľudia potrebujú poznať čo je ľavica a čo ju odlišuje od pravice.

  Tak čo Juraj – idete niečo spraviť pre slovenskú ľavicu ? Kto, keď nie Vy ? Poďme vybudovať intelektuálnu základňu slovenskej ľavice okolo DAV-u, poďme pracovať na jej cti.

  Reply
 • 22. júna 2019 at 23:09
  Permalink

  Po Vašej minulej výzve formulujem vlastnú verziu návrhu „čo robiť“ a čoskoro zverejním.
  K tomuto veľmi vydarenému desatoru pridám jednu pripomienku.
  K bodu 4: Obávam sa, že kapitalizmus politicky korektne nie je možné odmietnuť. Nevyhneme sa označeniu za extrémistov. Je však možné postmoderným spôsobom (ktorý mi je inak proti srsti) kapitalizmus sústavne spochybňovať a zosmiešňovať. Dobre podaná irónia a satira bude účinná najmä medzi mladými, počujú na to.

  Reply
 • 24. júna 2019 at 16:39
  Permalink

  O pár dní budem mať 66. Možno možnosť bilancovať. Čo som urobil pre ľavicu na Slovensku? Všetko, na čo som mal silu… Prešiel som od aktivistu Mestského výboru SZM, cez okresný, krajský, slovenský ústredný a pražský ústredný výbor vo volených funkciách až po predsedu Slovenského ústredného výboru SZM. Previedol som zväzácku organizáciu až k februárovému mimoriadnemu zjazdu (1990). Odmietol som – v zodpovednosti k zväzáckej organizácii- všetky ponuky straníckych funkcií. Až po tom, čo som odmietol kandidatúru na zväzáckom zjazde( odišiel som s čestným členstvom) som kandidoval po prvý raz do aparátu KSS a bol som zvolený za tajomníka OV KSS (1990) v Trnave. Vyhraňoval som sa voči reformnému vedeniu KSS a bol som hovorcom Demokratického fóra komunistov, neskôr ( po premenovaní KSS-SDĽ) som spoluzakladal Zväz komunistov Slovenska a viedol som zľučovací zjazd ZKS-KSS´91 v B. Bystrici. Bol som výkonným podpredsedom KSS po zľúčení. Po Levickom zjazde ( na ktorom Ďaďo so ˇˇSevcom zotganizovali puč) som nechal svoje členstvo spočinúť na protest proti porušovaniu stanov renegátmi. Vydával som týždenník Alternatíva ( a písal aj dotoval), neskôr som vydával knihy K. Ondriáša, H. Ďurkoviča, J.Lenárta. Spoluzakladal som ako redaktor český komunistický denník „Haló noviny“. Organizoval som Stálu konferenciu radikálnej ľavice, spoluzakladal web Alternatívy a DAVDVA. Nechcem rozpisovať do podrobností a nehľadám „pochvalu“, iba argumentujem osobnú integritu a úsilie… Už je čas pre iných, nemám sily, energiu ani zdroje. Budem však pomáhať koľko vládzem, nová iniciatíva musí mať „nové sily – osobnosti, nápady, zanietenie. Aj preto, aby sa neopakovali chyby a omyly. A aby iniciatíva formovala budúcnosť, nie oprašovala minulosť… Nuž, tak priatelia. V časoch keď mnohí volia byť radšej otrokom, ako sa biť za slobodu a spravodlivosť sa neskrývam, ani neskuhrám. Iba ponúkam svoje tým, ktorí chcú a budú v zápase pokračovať….Juraj J.

  Reply
 • 24. júna 2019 at 17:46
  Permalink

  PÁN Janošovský!
  Krásne resumé!
  „…nehľadám „pochvalu“?!“
  Podľa toho, čo čítam, patrí Vám, či ju hľadáte, či nie. Za človeka hovoria jeho činy, tie Vaše sú, no nájsť tie správne slová… Odovzdávate mladým horiacu fakľu, nie kôpku popola!!! Hodnota človeka sa meria tým, čo dal, nie tým, čo vzal. Hlboká poklona!!! Úcta!!! A určite nielen moja!
  Priskoro bilancujete! Jeden pán v 74 rokoch vyhral maratón.
  P.S.Ale minulosť treba trochu oprášiť, aby nezapadla prachom. Pravidelne utierať prach!

  Reply
 • 24. júna 2019 at 18:29
  Permalink

  Juraj – blahoželám a ďakujem zároveň.

  Beriem to tak, že ste oficiálne zatiaľ prvý, ktorý by do ľavicového fóra ( = Ľavicového fóra ) ako odborný člen išiel. Síce starý a unavený … ale išiel. Dobre. Takže okrem odborných vystupujúcich členov budeme potrebovať, nejaký ten štáb v pozadí. Uvidíme.

  Aby ste pochopili o čo mi ide, začnem jedným „zážitkom“ z minulého týždňa na fakbuku KSS, kde sa jeden spoluobčan vyňadril v takomto zmysle : „… volil som OĽANO, no sklamali ma, tak tentoraz budem voliť Vás ( KSS )…“ – no zo trikrát ma vyvalilo, a potom som sa dotyčného v duchu opýtal, že keď ťa sklamú aj komunisti tak skúsiš potom SaS, po nich nejaké kvázi SDKaešteajú a cez Smer skončíš svoju volebnú a životnú púť pri KDH ?

  Tragický fakt je ten, že tá hlavná, rozhodujúca masa vo voľbách je práve takáto politicky imbecilná. A mne ide o to, aby sme časť z tejto masy ukrojili a získali ju pre ľavicové hodnoty, bez ohľadu na ich politické zastúpenie. To znamená prerod časti politicky imbecilnej populácie na politicky uvedomelé voličstvo, ktoré samo seba chápe ako ľavicové a tak sa aj vo voľbách správa – vyberá si výhradne z ľavicových strán a uchádzačov.

  Pre už politicky uvedomelé voličstvo by bolo zase Ľavicové fórum intelektuálnou záštitou, ich politického presvedčenia, ktorej sa im nedostáva z RTVS ani vo verejnom priestore.

  Intelektuálna ľavica je spiacou popoluškou o ktorej nik nič nevie. A tak namiesto toho aby sme sa tu hlušili na osi ľavica-pravica, vedie sa tu (ne)uvedomelý boj v pravicovom priestore na osi liberalizmus-konzervativizmus. Ľavica musí dávať ľavicové stanoviská, a ešte viac otvárať „ľavicové“ témy, o ktorých sa pravicou okupovanom verejnom priestore cudne mlčí. Ako chceme mať fungujúcu politickú ľavicu, ak táto je bez mozgu – intelektuálnej ľavice ? Potom politiku tvoria namiesto ľavicových intelektuálov technokrati ( politici ), ktorí by ju však mali „len“ prakticky vykonávať.

  Spôsob práce / vystupovania by mohol byť spočiatku podobný, ako sú videá od Michelka. Fórum by sa pravidelne s pečaťou ľavicovosti vyjadrovalo k dôležitým otázkam, vydávalo by (video)vyhlásenia, postoje a návrhy.

  Postupne by sa mohli videá zmeniť na video tlačové besedy s pozvanými novinármi a cieľom by bolo dosiahnuť takú spoločenskú váhu ( sledovanosť ), aby si ľavicové fórum smelo žiadalo priestor na vyjadrenia v spravodajstve RTVS v protinázore k ostrým chlapcom z INESS-u či GLOBSEC-u.

  Ľavicové fórum by bolo otvorené pre širokú paletu odborníkov z rôznych odborov, ktorí by sa nehanbili priznať svoju ľavicovosť. Je potrebné vytvoriť základné pevné osadenstvo ĽF a začať vystupovať, pričom verím, že pokiaľ by sa udržala určitá kvalita výstupov, ľavicoví odborníci by postupne vystupovali z tieňa a hlásili sa k spolupráci.

  V konečnom dôsledku ide o vybudovanie odbornej spoločnosti so spoločenskou úctou, ktorú najprv musí získať medzi pospolitosťou, a následne ( nevyhnutne, na základe podpory a požiadaviek verejnosti ) aj v „štátnej“ RTVS.

  Posledným stupňom činnosti ĽF by bola spolupráca ( poradenstvo ) s ľavicovými politickými stranami, ktoré by prejavili záujem.

  Takže čo nám treba pre začiatok – kameru, mikrofón, reproduktor a miestnosť. No a to najdôležitejšie – osadenstvo odborné a obslužné. Začnime ho hľadať tu na DAV-e, ktorý by bol základňou ĽF – na úvod.

  Pôjde to ?

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *