NAŽIVO: Kritika súčasného režimu na Litoměřickom odbornom semináre (vystupujú Blaha, Skála, Staněk, Konečná a ďalší)

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Živý záznam realizujú Parlamentné listy. Témou IV. ročníku Litomeřického odborného semináru je 100. výročie vzniku Československa.

 Tvrdá kritika eurocentralizmu, kritika migračnej politiky, kritika rusofóbie, o nahradení občianskych a sociálnych práv tzv. „ľudskými právami“… to všetko práve teraz na akcii, kde vystupujú tak významné osobnosti ako Peter Staněk, Oskar Krejčí, Radim Valenčík, Ivan David, Petr Žantovský, Josef Skála a taktiež spolupracovník DAV DVA, Ľuboš Blaha.

 

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
33 thoughts on “NAŽIVO: Kritika súčasného režimu na Litoměřickom odbornom semináre (vystupujú Blaha, Skála, Staněk, Konečná a ďalší)

 • 23. septembra 2018 at 14:16
  Permalink

  Výborne pán/súdruh (?) Blaha,

  tlieskam Vám a Vašemu prejavu, rovnako ako R.Ficovi v roku 1999, ktorému jedinému som veril jeho ľavicovosť, v porovnaní s mestským prešporským „ansámblom“ ktorý ho v SD obklopoval. Som rád, ak moje slová spred roka tu na DAVe o tom čo robí ľavicu ľavicou a o podstatnosti chlebových tém, ste si zobrali – sluchočujne do úst a dúfam, že aj k srdcu. Avšak „revolučná, socialistická“ slovesnosť je jedna vec a skutky sú vec druhá.

  Takže ak dovolíte, tak ako ma to naučil R. Fico v uplynulom dvadsaťročí, a pokolenia ľavičiarov ( zradná zredná ) Sociálna demokracia za uplynulé storočie, tak aj Vás budem hodnotiť nie na základe takýchto plamenných rečí, ale plamenných skutkov.

  Čiže tieto, vo vašom vystúpení spomenuté témy, ktoré zaujímajú pracujúcich, nezamestnaných a dôchodcov, žijúcich zo svojej súčasnej či minulej ZÁVISLEJ námedznej práce, treba predkladať na politickej pôde a v tlači.

  O slabosti ( slovenskej ) ľavice svedčí to, že pravicová politika a pravicová tlač je tá, ktorá určuje témy, a ľavica je vždy len ten reakčný člen – čoklík čo breše len na tú kosť, ktorú mu pravica predhodí – ták a teraz o tomto…

  Ľavičiari čakajú opak – pokiaľ pravica podhodí nejakú „termálno-solárnu“ tému, chceme mať nášho zástupcu – politika či tlač – ktorí buchnú po stole a zahučia:

  Toš kurva ňe !!!

  Toto NAŠICH voličov nezaujíma – ich zaujíma
  – ich mzda,
  – minimálna mzda,
  – vzťah zamestnanec-zamestnávateľ v pracovnom práve,
  – rozsah nadčasovej práce,
  – odstránenie nočnej, víkendovej a sviatočnej práce a v odvetviach kde to možné nie je, zvýšenie mzdy na dvojnásobok,
  – pracovné tempo a zaťaženie,
  – bezpečnosť pri práci,
  – funkčné nepodplatiteľné inšpektoráty práce,
  – sociálny program zamestnávateľov,
  – agentúrne zamestnávanie,
  – otrocká a nelegálna práca,
  – konkurencia „lacných“ ľudí z chudobného sveta,
  – ustanovenie práva na základné životné potreby – jedlo, oblečenie, bývanie
  – predefinovanie životného minima tak, aby ním v skutočnosti bolo ( aby pokrývalo právo na jedlo, vodu, oblečenie, bývanie a internet ) a naviazať naň minimálnu mzdu ( ako jeho x-násobok ) a zároveň aj platy politikov,
  – skrátenie pracovného týždňa na 4 dni,
  – problematika nahradenia ľudskej práce pokročilými strojmi a podiele ( zdanení ) ich majiteľov na prerozdeľovaní zisku z nich do spoločnosti,
  – odstránenie nezamestnanosti aj vďaka štátnym podnikom hlavne v poľnohospodárstve, potravinárstve a malobchode, energetike, infraštruktúrnom, energetickom ale aj pozemnom stavebníctve,
  – vytláčanie najhorších zamestnávateľov ( povestných pracovných táborov, otrockých robotární, montovní a káblikární ) z nášho pracovného trhu a oslobodenie ich otrokov v prospech týchto štátnych, či slušných súkromných podnikov,
  – odstraňovanie chudoby
  – odstraňovanie bohatstva prípadne jeho výrazné, dynamické zdaňovanie
  – cigánska otázka ( práca, vzdelanie, hygiena, odstránenie chudoby, negramotnosti, chorôb, bývanie, osveta, cukor a bič )
  – dostupnosť zdravotníctva, školstva a dopravy,
  – nízke dôchodky, aj z dôvodu pravicovej ( Kaníkovej ) krádeže storočia, keď v 00-tých rokoch rozbili medzigeneračný princíp spolupatričnosti a umožnili presunutie polovice 14% príspevku na dôchodkové poistenie z hrubej mzdy, na súkromné účty do kapitalistického kasína finančných špekulantov
  – dvojčlenný dôchodkový systém – povinný štátny a dobrovoľný súkromný
  – vyššie ceny a nižšia akosť výrobkov tu a na „západe“ – vrátane výrazne nižšej kúpyschopnosti týchto tovarov, vďaka našim nižším platom,
  – dlhodobé zachovanie počtu obyvateľstva Slovenska vďaka silným sociálnym programom podporujúcim zakladanie a živenie rodín a bytovej výstavby ( rozbitie špekulácií, úžery a šmeliny na trhu s bývaním ),
  – nevystavovanie našej tradičnej Slovenskej „národnej homogenity“ miešacím globalizačným avantúram,
  – načrtnutie vízií a politík sveta budúcnosti bez zbrojárskeho priemyslu, armád a vojen,
  – odstraňovanie závažnej kriminality spojenej s kapitalizmom ( kriminalita kravaťákov, mafií, drogová kriminalita )
  – znovuustanovenie hraníc
  – podrobenie nášho členstva v Európskom zväze a v NATO poctivej a všestrannej verejnej rozprave ( výhody/nevýhody, žiadna pro-kapitalistická propaganda )
  – otvorenie otázky neoddeliteľnosti fyzického územia tvoreného zemou ( pôdou ) a vodou od právneho pojmu „štát, republika“ ( pokladať zem a vodu za štátotvorné, a teda ľudové a v žiadnom prípade súkromné ), teda výhradne štátne vlastníctvo celého územia zeme a vody s tým, že štát by ich len prenajímal súkromným a právnickým osobám na bývanie a hospodárenie, so zachovaným právom dedenia tohto prenájmu,
  – prevzatie moci nad STV, SRo a TASR štátom, a ich premena na všestranné a nestranné informačné a osvetové ustanovizne, kde by bol vytvorený priestor na predstavenie problémov a ich možných riešení vo verejnej, neideologickej a nepropagandistickej rozprave
  – odhaľovanie pozadia a vplyvu tzv. „mimovládnych“ organizácií na štát, s likvidáciou tých, ktoré zle zasahujú a ovplyvňujú politiku a zájmy štátu
  – atď. atď .

  – ľavicových tém a postojov plná Tatrofka len si vybrať, páni/súdruhovia politici a novinári, a predkladať ich do verejnej a politickej rozpravy.

  Na toto máte p. Blaha politický mandát, nie na kabinetné ľavicové reči na seminároch aj fejzbukoch ako opozičný, „bezmocný“ politik. Doteraz som vnímal veľký rozdiel medzi Vašou slovesnosťou a medzi Vašimi skutkami – preto ste pre mňa sklamaním ( čo sa tých skutkov týka ).

  Po tomto Vašom socialistickom vystúpení Vás budem ešte pozornejšie sledovať.

  Budem od Vás očakávať, že aj keď v súčasnej politicko-mediálnej konštelácii to bude sprvu vopred prehraný boj, tak budete hlasom obyčajných slovenských ľudí, ktorých nikto z „veľkých pánov“ politiky a tlače nevypočuje, tak aj tak tieto témy budete na politickej a mediálnej pôde predkladať, presadzovať. Síce Vás pravica bude obsmievať, ale získate si slovenskú pospolitosť a to sa potom budú diať veci. Pretože kapitalista rozumie len jednému hlasu – hlasu jednotného proletariátu.

  Nezabudnite na to, že pravica sa pri týchto ľavicových témach začína vždy rýchlo variť a pripomína chrobáka prevráteného na krovkách.
  Veď frknite „do pľacu“ napríklad zvýšenie minimálnej mzdy na 1000 € a teraz si predstavte argumentáciu pravicových Shulíkov nielen proti takému zvýšeniu, ale aj proti samotnému inštitútu minimálnej mzdy a ako by ich „argumentácia“ obstála pred slovenskou pospolitosťou.

  Prikryte pseudoproblémy mestských termo-solaristov červenou perinou ľavicových tém o skutočných problémoch nás obyčajných ľudí.

  Želám si, aby som už čoskoro mohol vyjadriť súhlas nielen s Vašimi rečami, ale aj skutkami a mohol povedať

  ČESŤ TVOJEJ PRÁCI, SÚDRUH !

  A to čo najskôr p. Blaha !

  Reply
 • 23. septembra 2018 at 19:00
  Permalink

  Nechcete toho trošku veľa pán Martin? Ak by sa to o čom snívate nielen vy , uskutočnilo, o čom by potom rozprávali “ naši ľavičiari “ ? Neboli by potrebné takéto semináre stačilo by Snívajte s nami relácia v televízii. Ale to naša sociálnodemokratická ľavica bohužiaľ nevie uskutočniť . Nemá na to schopných ľudí. Mlátenie prázdnej slamy im ide najlepšie. Musia sa dostať do pozícíí ľudí, ktorí ich volia, potom by pochopili aj realitu dnešného obyčajného Slováka a Slovenky.

  Reply
 • 23. septembra 2018 at 19:29
  Permalink

  Prejavu pána Blahu tiež tlieskam!
  Martin, máte pravdu v tom, čo našich voličov zaujíma, lenže voliči musia pochopiť, že toto všetko, čo ste uviedli vyššie, nevyrieši pán Blaha. Kapitalizmus, to je zdroj všetkých problémov, ktoré ľudí trápia, no a to pán Blaha vysvetľuje.

  Reply
  • 23. septembra 2018 at 20:48
   Permalink

   Laco, Slavomíra

   že chcem veľa ? A ja som v tom, že som spomenul len zlomok všetkých, podľa mňa podstatných ľavicových tém, ktoré mi hlad sobotného dopoludnia umožnil.

   Blaha aj ľavicoví politici môžu môj príspevok brať ako vyhrážku, ku ktorej sa môžete pridať i vy pokiaľ chcete.

   Je o tom, že ľúbivá ľavicová slovesnosť mu vskutku ide, no tá mi už nestačí, chcem vidieť i skutky.

   Pravdaže nečakám od samotného Blahu že vyrieši všetky problémy, no pre začiatok postačí, pokiaľ je úprimný ľavičiar so záujmom o obyčajných ľudí, že sa stane hovorcom obyčajných ľudí pred „pánmi“ a bude ich hlasom v tlači aj v politike. Bude predkladať a otvárať tieto témy. A trebárs aj proti vôli vládnych strán. Ak sa s nimi dostane do sporu, potom sa musí rozhodnúť či bydlo alebo ľud. Tu sa už dostávame k dôvodu samotného jestvovania sociálnej demokracie, a ľavice a komunistov. Ak p. Blaha naráža na isté, hm…. „limity ?“ sociálnej demokracie, potom sú način otázky : Som v správnom drese ? Bydlo, alebo svedomie ? Kľud, alebo ľud ?

   Mňa absolútne rozčuľuje jeho vystupovanie po ľavicových kabinetoch, kde sa cholericky rozohňuje ako čo nefunguje a ako by malo, ako by bol opozičný poslanec a pritom je poslancom vládnej strany. Slovami Chmelára, Smer vstúpi do dejín slovenskej politiky ako strana, ktorá od ľudí dostala tak veľa moci a spravila pre nich tak málo ( zásadných a prelomových ) vecí.

   Napríklad problematika nadčasovej práce – zvýšenie počtu nadčasov na 100 hodín ročne ( +250 h po vzájomnej „dohode“ ? so zamestnávateľom :) ) sa dostala do zákonníka práce ako protikrízové opatrenie, ktoré zamestnávatelia veľmi radi využívali na žmýkanie zamestnancov.
   Opýtam sa Vás pani Slavomíra – potrebuje poslanec Blaha tlupu odborníkov a poradcov okolo seba, aby podal návrh na zmenu čísla v ZP zo 100 h na 20 h ?

   Takže všetko sám nezvládne, ale aspoň niečo určite áno.
   A zatiaľ nerobí ani to a tam smeruje moja kritika.

   Reply
   • 23. septembra 2018 at 21:39
    Permalink

    Jedna otázka, pán Martin: V akom stave prevzal Smer a toľko kritizovaný Fico krajinu? Celkom nič nespravil?
    Netvrdím, že nie je čo kritizovať a konštruktívnu kritiku uznávam, ale Smer, Fico, Blaha schytávajú facky i za svojich predchodcov. A to sa mi nepáči!
    Ešte raz zopakujem: To, čo oprávnene kritizujete, sú plody kapitalistického systému, skrátka:
    Niekto si užíva,
    iný prežíva!
    Pán Bláha napísal: Pre mňa je prioritou socializmus. Bodka.
    A ja svoj komentár ukončím podobne: Pre mňa je prioritou socializmus. Výkričník.

    Reply
    • 23. septembra 2018 at 22:09
     Permalink

     Keby SD neurobila aspoň to čo urobila, nevládla by 10 rokov na žiaľ veľkokapitálu v jeho pozadí.
     Keby SD urobila aspoň to čo žiadam je, vládla by 10 rokov na žiaľ veľkokapitálu v jeho pozadí.

     Keby bol prioritou SD socializmus, nebola by SD prioritou veľkokapitálu.
     Keby nebol prioritou KSS+SP socializmus, nemusela byť SD prioritou veľkokapitálu.

     Reply
     • 25. septembra 2018 at 21:00
      Permalink

      Martin, ak ste očakávali, že Smer bude mať ako prioritu socializmus, nič ste nepochopili. Smer je sociálno-demokratická strana, teda systémová (ľavicová) strana kapitalizmu, presnejšie subjekt tvorby post-klasického, socializovaného kapitalizmu. On nikdy nepôjde za hranice kapitalizmu, len bude preberať prvky socializmu, čo ho do určitej miery zbližuje so socialistickými a komunistickými stranami. Je možné s ním spolupracovať na niektorých sociálnych, ekologických témach, ale nemožno očakávať, že prekročí svoju podstatu.

      Ja som od Smeru nikdy neočakával viac, ako je v jeho možnostiach, preto nie som ani sklamaný. A preto som pokrokový ľavicový subjekt položil veľmi ďaleko od Smeru, naľavo od súčasných komunistických strán.

     • 25. septembra 2018 at 21:18
      Permalink

      Martin, inak tie Vaše body ukazujú pomerne presne, kam smeruje post-klasický socializmus – ku konzumnému socializmu. Že socialistického voliča zaujíma hlavne to, ako si dobre namastiť brucho. Nielen kapitalisti, ale aj on, skrátka sociálna spravodlivosť. Nejaké pokrokové vízie, ideály novej spoločnosti, osudy celého ľudstva ho už nezaujímajú, treba sa uzavrieť v hraniciach, a hotovo.

      Takýto program vie oveľa lepšie ako Vy naplniť Babiš alebo Kiska, preto ich ľudia volia a im dávajú dôveru. Pretože od ľavice očakávajú oveľa viac, lenže to by tu musela byť iná ľavica, s nadhľadom, pokrokovými víziami, schopnosťou ovládnuť aj proces globalizácie – a nie sa uzatvárať pred problémami, utekať pred nimi. Kto iný má ovládnuť proces globalizácie, zospoločenštiť ľudstvo, planétu, ak nie komunisti? Vari Trump? Kapitalisti vždy budú rozmýšľať len v úzkom súkromnom rámci, to je ťažké pochopiť? Takúto konzervatívne, nepokrokovo mysliacu „ľavicu“ nikomu netreba a preto ju ľudia ani nevolia.

    • 25. septembra 2018 at 14:45
     Permalink

     V akom stave prevzal Smer krajinu, v takom ju aj udržiava až do dnes. Ak viete vymenovať nejaké systémové zmeny, ktoré Smer urobil po Dzurindovi a Miklošovi, sem s nimi!
     Čerstvý príklad:
     2. dôchodkový pilier na návrh poslancov Smeru má byť daný do Ústavy SR. Čiže v tomto Fico ešte prekonáva Dzurindu a Mikloša. Nuž čo, medze sociálnej demokracie sú zrejme nekonečné. A sledujme, ako bude hlasovať pán Blaha …

     Reply
 • 24. septembra 2018 at 12:14
  Permalink

  VŠEM KRITIKŮM DR. L. BLAHY

  Nikdo z vás, bohužel, si nevyposlechl MIMOŘÁDNÉ vystoupení prof. P. Staňka (čas 3 hod 5 min až 4 hod 1 min), jakož i jeho VYSOCE závažné odpovědi v diskusi (od 4 hod 57 min). Zkuste to okomentovat, bylo by zajímavé slyšet všechny ty křiklouny na adresu L. Blahy, poněvadž vystoupení L. Blahy osobně hodnotím velice příznivě.

  A povím vám všem proč. Protože jako jediný hovořil o tom, o čem skoro nikdo nechce ani pomyslet. A sice, že imperialismus (dnes se to balí do pojmu globalismus), jakožto nejvyšší stádium kapitalismu, vede celé lidstvo do sebelikvidace. Jakákoli centralizace moci na nadnárodní úrovni končí VŽDY FAŠISMEM, ROZUMĚJ BANKOVNÍM KREDITNÍM FAŠISMEM s cílovým zrušením hotových peněz. S důsledky horšími než Osvětim či Sobibor.

  A proto L. Blaha velice správně věnoval své vystoupení tomu, čeho je potřeba ze všeho nejvíce, tedy, BOJE PROTI IMPERIALISMU (GLOBALISMU), BOJE ZA NÁRODNÍ OBROZENÍ. Protože jakmile jen jednou si sedneme na lopatu glob. kapitalismu, jak jsme to již jednou učinili počátkem května 2004, když jsme strčili hlavu do chomoutu Velkoněmecké říše (sdělováky tomu praví EU), tak na té lopatě dojedeme až do pece. A tato má vize není od věci. ZOPAKUJI TO, POZORNĚ VYSLECHNĚTE výše uvedená obě vystoupení prof. P. Staňka v Litoměřicích předevčírem, abyste pochopili, co mám na zřeteli. Napovím vám, kdybyste nechápali. Od r. 2020 se začnou dít věci v této EU, že živí začnou závidět mrtvým.

  P.S.
  A pokud zdejší mlátičky L. Blahy jsou svatí, ať nám zde poví, jak volili v posledních volbách do slov. či českého parlamentu JEJICH RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI. Docela by mě to zajímalo. V mé rodině to byla fakt bída, proto jsem div ne za vyvrhele.

  Reply
  • 25. septembra 2018 at 14:53
   Permalink

   Veru tak,
   máme tu dva svety. Svet nekonečných diskusií na seminároch a Svet konkrétnych činov ( nečinov).

   Reply
   • 25. septembra 2018 at 15:15
    Permalink

    No ovšem, máte pravdu. V biblickém Novém zákoně stojí, že „na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Slovo bylo bohem“. Seminární diskuse musí předcházet činům, jinak vše skončí dříve než započne.

    P.S.
    Mám-li poznamenat něco k těm činům. A proč Slováci a Češi nechtějí volit do parlamentu komunisty? Přece právě pod jejich vedením se naše společná Československá republika v letech 1948-1989 vybudovala. Aby posléze se jen kradlo ve velkém a diskutovalo, mj. i zde na DAV-DVA. Kdyby Slováci volili komunisty , veškerá diskuse o L. Blahovi by rázem skončila, aby se opět budoval blahobyt pro Slovensko a ne pro nadnárodní globální bordel pod vedením USA a Německa. Když už, tož tak už. Dokud naše národy nebudou volit ty, kdož chtějí socialismus a ne soudobý globální bordel, nezmění se zhola nic.

    Reply
    • 25. septembra 2018 at 19:06
     Permalink

     Pozrite si „program“ KSS na ich internetovej stránke a pochopíte. Je tam len akási „aktualizácia postupu po VII. zjazde KSS“. Prvoradú úlohu majú „prebúdzať nás občanov k odporu voči kapitalizmu“ (vraj aj súdruh Lenin v Iskre to napísal v r. 1903).
     Ďalej idú „zvýšiť ideovú a politickú pripravenosť členov a funkcionárov strany“. Ďalej idú „vypracovať postoj KSS k dôležitým etapám minulosti strany“ a – tu by mohlo niečo byť – „spracovať aspoň základný náčrt charakteristiky alternatívneho spoločenského systému“ – ale ani toho náčrtu niet. Nehovoriac už o prostriedkoch, spôsobe a konkrétnych krokoch, ako ho v prípade zvolenia dosiahnuť.
     Takže voľte u nás komunistov. Nemajú čo ponúknuť. Ani koho …

     Reply
     • 25. septembra 2018 at 20:29
      Permalink

      Rozumím. Pak se nedivte, jak to vypadá. Ostatně u nás v ČR to není o moc lepší. Loni v říjnu v 200-členné Dolní komoře parlamentu se KSČM propadla z 33 křesel na 15. Za pár dní, 5. a 6. října se odehrají v Česku komunální volby, takže jsem zvědav, jak to dopadne, byť si naděje nedělám.

      Loni moc nechybělo, aby se do parlamentu KSČM nedostala vůbec, poněvadž obdržela jen něco přes 7 % hlasů, kvórum činí 5 %. Byl to vůbec nejhorší výsledek od založení KSČ v květnu 1921. Proto tvrdím, že lepší vrabec v hrsti, než-li holub na střeše, když už se tu bavíme o L. Blahovi či R. Ficovi. Levice nejen na Slovensku, ale i v Česku či v Rusku (i tam utrpěla levice nejhorší volební fiasko za posledních 100 let) je v hrozivém propadu. Bohužel. (

      POSTSKRIPTUM
      Mám-li srovnat ČSSD a slovenský SMER, pak ale nemohu neříci, že zlatý SMER, protože čeští soc. demokrati jsou fakt vrcholoví křiváci, to váš Fico je proti takovým, jako např. B. Sobotka, doslova zlatý. Věřte mi.

     • 25. septembra 2018 at 21:25
      Permalink

      Áno, pán Juhár, s KSS ako revolučnou silou ťažko rátať. Ja ich pozíciu ale rešpektujem, vyhovuje hlavne bývalým straníckym, štátnym funkcionárom, a ďalším komunistom, ale je to konzervatívna komunistická pozícia.
      Ja pritom nemám problém s nimi spolupracovať, podporovať ich, len oni o podporu nestoja, hoci vyzývajú neustále na podporu :-).

     • 26. septembra 2018 at 6:39
      Permalink

      Pán Antal,

      v súvislosti s našou rozpravou o globálnom socializme som sa Vás chcel opýtať, či by Vás nebavila skôr praktickejšia téma, a či sa s Vami dá rozprávať o praktickej otázke dneška – ako zvýšiť podporu slovenských komunistických strán dnes, v kapitalizme ?

      Pozerám že v tejto rozprave ste ( viacerí ) túto tému načali, takže sa Vás to opýtam tu.
      Čo by mali komunistické strany robiť, aby mali medzi ľudom, a u pána Antala zvlášť, podporu, najprv aspoň takú aby ich to posunulo aspoň do rady.

      Môj návrh je, po tom, ako ich účinkovanie na internete ( internet, fejsbuk ) , neprinieslo v globále žiadne výsledky ( VSP má toľko sledovateľov čo voličov, KSS má menej sledovateľov ako voličov ), aby mali jedného plateného člena strany ( z každomesačných zbierok členov a sympatizantov strany ) ,najlepšie predsedu, ktorého 80% náplňou práce by bolo chodenie po Slovensku a priame stretávanie sa s občanmi – pouličná osveta, v spolupráci s ich okresnými organizáciami. Chce to pohyb aj vo vnútri strany, a platí to hlavne o členoch mladých a v stredných rokoch, aby sa rozhýbalo nielen vedenie strán, ale aj ich členstvo po slovenských krajoch. Aby si zvykli na pouličnú stranícku prácu, na organizovanie stretnutí ľudí s vedením strany.

      Čo navrhujete Vy ?

      Nízka podpora strán sa odzrkadľuje aj v ich vnútornej „personálnej poddimenzovanosti“ , preto ma prekvapuje, že sa si za takejto situácie dovolia „výberové konania na komunistov“ a že sa s Vami nebavia. Jedine, že by ste bol pravicový živel…:D

      Myslím, že prípadná snaha vedenia kss o jednotnú líniu a uniformitu je len na škodu veci, strana by zniesla vo svojom vnútri aj názorové platformy ktorým by nebránila v aktívnej činnosti pravdaže pokiaľ by sa hrubo nelíšila od programu strany. Takou platformou v kss mohol byť VSP, napr. ako platforma mladých.

      Takže moja druha otázka je, prečo o Vás nestoja ?
      Povedali Vám dôvody, prečo Vás či Janošovského nechcú do party ?
      Boli tie isté, ktoré viedli k vzniku VSP ?
      Ani VSP nestojí o spoluprácu s Vami ?

 • 25. septembra 2018 at 21:36
  Permalink

  Myslím si, že Litoměřický odborný seminár si pomýlil svoje poslanie. Jeho úlohou nebola ani tak kritika súčasného režimu, väčšina ľudí je nespokojná s ním, takže je to skôr taká populistická pozícia, hovoriť to, čo ľudia chcú počuť.

  Jeho úlohou malo byť hlavne definovanie podoby nového spoločenského systému. Veď sa tam zišla česká i slovenská intelektuálna elita, ktorá by to mala byť schopná, alebo nie? Tento systém je prehnitý, v kríze, našou úlohou je ani nie tak ho kritizovať (čo nevylučujem, ale nestaviam ako hlavnú úlohu), ale skôr prichádzať s víziami.

  Reply
  • 26. septembra 2018 at 14:43
   Permalink

   Áno, je to taký systém Staněk. Po je ho prednáške sme vystrašení ako po najlepšom horore, ale definovanie nejakej podoby nového spoločenského systému nikde.

   Reply
 • 27. septembra 2018 at 14:37
  Permalink

  Ľavica má problém zadefinovať črty socializmu budúcnosti, alebo novšieho spoločenského systému, neuváženými vyhláseniamZi sa dostala do ideových rozporov.

  Ak napr. Ľuboš Blaha vyhlásil, že nie liberalizmus ale socializmus a ľavica vedie boj proti liberalizmu, stojí otázka, o aký socializmus má ísť. Ak sa vyhraňujeme ostro antiliberálne, tak antiliberálny. Čo to však konkrétne znamená, má ísť o centralizovaný, direktívny, diktátorský socializmus? Prípadne konzervatívny? S takouto predstavou pred voličov je problém prísť.
  Pritom sa v diskusiách zároveň uvažuje o samosprávnom socializme, družstevnom socializme, o ekonomickej demokracii, o spoločnosti založenej na princípe každému podľa potrieb, čo znamená liberalizáciu socializmu. Je to prirodzený trend, pretože civilizácia smeruje k liberálnejšej podobe.
  To len naša ľavica si stotožňuje konkrétnu, kapitalistickú podobu liberalizmu všeobecne s liberalizmom. Problémom nie je liberalizmus, ale kapitalizmus, ten zahníva, rozkladá sa a teda kapitalistická podoba liberalizmu, ktorá odráža spoločnosť v rozklade.

  Ak sa bojuje proti globalizácii (vraj ako poslednému štádiu kapitalizmu), tak aj socializmus je možné zadefinovať len ako antiglobálnu spoločnosť, s uzavretými hranicami, s utlmenou medzinárodnou deľbou práce. S takouto predstavou je takisto problém predstúpiť pred voličov, preto sa o tom radšej nediskutuje.

  Reply
  • 27. septembra 2018 at 18:15
   Permalink

   Je málo pravdepodobné, že prechod k socializmu nastane celosvetovo – skôr len miestne štát od štátu. Takže ak vo svete budú panovať svetové pravidlá kapitalizmu – a to budú, pretože mocní sveta z takéhoto usporiadania ťažia – neostane socialistickej krajine nič iné, len pomôcť si sama. Bude nútená využívať čo najviac domácich zdrojov a chrániť si domáci trh. Potreby, ktoré nenaplní domáce hospodárstvo bude nútená hľadať inde a tu je priestor na čestnú spoluprácu s inými krajinami. Môžu to byť iné socialistické krajiny, môžu to byť aj kapitalistické krajiny. Príkladom bolo RVHP a skutočne aj dnes si myslím, že myšlienka RVHP by sa mala oprášiť aj v podmienkach kapitalizmu. Krajiny bývalého RVHP by sa mali menej viazať na kapitalistický západ, a užšie hospodársky spolupracovať spolu, pretože „vďaka“ približnej rovnakej úrovni hospodárstva a životnej úrovni bude menšie riziko imperializmu medzi nimi. Takže tento internacionalizmus je vlastne akási lokálna globalizácia v malom. Nemalo už vtedajšie RVHP prvky medzinárodnej deľby práce ? Malo. Išlo o svetovú spoločnosť ? Nie, išlo len o spoločenstvo socialistických krajín.

   Pokiaľ je pravda čo hovoríte, že takéto spoločenské zriadenie smeruje ( znova len ) ku kríze, a časť sveta bude stále kapitalistická nuž potom o globalizácii nemožno hovoriť ani uvažovať, pretože aká bude ? Socialistická ? Kapitalistická ? Máme tu znovu spor socializmu a kapitalizmu na život a na smrť – takže nijaká !

   Potom musí aj takéto ( internacionálne ) socialistické usporiadanie prijať za vlastné to, že krízy sú mu vlastné, tak ako to urobil kapitalizmus, a riešiť tieto krízy socialistickým spôsobom s dôrazom na sociálne otázky tak, aby tieto krízy nemali v spoločnosti život ohrozujúce následky.

   Ak bol socializmus v 80. rokoch v kríze, tak potom kapitalistický prevrat nám zobral príležitosť, naučiť sa prekonávať takúto krízu socializmu v podmienkach rozdeleného neglobalizovaného a neglobalizovateľného sveta. Škoda. Vrátili sme sa o desaťročia späť, a znovu opakujem, že budeme znovu musieť ísť po tej istej tŕnistej ceste k socializmu, ktorú už raz krvopotne prešli naši otcovia.

   Nerozumiem Vám možno aj preto, že hovoríte o svetovom socializme či až komunizme, no nepovedali ste ako sa k nemu dopracovať. Z Vašich príspevkov vyplýva, že očakávate že svet a jeho vodcovia budú ku socializmu donútení akousi „dejinnou nevyhnutnosťou“. Myslíte si že mocní sveta raz predstúpia pred ľudstvo a povedia : Tak ľudkovia dobrí – tu je všetko naše bohatstvo, ktoré sme Vám za stáročia a tisícročia scudzili – vzdávame sa ho pre dobro a socialistickú/komunistickú budúcnosť ľudstva…

   Ak to tak nie je, potom načo míňame energiu na fantázie o svetovom komunizme, ak ešte nevieme aký bude vôbec prechod od kapitalizmu do socializmu a či pri ňom ( nebude to úkaz ale dej ) nebude ohrozené bytie ľudstva a sveta ?

   Ďalej ak by len na Slovensku nastal prechod k socializmu, nijako to neovplyvní celý svet. Slovensko je malé. Máme preto pod perinou čakať čo sa bude robiť vo významných krajinách sveta, pretože na globálny impulz nemáme silu a národný socializmus je zase „je prekonaná fáza a nemá budúcnosť“ ?

   Preto pokladám za účelnejšie, keby sa slovenská ľavica venovala najprv sociálnemu programu v podmienkach slovenského kapitalizmu a potom prechodu Slovenska k socializmu a nie fantáziám o svetovom komunizme, ktorých Slovensko nikdy nebude vodcom.

   Reply
   • 27. septembra 2018 at 19:32
    Permalink

    Martin, neustále sa vraciame na začiatok, som nútený dookola opakovať niektoré tézy. Nikde som nehovoril, žeby svet a jeho vodcovia budú donútení akousi dejinnou nevyhnutnosťou. Je pre mňa záhadou, že v ľavicovom, marxistickom prostredí treba otázku zákonitosti vysvetľovať. Že nejde o osudovosť, ale len o tendenciu. Na základe pôsobenia zákona súladu výrobných vzťahov úrovni výrobných síl, súladu formy a obsahu. Ak je spoločenská forma v súlade so spoločenským obsahom, systém pracuje efektívne a je konkurencieschopnejší voči iným systémom. V tom spočíva podstata určitého smerovania civilizácie, zákonitosti. Nikde však nie je určené, že ľudia sa budú riadiť týmto, môžu ísť úplne inými, neefektívnymi cestami. Len tieto cesty budú znamenať pre civilizáciu neustály život v kríze a rozklade. Prakticky túto „slobodnú“ cestu, nezávislú od nejakej dejinnej tendencie, realizuje ľudstvo po novembri 1989 – a vidíte výsledok, že sa neustále civilizácia potáca nad priepasťou, je v kríze. Čína sa drží hlavnej vývojovej línie – a vidíme úplne iný výsledok. Nejde teda o osudovosť, ale o pochopenie princípov vývoja a ich využívanie v prospech ľudstva.

    A tendencia ku globalizácii – to je tiež len výsledok pôsobenia zákona súladu VV úrovni VS, spoločenskej formy sociálnemu obsahu. Ak výrobnp-technologický spôsob civilizácie nadobudol globálnu úroveň, civilizácie bude efektívne pracovať len vtedy, ak sa tomu prispôsobí aj spoločenská forma. Súčasné obchodné vojny, sankcie, vojny skutočné sú výsledkom tohto nesúladu. Napr. nemáme k dispozícii globálnu menu, USA zneužívajú postavenie svojej národnej meny – dolára ako globálnej meny na imperializmus. Mnoho krajín nad tým špekuluje, ako to obísť, napr. Rusko, Čína, Irán, Turecko, India, ale akosi nikomu nezíde na um riešiť to utvorením globálnej meny. Obdoby eura.

    Reply
 • 27. septembra 2018 at 20:04
  Permalink

  Martin, pozrime sa na niektoré Vaše tézy z hľadiska pôsobenia spoločenských zákonov, a tiež aj problému globalizácie. Hovoríte na jednej strane o znovuustanovení národno-štátnych hraníc, na druhej strane hovoríte o predstavení vízií, sveta bez zbrojenia, vojen. Tieto dve Vaše tézy si protirečia.

  Pokiaľ bude civilizácia existovať na národných štátoch, budú medzi nimi existovať aj vojny. A s narastaním krízy z nadvýroby s oveľa väčšou intenzitou, pretože tu pôsobia sily národných záujmov a konkurencie. Všimnime si heslo Trumpa Amerika nadovšetko. Je to vychádzanie z národných záujmov, nie globálnych. Ako chcete USA presvedčiť len rečami, osvetou o nutnosti odzbrojiť? Ekonomické záujmy USA budú tlačiť do vojen, tu osveta nepomôže.

  Akonáhle civilizácia prejde do celistvej globálnej civilizácie, strane sa jednotným celkom, zbrojenie a vojny prestanú. Z jednoduchého dôvodu – globálny výrobno-technologický spôsob bude spolu držaný globálnymi ekonomickými, sociálnymi silami, väzbami, nad silami konkurencie prevážia sily spolupráce, kooperácie vyplývajúce z globálnej deľby práce. Aby sme to lepšie pochopili, uvediem príklady z praxe.

  Nevoľnícky systém, jeho hospodárstvo fungovalo na mestskej úrovni, táto rovina postačovala z hľadiska úrovne výroby a technológií, malé remeslo a drobné roľnícke hospodárstva si nevyžadovali širší priestor, trh ako je mesto a okolie. Mestá si navzájom konkurovali, viedli spolu vojny, sily konkurencie boli silnejšie ako potreba spolupracovať.

  Lenže rozvojom došlo ku kríze otrokárstva a feudalizmu, od 14, st, drobné hospodárstva sa menili na manufaktúry a priemyselné fabriky, veľké poľnohospodárske latifundie. Tento typ hospodárstva (kapitalistický) si vyžadoval z hľadiska efektívneho fungovania už širší ako mestský priestor – národný. Mestá sa spojili do národných štátov. Sily konkurencie ustúpili do úzadia, mestá začali byť viazané silami kooperácie v rámci národnej deľby práce, národného ekonomického priestoru, trhu. Vojny medzi mestami zmizli, výhodnejšia sa pre ne stala kooperácia ako konkurencia.
  Preneste si toto o rovinu vyššie, na globálnu úroveň.

  Podobne vojny zmizli v rámci Európskej únie, pretože tu prevládli sily kooperácie nad silami konkurencie.

  Toto je dôležité tiež pre pochopenie podstaty konfliktov v Líbyi, Sýrii, Afganistane, či inde. Tieto krajiny majú z veľkej časti ešte kmeňovú štruktúru, sčasti feudálnu, priemysel je slabo rozvinutý len v niektorých mestách. To znamená, z hľadiska pôsobenia zákona súladu VV úrovni VS, že tieto krajiny nie sú spolu držané národnými sociálno-ekonomickými silami, väzbami, pretože národná ekonomika, trh je slabo rozvinutý, kmene si vystačia aj s kmeňovým priestorom. Medzi kmeňmi, či mestami prevažujú viac sily konkurencie ako kooperácie. Preto nebol problém z hľadiska Západu zvonku vyvolať občiansku vojnu, v Líbyi dodnes proti sebe bojujú znepriatelené kmene, frakcie, oblasti. Preto tieto „národné štáty“ prakticky bez národnej ekonomiky nedržia spolu prirodzené sociálno-ekonomické sily, musí ich nahrádzať silný vodca. A preto tzv. diktátori v týchto krajinách plnia pokrokovú úlohu a zhadzovať ich znamená vrátiť krajinu o stáročia späť.

  Aj toto je o charaktere pôsobenia spoločenských zákonov – nemusíme ich rešpektovať, ale treba potom očakávať problémy.

  Reply
  • 27. septembra 2018 at 23:04
   Permalink

   Pán Antal,

   domnievate sa, že globálna spoločnosť je bezkrízová ?

   Napríklad, že v svetovej spoločnosti ( kapitalistickej, či socialistickej ) nemôže nastať hospodárska kríza z nadvýroby ?

   Už som Vám písal, že aj svet má svoje medze – ľudské či surovinové, ale aj hospodárske vyplývajúce z rozdielnej vyspelosti štátov / krajov sveta. Preto si myslím, že aj svetová spoločnosť má krízový potenciál. Opravte ma ak sa mýlim.

   Ak sa vrátime späť k spolupracujúcim štátom, ak nastane kríza v niektorom z nich, tie štáty kde nie je, alebo nie je tak vážna, môžu pomôcť zasiahnutej krajine a spoločnými silami krízu prekonajú. Ale ak zasiahne kríza svetové spoločenstvo a narazením na medze sveta sa stane celosvetovou, tak kto komu pomôže ? Riešenie bude pomalšie, kríza bude dlhodobá a planéta ( aspoň jej globalizovaná časť ) sa bude prelievať obdobiami rýchleho a krátkeho rastu ( vďaka technickej vyspelosti ) a dlhodobých kríz.

   Ak je to takto, potom by nebolo lepšie vrátiť sa k medzinárodnej spolupráci štátov a pravidelne riešiť menšie štátne krízy, ako celosvetové krízy svetového spoločenstva ?

   Okrem toho, neriadené svetové hospodárstvo zákonmi trhu vedie spoločnosti k spájaniu alebo zániku a postupne ku vzniku monopolov. A monopol prekonáva akékoľvek „zákonitosti“ trhu a stáva sa sám tvorcom zákonov čím ruší sily efektivity vedúce k jeho vzniku – monopol prestáva byť efektívny a nastáva regres alebo nerovnováha medzi VV a VS ?

   A naopak, pokiaľ riadené svetové hospodárstvo obmedzuje trhový vývoj a konkurenciu smerom k monopolom, v určitom štádiu výrobné vzťahy začnú zaostávať spoločenskej potrebe a efektivita sa už nezlepšuje.

   Z toho mi vychádza že svetové spoločenstvo, či už hospodársky riadené, alebo neriadené smeruje tak či tak ku kríze – raz výroba nezodpovedá spoločenskej potrebe, inokedy úroveň výroby je obmedzovaná spoločenskými vzťahmi.

   Je moja úvaha chybná ?

   ============================================

   Ak je pre Vás „záhadou, že v ľavicovom, marxistickom prostredí treba vysvetľovať otázku zákonitosti súladu výrobných vzťahov úrovni výrobných síl, súladu formy a obsahu“ skúsim Vám tu záhadu vysvetliť.

   Čo vedie ľudí k „ľavicovým“ názorom ? Cit pre sociálnu spravodlivosť, rovnosť a bratsvo – spojenie osobnosti človeka a jeho životných skúseností, alebo haldy preštudovaných ľavicových diel ?

   Pokladáte za potrebné u ľavičiarov mať naštudovaného Marxa ( či iných ľavicových filozofov a vedcov ) ?

   Ak áno, potom aj od obyčajných ľudí chcete aby mali nielen prečítané, ale aj preštudované a kriticky preskúmané tisícky strán dobového vedeckého textu. K tomu schopnosť vytiahnuť z textu podstatné a spájať to a zapamätať si to a prípadne aj aplikovať na dnešné podmienky. Koľkí z nich by toho bolo schopných a vôbec malo na to čas ?

   Ak nie, tak prečo sa potom čudujete ?

   Pridám ešte ňákou historku z natáčení :

   V 00-tých rokoch som raz oslovil jedného okresného funkcionárika KSS s tým, že by bolo dobré usporadúvať pre laickú verejnosť prednášky z ( nie len ) Marxizmu ( filozofie a vedy ), kde by sa zoznámili v hutnej a pokiaľ možno jednoduchej forme s ľavicovou teóriou – niečo na spôsob VÚML-u. Zabezpečovať by to mohli ešte preživší učitelia ML z vysokých škôl, čo asi všetko boli straníci, a strana by mala mať nejaké spojenie s nimi. Na to mi odpovedal, že oni, starí komunisti toto všetko majú zvládnuté a už to nepotrebujú. Prd zvládnutý !

   Neskôr som si myslel že keď v Bratislave je sídlo strany, určite tam bolo veľa penzionovaných učiteľov ML a veľa ľudí, tak tam to určite „žije“ . No – nežilo a ani nemohlo.

   Takže p. Antal – ak nie ste spokojný s teoretickou výbavou slovenskej ľavice a ste schopný zložité vedecké diela upraviť do pochopiteľnej, stručnej a výstižnej podoby – hor sa do toho ! Napíšte nejaké články- alebo v dnešnej dobe ešte lepšie natočte krátke „videjká“ – možno aj tu na DAV-e by ste našli ( hlavne technickú ) pomoc.

   Bolo by dobré, keby ľavica mala nejakú internetovú ústredňu ako DAV, pretože ľavicové zdroje sú dosť rozdrobené čo sťažuje ich hľadanie.

   Reply
   • 28. septembra 2018 at 8:26
    Permalink

    Martin, samozrejme, že aj globálna spoločnosť bude prechádzať krízami. Vo svojich príspevkoch som napísal, že vývoj sa na nej nezastaví, aj komunizmus považujem len za jeden stupienok vo vývoji, dokonca by som povedal, že ho pokladám za vedľajšiu vývojovú líniu. Asi niečo podobné polynézskemu raju.

    Za hlavné plus globálnej civilizácie považujem odstránenie zbrojenia, armád, vojen a teda odstránenie hrozby zániku zemskej civilizácie v atómovej apokalypse. A tá nám za posledné roky hrozila zopárkrát (KĽDR, Sýria, Ukrajina).

    Pozitívom sa stane aj zosúladenie spoločenskej formy s globálnym charakterom ekonomiky a tým dočasné vyriešenie problému s nadvýrobou, zníženie hospodárskej krízy, zníženie tlaku konkurencie a hrozby konfliktov.
    Nadnárodným monopolom sa už nevyhneme, treba len dostať ich činnosť pod kontrolu, vymedziť im rámce. Dnes konajú globálne bez zábran, ničia prírodu, krajiny, v podstate oni určujú život Slovákov, určujú štruktúru našej ekonomiky, naše politické smerovanie, našu spotrebu, naše hodnoty. Tým sa zvýši aj možnosť ekologickejšieho konania, zlepšiť sociálne a ekonomické prostredie v afrických, ázijských krajinách, zníži sa tlak na migráciu. Získame možnosť globálne regulovať migráciu, stanoviť pravidlá pre pohyb ľudí.

    Samozrejme, globálna civilizácia bude trpieť bežnými prevádzkovými problémami, podobne ako nimi trpia národné štáty. Keď civilizácia prešla z mestskej úrovne na národnú, vojny medzi mestami síce zmizli, ale národný štát mohol nadobúdať rôzne podoby.

    Dnes globálnu politiku, smerovanie riadia z pozadia rôzne temné štruktúry, klany, skupiny. Sú prakticky neviditeľné, ale vládnu svetu politicky, ekonomicky, finančne, vojensky, mediálne.
    Ustanovenie demokratickej správy, globálnych inštitúcií, zákonov, meny predsa len dá možnosť transparentnejšie riadiť svet oproti dnešnému stavu. Aj demokratická globálna správa môže trpieť korupciou, zneužívaním, skupinovými záujmami,, nekompetentnosťou ap., ale predsa len ide o transparentnejší spôsob vlády oproti dnešnému temnému stavu, ktorý jasne vedie civilizáciu k zániku.

    Inak, spomínali ste RVHP, treba sa vrátiť aj k preštudovaniu jej skúseností, nadviazať na ne, vylepšiť.

    Reply
 • 27. septembra 2018 at 22:07
  Permalink

  Proboha, pane Antal,

  co to píšete za nesmysly? Vždyť to je naprostá katastrofa, cituji: „Toto je dôležité tiež pre pochopenie podstaty konfliktov v Líbyi, Sýrii, Afganistane, či inde. Tieto krajiny majú z veľkej časti ešte kmeňovú štruktúru, sčasti feudálnu, priemysel je slabo rozvinutý len v niektorých mestách.“ Konec cit.

  Takto to vypadalo v Libyi, dokud nepřišla EU v čele s Francií, Německem a Británií s NATO za zády v r. 2012 do Libye, když tam byl VYSOCE ROZVINUTÝ SOCIALISMUS NA VYŠŠÍ ÚROVNI NEŽ V SSSR NEBO V ČSSR:

  https://www.youtube.com/watch?v=MafNfnUfU8Y

  Pane Antal, průmysl, zdravotnictví, školství, kultura, věda, ekonomika atd. byli v socialistické Libyi na takové úrovni, že to NEMĚLO V CELÉM SVĚTĚ OBDOBY! Vy prostě ani nevíte, o čem to tu stále píšete! Vy obhajujete globalismus a EU, přičemž naprosto nechápete ZÁSADNÍ PROBLÉM – EU řídí v zásadě Německo, Francie a Británie. Tyto státy rozsévají smrt a zkázu po celé Africe a v zemích Blízkého východu skrze NATO a svou neokoloniální politiku v čele s USA, přičemž Vy píšete, cituji, že „Podobne vojny zmizli v rámci Európskej únie, pretože tu prevládli sily kooperácie nad silami konkurencie.“ Pane Antal, tímto jste prokázal, že ABSOLUTNĚ NECHÁPETE SMYSL EVROPSKÉ UNIE A NATO. Nedivím se pak, že komunisté s Vámi nechtějí spolupracovat, když obhajujete politiku EU, která doslova z nás všech dere kůži.

  Evropská unie je přece nadnárodní neokoloniální uskupení pod vedením Německa, Francie a Británie, ve kterém země jako Česko a Slovensko slouží jako novodobá otrocká síla ve prospěch tohoto triumvirátu. Dobře, ale opravdu VELICE POZORNĚ se koukněte na tento graf, abyste pochopil NEOKOLONIÁLNÍ POLITIKU EVROPSKÉ UNIE vůči novým členským zemím – Německo či Francii pod osou x fakt nenajdete:

  http://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2016/02/Kučera_graf2.png

  Reply
  • 30. septembra 2018 at 16:05
   Permalink

   Pán Vašek, ukážte mi, kde bola Líbya zaradená medzi socialistické krajiny. Bola krajinou so socialistickou orientáciou, ale nie socialistickou krajinou. To, že bola bohatá z príjmov z ropy a mohla si dovoliť financovať sociálne programy, na socializmus nestačí. K tomu musí mať krajina vybudovanú socialistickú ekonomickú, sociálnu, politickú, právnu štruktúru.

   Prečo hneď útočíte a nadávate? Môžeme polemizovať, ale pri takomto štýle diskusie to nejde.

   O EÚ sa s Vami nejdem baviť, pretože to aj tak prekrútite. Ja som zopárkrát napísal, že EÚ trpí svojou kapitalistickou podstatou, teda, že je sčasti ešte aj imperiálnym zoskupením, v tomto sa zhodujeme. Lenže rozvinuté ekonomické prostredie Európy ju tlačí do integrácie, EÚ teda nesie v sebe aj prvky integračného zoskupenia a o vplyve integrácie som písal. Nemôžete poprieť, že integrácia prakticky vylúčila vojny z vnútri zoskupenia. Veď Česi, Slováci, Maďari, Rakúšania, ap. prakticky ani nemáme bojaschopné armády. Všimnime si ľudovú múdrosť, tiež rozlišuje NATO ako zločineckú organizáciu a EÚ, z EÚ by ľudia až tak nevystúpili. EÚ treba prerobiť na novom základe.

   Reply
   • 30. septembra 2018 at 20:24
    Permalink

    Pane Antal, Libye vykazovala jednoznačně rysy socialistického státu, ostatně, Libye to měla v letech 1977–2011 i ve svém názvu, víme? Přesný název zněl: Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhíríje. Libye byla socialistickou zemí, protože sociální politika jejího vedení byla v zásadě totožná se soc. politikou bývalé ČSSR.

    Pane Antal, napsal jste toto: „To, že bola bohatá z príjmov z ropy a mohla si dovoliť financovať sociálne programy, na socializmus nestačí.“ Ale stačí, pane Antal, bohatě to stačí! Protože socialismus neurčuje struktura výroby, ale SYSTÉM ROZDĚLOVÁNÍ NÁRODNÍHO DŮCHODU, který v Libyi zůstal. Na rozdíl od Česka či Slovenska. My máme např. vysoký HDP, avšak národní důchod máme nulový. Čili? Čili, co vyrobíme, tak z toho velkou část valíme rovnou do Evropské centr. banky, ta nám z toho, co tam odevzdáme, vrátí zpět 1/4, max. však 1/3. To je KLASICKÁ VAZALSKÁ NEOKOLONIÁLNÍ VAZBA NADNÁRODNÍHO KAPITÁLU EU.

    P.S.
    Pokud Libye nebyla socialistickou zemí, pak Čína tím tuplem. A co Rusko? To je jakou zemí podle Vás? Vždyť Putinovi oligarchové vydělávají taky jen na ropě a plynu, Saúdi jakbysmet…

    Reply
    • 30. septembra 2018 at 20:41
     Permalink

     Pán Vašek, na dosiahnutie socializmu potrebujete vybudovať určitú sociálno-ekonomickú úroveň, štruktúru. Z hľadiska sociálnej štruktúry musí existovať silná robotnícka trieda, ako garant socializmu. Čo myslíte, prečo musel socializmus previesť kolektivizáciu poľnohospodárstva, v ZSSR po r. 1928? Musel uvoľniť pracovné sily pre budovaný socialistický priemysel, radikálne sa tým zmenila sociálno-ekonomická štruktúra spoločnosti.

     V Líbyi žiaden taký proces neprebehol, v Líbyi bola len slabá robotnícka trieda, ropný a iný priemysel museli prísť vybudovať cudzí inžinieri a robotníci, aj z Československa sa tam chodilo zarábať.
     Potom môžete nazvať socialistickými aj ďalšie bohaté ropné krajiny, Katar, Saudskú Arábiu. A podľa Vašich postojov boli oveľa viac socialistickými krajinami ako Československo také Švédsko, Fínsko, Nórsko, ktoré vykazujú oveľa vyšší blahobyt a mieru prerozdeľovania.

     Pán Vašek, Vy sa tvárite, že obhajujete socializmus, ale aj týmto ste predsa popreli všetky jeho teoretické závery. Ani v jednej socialistickej učebnici nenájdete Líbyu ako socialistickú krajinu.
     Hlavne, že ste mi vynadali, hoci obhajujete spornú vec. Preto sa nemôžete čudovať, že s Vami nemám záujem diskutovať, je to neplodná diskusia.

     Reply
 • 28. septembra 2018 at 8:36
  Permalink

  Ešte k zákonitosti. Ak ľuďom dáte do rúk Nostradama, Sibylu alebo Vangu, tak sú ochotní uveriť, že dokázali predvídať, že v ten a ten deň, rok sa stane presne takáto udalosť a bude to tento a tento človek. Hoci to znamená totálnu fatálnosť, osudovosť, presný beh udalostí bez najmenšieho vplyvu človeka na beh udalostí.

  Ale tézu o zákonitosti dejín odmietnu. Hoci zákonitosť znamená len tendenciu na základe pôsobenia prírodných a spoločenských princípov (napr. zákon premeny kvantitatívnych zmien na kvalitatívne a naopak sa nedá obísť). Teda že určitý smer je efektívnejší ako iný, ale ľudia si ho nemusia vybrať, závisí od ich poznatkov, inteligencie, je to len možnosť.

  Reply
 • 30. septembra 2018 at 21:44
  Permalink

  Pane Antal, ale Vy nejste povinen se mnou diskutovat. Já Vás nenutil, To Vy sám reagujete. To zaprvé.

  Nyní zadruhé. Píšete, že „dle mých postojů byly socialistickými státy více než ČSSR také skandinávské země, které vykazují vyšší blahobyt a míru přerozdělování.“ Ale nepovídejte, pane Antal. ) Ony státy sice vykazují vyšší míru blahobytu něž bývalá ČSSR, jistě, avšak ZA JAKOU CENU? Na rozdíl od socialistické Libye nebo naší bývalé společné ČSSR, kde státní dluh byl NULOVÝ, je státní dluh ve všech vyspělých kapital. státech, nejen ve Skandinávii – OBROVSKÝ!

  Navíc, úměrně HDP, a to přímo. Tedy, čím vyšší HDP a domácí blahobyt, čím vyšší mzdy pracujících, TÍM VYŠŠÍ STÁTNÍ DLUH! V tom je hnusota ekonomiky kapitalismu, že BEZ STÁLE VYŠŠÍHO STÁTNÍHO DLUHU nedokáže existovat již ani jediný den! A proto Německo nade všecko doslova scalo smíchy, když Češi a Slováci 1.5.2004 strčili hlavu do chomoutu Velkoněmecké unie pod zkratkou EU, protože od té chvíle naše dluhy již jen rostou a rostou a rostou, protože odvádíme do kasy Evr. centr. banky více, než čerpáme… A to tak dlouho, až, jak pravil správně prof. Staněk, nám po řeckém vzoru zablokují všechny bank. účty nejpozději v r. 2020. Až se posereme. (

  Reply
 • 1. októbra 2018 at 22:10
  Permalink

  Chcel by som pripomenúť ľavicovej obci, že dnes je tomu 90 rokov, čo naskočil motor socializmu a socialistická epocha. 1.10.1928 bola spustená prvá sovietska päťročnica ako základ socialistického plánovania.
  A prakticky celý svet po tomto období začal plánovať, regulovať. Aj kapitalizmus sa musel prispôsobiť socialistickej epoche, prebrať niektoré socialistické prvky, aby mohol ďalej ekonomicky rásť a riešiť problémy nadvýroby.

  Niektorí kritici tvrdia, že sa tento model neosvedčil, ale fakty svedčia o opaku. Fakty k tomu uvádzam v článku v Alternativy.sk. Ako uvádza aj najpoužívanejšia učebnica ekonómie od Samuelsona, direktívne plánovanie (zodpovedalo potrebám tejto doby – M.A.) dosiahlo veľmi dobré výsledky, socialistická ekonomika od r. 1928 do r. 1987 rástla rýchlejšie ako ekonomiky vyspelých kapitalistických krajín.
  Model direktívne plánovanej ekonomiky zodpovedal potrebám budovateľskej etapy socializmu, samozrejme, postupom času, ako sa socializmus utvoril na vlastných základoch, sa vyčerpal a po r. 1989 bolo potrebné prejsť k liberálnejšiemu modelu riadenia socialistickej ekonomiky.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *