Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Transatlantic trade and investment partnership (TTIP) v preklade znamená Transatlantický obchod a partnerské investovanie. Je to dohoda medzi Európskou úniou a USA, ktorá sa chystá už niekoľko rokov. Pre obyčajného občana s každodennými starosťami o prežitie je TTIP nič nehovoriaca skratka, ale v prípade, že príde k prijatiu takejto dohody, pribudne nám na tvári o niečo viac hlbokých vrások. Pre životné prostredie je uzavretie dohody TTIP zdrojom nových a neprebádaných hrozieb. Už len zvýšený dopyt po surovinách zvýši objemy odpadov a bude predstavovať nebezpečenstvo pre prírodné zdroje a pre životné prostredie. Vplyv TTIP na životné prostredie je i v korelácii na usmernenie EÚ s názvom REACH (Registration, Evaulation, Authorisation and Restriction of Chemicals), ktorého úlohou je chrániť zdravie človeka pred nebezpečnými chemikáliami, používanými vo výrobe. Usmernenie stojí na princípe prevencie, to znamená, že od priemyslu sa požaduje potvrdenie o bezpečnosti chemikálií v ich komerčnom použití. Naproti tomu USA sa riadia zákonom TSCA (Toxic Substances Control Act). V rámci tohto predpisu sa chemikália môže zakázať až potom, čo je verejným regulačným úradom preukázaná jej škodlivosť.
Ďalšou citlivou témou by bola oblasť energetiky, kde sa EÚ chce silou mocou zbaviť závislosti od dovozu ropy a zemného plynu z Ruska. A to aj za cenu odberu ropy a zemného plynu z USA. Ide hlavne o bridlicový plyn, ktorý by mal byť lacnejší, ale ťažba tohto plynu otvára v ťažobných oblastiach USA veľké ekologické riziká. Dohoda o TTIP poskytuje množstvo tém, ktoré sú problematické z pohľadu ekonomiky, životného prostredia a v konečnom dôsledku i z hľadiska etiky. Tvrdenia zástancov dohody, že jej realizácia poskytne doteraz nevídané možnosti rozvoja obchodu a zamestnanosti, sú nepodložené a evidentne zavádzajúce, pretože zvýšenie zamestnanosti na jednej strane Atlantiku bude mať dopad na druhú stranu v znížení výkonnosti ekonomiky a v poklese zamestnanosti. Dohoda o TTIP bude mať negatívne vplyvy a na to by sa mali dôkladne pozrieť zástupcovia v Európskej komisii. V tejto súvislosti bude pomerne ťažké oddeliť zdravý rozum a záujmy občanov od záujmov lobistických skupín. V najbližších mesiacoch a rokoch nás teda čaká náročná úloha – oddeliť zrno od pliev, teda oddeliť záujmy občana a životného prostredia od záujmov lobistov, ktorí majú jediný cieľ: zisk za každú cenu.

Foto: horrapics, CC

Redakcia DAV DVA nezodpovedá za prezentované názory prispievateľov či respondentov a nemusí sa s nimi úplne, ani čiastočne stotožňovať.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *