Reportáž a poznámky z diskusie – Michal Macháček o Gustavovi Husákovi v Prešove

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Počas júna 2018 zorganizovalo Art Fórum v klube Wave zaujímavé podujatie. Napriek očakávanej jednostrannosti, ktorú evokovalo zdieľanie nenávistných anti-Husákovských článkov od Denníka N (Šimečka, Kern) na stránkach organizátorov, akcia dopadala neočakávane v prospech Gustáva Husáka (v diskusii v pomere asi 5:2). Aj moderátor sa zachoval pomerne profesionálne, až na zopár momentov, kedy sa snažil Macháčka nasmerovať k negatívnemu chápaniu Husáka. Je škoda, že z podujatia nebol zhotovený video alebo audio záznam.

Podujatie bolo dôkazom, že fanatický antikomunizmus a jednostranné intepretácie odkazu osobností sú už našťastie za nami.

Na svojom Facebookovom profile autor upozornil práve na jednu z kuriozít diskusie…

Podujatia sa zúčastnili členovia SZPB, Slovensko-ruskej spoločnosti, národniari z Matice Slovenskej, členovia KSS, ale aj člen DAV DVA, Lukáš Perný a podporovateľ DAV DVA Ing. Vlastimil Matuouš, ktorý pripravil niektoré zaujímavé poznatky z prednášky:

Beseda o knihe Michala Macháčka Gustáv Husák – Klub Wave 120618

 • autor písal knihu 5 rokov a vychádzal najmä z archívov z Prahy, Bratislavy a Moskvy
 • fotografia GH na obale knihy pochádza z roku 1968
 • obsah knihy je relatívne objektívny
 • hneď v úvode moderátor odcitoval dva odlišné pohľady na Husáka: Jozef Ráž si ho Gustáva Husáka, pán Šimečka si neváži Gustáva Husáka
 • Gustav Husák už v mladosti nemal rád sociálnu nerovnosť, vzhľadom na jeho pôvod.
 • presadzoval iba dve alternatívy: buď pripojenie k ZSSR alebo obnovenie republiky na rovnoprávnom základe
 • v júli 1944 GH prehlásil: Prečo máme hľadať spásu pri Benešovi, keď osvedčený recept je pri Stalinovi? Podľa samotného GH to bola iba reakcia na čechoslovakizmus Dr. Beneša.
 • šovinista GH nikdy nebol a nebol ani antisemita
 • Rusi GH spočiatku veľmi nemuseli, pretože chcel mať svoj vlastný nezávislý názor
 • čo viedlo GH k prehláseniu, počas 2. sv. vojny, že Slovensko by sa mohlo po vojne pripojiť k ZSSR? Iba odpor k čechoslovakistickej politike Dr. Edvarda Beneša. V skutočnosti túto myšlienku nikdy vážne nemyslel. Bral ju iba ako reálnu alternatívu voči benešovskému čechoslovakizmu. Od 20. rokov 20. storočia slovenskí komunisti uvažovali o pripojení k ZSSR až do 30.tych rokov.
 • katolícka výchova bola silná. GH bol vychovaný rímokatolík, pretože z takého prostredia pochádzal. Napriek tomu považoval objektívne zákonitosti spoločenského vývoja.
 • bol to pragmatický komunista – odbojár – bránil ČSR v predvojnových hraniciach.
 • rád sa vyjadroval, že Ježiš Kristus bol prvý komunista.
 • pri exhumácii katyňských hrobov osobne prítomný nebol
 • budúci prokurátor v súdnom procese proti Jozefovi Tisovi JUDr. Anton Rašla bol kamarát GH
 • trikrát údajne žiadal Rusov, aby z Československa odišli. Nechápal však, že išlo o geopolitickú situáciu vo svete, aby bola zachovaná paritná rovnováha medzi Východom a Západom.
 • Vasil Biľak sa s GH nemusel. Biľak síce stál spolu s Husákom na tej istej strane, ale myslel jednostranne, dogmaticky a bol príliš poslušný bez vlastného názoru. Navyše zo začiatku roku 1968 príliš stranil Alexandrovi Dubčekovi. GH myslel tvorivo a chcel mať vždy svoj vlastný nezávislý názor. Preto Biľak navrhol do čela strany Alexandra Dubčeka. Neskôr sa však vyjadril, že mal navrhnúť Gustáva Husáka
 • GH chcel v novej povojnovej republike vzťah medzi Čechmi a Slovákmi ako rovný s rovným, čo Beneš nesplnil.
 • GH chcel demokratizovať KSČ a bol politickým odporcom Antonína Novotného.
 • GH bol vždy bojovníkom za slovenské záujmy.
 • Mal 3 mozgové príhody a problémy so zrakom.
 • Privítal perestrojku Michaila Gorbačova, ktorý ho však po roku 1989 nepodržal a presadil jeho vystriedanie Milošom Jakešom.
 • SNP viedlo k federácii v roku 1968 ako aj k 1.1.1993
 • Návrh KVP  dali komunisti.
 • GH presadzoval štátoprávny dualizmus –  autonómiu na princípoch rovného s rovným (Novomeský, Šmidke) ako aj uznanie slovenských národných orgánov v novej povojnovej republike.
 • Novomeský viac presadzoval umenie ako politiku, ale GH naopak.
 • GH podržal Novomeského v 50-tych rokoch a ten mu to neskôr vrátil.
 • V r. 1989 bola už strana rozpoltená.
 • Na jar 1989 dostal GH mozgovú príhodu, v dôsledku ktorej sa začal postupne a sám sťahovať z politiky a po roku 1989 už politiku v podstate neovplyvňoval.
 • Stačil však ešte vystúpiť proti kandidatúre Lubomíra Štrougala za generálneho tajomníka KSČ a naopak pomohol presadiť a podporil Karla Urbánka. To sa s odstupom času ukázalo ako zlé rozhodnutie.
 • Jeho prezidentský mandát aj tak končil v máji 1990.
 • Komunisti podporovali národnostnú otázku, pretože zastávali názor, že národnosť a členstvo v KSČ si vzájomne neodporuje.
 • GH neorganizoval konkrétne akcie proti náboženským skupinám, pretože keď sa tieto akcie začali, už nebol v príslušnej funkcii. Naopak akcie najmä proti katolíckej cirkvi presadzoval a riadil Alexander Čepička.
 • GH dostal prezývku „Rudý pápež“, pretože organizačná štruktúra v KSČ bola podobná ako v katolíckej cirkvi. Vnútrostranícka diskusia síce bola prípustná ale v rámci zásady demokratického centralizmu po prijatí uznesenia sa muselo plniť uznesenie. Rozdiel bol v tom, že v katolíckej cirkvi mal konečné slovo pápež, ale v KSČ jej predsedníctvo, resp. ústredný výbor, resp. zjazd ako najvyšší orgán strany.
 • Voči veriacim GH presadzoval postupné a neradikálne kroky, pretože nechcel zbytočne provokovať veriacich.
 • V jednom čase GH presadzoval aj názor, že kulaci sú skúsení hospodári, a preto by mohli viesť novo vytvorené poľnohospodárske družstvá.
 • K Operácii VAL bolo v novembri 1989 pripravených 7000 dobre vycvičených vojakov na ostrý zásah proti demonštrantom, ale GH ako prezident, a teda aj vrchný veliteľ armády celú akciu zastavil s tým, že armáda by sa nemala miešať do vnútorných politických sporov. Ten istý názor zastával aj Ludvík Svoboda v roku 1968. Navyše rok 1989 v Československu riadili Sovieti a tí zakázali použitie násilia a armády.
 • Posledným politickým aktom GH bolo, že za premiéra navrhol Slováka Mariána Čalfu, aby prezidentom mohol byť Čech, pretože vtedy sa takáto prax používala ako samozrejmosť.
 • Kniha GH Svedectvo o SNP je podľa názoru dnešných historikov napísaná jednostranne v prospech KSČ.
 • Pamäti Františka Štrougala vyšli nedávno
 • Jeho prvé meno bolo Augustín, ale pod svoje články sa podpisoval ako Gusto.
 • Gustáv Husák na rokovaniach v Moskve počas 2. sv. vojny prehlásil, že slovenskí komunisti by neboli proti pripojeniu Slovenska k ZSSR. Bolo to v období, kedy českí politici nechceli brať Slovákov ako samostatný národ na vedomie a pred vojnou stále presadzovali čechoslovakizmus.
 • V roku 1940 bol GH vylúčený prvýkrát z KSČ, keďže pracoval v kancelárii Vlada Clementisa, ktorý odmietol Pakt Molotov-Ribbentrop.
 • Druhýkrát bol vylúčený z KSČ po oslobodení republiky, keď bol súdený ako maloburžoázny nacionalista a tretíkrát bol vylúčený z KSČ revizionistami v roku 1990 po štátnom prevrate.
 • Dubček a Smrkovský sa dostali do polohy otvorených nepriateľov socializmu, prehlásil v jednom zo svojich prejavov GH.
 • Husák bol pre Moskvu nevyspytateľný politikom, pretože mal svoj vlastný názor nezávislý na Moskve, ale keď sa Moskva presvedčila, že Husák bude plne podporovať socializmus, tak Leonid Iljič Brežnev prikázal Biľakovi, ktorý sa veľmi neznášal s Husákom, aby po roku 1970 nešiel proti GH. Biľak ho poslúchol.
 • Dubček prehlásil: Bigotný hlupák ako Biľak nemôže ísť s nami.
 • Gustáva Husáka počas normalizácie podporoval akademik Juraj Plevza

Toľko poznámky V. Matouša.


Páčil sa Vám článok? Nezabudnite ho zdieľať na sociálnych sieťach, alebo preposlať mailom známym. Touto jednoduchou cestou nám pomôžete dostať hodnotné informácie k širšiemu počtu ľudí…

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


One thought on “Reportáž a poznámky z diskusie – Michal Macháček o Gustavovi Husákovi v Prešove

 • 22. júna 2018 at 1:13
  Permalink

  Poznámky V. Matouša hodnotím vysoko, korelují s mými názory. Dr. Gustáva Husáka jsem vždy považoval za jednu z nejlepších osobností v čele ČSSR. Jednoznačně. Dokonce i můj oblíbenec Jožo Ráž se o něm takto nějak vyjádřil.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *