Úvaha Igora Melichera čo urobiť preto, aby sme sa správali ako ľudia

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

ČO UROBIŤ PRETO, ABY SME SA KONEČNE ZAČALI SPRÁVAŤ AKO ĽUDIA? (dlhšia úvaha)

Igor Melicher na sociálnej sieti reaguje na článok Bez pitnej vody stále žijú vyše dve miliardy ľudí, tvrdí OSN.

Celkovo je nás ľudí na planéte Zem 7 miliárd a populácia rastie. Je to paradox, pretože niektoré kultúry starnú a vymierajú a iné zažívajú populačnú explóziu a budú nútené migrovať tam, kde bude viac zdrojov nevyhnutných pre život. Ako napríklad voda, ktorej máme na Slovensku objektívne viac ako potrebujeme. Vidíme, že vo svete panuje obrovská nerovnováha a tá nás môže časom pripraviť o to najcennejšie čo máme. DOMOV a ŽIVOT.

Poviem Vám preto svoj pohľad, moje videnie sveta, ktoré niektorí nazývajú naivným a idealistickým, ale ja to pokladám skôr za triezve a kruto reálne.

Každý z nás sa narodí na tento svet bez toho, aby si to sám vopred vybral. Nik nevie ovplyvniť svoje narodenie a rozhodnúť sa, že sa nenarodí. Keďže zatiaľ neobývame iné planéty, našim jediným domovom je Zem. Tá má svoje obmedzené prírodné zdroje (voda, úrodná pôda, vzduch, rastlinstvo, rastné aj nerastné suroviny) a limitovanú kapacitu pre ľudí a zvieratá. Zo samotnej logiky preto vyplýva, že každý kto sa na Zemi narodil by mal mať rovnaké právo využívať všetky jej zdroje pre dôstojný život a tie mu nesmú byť upierané inými ľuďmi, ktorí sa na tento svet narodili za rovnakých podmienok.

– PROBLÉM

Dnes to však tak nie je. Kapitalizmus urobil z planéty tovar, baňu z ktorej sa dá bezodne ťažiť. Nepokladá Zem za živý organizmus, na ktorom sme ako ľudia bytostne závislí a zaslepuje nás vierou, že sa nám nič nemôže stať, pri tom sme na pokraji kolapsu. Pre tento systém je planéta len tovar. V takomto svete, ktorý si neváži život panuje silná nerovnováha.

Napríklad dnes môže bohatý Američan, Európan alebo Číňan vlastniť baňu na železnú rudu v niektorom z afrických štátov. Nemusí ju vôbec využívať, ale na druhej strane môže domácim zakázať, aby z nej ťažili. A toto je presne príklad chorej spoločnosti, kde majetok rozhoduje o všetkom, dokonca aj o živote a smrti. Mohli by sme povedať, že je to len nové slovo pre otroctvo. Keď obchodnícka trieda vyspelého sveta vlastní všetky zdroje a zotročuje obyvateľstvo chudobných štátov, tak im bráni v rozvoji, vo vzdelávaní, v získavaní inteligencie, vo vedeckom pokroku, bráni im v uvedomení a núti ich množiť sa nekontrolovateľným tempom, pretože títo ľudia vedia, že jediná možnosť ako zachrániť seba a svoju rodinu je mať ju veľkú, pretože viac členov zabezpečí viac jedla. Jednoduchá logika, z ktorej neskôr plynú migračné krízy a problémy z preľudnenia. Preto je hlavným vinníkom migračnej a klimatickej krízy výlučne GLOBÁLNY KAPITALIZMUS.

– RIEŠENIE

Teraz si povedzme, ako by sa mohol dať tento problém riešiť. Podstata je jednoduchá. Všetky zdroje planéty by mali byť kvantifikované (spočítané koľko ich je a ako rýchlo sa dokážu obnoviť) a o všetky výpočty by sa mal starať veľký celosvetový systém, niečo ako svetový počítač. Presne by sa vedelo, koľko sa môže kde na svete vyťažiť a koľko sa musí znovu zasadiť, aby zdroje a príroda zostali v rovnováhe. Nikto nesmie vlastniť prírodné zdroje ako súkromný majetok. Ak chce niekto vyrábať produkt zo železnej rudy požiada správny systém, ktorý eviduje svetové zdroje, aby mu poslal presne také množstvo, aké potrebuje. Ľudia by nemuseli migrovať, zostali by tam, kde sa narodili, pretože voda a jedlo, ktorého by nemali dostatok by bolo prerozdeľované tak, aby sa ušlo na dôstojný život každému. Planéta musí byť prehlásená za živý organizmus a chránená pred devastovaním.

Tento systém by pomohol ľudstvu zmeniť sa zo spoločnosti konzumnej na spoločnosť rozumnú, ktorá si váži život a rovnováhu. S týmto všetkým však potrebujeme zmeniť paradigmu nášho smerovania, prestať nalievať peniaze do zbraní a zbrojenia a investovať ich do vedy, výskumu a vesmírneho prieskumu. Potrebujeme dovzdelať celú svetovú populáciu. Založiť jeden globálny spravovací systém (politický, ekonomický, spoločenský). Ak sa ako ľudstvo nezameriame na svoje rozširovanie mimo Zem, garantujem vám, že dlho neprežijeme.

Ja tomuto novému systému hovorím ROVNOVÁHA. Pretože len tam kde je rovnováha a jeden nestráca na úkor druhého, len taká spoločnosť môže prežiť a prosperovať. Momentálne však nie je kolektívna inteligencia ľudstva na takej úrovni, aby sme to mohli spoločne pochopiť a práve tomuto treba pomôcť. S vyššou kolektívnou inteligenciou bude menej vojen, viac jedla, vody, vzdelania a lepšia budúcnosť pre ľudstvo ako celok. Toto je jediný schodný spôsob ako vyriešiť všetky krízy, od krízy existenčnej končiac migračnou a klimatickou.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
11 thoughts on “Úvaha Igora Melichera čo urobiť preto, aby sme sa správali ako ľudia

 • 26. júna 2019 at 21:00
  Permalink

  Pekná úvaha. Dopĺňa sa to s iniciatívou Dávida Diczházyho o listine práv a slobôd. Právo na majetok je jedným z listiny, rovnako aj právo na život. V tejto úvahe je pekne ukázané, v čom sa tieto dve práva bijú a je treba rozhodnúť, ktoré právo má prioritu.

  Keď pozriem dozadu k Veľkej francúzskej revolúcii, kedy listina práv a slobôd začala prenikať do európskych právnych systémov, tak právo vlastniť majetok bolo pragmatické – majetok (pôda) bol zdrojom obživy. Nikoho nemožno bezprávne zbaviť majetku, lebo tým príde o zdroj obživy.
  Právo na majetok teda nie je nadradené právu na život, ale naopak.

  Reply
 • 27. júna 2019 at 11:24
  Permalink

  Rozmýšľame podobne. Ak pripustíme, že narodením nadobúdajú všetci rovnaké právo na život (a zdroje pre jeho zabezpečenie), potom sa stávame aj podielnikmi na prírodnom bohatstve Zeme (voda, slnko, nerasty, suroviny etc.). Dodám, že sa stávame aj podielnikmi na „autorských“ právach našej civilizácie ( oheň, koleso,spaľovací motor, farmaká etc.). Tieto práva scudzujú vlastníci kapitálu, ktorí určujú cenu života ( práce) aj zdrojov, bezplatne používajú civilizačné know-how a účtujú si „patentové“ a „autorské“ poplatky za „svoje“ objavy….Celý mocenský systém je orientovaný na obranu tejto asymetrie. Bez zbavenia moci je infantilné očakávať, že sa svojho exkluzívneho postavenia vzdajú na základe „osvety“, Naopak, je pravdepodobné, že použijú svoju moc proti pokusom o spochybňovanie tohto „poriadku“ ( vrátane nositeľov takýchto názorov). Naozaj dnes už nie je problémom ( kapacitným ani procesným) bilancovať ( evidovať, monitorovať, ohodnocovať, bilancovať a zúčtovávať) zdroje. Takáto bilancia by bola náhradou hlúpeho trhu (banány stoja u nás viac ako zemiaky! a amazónske pralesy majú iba nízku cenu vyťaženého dreva….. Voľný trh je teda synonymom uplatňovania moci kapitálu na úkor ľudských práv. Trh generuje „cenu“, ktorá nezodpovedá vecnej hodnote, ale je to súčet nákladov a maximálneho zisku. V súčasnosti naviac cena obsahuje náklady na „služby“ ( reklama marketing, lobbyzmus, korupcia) – to sú špinavé peniaze, používané na mediálne manipulácie ( mäkká moc) a vojenskopolitické manipulácie ( tvrdá moc). Nuž osveta je možná, v princípe ale neúčinná…

  Reply
 • 27. júna 2019 at 20:33
  Permalink

  Dookola to isté. Vo svete je to takto…
  A ako je na to Slovensku ?
  Autor článku sa Pýši fotografiou Okresného smeru BA V !!!

  Toho smeru ktorý 12 rokov vládne !
  Toho smeru ktorého minister obchoduje roky s drevom cez firmu TAPER!
  Tú firmu čo tak dobre „vychádza“ s Lesmi Slovenskej republiky š.p. !
  Tú firmu čo mala problém s daňami…

  Prečo to spomínam lebo lesy ich rúbanie hlava nehlava ohrozujú Zásoby pitnej vody na Slovensku !
  Lebo holoruby spôsobujú že voda ktorá prší, alebo sa rozpúšťa zo snehu rýchlo stečie do obcí a miest a spôsobuje záplavy a problémy.
  Voda mizne aj na SLOVENSKU. Spolu s klimatickými zmenami sa bude stále vypuklejšie ukazovať
  ako NEZODPOVEDNE tu SMER roky bačuje , kšeftuje aj s drevom a zhoršuje naše „spoločné“ životné prostredie.
  Lenže stačí si dať foto SMERU a diskutovať o vesmíre.
  len o tom našom SLOVENSKU ani za nič. Lebo smer to je „MODLA“:
  Nejde o ľudí, realitu, riešenie problémov IDE o to len nepomenovať pravdu o SLOVENSKU !

  Pri tom by stačilo tak málo? !
  Začať od seba = teda od našej krajiny.
  Spočítať koľko sme vyrúbali stromov za posledných 10 – 20 rokov !
  Ako to ovplyvňuje zásoby pitnej vody, povodne, kalamity…

  Pán AUTOR to slovensko ide nakúpiť USA stíhačky F16 = teda ide peniaze do zbrojenia!
  Neviem ako môžete písať niečo ako vo svete ZLEPŠOVAŤ a pri tom byť hluchým a slepým k REALITE u nás doma!
  Naozaj si myslíte že toto je ľavica? Podporovať obrovské kapitalistické !kšefty“! SMERU ?

  Reply
 • 28. júna 2019 at 10:42
  Permalink

  Pán Ján, je to lacné robiť IM zodpovedným za nákup stíhačiek, či drancovanie lesa. Nevieme, ako sa v rámci svojich možností angažuje proti nákupu. Určite však vieme, že to nie je jeho šálka kávy…Za to, že SMER „zobral“ hlasy ľavice ( a to je zmysel jeho existencie), môžu tí čo podporili SDĽ v odcudzení KSS ľuďom, ale aj tí, ktorí z KSS urobili marginálnu stranu. Vinní sú teda aj voliči SMERu za „nákup“ stíhačiek, za kšefty okresných barónov SMERu. Na ich obranu – akú mali voľbu? Pravicu, alebo nekompetentnú KSS? Snívať o poctivej ľavici Vám pomôžem, ale nie na „účet“ mladých aktivistov DAVDVA. Možno nerobia všetko, čo by sme po nich chceli, ale robia čo vedia na prospech ľavice. Neeznechucujte ich! Inšpirujte ich!

  Reply
  • 28. júna 2019 at 16:31
   Permalink

   Pán Janošovský
   Vždy sú zodpovední voliči a k voličom sa . Najviac je tých voličov ktorí nevolia NIKOHO !!!

   Kolaborovať s niekým kto má moc a PRETO očakávať že z toho niečo KLAPNE je oveľa viacej DEMAGOGICKÉ a protiľudové ako REALISTICKÉ.
   Dookola počúvam a to 30 rokov ako ľudia volia „MENŠIE ZLO“…
   Aby sa mohli vyhovoriť a očakávať „omrvinky“ od mocných!

   Pán Janošovský čítam *Vaše“ príspevky a beriem ich ako ľavicové ale VEĽMI teoretické.
   To je chyba = IBA teória a písať o celom vesmíre nie o SLOVENSKU :
   Inšpirácia by bola = MOJE názory:

   1. Namiesto zdaňovania Práce zdaňovať majetok
   ale čo by začali kričať pseudoľavičiari = aj ja mám byt, záhradu a budem musieť zaplatiť viac !
   Teda napr. majetkové dane z bytov a pozemkov o 30€ viac
   ale tí bohatí *ZAPLATIA o stotisíce a milióny viac !!

   2. Nech sa určí Zákonom že každý KTO pôjde do dôchodku bude mať dôchodok vo výške minimálnej mzdy ! Každý !!! Kto z tzv. ľavičiarov by to podporil ??? Ja na 100 percent !

   3. Nech má každý právo na bývanie ! Každý !

   4. Nech má každý právo na prácu!

   5. Nech má každý nárok na dostupné zdravotné zabezpečenie.

   6. Nech má každý právo na miesto v domove dôchodcov, alebo dome sociálnych služieb.

   7. Nech každý chudobný a sociálne odkázaný bude ZARADENÝ pod obec, alebo mesto a tí sa o nich postarajú.

   8. Kto zneužije svoju moc, alebo peniaze príde o celý svoj majetok vrátane majetku celej rodiny!
   To je aj o neschopnosti dokázať pôvod majetku a jeho legálne nadobudnutie !

   VIEM mnoho ľudí si povie že je to „Výmysel“

   Priznávam poznám mnoho ľudí ale LEN týchto pár bodov by nechcel ani jeden !
   LEBO By každému aj niečo zobrali !
   Ľahko sa vyhlasuje ako boháč má zaplatiť milión do štátneho rozpočtu!
   Ale ak sám má dať pár eur už sa vyhovára !!!
   Ľudia sú ľavicoví radi a ľahko k iným ale skoro nikdy k sebe a vo všetkom !

   Reply
 • 28. júna 2019 at 13:45
  Permalink

  Len pár poznámok, „Riešeniu“:
  1. Nie je možné spočítať všetky dostupné zdroje na Zemi. Veda na jednej strane premieňa pôvodne nepoužiteľné zdroje na použiteľné, odhaľujú sa nové zásoby, napríklad len pred niekoľkými dňami sa objavila správa, že vedci odhalili pod hladinou nejakého mora obrovské zásoby pitnej vody (https://www.weforum.org/agenda/2019/06/scientists-have-discovered-a-sea-of-fresh-water-under-the-ocean.)
  2. Nie všetky spotrebované zdroje je možné obnovovať, tak ako napríklad v prípade stromov. Takže ROVNOVÁHA nbude
  3. Tým, že prírodné zdroje nebude možné súkromne vlastniť, tým sa toho moc nezmení, pretože druhou rozhodujúcou zložkou sú súkromne vlastnené výrobné prostriedky, ktoré aj v autorovom riešení bude možné vlastniť.
  4. Takže vlastník železiarni zašle svetovej agentúre, že potrebuje toľko a toľko železnej rudy, druhý podnikateľ zašle požiadavku že si chce prenajať takú a takú výmeru pôdy, atď., t.j. produkcia tovarov bude v súkromných rukách aj naďalej, vykorisťovanie bude aj naďalej a diferenciácia biedy a bohatstva bude aj naďalej.
  5. Mať k dispozícii vodu a jedlo, ktoré však napriek tomu, že voda a pôda nebudú môcť byť súkromne vlastnené sa budú musieť vyrábať súkromníkmi a teda opäť niekto nebude mať ani na vodu a ani na jedlo.
  6. Komu sa nakoniec pošťastí mať vodu a jedlo, ten bude mať podľa autora zabezpečený „dôstojný život“, nie je to trochu málo?

  Reply
  • 28. júna 2019 at 17:47
   Permalink

   Pán Manda, ja by som prístup autora akceptoval, pokiaľ to myslí úprimne a nielen ako ideové krytie svojho kariérneho rastu. Tie všeobecné východiská nie sú zlé, akurát do konkretizácie nemusel ísť, tam to vyznieva idealisticky, laicky.
   Ak sa už chcel pustiť do odbornej konkretizácie, nemusel vychádzať od neandertálcov, teda z ničoho, ale vziať a kriticky preštudovať skúsenosti socialistického plánovania, ktoré používalo bilančnú metódu na bilancovanie zdrojov a potrieb národného hospodárstva. Ja nie som na to odborník, ale viem, že sa tam používali ešte od Kantoroviča z 30. rokov aj ekonomicko-matematické metódy, rozpracujúc metódu lineárneho programovania. Podobne k tomu dospievali vedci aj na Západe, napr. Koopmans. Išlo najmä o optimálne využívanie dostupných zdrojov a tiež spravodlivé rozdeľovanie dôchodkov medzi obyvateľstvo na základe vedeckých metód.

   To bolo takmer pred 100 rokmi. Odvtedy tieto metódy pokročili, na Vysokej škole ekonomickej existovala katedra ekonomicko-matematických metód, existovala katedra oblastného plánovania (dnes katedra regionálneho rozvoja), ktorá sa zaoberala bilancovaním zdrojov a potrieb na regionálnej úrovni. Ale netvrdím, že boli dokonalé. Ale je to základ, ktorý treba preštudovať, kriticky prehodnotiť a rozvinúť.

   Problém je zrejme v tom, že autor je sociálny demokrat a zrejme pokladá praktické skúsenosti socializmu za mylné, nepotrebné.
   Nuž a Noví Davisti k tomu tiež pridali svoj negatívny postoj k socializmu, Juraj v nedávnom článku ohovoril reálny socializmu, doc. Manda dodnes hľadá akúsi skrytú vadu socializmu. Tak načo študovať praktické skúsenosti z bilancovania zdrojov socializmu, treba sa radšej vrátiť k neandertálcom.

   Reply
 • 28. júna 2019 at 13:58
  Permalink

  …šťastní to teoretici…!….

  Reply
  • 28. júna 2019 at 17:27
   Permalink

   Peter,
   pokiaľ niekto nevykoná nejakú konkrétnu činnosť, všetky diskusie aj na DAVDVA sú len obyčajným klábosením. Aj to, čo navrhuje Ján Zvolen, je síce pekné, ale len mudrovanie, čo by sa mohlo urobiť.

   Skutočné teoretizovanie na rozdiel od neplodného klábosenia je užitočné aspoň v tom, že sa snaží exaktne pomenovať zdroje problémov, zadefinovať exaktné východiská. A hlavne ujasniť si pojmy.

   Keby si sa aj Ty viac venoval teórii, tak by si nenegoval ekonomickú demokraciu negáciou demokracie. Ekonomická demokracia je len konkrétnou podobou, poddruhom všeobecného pojmu demokracia.
   A keby sa ľavica viac venovala skutočne hlbokej teoretickej činnosti, tak by nebojovala proti demokracii, proti liberalizmu, proti globalizácii, proti trhu a tak sa namiesto progresívnej sily stala regresívnou, ktorú voliči neberú na vedomie. Začať robiť niečo konkrétne pokrokové znamená ujasniť si to najprv v hlave. A toto je základný problém ľavice. Bez programu niet ani pozitívnych činov. Len klábosenie, kritika a nariekanie.

   Reply
 • 28. júna 2019 at 18:26
  Permalink

  Juraj,

  myslím, žeby nebolo od veci doplniť prevládajúci politologický, stranícky, filozofický pohľad v ľavici aj o ekonomický pohľad, ten dosť absentuje.
  Môžem sa pokúsiť dohodnúť (ako akciu Ligy, Davdva a Alternativy.sk) besedy s ekonómami. Aj z katedry ekonomicko-matematických metód, zrejme by lepšie vedeli objasniť otázku bilancovania, plánovania a regulovania, ich prínosy a nedostatky. Aj z bývalej katedry oblastného plánovania.
  Z ekonomického ústavu SAV (riaditeľ). Za finančnú oblasť bývalého guvernéra NBS.

  Potrebujeme odborne konkretizovať viaceré body ľavicových programov, bez takýchto diskusií sa to nezaobíde.

  Reply
 • 28. júna 2019 at 21:50
  Permalink

  Vlado, Milan, moja replika (asi sa minula cieľom), cielila na prioritu prevzatia moci. Cielila na politickú revolúciu ako efektívne riešenie a kritizovala osvetárčinu, ako mylné cielenie politickej aktivity.
  Už Engels povedal, že nie sme utopisti (vizionári svojich hypotéz).
  Vladimír, existuje manažérsko-marketingové logistické riadenie „big dates“ . Myslím, že nie je pre teba prekvapením, ako cieľavedome ( pri dosahovaní zisku!) pracujú investičné spoločnosti so štatistickými analýzami a prognózami. Mýliš sa pri hodnotení kapacity globálnych štruktúr monitorovať, bilancovať a manažovať zdroje, výrobné sily a pod.
  Moja poznámka o nadobúdaní podielov narodením ( a pozbývanie úmrtím) je filozofická téza pre koncept spravodlivého ekonomického systému ( nikto nesmie byť okradnutý v prospech iného…)
  Milan, „neohovoril som“ reálny socializmus. Kritizoval som koncept strany, ktorej členstvo ju v dominantnej miere nechápalo ako politickú stranu, ale ako stavovskú organizáciu (síce s ideologickým krytím, ale primárne ako elitný spolok). Pokus nomenklatúry v deväťdesiatych rokoch, zbaviť sa obmedzujúceho komunistického (marxistického) krytia a „transformácia“ to potvrdzujú.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *