V oblasti vzdelávania vedie súčasná vláda proti občanom ideologickú vojnu

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Kritika je len mierna

Programové vyhlásenie súčasnej vlády už dostalo z rôznych strán pomerne slušnú dávku kritiky, no oblasti vzdelania sa to akosi netýka. Najdrsnejšiu kritiku, čo som videl, sme dostali v korešpondencii (krátené):

Úvod má konštatačný charakter. V ňom sa uvádza , že: „Problematika školstva bola dlhodobo zanedbávaná, neriešená a podliehala nekoncepčným krokom.“ Toto tvrdenie by si žiadalo predložiť analýzu, v ktorej by bolo konkrétne pomenované v čom bolo školstvo zanedbávané a ako sa prejavila nekoncepčnosť.
Vláda má záujem odolávať konšpiráciám a dezinformáciám
Ak chceme odolávať konšpiráciám a dezinformáciám, treba pomenovať ako sa prejavujú, aké sú charakteristické znaky. Inak mládež nebude vedieť rozlišovať kde je hranica medzi konšpiráciami, dezinformáciami verzus pravdivé informácie, seriózne analýzy, predpovede na základe faktov alebo materiálu, ktorý je výsledkom seriózneho bádania. Treba sa vystríhať toho, že niekto len preto prehlási informáciu za konšpiráciu lebo je to želanie politikov, nie je v súlade s cieľmi koaličných politikov a pod. Stanovenie hranice musí byť objektívne bez politických vplyvov.

Vzdelávanie a starostlivosť v rannom detstve
PVV vôbec nerieši obsahové zameranie vzdelávania s cieľom jeho nastavenia pre pokračovanie vzdelávania na základných školách.
Základné a stredné školstvo
Vláda SR zabezpečí adekvátne ohodnotenie pedagógov… v závislosti od možnosti štátneho rozpočtu“.
Napriek tomu, že vláda vie o dlhodobom platovom poddimenzovaní pedagógov na všetkých úrovniach školstva, sa k problému postavilo alibisticky. Podmieniť zvyšovanie platov pedagógov na dôstojnú úroveň v závislosti od štátneho rozpočtu je neseriózne. Pritom mrháme peniazmi v iných oblastiach: nákup amerických stíhačiek za asi 2 mld. eur, vysoké platy pracovníkov silových rezortov, vytváranie zbytočného Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, čím sa cetralizuje moc doterajších už vytvorených a funkčných inštitúcií.
„Vláda SR podporí otvorenie trhu s učebnicami…“
Táto časť je zmätočná. Učebnice nemôžu byť nakupované podľa vlastného výberu, vznikne tak chaos. Učebnice musia sledovať jednotnú obsahovú líniu podľa typu a stupňa školy s ohľadom na všeobecnú vedomostnú úroveň a odbornú úroveň tak, aby boli naviazané na potreby spoločnosti, zamestnanosť a rozvoj sektorov hospodárstva.
Vysoké školstvo
Nie sú definované nekvalitné študijné odbory. Ako ich chcú eliminovať? Formulácie sú zmätočné. Nie sú zadefinované metódy ako chceme dosiahnuť vyššiu kvalitu vzdelávania. Ani samotný cieľ kvality nie je zadefinovaný.
Veda, výskum a inovácie
„Vláda SR v koordinácii so Slovenskou akadémiou vied dokončí transformáciu jej ústavov na samostatne hospodáriace právne subjekty…“
Samostatne hospodáriace právne subjekty vo vedeckej oblasti je nezmysel. Veda bude prešľapovať na mieste, ak bude finančne poddimenzovaná. Je to niečo podobné ako urobiť z nemocníc samofinancovateľné subjekty.
V tejto časti absentuje smerovanie vedy a výskumu. Vláda musí mať jasno v smerovaní vedy, musí vedieť zadať vedecké úlohy pre vedecké ústavy, zadefinovať ich potreby pre využiteľnosť v praxi vo výhľade určitého časového horizontu a podľa toho nastaviť financovanie. Tieto ciele musí vláda prerokovať s odborníkmi napr. z oblasti makroekonómie a motivovať podnikateľské subjekty na financovanie týchto projektov.
Ďalšie vzdelávanie
Chýba zadefinovanie ďalšieho systému vzdelávania na základe potrieb spoločnosti. Sú to len frázy.
Šport a mládež
Vláda presadí transparentné a korektné financovanie (vrátane auditu) všetkých druhov športu podľa vzorca s transparentným a objektívnym výpočtom na pridelenie financií…
Nesplniteľná úloha, neznámy vzorec výpočtu. Športové aktivity mládeže je potrebné systémovo riešiť od základnej školy. Nikde v predchádzajúcich častiach šport ako fenomén výučby nebol spomenutý. Ak máme nadané deti, tak ich treba podporovať od začiatku na športových školách, gymnáziách a podobne. Mnoho talentov v našej malej populácii zanikne len preto, že talentu nebolo umožnené sa prejaviť. Typickým príkladom je hokej. Bol zrušený systém vyhľadávania talentov, ich vzdelávanie v synergii  so športovou prípravou. Tiež nám zaniká mnoho talentov aj keď sa o nich vie, ale pochádzajú z finančne slabších rodín. V celej časti o vzdelávaní absentuje úloha školských psychológov a poradcov v školskom procese.
Ivan Štubňa

Toľko najostrejší kritik. Niektorí ďalší komentátori dokonca nachádzajú v PVV 10 dobrých správ pre školstvo (a len 3 zlé, aby sa nepovedalo).

Nie je prekvapením, že neprotestujú ani samotní učitelia. Naopak, tí si pochvaľujú prísľub zvyšovania platov… a zároveň sú ako na ihlách, či im prejde zhustenie celého školského polroka do jedného mesiaca, aby mohli mať prázdniny podľa plánu. A tak zbytočne neprovokujú. Juraj Hipš do Pravda TV dokonca vyhlásil, že nikomu z maturantov nebude chýbať, že maturitu dostali bez obvyklej záverečnej skúšky a s tým spojeného hĺbkového opakovania (tak hlboko sme už klesli?). Slovenská komora učiteľov (SKU) len sucho poznamenala, že PVV je v oblasti vzdelávania menej ambiciózne, ako vyhlásenie minulej vlády (Ficove).

V oblasti vzdelávania Matovič nad Ficom nevyhral

Premiér Matovič prednášal samochválu, že PVV je najrozsiahlejšie a najlepšie za celú éru samostatnosti Slovenska, napriek tomu má SKU objektívne pravdu. Vo Ficovom PVV bolo oblasti vzdelávania venovaných 8 strán z celkového počtu 70 (> 10 %), zatiaľ čo v Matovičovom PVV by sme napočítali sotva 6 strán, podiel teda klesol na 5 %. Dokonca viaceré formulácie, napríklad presne tú o zanedbanosti školstva, ktorou začína kritika Ivana Štubňu, odpísali Matovičovci od Fica. Lenže Fico za týmto konštatovaním uviedol 4 strany konkrétnych opatrení, no Matovičovci skončili pri platoch učiteľov… a boji proti konšpiráciám, do ktorého si chcú povolať aj mimovládne organizácie a všetky ďalšie iniciatívy, ktoré s týmto všeobecne prospešným cieľom budú ochotné robiť turné s vrecami na hlavách.

Kritický čitateľ sa môže oprávnene opýtať, koľko z tých 4 strán konkrétnych opatrení Ficova vláda aj splnila. Nuž, pozrime sa aspoň na prvé a podľa autorov PVV najdôležitejšie: „Návrh koncepčných zmien sformuluje vláda do konca roku 2016 v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude obsahovať aj dlhodobú koncepciu obsahu výchovy a vzdelávania…“ Tento zámer vláda splnila s oneskorením až v septembri 2017, teda krátko po rezignácii ministra školstva Petra Plavčana. Výsledkom bol koncepčný materiál „Učiace sa Slovensko“ autorského tímu Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik, Ivan Juráš, Juraj Vantuch, Emil Višňovský a Libor Vozár. Ministrovi Plavčanovi sa podarilo dať dohromady unikátny tím odborníkov, ktorí na tejto koncepcii pracovali s vedomím, že pomáhajú Slovensku, hoci viacerí politicky nepodporovali SNS, ktorá Plavčana nominovala.

Základnou ideou bolo to, aby celý systém vzdelávania bol samoučiaci, aby sa priebežne podporovali metódy, ktoré budú mať lepšie výsledky a aby boli zamerané na individuálne potreby žiakov. Štátny systém vzdelávania mal mladých občanov naučiť, ako si osvojovať nové vedomosti, a mal ich naštartovať na celoživotný proces učenia. Teda presne to, čo sme si predchádzajúcom článku uviedli ako hlavný zmysel inštitucionalizovaného vzdelávania. Toto však zrejme nie je v súlade so zámermi architektov „liberálnej demokracie“.

Učiace sa Slovensko tvorili ľudia s diametrálne rozličnými politickými preferenciami a samotná koncepcia je politicky neutrálna. Presne v duchu Ústavy SR, jej prvého článku: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Namiesto vzdelávania – ideologická indoktrinácia

Dá sa chápať, že nová vládna moc môže mať iné predstavy o koncepcii vzdelávania ako predchádzajúca. Dá sa chápať, že nová vládna moc by chcela vypracovať inú koncepciu, ale v Matovičovom PVV o tom nie je zmienka. Koncepciu súčasnej vlády charakterizuje veta o tom, že naša spoločnosť sa hlboko a zásadne mení a „nositeľmi týchto zmien musia byť vzdelaní, motivovaní a adekvátne odmeňovaní pedagogickí a odborní zamestnanci…“ Presne v duchu liberálneho kapitalizmu a jeho mantry „menej štátu“ asi vzdelávací systém žiadnu obsahovú koncepciu nepotrebuje. Podľa PVV však životne potrebuje politickú agitáciu. Na strane 120 sa v PVV píše: „Vláda SR totiž so znepokojením sleduje nárast dezinformácií v médiách a najmä na sociálnych sieťach, ktoré účelovo vyvolávajú strach a nedôveru v štátne zriadenie a liberálnu demokraciu. Vláda SR preto podporí iniciatívy bojujúce proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám a vytvorí mechanizmy na boj proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám.“

Vláda nás teda v PVV otvorene informuje, že v oblasti vzdelávania nepotrebuje odborníkov, ktorí sú schopní tvoriť celospoločenské koncepcie, ale potrebuje iniciatívnych agitátorov, snáď aj bez pedagogického vzdelania, ktorí budú mládež indokrinovať supremáciou „liberálnej demokracie“.

Neviem si predstaviť skutočnú demokraciu, v ktorej by si vláda mohla dovoliť v programovom vyhlásení napísať, že bude ignorovať prvý článok ústavy, prakticky viesť ideologickú vojnu proti vlastným občanom… a nikto by nezasiahol – ani parlament, ani prezident, ani generálny prokurátor. Neostáva nám iná možnosť, ak si pred potomkami chceme zachovať tvár a úctu, budeme sa musieť postaviť na odpor. To znamená, že napriek zámerom súčasnej vlády sa začneme učiť to, čo vláda nechce, aby sme vedeli. Budeme sa učiť ako samouci, aj navzájom. Nedajme sa!


Vďaka za ilustrácie:  Ivan Aleksic a Nicola Tolin na Unsplash

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
4 thoughts on “V oblasti vzdelávania vedie súčasná vláda proti občanom ideologickú vojnu

 • 20. mája 2020 at 8:45
  Permalink

  Pred mnohými rokmi rozhlas požiadal Andreja Ferka aby napísal článok o školstve a vzdelávaní do relácie Živé slová. Napísal. A rozhlas to odmietol odvysielať. Tak to potom zverejnil v dvojtýždenníku ako Mŕtve slová. To čo tam popísal platí aj dnes. Politici z parlamentu aj z ulice vyhlásili, že školstvo treba zničiť a potom vstane ako bájny vták z popola. V pozadí toho, čo stvára alebo chce v školstve robiť táto vláda… stoja aj takí ľudia ako Ivan Mikloš, ktorý v r. 2002 nechal zrušiť zákon o odmeňovaní učiteľov a 13 plate (po „víťazných“ voľbách odpovedal učiteľom, že im nemohol nič vziať – lebo im nik nič nedal a nič nemajú, tak niet z čoho vziať !!!!). Navyše vo funkcii podpredsedu vlády bral súčasne plat na EUBA ako pedagóg (médiá sa tomu venovali tak jeden deň). Dnes tento pánko stojí za vzdelávacou reformou TO DÁ ROZUM. V pozadí je aj nejaký skromný Dalibor Roháč, ktorý dávno v r. 2007 napísal článok, v ktorom tvrdil, že je zbytočné dávať štátne peniaze do príliš dlhého vzdelávania, lebo ľudia sú platení nie podľa vzdelania ale podľa inteligencie. Na tieto „zmeny“ sa pripravovali aj „iniciatívni“ učitelia v nových „záujmových“ zoskupeniach pedagogov, ktorí mútili posledné roky vodu. Teraz niektorí z nich stoja v pozadí a chytajú fleky. I.Mikloš vychováva „brojlerov“ aj v Univerzite pre moderné Slovensko (lektori na tej stránke …jedna radosť – včítane Dalibora Roháča zakladateľa PS/Spolu). Treba si všimnúť jednu vec. Ľudia okolo tejto „novej moci“ nepripúšťajú ani v jednej oblasti (ani v školstve) žiadnu diskusiu. Väčšina vecí sa deje pod pokríevkou v hrnci … Eggsperti sú už pripravení. To je tá transparentnosť. Jednoducho KORONA zatlačila všetko do úzadia. Dosť to všetko pripomína diela Dominika Tatarku

  Reply
 • 21. mája 2020 at 16:16
  Permalink

  So všetkým Marián súhlasím. Dokonca tá „najdrsnejšia kritika“ sa mi zdá byť ešte milosrdnou voči realite, ktorú popisujete Vy.
  Možno sa zas tak „kmeťovsky“ vyjadrím, že dnešná výuka školopovinných sa mi zdá byť napriek „nevnucovaniu“ a „dobrovoľnému prijímaniu“ názorov učiteľov či svetonázorových ovplyvňovačov (ako inak nazvať ochotných dobrovoľníkov poučujúcich deti o tom, že lesbičky a gejovia sú prirodzeným vývojom človeka, že imigrantom treba „poskytnúť“ pomoc z našich bohatých zásob a že Rusko je prirodzený nepriateľ Slovákov a Západu) takže zdá sa mi byť o sto percent násilnejšou a totalitnešou ako tá svetonzorová výuka, ktorú sme zažili my v 50. a 60.rokoch socializmu.
  Vtedajšia svetonázorová výuka prebiehala na základe historických skúseností s fašizmom, vojnou, s vznikom Československa, v triednym bojom a výstavbou socialistickej spoločnosti. Bolo sa o čo oprieť. Tieto výmysly vtĺkané dnes deťom do hláv, to sú magórie psychopatov, ktorí budú presviedčať o tom, ako je prirodzené LGBTI, ako boli Rusi zákernými vrahmi a podobne…
  …a dôsledky sa dostavia onedlho: Ukrajinci už vedia, čo spôsobilo občiansku vojnu a dnešní ich mladí vyše 25 roční sú plní tej novej ideologickej výchovy …

  Reply
  • 21. mája 2020 at 18:35
   Permalink

   Presne tak, Peter. Aj za socializmu tí, čo ideológiou terorizovali ostatných, boli povahou zlí ľudia, presne tak, ako dnes. Školský systém nás ale nútil svoje vyhlásenia zdôvodňovať a dokazovať, memorovanie bolo výnimkou. Dokonca som zažil, že na brannej výchove, keď šlo o tie úvodné politické zdôvodnenia Varšavskej zmluvy, keď niekto len odrapkal frázy z učebnice, dostal guľu. Dejepisár, ktorý nám viedol aj ateistický krúžok, nám držal prednášku o tom, že veriaci nie sú ideologicky závadní a môžu byť platnými členmi socialistickej spoločnosti.

   Reply
 • 24. mája 2020 at 13:11
  Permalink

  Myslel som si, že sa tu rozvinie búrlivejšia diskusia o vzdelávaní. Predsa len je DavDva viac portál plný inteligencie a tej musí súčasný stav vzdelávania spôsobovať hlavybôl. Pocit katastrofy.
  Poďme od sťažovania sa na ideologické vymývanie mozgov ku konkrétnemu procesu vzdelávania:
  1 – učebnice: ak to má byť „trh s učebnicami“, nesporne to vyhrá cenovo najnižšia ponuka a to bez nutnosti platiť autorom, teda „fakty“ posťahované z wikipedie (nie každý slovenský žiak má prístup na internet najmä v osadách a po dedinách…), za tie sa autorské právo neplatí, zostavovať učebnicu budú dobrovoľní „machri“ z neziskoviek a predávať sa bude vo forme „paperback“, čiže za školský rok spotreba možno až dvoch kúskov „do roztrhania“. A úplne senzačný trhák bude kreslený seriál typu „cartoon“ dokonca i vo video podobe…aha: https://www.studenta.cz/life/cartoon-serialy/r~83bb78ae3bf111e89509ac1f6b220ee8/ vo verzii apky do i-podu…
  2-platy učiteľov – keď už učebnice v „trhovom móde“, tak aj učitelia, zarábajúci podľa počtu „získaných klientov“ do triedy, s províziami za nákup učebníc a iným školských pomôcok…
  3- ak ak sa potvrdí, cit.z článku, že „Presne v duchu liberálneho kapitalizmu a jeho mantry „menej štátu“ asi vzdelávací systém žiadnu obsahovú koncepciu nepotrebuje. „, bude to znamenať, že z dvoch škôl vedľa seba stojacich v meste napr.Bratislava, budú žiaci vychádzať s totálne odlišnými základnými vedomosťami do života.
  Viem si predstaviť, že v škole kde riaditeľ miluje Karibik sa žiaci naučia najlepšie, ako loviť perlorodky v hlbokom mori a potiažmo históriu Veľkonočného ostrova, zatiaľ čo v škole kde je riaditeľ milovník indiánskej kultúry budú vedieť žiaci pomenovať v jazyku Siuxov všetky zvieratá a budú rozoznávať poveternostné podmienky ďalšieho dňa na základe vetra, oblohy (popretkávanej „koľajnicami“ chemitrails) a správania za vereričiek…
  TO BUDE UŽITOČNE VZDELANÝ SLOVENSKÝ OBČAN V ROKU 2050!

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *