VIDEO: Ing. Juraj Janošovský: Námet na protest proti II. pilieru dôchodkového systému.

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Cieľ: Zrušiť prevod prostriedkov zo zdrojov sociálneho zabezpečenia do investičného sporenia.

Základné východiská: 

 • Povinnosť prispievať z príjmov na sociálne zabezpečenie je odôvodnená aj určením týchto zdrojov na dôchodkové zabezpečenie. To nie dodržané pri prevádzke správcovských spoločností, pretože tie si z týchto zdrojov hradia prevádzku, straty z investovania, zisk a iné náklady. Preukázateľne nejde o náklady spojené s dôchodkami, ale o náklady na investičné sporenie. Tieto prostriedky štát vyčleňuje na úkor zdrojov pre zabezpečovanie priebežného dôchodkového systému. Tým limituje výšku dôchodkov a poškodzuje poistencov, ktorí priebežný systém vydržiavali počas svojho aktívneho života. Štát scudzuje tieto verejné zdroje v prospech súkromných investorov, tzv. správcovských spoločností.
 • Štát nepriamo na úkor dôchodcov v priebežnom systéme zvýhodňuje jednotlivcov, ktorí sa rozhodli časť svojich odvodov si privatizovať pre vlastný, individuálny prospech. Tieto zdroje získavajú na úkor dôchodcov, ktorí s ich osobným záujmom nemajú žiadnu väzbu. Ide o štátom organizované zvýhodňovanie jedných na úkor druhých, čo zjavne porušuje ústavné princípy rovnosti postavenia.  

Postup

 • Pripraviť podanie na súd jedným dôchodcom s návrhom štátnym orgánom pokračovať v obmedzovaní práv, nahradiť škodu navrhovateľovi, ktorá vznikla neoprávneným používaním prostriedkov na dôchodkové zabezpečenie.
 • V prvej etape vytvoriť podporný think-tank a získať pre spoluprácu expertov. Spracovať vecnú analýzu finančných tokov, analýzu legislatívneho rámca s dôrazom na popis rozporov s medzinárodným právom, ústavnými princípmi a zákonmi.
 • V druhej etape na báze think-tanku ustaviť redakčnú skupinu, ktorá spracuje návrh žaloby a text petície žiadajúcej odstrániť nezákonný stav v oblasti dôchodkového zabezpečenia  
 • V tretej etape prejednať s relevantnými organizáciami žiadosť o podporu iniciatívy a dohodnúť koordinovaný postup.
 • V štvrtej etape obrátiť sa s textom žaloby a petíciou na Vládu SR, Prezidenta a Generálneho prokurátora so žiadosťou odstrániť nežiadúci a nekorektný stav.
 • Podanie na súd a vytvorenie Petičného výboru Dôstojné dôchodky!, V petičnom výbore zorganizovať regionálnych (krajských zmocnencov), zástupcov podporujúcich organizácii (politické strany, odborné spoločnosti) ako i iniciátorov výzvy, expertov a osobnosti TT a RS. 

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
20 thoughts on “VIDEO: Ing. Juraj Janošovský: Námet na protest proti II. pilieru dôchodkového systému.

 • 30. júna 2019 at 18:46
  Permalink

  Podporujem.

  Pripravme sa na pravicový štekot o tom, že ľuďom chceme zobrať ICH peniaze.

  Žiadne VAŠE peniaze ! Ale chceme získať späť peniaze pre Vašich rodičov – Kaník rozdelil odvod do dôchodkového poistenia – pôvodných 14% do jediného štátneho povinného „piliera“ rozdelil na 7% do tohto štátneho piliera a zvyšných 7% do 2. piliera v súkromných DSS.

  Čiže teoreticky znížil príspevky do štátneho DS o 50 % !!! To sa rovná demolácii štátnej dôchodkovej podpory a spolupatričného systému rodičia-deťom a deti-rodičom.

  Dôchodcovia – o koľko by ste mohli mať dnes vyššie dôchodky nebyť oslabenia štátneho DS v mene primitívnej sebeckej ideológie kapitalizmu ?!

  Reply
 • 30. júna 2019 at 19:42
  Permalink

  Podporujem a budem sa tým zaoberať. Bude ale treba urobiť širší expertný tým.
  Druhá vec je, že nám Smer vyrazil z rúk silný argument tým, že 2. pilier zabetónoval do Ústavy SR. Nebyť toho, dalo sa argumentovať aj protiústavnosťou, pretože tu skutočne svojou podstatou ide o kolektívne investovanie a nie dôchodkové zabezpečenie (prostriedky v 2. pilieri je možné dokonca dediť, čiže tečú opačným smerom k deťom a nie k starým, čo je absurdita). Ale keďže to máme v ústave …
  Tretia vec je, že je tu 3. pilier a ten je dobrovoľný na prilepšenie. To je v poriadku, ten neberie peniaze z prvého. 2. pilier je skutočne sociálna perverzita.

  Reply
  • 2. júla 2019 at 16:30
   Permalink

   Čo je v poriadku na 3.pilieri? Je to rovnako systém, ktorý znižuje dôchodky a rovnako berie peniaze, ktoré patria do sociálnej poisťovne. Dokonca 3.pilier je povinný pre mnohých zamestnancov (rizikové práce).

   Reply
 • 30. júna 2019 at 20:38
  Permalink

  Naveď ma, kde je II.pilier v ústave zabetónovaný….

  Reply
  • 1. júla 2019 at 18:52
   Permalink

   Zabetónovanie 2. piliera v Ústave SR
   bolo vykonané ústavným zákonom č. 99/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR č. 460/1992 Zb.
   Bod 2. uvedenej novely:
   „2. V čl. 39 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
   (2) Primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia. Štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok.“
   Odsek 3 potom zakotvil hranicu dôchodkového veku 64 rokov.
   Pozrime sa, čo hovorí o „systéme starobného dôchodkového sporenia“ dôvodová správa:
   „Starobné dôchodkové sporenie predstavuje autonómny kapitalizačný pilier, výkon ktorého bol zo štátu len prenesený na súkromné spoločnosti. Navrhuje sa preto starobné dôchodkové sporenie ukotviť aj ústavne, a tým deklarovať jeho nezrušiteľnosť a odlišnosť od priebežne financovaného dôchodkového systému“.

   Treba k tomuto niečo dodať? Kedy sa nájde ďalšia ústavná väčšina na zrušenie tohto svinstva? Bolo to skryté za propagovaním magického čísla 64 – nárok na dôchodok. Bolo nás len pár, čo sme na túto zákernosť upozorňovali. Márne, všetci videli len číslo 64 .

   Všimnite si ešte formuláciu „primerané hmotné zabezpečenie v starobe …“. Nie je tu ústavné právo na prežitie dôstojnej staroby, čo by jasne znamenalo dĺžku dôchodku a výšku zabezpečujúcu dôstojný život/dožitie. Je tu pre dôchodcov akési „primerané“ zabezpečenie (čomu primerané?). V nadväznosti na zvyšovanie dôchodkov odvodzované od spotrebiteľského koša dôchodcovskej domácnosti (???) to do budúcnosti nevyzerá vôbec dobre …

   Takže Juraj, najprv treba prekonať „drobnú“ ústavnú prekážku a to ružovo nevidím . A ešte sa pozrime, z koho iniciatívy konkrétne to vzišlo. Išlo o návrh skupiny poslancov NRSR pod č. 1015 z mája 2018, ktorí predložili títo poslanci: Fico, Podmanický, Tomáš, Vaľová, Madej, Kamenický a Faič.
   Všetko sa dá nájsť na webovej stránke NRSR, kde je aj hlasovanie. „Za“ hlasovala celá koalícia a veľká časť opozície (ĽSNA, Sme rodina …).

   Reply
 • 30. júna 2019 at 22:37
  Permalink

  Prepáčte pán Janošovský ale prečo tak ZLOŽITO?

  Petícia alebo PROGRAM do volieb aby dôchodok bol pre všetkých rovnaký = vo výške minimálnej mzdy !

  Alebo by všetci tzv ľavičiari boli PROTI ?

  Reply
 • 1. júla 2019 at 13:30
  Permalink

  Podporujem Jurovu myšlienku odstránenia druhého piliera, ktorý len poškodzuje priebežný dôchodkový systém a dôchodcov, ktorým sa s ohľadom na nízky príjem neoplatí „sporiť“ na vlastnom účte. Ak uvážime, že asi dve tretiny zamestnancov sa nachádzajú pod priemerným príjmom, tak druhý pilier, ak prospieva, tak len jednej tretine pracujúcich.

  Peniaze odvedené do druhého piliera sa nijako nepodieľajú na „spravodlivom prerozdeľovaní dôchodkov v národnom hospodárstve“ (https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/). Okrem toho, ak správcovské spoločnosti skrachujú, tak sme tu opäť my, všetci daňoví poplatníci čo sa máme podieľať na vyrovnávaní strát.

  Okrem toho by bolo vôbec potrebné v súvislosti s narastajúcimi nárekmi nad rastom dôchodcov sa opätovne pozrieť na ekonomický základ idey predlžovania veku do dôchodku. „Ľavicový“ Smer hanblivo mlčí o tom ako sa prerozdeľuje každoročne vytvorená hodnota pracujúcimi (HDP). V uvedenej súvislosti sa obyčajne vyzdvihuje tzv. deň Daňovej slobody a podľa údajov z roku 2019 štát z ročného HDP si získal a prerozdelil 39,91% ( http://www.hayek.sk/den-danovej-slobody-2019/), žiaľ haeykovci ticho mlčia, koľko si privlastňujú podnikatelia vo forme všelijakých ziskov z celkového HDP.
  Úprimne sa priznám, že od B. Kollára a jeho strany by som toto nečakal, ale v ich straníckom texte (https://hnutie-smerodina.sk/dokumenty/Starostlivy-stat-final.pdf) nájdete, že na Slovensku pripadá na podnikateľov či kapitál 51% HDP, na vládu 10% a na mzdy 39% a nájdete tu aj porovnanie s inými krajinami. Je to približne v súlade aj s inými zdrojmi, ktoré som kedysi k tejto otázke mal. Ale z rozdelenia HDP jasne plynie, že skôr, než sa začne predlžovať vek odchodu do dôchodku, než sa začne nariekať nad nedostatkom peňazí v dôchodkovom systéme, je potrebné urobiť radikálny, ľavicový poriadok v prerozdeľovaní každoročnej, ľudskou prácou vytvorenej hodnoty. Bez tejto diskusie a riešenia nie je možné dôchodkový problém vyriešiť.

  Reply
 • 1. júla 2019 at 14:01
  Permalink

  Celú akciu pripravujem ako inštruktážny návod na sabotážnu akciu. Ide o zámer odhaliť nepoctivý charakter systému, oslabiť jeho rešpekt, keď sa bude musieť nefér – právnou manipuláciou brániť logickému a oprávnenému záujmu.
  Zložito – nie je cieľ, ale spôsob. Buržoázne manipulácie sú spravidla kryté rôznymi právnymi a logickými kamuflážami ( potreba dôchodkovej reformy je odôvodnená demografickým a technologickým vývojom a likvidácia dôchodkového zabezpečenia- jeho transformácia na investičné sporenie je pokryté používaním pojmov z dôchodkového systému a pod.).
  V tejto časti ide aj o demonštráciu potreby, aby náš odpor nebol iba politický (ideologický), ale aby to bol kompetentný, erudovaný a vecne argumentovaný odpor, spochybnenie.
  Jednoduché akcie typu volebného programu sú vopred odsúdené na neúspech, nie sú zdroje, kapacity, ani lídri, schopní program presadiť. Takéto riešenie by iba podporilo koncept likvidácie dôchodkového zabezpečenia ( vidíte, „ľudia to nechcú!“) Skúste pomôcť zrozumiteľnou interpretáciou zámeru. Mali by sme ľudí získavať vecnou argumentáciou: polovicu zdrojov na dôchodky Vám ukradli investičné skupiny a preto sú penzie biedne ( polovičné!)

  Reply
 • 1. júla 2019 at 20:46
  Permalink

  Takto, Juraj: Máme nejaký vplyv na rozbitý Smer SD a zhrozeného Fica? Už vidí, že „si hrial hada Druckera na hrudi“, tak nech vie, že si ich tam hrial celé klbko. Aj Kazimíra.
  Imrich veľmi dobre argumentuje, že JE NESKORO, že II.pilier je už ústavne zabetónovaný a rozbiť ten betón môže iba ústavná väčšina v parlamente – teda ak sa Smer SD spamätá a obráti politiku smerom DOĽAVA a získa aspoň o jedného zákonodarcu viac DNES alebo po voľbách.
  Kričať môžeme, to ano, ALE NIK NEKRIČAL keď sa pripravovala tá ústavná zmena, ba naopak, ľavica si chrochkala blahom /nie Blahom/ ako bude fantastické, ak sa ústavne zabetónuje vek odchodu do dôchodku na 64 – iba JUDr.Imrich Juhár argumentoval a upozorňoval, že JE TO TAM ZLE, lebo je tam ten „prílepok“ ako ústupok o II.pilieri pravici…
  A príde kríza, automotive budú prepúšťať, ľudia stratia prácu a aj možnosť sporiť si na II.pilier, a štát.rozpočet nebude mať dosť na priebežný pilier a ľudia sa budú potácať bez práce ulicami kým neumrú či nedovŕšia ten prekliaty ústavou zabetónovaný 64.rok života…KRÁTKOZRAKOSŤ ĽAVICE JE DONEBAVOLAJÚCA!!! …a vraj protesty…ani proti základniam v Kuchyni neprišlo viac ako 50 dôchodcov na námestie SNP….

  Reply
  • 1. júla 2019 at 21:56
   Permalink

   Ak po voľbách 2020 príde po tomto zle ešte väčšie zlo, bude historická vina Smeru nezmazateľná. Za neuskutočnenie systémových zmien, keď mal jednofarebnú vládu.
   Za to, že nemáme jednu štátnu zdravotnú poisťovňu ale naopak, máme privatizované zdravie zo všetkými dôsledkami.
   Za to, že nezrušil 2. pilier ale dokonca ho dal do ústavy, takže máme aj privatizovanú starobu. A môžeme sa možno v neďalekej budúcnosti tešiť aj na znižovanie dôchodkov ako Gréci.
   Za vzdelanie, ktoré sa dá kúpiť.
   Za nedôstojnú a dvojtvárnu zahraničnú politiku, pre ktorú si nás nikto nemôže vážiť.
   Za zúfalý stav verejnoprávnych médií, ktoré šíria len lož a suterénnu kultúru.
   Za likvidáciu skutočnej ľavice, atď., atď., atď …

   Reply
   • 1. júla 2019 at 22:54
    Permalink

    Pán Juhár, aký má význam obviňovať Smer? To môžem rovno obviniť naivitu tých, ktorí verili v Smer ako nejakú revolučnú stranu. Svätá prostota. Smer ako sociálna demokracia je prokapitalistická strana a nikdy nevyjde za rámec kapitalizmu. V rámci svojich možností urobila, čo mohla. Ja ju preto nemienim obviňovať a diskutovať o nej, je to mlátenie prázdnej slamy. Tu vidieť jasný problém teoretického nevyjasnenia si, kto kam má namierené.

    Tému druhého dôchodkového piliera pokladám za dobrú ,podporujem Jurajovu iniciatívu. A ako vidieť, tejto téme sa venujete aj Vy.
    Ja by som navrhoval vytvoriť tím (za koho ?), Juraj ako navrhovateľ, Vy, PZV a ďalší, ktorí by tento problém exaktnejšie rozpracovali, a realizovali.

    Reply
 • 2. júla 2019 at 7:03
  Permalink

  „Primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia. Štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok,“ uvádza sa v schválenom návrhu ústavného zákona. Pre mňa-za mňa môže byť dôchodkové zabezpečenie „vykonávané“ aj systémom ústredného kúrenia, to neurčuje spôsob „ústredného kúrenia“, ani nedeklaruje, že „ústredné kúrenie“ nie je obmedzené ústavou a zákonmi, rešpektujúcimi ústavné pravidlá…Riedky „betón“….

  Reply
  • 2. júla 2019 at 8:37
   Permalink

   No, Juraj, tak tieto argumenty o „riedkom betóne“, to je čistý NIHILIZMUS anarchistu: „neuznáť nič, čo by nebolo podľa môjho presvedčenia“ – a čudujem sa. Ak nihilista strčí prst do ústia odistenej zbrane so slovami „len si strieľaj, ja ti zapchám hlaveň“ s vierou, že prst zabráni zastreleniu, tak to je jeho osobná viera…detinský prístup tu nepomôže.
   Tak nech nahovorí ministra financií za SmerSD, aby aspoň neposielal za poistencov v II.pilieri zo štátneho rozpočtu mesačné poistné do II.piliera ak oni nevládzu platiť (sociálne „dobro“ pre zmluvných poistencov ako mamičky na materskej, invalidi, atd., za ktorých štát platí súkromnej a.s. poistné v ich sociálnom statuse – postavení, v ktorom nemajú na to, platiť si súkromný dôchodok) – už tu uvidí, že „systém ústredného kúrenia“ sa oprie o Ústavu SR a poženie štát pred súd za neplatenie povinného poistenia… smaljík

   Reply
 • 2. júla 2019 at 14:04
  Permalink

  No tak ešte raz.
  Doteraz bolo možné druhý pilier zrušiť obyčajným zákonom.
  Od novely ústavy to nie je možné, pretože by sa taký zákon dostal do rozporu s Ústavou SR, konkrétne s vyššie citovanými ustanoveniami. Ktokoľvek by ho napadol na Ústavnom súde SR, by bol úspešný.
  Takže Smer, Fico, či tu milovaný Blaha, splnili najtajnejšie sny Kaníka, Mikloša, Dzurindu a ďalších sociálnych inžinierov.
  Dôvodová správa je dôležitá pre správny výklad zákona, pretože vyjadruje rácio zákonodarcu v danej právnej norme, jej zmysel a účel (prečo vlastne bola prijatá). A opakujem znovu, je to tam jasne – zabezpečiť jeho nezrušiteľnosť (myslí sa obyčajným zákonom).

  V prvom momente som sa nadchol pre Jurajovu iniciatívu a hneď v tom momente reagoval mailom pozitívne. Potom som si spomenul, čo sa stalo s uvedenou novelou ústavy, na ktorú som sa snažil zúfalo upozorňovať, kde sa len dalo. Bolo nás málo, jediný to ešte pripomenul Chmelár. Všetci však boli opojení číslom 64, čo tiež do ústavy nepatrí. Bol by som rád, keby aspoň priznali, čo spôsobili, vrátane aktivistov Davdva, odborov a ďalších, ktorí robili kampaň za jej prijatie. Všetci prehliadali (úmyselne?) ten podraz.

  Betón je riadne tvrdý, Juraj. Ako aj podraz tých, čo to spôsobili.

  Reply
 • 3. júla 2019 at 16:23
  Permalink

  Juraj, vie sa k tomu o zabetónovaní II. piliera vyjadriť aj nejaký právnik? Napr. Braňo Fábry. Som laik, nech sa k tomu vyjadria odborníci. A ak je to skutočne tak, tak smer a jeho pucipajtáši u mňa nadobro skončili. A pričiním sa o to, že i oni skončia na dobre platených , usedených, miestach.

  Reply
  • 3. júla 2019 at 19:52
   Permalink

   Pán Laco,
   ja som právnik a snáď to v mojich vyššie uvedených príspevkoch aspoň trochu vidno.
   V každom prípade by som vyjadrenie JUDr. Fábryho ako aj ďalších právnikov uvítal. Bohužiaľ, celá vec je mimo pozornosti verejnosti, médií aj odborníkov a otázka je prečo? Veď v takej podobe,ako máme 2. pilier my (vrátane ústavného zakotvenia), nemá okrem Chile asi nikto.
   Pokiaľ hovorím o „zabetónovaní“ 2. piliera v ústave, myslím tým len to, že jeho prípadné zrušenie už teraz nie je možné obyčajným zákonom, pretože ten by bol v rozpore a ústavou. A to určite potvrdí každý právnik.
   A viac už nemienim nič vysvetľovať. Kto nechce pochopiť, nepochopí a zrejme verejnosť to netrápi. Šaty prezidentky sú väčšia téma. Veď prečo by nás malo zaujímať nejakých po…ých 10 miliárd eur, ktoré odišli z prvého piliera a túlajú sa po finančných trhoch, všakže…

   Reply
 • 8. júla 2019 at 12:01
  Permalink

  Imro, nenavrhujem zrušiť druhý pilier, iba ho „odstrihnúť“ od zdrojov štátom garantovaného dôchodkového systému ( poistenci nech si sporia v II. pilieri koľko chcú, alebo čo chcú!). „B-variant“ – individuálne sporenie z odvodov nech je individuálne! Individuálny sporiteľ môže „určiť“ svoje peniaze do II. pilieru od 0-100% a neprispievať do priebežného systému. V takomto prípade nech je to na ťarchu jeho rodičov ( alebo príbuzných podľa dedičskej I. skupiny) títo nech dostávajú rovako upravené ( znížené) penzie! Neviem prečo štát účtuje odvody do II. piliera, ktoré sú individualizovaným investičným sporením na ťarchu ľudí, ktorí nemajú na „sporiteľa“ žiadnu väzbu….

  Reply
  • 8. júla 2019 at 13:42
   Permalink

   V prvom prípade, t.j. „odstrihnutia“ 2. piliera ale nie zrušenia, by nastala veľmi kuriózna situácia. Mali by sme de facto dva tretie piliere.
   V druhom prípade by väčšina zarábajúcich odviedla celú svoju dávku do 2. piliera, pretože veľa z nich vo svojom aktívnom veku už rodičov nemusí mať a potenciálni dediči sú ešte deťmi a tie nezarábajú. Prvý pilier by zrejme ešte viac pustil žilou, lebo posledné roky sa stále viac mladých hlási do 2. piliera (debilizmus a egoizmus mladých nemá hraníc).

   Asi by bolo treba osobne všetkým tým, čo zabetónovali 2. pilier (zoznam hlasovaní je na stránke NRSR) dať tú tvoju výzvu s tým, nech napravia, čo spôsobili a vyňali príslušné ustanovenie z ústavy (hranicu dôchodku 64 rokov si tam môžu nechať :-)). A ako druhý krok zrušenie 2. piliera a tam by už potom stačila bežná väčšina hlasujúcich.

   Reply
   • 10. júla 2019 at 9:19
    Permalink

    Páni, odporúčanie strčiť prst do hlavne alebo „osloviť“ poslancov Dostála a Nicholsonovú mi pripadajú parodické. Aj keď ten PZV je skvostný dôkaz, ako sa ekonómovia stránia prírodných zákonov. Strčením prsta do hlavne naozaj zabiješ strelca (uzavretím hlavne sa výbuch orientuje do nábojovej komory, ktorú tlakom roztrhne -Pascalov zákon o šírení tlaku…)

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *