Blaha ako „spiatočník a prospechár“? Vladimír Manda odpovedá M. Kráľovi

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Príspevok T. Klimeka: „Kuffa je Kráľ pravice“ ma zaujal rovnako ako mnohých iných. Chcel som k danému príspevku tiež uviesť svoj stručný komentár. Ukázalo sa však, že moje myšlienky sa viac uberali smerom ku komentovaniu pôvodného príspevku M. Kráľa: Blaha je Kuffa ľavice, než k príspevku T. Klimeka. A tak som sa rozhodol svoje stručné úvahy k danému príspevku predložiť čitateľom DAVu vo forme príspevku.

Nosnou ideou Kráľovho príspevku je jeho názor, že „Vďaka Blahovmu aktívnemu pôsobeniu na sociálnej sieti sa stal pojem ľavičiar synonymom so spiatočníkom a prospechárom“. Skôr ako sa pozrieme trochu bližšie na Blahove „spiatočníctvo“ a „prospechárstvo“ rád by som predoslal, že daný príspevok nepíšem s cieľom obhajoby názorov či postojov Ľ. Blahu. Moje chápanie ľavicovej politiky sa od Blahovej odlišuje. Celý spor vyvolaný Kráľovým príspevkom sa snažím vnímať z pohľadu pojmu „ľavica“, ktorej všeobecným znakom je politika orientovaná na podporu pracujúcich.

Na úvod je potrebné konštatovať, že Blaha je členom strany Smer – SD, teda sociálno-demokratickej strany, ktorá má už vo svojom „rodnom liste“ vpísanú takú formu ľavicovej politiky, ktorá chce zlepšovať postavenie pracujúcich, ale v rámci kapitalistického systému. Idea pretvorenia buržoáznej spoločnosti na socialistickú či spravodlivú a pod. sa odkladá do vzdialenej bližšie neurčenej budúcnosti. Ak by sme to chceli vyjadriť modernejším jazykom, napríklad jazykom J. Rawlsa a jeho konceptom spravodlivosti ako férovosti, tak je to politika, ktorá sa drží pravidla, že ak sa darí bohatým, tak je potrebné zlepšovať sociálne postavenie aj tých na dolnej stupnici sociálneho rebríčka.

Ak sa na politiku strany Smer – SD pozrieme z uvedeného hľadiska, tak jej politika sa pohybuje vo vyššie vymedzenom rámci politiky sociálnej demokracie a teda objektívne má aj črtu ľavicovej politiky. Svojou politikou predstavuje jednu z foriem, najmä na západe uznávanej ľavicovej politiky a teda spadá pod pojem „ľavice“.  

Blahove vystupovanie v rámci danej strany, aspoň pokiaľ ide o jeho, či už teoretické či knižné produkty alebo o jeho vyhlásenia a postoje nijako výrazne daný rámec sociálnej demokracie neprekračujú, hoci v porovnaní s postojmi a vyhláseniami iných predstaviteľov je ľavicovejší než iní. Uvedená diskrepancia v rámci názorov tej istej strany nie je žiadnym prekvapením, pretože z podstaty politiky sociálno-demokratickej strany plynie, že tak, ako chce vyhovieť aj kapitálu a súčasne aj pracujúcim, tak sú v jej radoch personálne zastúpení predstavitelia aj jedného, tak aj druhého zamerania.

V poslednom období však všetci pozorujeme, že Blaha vo svojich niektorých vystúpeniach a postojoch akoby prekračoval hranice politiky strany Smer. Najmä jeho vystúpenie proti Bezpečnostnej stratégii pripravenej Lajčákom, sa dostalo do priamej konfrontácie s dlhodobo realizovanou politikou Smeru ako aj vyhláseniami predsedu strany Smer, Fica a iných členov strany o vernosti strany proatlantickej a proeurópskej orientácii. Je otázkou, či uvedený rozpor je prejavom hlbšieho posunu v Blahovom politickom vývoji alebo je to len nezrovnalosť, ktorá sa nakoniec nejako vysvetlí. Na toto môže dať odpoveď len budúcnosť.

Blahove spiatočníctvo. Z textu M. Kráľa plynie, že Blaha je spiatočník preto, že jednak vyzdvihuje úspechy reálneho socializmu, napríklad „masovú bytovú výstavbu“ alebo kvalitu vtedajších „televíznych inscenácií“. Zdá sa, že podľa Kráľovho pojmu „ľavičiara“ je toto neodpustiteľným spiatočníctvom. Ak sa ale na vec pozrieme jednoduchým, Kráľovým „pojmom“ ľavice nezaťaženým pohľadom, potom spiatočnícke nie je Blahove vychvaľovanie úspechov reálneho socializmu, ale spiatočnícky je systém, ktorý tieto prednosti „starého“ systému nie je schopný dosiahnuť a nie to ešte ich aj prekonať.  Blaha je spiatočník aj preto, že za „úhlavného nepriateľa“ je mu americká imperialistická politika, čo je prejavom jeho „myšlienkového zotrvávania“ v minulom storočí. Tu sa musím priznať, že rovnako ako Blaha som nepostrehol, v čom sa mocenská politika USA podstatne zmenila, aby názor o jej imperialistickej povahe bol dnes už podstatne prekonaný.

Blahove prospechárstvo. Tu M. Kráľ svoj odpor k Blahovi ventiloval vo forme ostrého morálneho odsúdenia. Politické vystupovanie Blahu charakterizuje ako funkciu „dvorného Šaša Fica“, ktorý svojim predstieraným bojom za „ideu socializmu“ zakrýva „daňové podvody“, „okrádanie štátu“ realizované Ficom, ako to plynie z kontextu. Blaha je vlastne „cynický politický prospechár.

Aby sa Kráľ dostal k takémuto ostrému útoku proti Blahovi,  tak v prvom rade zamenil alebo nahradil objektívnu politiku Smeru, osobným konaním niektorých jej členov, v danom prípade konaním Fica. Súčasne s tým premenil Blahovú politickú aktivitu v rámci Smeru, teda jeho obhajobu politiky Smeru na jeho osobnú obhajobu „daňového podvodníka“ a „zlodeja“ Fica. Touto teoretickou manipuláciou premenil Blahovu politickú aktivitu na nemorálnu osobnú činnosť zameranú na prospechárstvo. Ak by totiž hodnotil jeho vystúpenia vo vzťahu k objektívnej politike Smeru, tak by mohol konštatovať len to, že Blaha sociálno-demokratickú politiku Smeru obhajuje. Dokonca by musel vyzdvihnúť aj moment Blahovej politickej odvahy, keď v protiklade s väčšinovým názorom v Smere sa svojimi postojmi a komentármi k slovenskej politike dostával, aj keď len teoreticky za rámec politiky Smeru.

M. Kráľ si však objektívnu politiku Smeru, ktorá spadá pod pojem ľavicovej politiky nevšíma a v kritike Blahu a Smeru prešiel na pozície „Slušného Slovenska“, teda na pozície pravice, podporovanej zo zahraničia platenými tzv. občianskymi združeniami. Keďže pravica zatiaľ stále nie je schopná poraziť Smer svojim volebným programom, víziou svojej politiky, tak sa rozhodla Smer poraziť tým, že bude kriminalizovať a morálne „odsudzovať“ jej členov a morálnymi útokmi na jeho členov dosiahne celkove oslabenie strany Smer a tým sa konečne dostane k moci.

Blahu nemožno obviniť z prospechárstva preto, že vo svojich vystúpeniach obhajuje ľavicovú politiku Smeru, napriek tomu, že je dnes kritizovaná zo všetkých možných aj nemožných strán. Táto obhajoba nie je obhajobou nemorálneho konania jej niektorých členov, ale podporou jej objektívnej politiky. Blaha by bol skutočne prospechár, ak by mal M. Kráľ pravdu, že Blaha je „dvorným Šašom Fica“. Toto je však len Kráľová imaginatívna konštrukcia, ktorá mu slúži len k tomu, aby napadol Blahovú sociálno-demokraticky orientovanú politickú aktivitu.

Ak mal Kráľ svojim útokom na Blahu na mysli obhajobu nedeformovaného „pojmu“ ľavicovej politiky, tak ukázal, že ak má v niečom hlboké nedostatky, tak je to práve v chápaní „pojmu“ ľavice.

Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. V uvedenom spore o povahu Blahovej  politickej aktivity si iste mnohí kladú otázku, prečo sa na našej politickej scéne zatiaľ nepresadila aj iná verzia ľavicovej strany, než strana typu sociálnej demokracie. Spor rovnako núti každého, kto chce k danému sporu zaujať stanovisko, aby si ujasňoval pojem ľavice a ľavicovej politiky v našich súčasných podmienkach. To sú nesporne pozitíva daného sporu.

Vladimír Manda

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
11 thoughts on “Blaha ako „spiatočník a prospechár“? Vladimír Manda odpovedá M. Kráľovi

 • 19. januára 2019 at 9:33
  Permalink

  Mne sa tento komentár docenta Mandu páči, podľa mňa takýto štýl kritika Blahu je prízemný a neopodstatnený, ako ja tiež môžem s Ľubošom v mnohých veciach nesúhlasiť, ale kritizovať ho preto, že je odporcom amerického imperializmu je smiešne, veď ktorá krajina viedla v poslednom storočí viac vojen na cudzom území a v rozpore s medzinárodnom právom.

  Reply
 • 19. januára 2019 at 9:36
  Permalink

  Šikovný záver, len či ho bežní pracujúci pochopia a či sa k nim dostane.
  „Pravdu“ má ten, kto má v rukách mainstreamové médiá, to je mrazivá skutočnosť.
  Osobne sa snažím dávať veci na pravú mieru s ľuďmi, ktorých poznám, ako však presvedčíte človeka, ktorý z daného systému ťaží alebo plánuje vyťažiť aj na úkor ostatných?
  Aj tak je fajn, že existujú alternatívne médiá.

  Reply
 • 19. januára 2019 at 10:05
  Permalink

  Skvelé pán Manda.
  Tak už je vec jasná.
  1. Ľudia ktorí chcú aby politici nekradli, nedali sa korumpovať, aby polícia vyšetrovala podľa princípu padni komu padni aby súdili aj politikov bez ohľadu na to či sú ľavičiari a pravičiari patrí teda do rámca pravice a teda Slušného Slovenska. Som rád že ste uznali že tieto hodnoty, spravodlivosť a pravdu ste prisúdili pravici.
  2. No a keďže ste tie najcennejšie hodnoty prisúdili pravici je zrejmé, že lži, korupciu, násilie, mafiu po spravodlivosti ľavici, tak ako to aj reálne je.

  Vrelá vďaka. Tak už viem aké máte hodnoty.

  Reply
  • 19. januára 2019 at 22:53
   Permalink

   Vážený pán Jankech,
   len politický diletant alebo politický manipulátor môže tvrdiť, že hnutie za Slušné Slovensko je hnutím za tie hodnoty, ktoré menujete. Ak by to tak bolo aj reálne, potom by sa toto hnutie muselo obrátiť nie len proti Ficovi a Smeru, ale by sa muselo obrátiť proti celému politickému dianiu na Slovensku od roku 1989. Proti tým, ktorí začali podvodom, že chcú demokraciu, z ktorej sa ale vykľula obyčajná krádež a rozdávanie národného majetku súkromníkom, reštaurácia kapitalistického systému a návrat vykorisťovania pracujúcich, teda prisvojovanie si práce druhého.
   Muselo by sa obrátiť aj proti všetkým pravicovým stranám a ich politikom až po Kisku, ktorí túto politiku vykorisťovania, teda prisvojovania si práce druhého a ožobračovania pracujúcich využívajú a zneužívajú rovnako ako smerácki zbohatlíci. Napodiv, hnutie za Slušné Slovensko sa proti nim ani slovom neobrátilo. Dokonca jeden z hlavných rečníkov daného hnutia, prijal od Kisku, ktorého súd usvedčil z neoprávneného užívania cudzieho majetku, štátne vyznamenanie. Bojovník za „slušnosť“ prijíma štátne vyznamenanie od človeka, ktorého by mal pre porušovanie noriem slušnosti pranierovať na prvom mieste.
   Takže o akých hodnotách to rečníte? Videné nie cez prizmu hesla „Za Slušné Slovensko“, ale cez prizmu cieľov, ktoré toto hnutie reálne sledovalo vysvitá, že jeho jediným reálnym cieľom a účelom nebolo vrátiť slušnosť na Slovensko, ale účelom bolo zlomiť politickú dominanciu Smeru a Fica, aby sa k moci a korytu mohli konečne dostať tí, ktorí sa k tomu prostredníctvom legálnych volieb nemohli nijako dostať.
   Za nablýskanými morálnymi hodnotami slušnosti sa v pozadí skrývajú celkom obyčajné a nemorálne hodnoty ekonomického vykorisťovania a ožobračovania pracujúcich. Toto je reálny obsah, vami skandovaných hodnôt slušnosti.
   Za ich objasnenie mi ďakovať nemusíte.

   Reply
   • 20. januára 2019 at 12:01
    Permalink

    Pán Manda.
    Len zaslepený človek neschopný vnímať fakty so snahou obchádzať pravdu môže reagovať tak ako Vy.
    .
    1. Iniciatíva za Slušné Slovensko nemôže riešiť všetky problémy tohto sveta. Sústredili sa predovšetkým na tých ktorí doviedli po 12 rokoch vládnutia Slovensko k úplnému morálnemu rozpadu. Podarilo sa im odstrániť mafiána Fica a ďalších skorumpovaných funkcionárov ( napr. Gašpar ) ktorý bránili spravodlivosti.
    2. Iniciatíva za Slušné Slovensko tu neprišla plniť Vaše sny o nastolení násilia, politických vraždách, väznení oponentov a ukradnutia majetku všetkým ktorí niečo majú.
    3. Iniciatíva za Slušné Slovensko nemá prečo útočiť na opozíciu keďže 12 -14 rokov tu reálne vládne tzv SMER – ľavica. A opozícia nemá momentálne reálnu silu veci meniť.
    4. Iniciatíva za Slušné Slovensko nemá a ani nemala reálnu moc zmeniť veci. Aj keby sa s pomocou masového odporu občanov postavila Ficovej mafiánskej vláde, rozhodovať budú nakoniec tak či tak občania vo voľbách.
    5. Iniciatíva za Slušné Slovensko je za Slušné Slovensko a veriť nezmyslom že sa chceli dostať iba k moci a teplým trafikám môže len človek, ktorý neverí v čistotu úmyslov druhých a neverí spontánnej túžbe po harmonickej spoločnosti.
    .
    Na záver.
    Súd v prípade Kisku konštatoval, že sa obeťou podvodu stal pôvodný majiteľ pozemku a aj prezident Kiska. Nič z toho čo tvrdíte nie je pravda. A súd tiež konštatoval, že Kiska si má vymáhať náhradu škody od človeka ktorý mu ho predal. A ešte dodatok pán Manda. Ak by Kiska kúpil tento pozemok s vedomím že ide o podvod, nebol by taký hlúpy aby ten pozemok nepreviedol cez ďalšie osoby aby a nokoniec ho znova dostal k sebe. Tak to totiž robia podvodníci.
    Pôvodný majiteľ si môže gratulovať že ho kúpil Kiska. Ak by ho kúpil Bašternák, Kočner , Glváč, či Blaha, tak by sa k nemu nikdy nedostal.

    Reply
    • 20. januára 2019 at 13:06
     Permalink

     Pán Jankech,
     ďakujem Vám, že súhlasíte s mojim názorom, že hnutie za Slušné Slovensko tu nie je reálne pre skutočné slušné Slovensko, ale že je len proti Ficovi a strane Smer, ergo hnutie za Slušné Slovensko je podvod na občanoch, je len mediálnym pláštikom, za ktorým sa skryli tí, čo v reálnych voľbách nie sú schopní vyhrať. Ostatné výplody vášho „nezaslepeného“ génia sa ma nijako netýkajú.

     Reply
     • 20. januára 2019 at 17:07
      Permalink

      Pán Manda.
      Iniciatíva za Slušné Slovensko je za Slušné Slovensko. A snaží sa eliminovať či zbaviť moci tých ktorí tomu bránia. A bráni tomu hlavne SMER ácka oligarchia, ale aj zlodeji zo SNS. No a keďže ma chcete chytať za slová, nech sa páči, konkrétne chce odstrániť od moci Fica a jeho lokajov, lebo cieľu jednoducho aktívne bránia.
      Iniciatíva za Slušné Slovensko nie je politická strana, takže sa nesnaží nejaké voľby vyhrať. Vo voľbách budú tak či tak rozhodovať občania a nie iniciatíva za Slušné Slovensko.
      .. a ešte ste zabudli pripomenúť „sereša“ :-))))

 • 19. januára 2019 at 10:43
  Permalink

  Vážený pán Manda

  Vážim si Vaše názory, ale nesúhlasím s nimi.
  Žiadne „pramene“ neuvádzajú že poslanec a člen poslaneckého klubu smeru blaha je členom strany smer. Podľa Nariadenie EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 sa členstvo v politickej strane pokladá za citlivý osobný údaj preto je chránené a jediný kto môže zodpovedať túto otázku je ten koho sa priamo týka.

  Kto je teda poslanec nr sr ľuboš blaha ?

  Je to politik. Pracoval pre komunistickú stranu ale tam mal málo funkcií a kšeftov.
  Preto prešiel politicky pracovať pre smer. Okrem toho že je poslancom nr sr za smer je aj predsedom výboru NR SR pre európske záležitosti, overovateľ Zahraničného výboru NR SR, vedúci Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy a člen Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).
  Pôsobí ako vedecký pracovník na Ústave politických vied Slovenskej akadémie vied a prednáša na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
  Okrem toho píše knihy a články, komunikuje cez sociálne siete a navštevuje rôzne besedy.

  blaha nie je ľavičiar podľa skutokov a činov ktoré ako politik robí v nr sr a ďalších funkciách
  nie je to obhajca slabých, chudobných, robotníkov a ďalších ktorí sú v pozícii zamestnancov, alebo donútených živnostníkov, ktorí zamestnávajú len sami seba
  blaha je populista a demagóg – vždy mu išlo o osobný prospech, funkcie, popularitu

  dôkazom mojich tvrdení je jeho život a jeho činy
  tie sú najčastejšie celkom opačné ako jeho reči, alebo napísané slová
  stačí si nájsť čo všetko v mene smeru obhajoval a ako hlasoval v nr sr
  koľko píše na facebooku a koľkokrát bol medzi ľuďmi naživo?

  akú politiku robí smer a čo teda blaha obhajuje a za čo pevne stojí ako poslanec najvyššieho zákonodarného orgánu našej vlasti ?

  politika smeru je politika podľa prieskumov = teda to čo je obľúbené a nie to čo je potrebné

  mohol by som napísať množstvo príkladov KDE smer nikdy nebol a nebude ľavicou a blaha to dobre vie
  stačí si pozrieť príklad mýtneho systému TEN výber mýta mal robiť štát, ale smer ho prihral schránkovým firmám a každý rok išlo skoro 2/3 vybraného mýta určeného na ROZVOJ a STAVBU DIAĽNIC súkromnej schránkovej firme ozval sa vtedy blaha? Čušal

  stačí si pohľadať v archívoch a uvidíme čo všetko smer neriešil ako štátne ale dal za obrovské peniaze ako kšefty SVOJIM mecenášom, sponzorom a oligarchom
  smer sprivatizoval štátny rozpočet
  tak ako sa kradne za fica sa ešte nekradlo
  pri tom máme zanedbaný súdny systém, zdravotnícke zariadenia, školy, štátne úrady a inštitúcie, cesty, infraštruktúru a mnoho ďalšieho
  slovensko je prehnité korupciou, známosťami, kšeftami so štátom a eurofondami, dotáciami a výnimkami, vysokými cenami ako výsledkom lobingu a kšeftov pre monopoly a najbohatších, pri malých platoch, dôchodkoch, slabej podpore mladých a rodín s deťmi
  za vlády smeru za zvýšil počet NAJMENEJ rozvinutých okresov na 20

  čo teda robí blaha a tzv ľavičiari?
  píšu o minulosti, citujú marxa a mnohých ďalších, ale tých slov a princípov sa nedržia pri svojich každodenných skutkoch
  tak radi opisujú zahraničie a tak ľahko zatvárajú oči pred realitou u nás doma !

  Najdôležitejšie otázky sú :
  ČO je ľavica?
  Aké má princípy a aké hodnoty uznáva?
  Je ľavicové inak hovoriť a inak konať?
  Je ľavicové mať niekoľko príjmov a funkcií?
  Je ľavicové nevidieť tú biedu, chaos, hanbu, chudobu, nespravodlivosť, nemorálnosť u nás doma v našej vlasti len preto že vládne nejaká strana čo si „píše“ že je sociálno ?demokratická ?

  Preto že si niekto napíše že je ľavicový treba ho podporovať aj keď pre „ľudí“ nerobí nič ?
  Celkom nič ! NAOPAK mnoho toho čo podporuje je PROTI väčšine obyvateľov SLOVENSKA
  Skutky Len pre svojich ! Ktorých aj zákonmi aj odpútavaním pozornosti ochraňuje a obraňuje. Viacej podpory bolo pre záujmy bohatých ako chudobných.
  Nejde o právo a spravodlivosť, o rovnosť a bratstvo, o slobodu a ľudskosť.
  ALE LEN a IBA o svoje JA.
  To nie je ľavičiar KTO nemá súlad medzi svojimi slovami a skutkami.

  PRETO je stav ľavice, sociálnej demokracie a sociálnej ale aj ďalšej spravodlivosti na slovensku taký ako je.
  Tí čo sa označujú za ľavicu sa dajú ľahko kúpiť, alebo oklamať a to nielen peniazmi, výhodami ale aj SLOVAMI. Slová bez ich REÁLNEHO naplnenia sa stratia do zabudnutia.

  ĽAVICOVÝM nemôže byť nikto taký komu je osobný prospech nad PRAVDU a SPRAVODLIVOSŤ.
  Ľavicovosť sa dokazuje každý deň skutkami. Tým ako kto žije nie ako hovorí.
  Keď vyhovuje som ľavicový ? Ľavicovosť je principiálna každý deň a vo všetkom !
  Kompromisy a kolaborácia s mocou nikdy nie sú ľavicové ale vždy a len PROSPECHÁRSKE.

  Väčšina občanov SLOVENSKA je chudobná. Preto by mala automaticky podporovať ĽAVICU.
  Kde je tá ľavica ktorá koná každodenne principiálne ?
  Preto sme na tom tam kde sme.
  Väčšina občanov neverí ničomu a nikomu!
  To je výsledok snaženia a činov nás všetkých.

  Reply
  • 19. januára 2019 at 17:45
   Permalink

   Skvelý komentár pán Zvolen.
   Len tak mimochodom, Blaha určite nie je ľavičiar ale je to národný socialista ako cez kopirák. A sebec. Študenti sa musia váľať od smiechu pri jeho prednáškach.
   A čo sa týka ľavice, tak tu žiadna nie je.
   Nálepka že SMER je ľavica je na smiech.
   Vlaky zadarmo či obedy zadarmo čo zadarmo nebudú iba preto, že štát nedokáže zaplatiť kuchárky alebo zaplatiť poriadne vybavenie kuchýň či vybudovať školy s jedálňami a kuchyňami. Je rok 2019 a na Slovensku niektoré školy nemajú ani len jedálne s kuchyňou. Aká je to ľavica ktorá to dopustí?

   Reply
  • 20. januára 2019 at 12:32
   Permalink

   Pán Zvolen,
   mrzí ma, že s mojimi názormi nesúhlasíte. Naše pohľady na politickú činnosť Blahu sa odlišujú najmä v prístupe k danej otázke. Ako som vo svojom príspevku hneď na úvod zdôraznil, mojim zámerom nebola obhajoba Blahovej politiky a ani politiky strany Smer, pretože moje chápanie ľavicovej politiky sa od nich odlišuje. A tu by som mohol dodať, že ak by som mal Blahu kritizovať z pohľadu môjho chápania ľavicovej politiky, tak táto kritika by určite mala niektoré spoločné črty s vašou kritikou.

   Pointa príspevku je ale v tom, že je to odpoveď na Kráľové útoky na Blahu, ktorý na neho útočí z pozície pojmu ľavice. Blahu nekritizuje ani s pohľadu u nás jestvujúcej antistalinistickej ľavice, ani z pohľadu strany Vzdor, ani z pohľadu KSS, ani z pohľadu marxistickej ľavice, zo žiadnej konkrétnej ľavicovej pozície, ale z pozície všeobecného pojmu ľavice.

   Ja som sa tohto pohľadu držal a snažil som sa ukázať, že z pohľadu všeobecne chápanej ľavice, do ktorej politika sociálnej demokracie všeobecne patrí, Blaha nie je ani spiatočník a ani prospechár je proste sociálny demokrat, so všetkými plusmi aj mínusmi.

   Zvlášť by som sa zastavil pri Vašej požiadavke jednoty slov a činov pokiaľ ide o ľavičiara. Ja s uvedenou požiadavkou súhlasím, ale ju nechápem presne tak ako Vy. Zhoda medzi slovami a činmi nadobúda v politickej oblasti svoju špecifickú formu. Tu nejde o zhodu všetkého čo človek hovorí s tým ako politicky koná, to ani nie je možné. Tu ide zhodu „slova“ v podobe politického programu na základe ktorého sa získava podpora voličov s praktickou realizáciou uvedeného programu či „slova“. Pokiaľ je daný subjekt parlamentnou stranou jadrom zhody medzi jej „slovom“ teda programom a jej praktickou činnosťou spočíva v zhode prijímaných a presadzovaných zákonov s cieľmi ktoré vyhlasuje. Faktom je, že mnoho z toho čo Blahovi vyčítate nie je formulované v programe strany Smer, t.j. nekoná v rozpore s politikou strany. Koná v rozpore s Vašou predstavou ľavičiara, ale nie v rozpore so stranou Smer, ktorej ľavicovosť nie je v súlade s Vašou, ale ani s mojou predstavou ľavice.

   Preto som aj v záver svojho príspevku konštatoval, že spor o Blahu ako ľavičiara je výzvou pre tých ľavičiarov, ktorí s takou ľavicovou politikou nesúhlasia na zamyslenie sa nad tým, prečo záujmy ľavice zastupuje v parlamente strana Smer a nie nejaká iná ľavicová strana.

   Reply
   • 20. januára 2019 at 13:45
    Permalink

    Vážený pán Manda

    čo je ľavica a ľavičiar je otázkou ktorá stále zostáva nezodpovedaná.
    jeden z najväčších obhajovateľov smeru a blahu pán micheľko vyhlásil že blaha je najľavicovejší slovenský politik
    základné princípy ľavicovosti v nie sú
    štátne vlastníctvo? ako funguje za vlády smeru ? ako mu pomáhal blaha NIJAKO
    čušal a zakrýval všetky kšefty zo štátneho a spoločného

    zdaňovanie bohatých = ako sa zvýšili dane z majetku odkedy je smer pri moci ?
    podporoval blaha zvyšovanie majetkových daní? NIE NIKDY nepredložil jediný zákon

    sociálna spravodlivosť – zastal sa blaha aspoň raz niekoho koho NESPRAVODLIVO prepustili AK poukazoval ako sa kradne, plytvá a berie zo štátneho? nie od vždy držal stranu tým čo kradli, podvádzali a plytvali naše spoločné LEBO treba držať moc aj napriek princípom

    bohatým miliardy a chudobe omrvinky
    to je politika smeru ktorú blaha dodnes podporuje, obhajuje a za ňu je v nr sr poslancom za stranu smer

    blaha nie je podstatný ako osoba
    ale je podstatný ako symbol čo je ľavica a čo nie je

    dookola opakovať frázy, citovať z kníh, ale v reálnom živote NIČ nerobiť pre ľudí NIKDY nemôže byť ľavicové

    KTO neozná SLOVENSKO a jeho problémy
    KTO nechce pomáhať najslabším, chudobným a odkázaným ich riešiť
    kto zatvára oči pre realitou ale vyžíva sa v internetovej komunikácii a nadávaní na iných a opisuje niečo vo svete a to isté u nás nie je ochotný vidieť a uznať á byť najväčší a najľavicovejší?
    je to tragédia všetkých čo to píšu a opakujú dookola

    Nabrať odvahu a zistiť realitu ako si žijeme u nás na SLOVENSKU !
    To je zložitejšie ako napísať 1000 statusov a mať stovky vyhlásení.
    Je to o poznaní života = toho reálneho .

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *