Ku kauze Blaha vs. Etická komisia SAV sa vyjadril aj vysokoškolský pedagóg a filozof, Vladimír Manda

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Pozorne a s porozumením, tak ako sa o tom dnes všade hovorí, som si prečítal vyjadrenie Predsedníctva SAV k statusom a vyjadreniam Ľ. Blahu. A tu je výsledok čítania daného s textu s porozumením.

Predsedníctvo SAV sa dištancuje od Blahových statusov a vyjadrení, lebo sú pre SAV „dehonestujúce“. Problém je v tom, že Blaha svoje statusy a vyjadrenia neprezentuje ako výsledok svojej akademickej činnosti, ako zamestnanec SAV, ktorá mu ako poslancovi zo zákona poskytla pracovné voľno, ale ako poslanec politickej strany Smer. Ak sa chcelo Predsedníctvo SAV dištancovať od akademickej či vedeckej činnosti Ľ. Blahu, tak sa malo dištancovať napríklad od jeho známej publikácie Späť k Marxovi?, alebo od jeho publikácie Antiglobalista, a iné, ktoré vydalo vydavateľstvo akadémie Veda.

S ohľadom na vyššie uvedenú skutočnosti je potrebné konštatovať, že Predsedníctvo SAV sa nedištancuje od Blahovej vedeckej činnosti, ale sa dištancuje od politickej činnosti Ľ. Blahu a tým, samozrejme aj nepriamo od politiky strany Smer a to všetko v rámci začínajúceho predvolebného boja. Ako Predsedníctvo samo zdôrazňuje, do predmetu činnosti SAV spadá slobodné vedecké bádanie a uverejňovanie jeho výsledkov a Predsedníctvo SAV sa môže k týmto veciam aj vyjadrovať, ale do predmetu činnosti SAV a ani jeho predsedníctva nespadá posudzovanie politickej činnosti jej zamestnancov, teda tej činnosti, ktorú verejne odcudzuje v prípade Blahu.

Z uvedenej situácie ďalej plynie, keďže Predsedníctvo SAV nie je kompetentné sa vyjadrovať k politickej činnosti svojich zamestnancov, tak v uvedenom prípade členovia predsedníctva, ktorí schválili dané uznesenie jednoducho zneužili pôdu predsedníctva SAV na prezentovanie svojich súkromných politických názorov pod menom Predsedníctva SAV. Inak povedané je zrejmé, že ktokoľvek môže verejne kritizovať Blahu za jeho statusy, môžu tak robiť aj členovia Predsedníctva SAV, ale len vo forme svojich občianskych či súkromných názorov, ale nie pod hlavičkou SAV.
Ak tu teda niekto skutočne a vážne dehonestuje meno SAV, tak sú to samotní členovia predsedníctva SAV, ktorí svojim verejným vyhlásením zneužili pôdu SAV na politický útok proti Blahovi. Ich vyhlásenie navodzuje dojem, že každý zamestnanec SAV by mal zdieľať ich politický názor, t.j. odsudzovať Blahove názory. Tým však členovia Predsedníctva SAV menia vedeckú inštitúciu na politickú inštitúciu.

Záverečná časť ich vyhlásenia, ktorá je vecným „nárekom“ predsedníctva nad tým, že nemôžu svojho zamestnanca vyhodiť pre jeho politickú činnosť je nárekom predsedníctva nad tým, že tu zatiaľ ešte stále máme slobodu slova. Členovia predsedníctva SAV, svojim politickým vyhlásením, ktoré je však rozpore s povahou a kompetenciou SAV prihlásili k rozbiehajúcej sa kampani proti slobode slova, neuvedomujúc si, že tak ako v prípade Fica, ktorého dostihol jeho vlastný zákon proti extrémizmu, tak aj SAV nesporne doplatí sama na svoj „boj“ proti občianskej slobode slova svojich zamestnancov.

Svoj postoj som napísal nie preto, aby som obhajoval Blahove statusy a vyjadrenia, ale preto, aby som sa postavil proti postupnému okliešťovaniu slobody slova, aby som sa postavil proti tomu, aby mohol hociktorý zamestnávateľ šikanovať či vyhodiť svojho zamestnanca pre jeho politické názory, ktoré sa jeho zamestnávateľovi nepáčia.

doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
11 thoughts on “Ku kauze Blaha vs. Etická komisia SAV sa vyjadril aj vysokoškolský pedagóg a filozof, Vladimír Manda

 • 12. decembra 2019 at 13:40
  Permalink

  MÚDRO!!! Takže pochopila som to tak, že členovia Predsednícta SAV, ktorí zneužili pôdu Predsedníctva SAV na prezentovanie svojich súkromných politických názorov, by mali zvážiť svoje ďalšie pôsobenie v Predsedníctve SAV.

  Reply
  • 12. decembra 2019 at 16:13
   Permalink

   No nie…
   Za socializmu tiež boli donášači a udavači, ale skoro nikto o nich nevedel, lebo aj sami sa za to hanbili. Dnes najproduktívnejší udavači dostávajú štátne vyznamenania.

   Reply
  • 13. decembra 2019 at 15:46
   Permalink

   Ja len doplním, že útočníkmi na slobodu slova sú aj všetci politici (poslanci a ministri), ktorí do Trestného zákona dali tzv. trestné činy extrémizmu a naformulovali ich tak, ako ich naformulovali.
   A to je oveľa vážnejšie, než Benčíkove kydy na nete.

   Reply
 • 14. decembra 2019 at 10:40
  Permalink

  Vyjadrenie Predsedníctva SAV

  Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied sa striktne dištancuje od statusov na sociálnych sieťach a vyjadrení poslanca Blahu. Tieto statusy sú dehonestujúce a pre SAV neprijateľné. Poslanec Blaha je zamestnancom Ústavu politických vied SAV a aj preto ho verejnosť s našou dôveryhodnou inštitúciou spája. Statusy a vyjadrenia poslanca Blahu sú v priamom rozpore s vedeckou činnosťou SAV. Zákon o SAV vymedzuje činnosť SAV nasledovne:

  Slovenská akadémia vied je samosprávna vedecká inštitúcia Slovenskej republiky, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky.

  Akadémia vykonáva svoju výskumnú činnosť prostredníctvom organizácií akadémie, ktoré zriaďuje ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie podľa osobitného predpisu, alebo ktoré zakladá ako verejné výskumné inštitúcie podľa osobitného predpisu.

  Akadémii v rozsahu zákona sa zaručuje sloboda vedeckého bádania a uverejňovania jeho výsledkov.

  Verejné písomné vyjadrenia poslanca Blahu ani v jednom bode nenapĺňajú obsah činnosti, na ktorú je SAV zákonom ustanovená.

  Predsedníctvo SAV nemá dosah na personálnu politiku ústavov (organizácií) SAV, ktoré sú nezávislé právnické osoby. Pán Blaha vykonáva funkciu poslanca Národnej rady SR a z tohto dôvodu má zákonný nárok na poskytnutie pracovného voľna zamestnávateľom (Ústav politických vied SAV) počas celého trvania výkonu tejto verejnej funkcie; súčasne počas celého trvania výkonu tejto verejnej funkcie s ním zamestnávateľ nemôže skončiť pracovný pomer výpoveďou.

  Predsedníctvo SAV zastáva názor, že statusy a vyjadrenia poslanca Blahu sú v príkrom rozpore s Etickým kódexom SAV, v ktorom sa explicitne uvádza: „Zamestnanci a doktorandi SAV a organizácií SAV sa pri výkone svojej činnosti riadia všeobecne platnými etickými princípmi, vo vzťahoch k ostatným zamestnancom zachovávajú ohľaduplnosť, úctu, zdvorilosť a čestnosť…“ a „Zamestnanci zachovávajú a podporujú záujmy svojej organizácie a SAV, chránia ich duševné a materiálne vlastníctvo, dbajú na zachovanie ich dobrého mena.“

  Vzhľadom na to Predsedníctvo SAV začalo konanie pred Etickou komisiou SAV vo veci možného porušenia Etického kódexu SAV zo strany poslanca Blahu. Zároveň Predsedníctvo SAV vyzýva poslanca Blahu, aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie na Ústave politických vied SAV, ktorého renomé a aj renomé celej SAV svojimi vystúpeniami vážne poškodzuje.

  Reply
 • 14. decembra 2019 at 11:20
  Permalink

  „Slovenská akadémia vied je samosprávna vedecká inštitúcia Slovenskej republiky, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky“. No tak nech sa stará o jej rozvoj, teda o ten rozvoj kultúry a vzdelanosti – viď stránka ZOMRI a jej pôsobenie na školách.
  SAV šikanuje svojho zamestnanca, zastrašuje ho, útočí na slobodu slova, a to je škandalózne, hanebné,
  Ale Vy si to vychutnávate, však, pán „Zvolen“, lebo prenasledovať človeka to je také „ETICKÉ“!
  Že sa nehanbíte ich obhajovať!

  Reply
 • 14. decembra 2019 at 17:25
  Permalink

  Vyzývam Predsedníctvo SAV,
  aby zvážilo svoje ďalšie pôsobenie v SAV.

  Reply
 • 15. decembra 2019 at 18:43
  Permalink

  Toto predsedníctvo SAV pracuje asi pod heslom: „S blbcami na čele, do p*ele vesele!“ ;-7

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *