Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, ajhľa, Slovo Písma počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.
A preto čujte, čujte toto, Slovieni:
dar tento drahý vám Boh z lásky daroval,
Proglas

5. júl je v Slovenskej republike sviatkom Cyrila a Metoda. Redakciu DAV DVA tvoria kresťania, aj ateisti. Pre kresťanov je príchod Cyrila a Metoda predovšetkým symbol kresťanskej misie, pre ateistov symbol kultúrneho pokroku v prínose prvého vlastného písma na našom území: hlaholiky, z ktorej neskôr vznikla cyrilika. V každom prípade je cyrilometodský odkaz súčasťou slovenskej kultúry a preto je dôležité si ho pripomínať napriek tomu, že naň môžeme mať rozličné názory.

POZRI AJ: Daniel Toth: Cyrilometodské dedičstvo – národný mýtus zneužívaný politickou rétorikou, alebo skutočný fenomén určujúci národný charakter a súčasnosť?

Aj davista Ladislav Novomeský vysoko oceňoval kultúrny prínos solúnskych bratov. Pripomeňme si jeho slová z príhovorov po roku 1945:

„Vierozvestovia Cyril a Metod, od ktorých sme prijali kresťanskú kultúru a a slovanskú liturgiu, prišli k nám z prostredia dnešného Bulharska a v novodobých dejinách sú naše obapoľné kultúrne styky i keď nemajú taký zvratový význam – nemálo čulé…“

„Náš katolicizimus má nádhernú slovanskú tradíciu cyrilometodejskú a sociálne úsilia, dlho tvoriace centrum všetkých našich úsilí, zodpovedajú predsa najkrajšej a najslávnejšej tradícii kresťanstva.“

Odkaz Cyrila a Metody pripomenul aj Robert Fico:

Na záver si môžete vypočuť veľkomoravský chorál…

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
4 thoughts on “Ladislav Novomeský o Cyrilovi a Metodovi

 • 5. júla 2019 at 11:40
  Permalink

  Ja ako ateistka:
  Proglas
  Chcem radšej iba pätoro slov povedať,
  rozumom prostým chcem tých päť slov vyrieknuť,
  aby aj bratia všetko porozumeli,
  než nezrozumiteľných slov riecť tisíce. …

  Lebo sú nahé bez kníh všetky národy…

  Pekný sviatočný deň mravným kresťanom a mravným ateistom!

  P.S. Chorál je krásny!
  Kresťanstvo obohatilo našu kultúru, milujem dielo Majstra Pavla z Levoče a i.
  Ale!!!
  Nechápem, ako môžu kňazi šíriť nenávisť ku komunizmu ešte aj v tento deň!
  Nenávisť je prejavom lásky?

  Reply
 • 8. júla 2019 at 11:27
  Permalink

  Podľa cyrilometodského zákonníka museli Slovieni buď prijať nimi privezené náboženstvo, alebo im mal byť zhabaný majetok a mali byť predaní do otroctva.
  „Každá dedina, v ktorej sa konajú obety alebo prísahy pohanské, nech je odovzdaná božiemu chrámu so všetkým majetkom ktorý patrí pánom v tejto dedine …Tí, ktorí vykonávajú obety a prísahy, nech sa predajú so všetkým svojim majetkom a získaný výnos nech sa dá chudobným (církevníkom).“ Zdroje: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov II., Slovensko očami cudzincov, Literárne informačné centrum Bratislava, 1999, R. Marsina, J.Steinhübel, J.Lukačka, J. Paulíny – str. 196 – Súdny zákonník pre ľud

  ?!!!? Toto máme oslavovať ?!!!?

  Zdroj :
  https://www.rodnacesta.sk/RC.sudny.zakonnik.htm
  https://www.rodnacesta.sk/cyril-metod-pohroma-povodnej-slovanskej-kultury-sviatok-ci-smutok-narodneho-duchovna
  (alebo : https://www.jaks.sk/sk/odhalenie/Cyril-a-Metod-pohroma-povodnej-slovanskej-kultury-%252A3_3035)

  Reply
 • 8. júla 2019 at 14:49
  Permalink

  Príchod Cyrila a Metoda vnímam ako začiatok procesu úpadku našej kultúry a identity. Ale predovšetkým ako snahu o nanútenie cudzieho, totalitného, násilného náboženstva našim predkom.
  Dôsledkom je, že súčasní politici vládnuceho režimu odmietajú náboženskú slobodu (formálne zakotvenú v ústave), ale podporujú náboženskú totalitu. Dokonca ani v socialistickom Československu politici nedokázali štát oslobodiť od náboženstva a šamanizmu.

  Reply
 • 8. júla 2019 at 16:01
  Permalink

  To je citlivá téma!
  Minulosť neprerobíš.
  Ak sa pozerám na akékoľvek náboženstvo a pohanské kultúry oslobodená od ich vplyvu, nezaujato, dokážem vnímať poetiku a hĺbku myšlienok všetkých náboženstiev a pohanských kultúr, samozrejme aj negatíva, ktoré so sebou priniesli.
  Krása starých slovanských kultov i kresťanských tradícií je súčasťou našej kultúry, dôležité je to, či je využívaná alebo zneužívaná.
  Lepší dobrý kresťan ako zlý ateista, lepší dobrý ateista ako zlý kresťan, lepší dobrý pohan ako zlý kresťan a zlý ateista.
  Viera sa ľuďom zo srdca nedá vytrhnúť. Ak ľudí napĺňa, ak ich posilňuje, ak im pomáha, ak ich robí lepšími a neoberá ich o schopnosť myslieť, zmysel má.
  Náboženská totalita? Nooo, mám s ňou trpké skúseností.
  Jediné, čo ľuďom prinesie ozajstnú svetonázorovú slobodu je TOLERANCIA. Násilie plodí násilie.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *