DAV DVA

14656326_183508578723760_4361871476740172894_n

DAV DVA je nový kultúrno-politický a spoločenský magazín antikapitalistickej ľavice, ktorého úlohou je rehabilitovanie autenticky ľavicových myšlienok a ich prinavrátenie do spoločenského diskurzu 21. storočia. Zároveň chceme poskytnúť priestor pre hlbšiu diskusiu a plodnú výmenu názorov v autenticky ľavom spektre.

DAV DVA vzniká v podmienkach spoločnosti hodnotovo nastavenej na neoliberalizmus a ekonomicky na nadnárodný globálny kapitalizmus. Sme za radikálnu zmenu ekonomických a hodnotových parametrov spoločnosti. Nová spoločnosť je jedinou alternatívou pred možným zánikom ľudstva! Cieľom DAV DVA bude znova písať o reálnych problémoch ľudí. Bude hľadať a ponúkať alternatívu voči nadnárodnému globálnemu kapitalizmu.

Sme presvedčení, že neustála názorová konfrontácia a impulzy v podobe oponentúry sú nevyhnutné, ak nechceme stagnovať a ideovo zakrpatieť. Na našich stránkach teda nemá miesto vzájomné pritakávanie a potľapkávanie po pleciach v štýle „naše názory sú dokonalé a vy ostatní neviete nič“. Práve naopak, DAV DVA bude podporovať ostrú (ale korektnú) výmenu názorov medzi najrozličnejšími antikapitalistickými myšlienkovými koncepciami. Všetky zúčastnené myšlienkové línie totiž vychádzajú zo spoločného koreňa, ktorým je nekompromisné odmietnutie neoliberálneho kapitalizmu (i kapitalizmu ako takého) aj s jeho prejavmi ako hyperkonzumerizmus, diktát voľného trhu a bezhraničné sebectvo. Ako alternatívu ponúkame novú, kvalitatívne vyššiu (teda beztriednu) spoločnosť, založenú na kooperácii, zdieľaní, humanizme, bratstve, solidarite, úcte k prírode a sociálnej spravodlivosti.

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov vopred upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu, členovia neformálnej skupiny DAV DVA či externí spolupracovníci vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

Často kladené otázky (FAQ)

NULTÉ ČÍSLO VYŠLO 1. JÚLA 2016

OBJEDNAJTE SI HO ZDARMA NA

dav.dva@riseup.net

Logo

PREČO NOVÝ DAV?

Osobnosti, ktoré sa angažujú v Ľavom spektre, potrebujú zjednocujúcu platformu po vzore pôvodného DAVu. Ten vznikol v 20. rokoch ako reakcia na ignorovanie biedy a sociálnej nerovnosti zo strany meštiackej inteligencie v 1. ČSR.

KTO SME:

Tomáš Bóka, Dávid Diczházy, Gabriela Hlivjáková, Juraj Janošovský,

Tomáš Klimek, Marek Kopilec, Ladislav Michalek, Lukáš Perný, Noro Potočák,

Eduard Stančík, Jozef Smatana, Miroslav Hazucha, Peter Šidlovský

SPOLUPRACUJÚ:

Dušan Deák, Branislav Fábry, Karol Krpala, Martin Kráľ, Igor

Melicher, Angie Oravcová, Iveta Diczhazyová,  Igor Lacko, Roman Michelko,

Michal Frič, Karol Ondriaš, Milan Antal, Marek Juhár, Marek Jankovič,

Boris Demovič, Pavel Micheal Josífek, Ivan Lulják,

Dagmar Gregová, Václav Jelínek, Rastislav Cankov, Štefan Buchta, Juraj Prostinák,

Sonka Valovič, Marek Kancír, Renáta Ryníková,

a mnohí ďalší.

REDAKČNÁ VÝZVA:

POSIELAJTE SVOJE NÁMETY, SKÚSENOSTI A SŤAŽNOSTI NA ZAMESTNÁVATEĽOV,

PRÍPADY NEKALÉHO ZAOBCHÁDZANIA S PRACUJÚCIMI A VŠETKY ZLÉ SKÚSENOSTI

S PRÁCOU A ŽIVOTOM V KAPITALIZME NA dav.dva@riseup.net.

VAŠE PRÍSPEVKY ZVEREJNÍME, V PRÍPADE STRACHU

ZO STRATY PRÁCE ČI PERZEKVOVANIA I ANONYMNE.

DAV DVA JE O VÁS!

DAV DVA – OD ĽUDÍ, PRE ĽUDÍ!

MY VŠETCI SME DAV!