DAV DVA

Sme občianska iniciatíva, ktorá šíri povedomie o alternatívach voči súčasnému ekonomicko-spoločenskému zriadeniu. Ako už názov naznačuje, voľne nadväzujeme na skupinu DAV (1922-1937), ktorej predstavitelia sú nám inšpiráciou v sociálnej angažovanosti a snahe o progresívnosť.


DAV 1924-1937

Presadzujeme dôslednosť pri pomenúvaní príčin súčasných problémov spoločnosti, preto preferujeme také riešenia, ktoré odstraňujú príčiny, a nie iba následky. Riešenia problémov sa podľa nás nezaobídu bez solidarity, kooperácie a spravodlivého prístupu ku zdrojom. Hľadáme alternatívy voči kapitalizmu, pričom podporujeme progresívne, už teraz realizovateľné ciele, zároveň sa však nevzdávame ideálov beztriednej spoločnosti a radikálnej demokracie.

Medzi hlavné piliere našich aktivít patrí publikačná činnosť, ktorú tvorí okrem našej webovej stránky aj náš kultúrno-politický štvrťročník DAV DVA, ktorý vychádza aj v printovej podobe. Jeho hlavným zámerom je vyplniť medzeru v spektre existujúcich periodík a ponúknuť priestor na dialóg medzi rozličnými antikapitalistickými prúdmi.

DAV DVA vzniká v podmienkach spoločnosti hodnotovo nastavenej na neoliberalizmus a ekonomicky na nadnárodný globálny kapitalizmus. Sme za radikálnu zmenu ekonomických a hodnotových parametrov spoločnosti. Nová spoločnosť je jedinou alternatívou pred možným zánikom ľudstva! Cieľom DAV DVA bude znova písať o reálnych problémoch ľudí. Bude hľadať a ponúkať alternatívu voči nadnárodnému globálnemu kapitalizmu.

  

DAV 2016-2017-…, členovia, podporovatelia, spolupracovníci

Sme presvedčení, že neustála názorová konfrontácia a impulzy v podobe oponentúry sú nevyhnutné, ak nechceme stagnovať a ideovo zakrpatieť. Na našich stránkach teda nemá miesto vzájomné pritakávanie a potľapkávanie po pleciach v štýle „naše názory sú dokonalé a vy ostatní neviete nič“. Práve naopak, DAV DVA bude podporovať ostrú (ale korektnú) výmenu názorov medzi najrozličnejšími antikapitalistickými myšlienkovými koncepciami. Všetky zúčastnené myšlienkové línie totiž vychádzajú zo spoločného koreňa, ktorým je nekompromisné odmietnutie neoliberálneho kapitalizmu (i kapitalizmu ako takého) aj s jeho prejavmi ako hyperkonzumerizmus, diktát voľného trhu a bezhraničné sebectvo. Ako alternatívu ponúkame novú, kvalitatívne vyššiu (teda beztriednu) spoločnosť, založenú na kooperácii, zdieľaní, humanizme, solidarite, úcte k prírode a sociálnej spravodlivosti.

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov vopred upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia Iniciatívy DAV DVA, redakčného kolektívu či neformálneho okruhu našich externých spolupracovníkov vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.


Často kladené otázky (FAQ)

PRVÉ ČÍSLO VYŠLO 22. 2. 2017

OBJEDNAJTE SI HO NA

dav.dva@protonmail.com

Logo

Revue DAV 1924 – 1933 by L. P. on Scribd

PREČO NOVÝ DAV?

Osobnosti, ktoré sa angažujú v antikapitalistickom hnutí, potrebujú zjednocujúcu platformu po vzore pôvodného DAVu. Ten vznikol v 20. rokoch ako reakcia na ignorovanie biedy a sociálnej nerovnosti zo strany meštiackej inteligencie. Nástupnícka iniciatíva sa snaží o reartikulovanie emancipačných myšlienok pôvodných davistov v nových spoločenských podmienkach.


KTO SME:

Tomáš Klimek, Dávid Diczházy, Roman Michelko, Juraj Janošovský,

Ladislav Michalek, Lukáš Perný, Miroslav Hazucha, Ľubomír Jánošík, Ivan Lulják,

Sonka Valovič, Karol Ondriaš, Eugen Mýtnik, Peter Šidlovský


SPOLUPRACUJÚ:

Igor Melicher, Dušan Deák, Boris Demovič, Igor Lacko, Robert Burgan, Aleš Hubert,

Tibor Moravčík, Branislav Fábry, Karol Krpala, Angie Oravcová, Iveta Diczházyová, Matej Mindár,

Juraj Prostinák, Renáta Ryníková, Michal Frič, Milan Antal, Marek Jankovič,

Marek Juhár, Štefan Hronček, Igor Jurečka, Peter Hausleitner, Jozef Šolc,

Mário Budinský, Marek Kancír,

a mnohí ďalší…


REDAKČNÁ VÝZVA:

Posielajte svoje námety, negatívne skúsenosti a sťažnosti na zamestnávateľov,

prípady nekalého zaobchádzania s pracujúcimi a všetky zlé skúsenosti

s prácou a životom v kapitalizme na dav.dva@protonmail.com.

Vaše príspevky zverejníme, v prípade strachu

zo straty práce či perzekúcie i anonymne.


DAV DVA JE O VÁS!

DAV DVA – OD ĽUDÍ, PRE ĽUDÍ!

MY VŠETCI SME DAV!